Home

Regjering i statsråd

Regjeringen - stortinget

Oversikt over departementer og statsråder. Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo postmottak@stortinget.no Sentralbord: 23 31 30 5 Hvilke saker behandles i statsråd? Grunnloven § 28 sier at det er saker av viktighet som avgjøres av Statsrådet, det vil si besluttes ved kongelig resolusjon. Betydningen av denne behandlingsmåten er først og fremst at statsrådsakene formelt sett behandles av hele regjeringen og ikke bare av den statsråden som beslutningen sorterer under Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser Forberedende statsråd er et uformelt møte der regjeringen klarerer at sakene som skal behandles i statsråd, er ferdigbehandlet og klare til å legges frem for Kongen i statsråd. To dager før forberedende statsråd sender departementene inn lister til Statsministerens kontor med oversikt over saker de ønsker behandlet i statsråd (se i kapittel 17 om frister og utformingen av listene) Ministerier 1814-1884. Mellom 1814 og 1884 hadde man ingen fullstendige skifter av regjeringer, kun suppleringer. Nedstående periodeinndeling baserer seg på boka Det norske statsråd 1814-1905, utgitt av Statsministerens kontor i 1996. Navngivingen er basert på stattholdere eller framtredende statsråder i perioden

Statsråd - regjeringen

 1. isteren for å være gyldige
 2. Regjeringen møtes til statsråd på slottet hver fredag. Her fører Kongen forsete. Det betyr at han formelt er sjefen. Statsråd spiller ingen reell rolle fordi alle saker er avgjort når de kommer opp her. Mange av de viktigste sakene kommer heller ikke opp i statsråd, men behandles i regjeringskonferanse
 3. ister, med unntak av stats
 4. isteren har ansvar for utfor
 5. ister Erna Solberg (H). Regjeringen er en koalisjonsregjering som fra januar 2020 er sammensatt av Høyre (H), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF). Erna Solbergs regjering tiltrådte etter stortingsvalget i 2013. Den bestod først av Høyre og Fremskrittspartiet. Venstre kom inn i januar 2018, KrF kom inn i januar 2019, mens.

I statsråd 1. november ble samlingsregjeringen meddelt avskjed fra 5. november, og samme dag tiltrådte Einar Gerhardsen med sin andre regjering, denne gangen utgått bare av eget parti. Et særegent forhold var at det var konstitusjonelt uklart når Stortinget skulle skiftes ut Statsminister Erna Solberg (H) presenterte både nye statsråder og rokeringer i regjeringen for Kongen i statsråd klokken 11. Høyre får 12 statsråder, Venstre og KrF fire hver seg Hver fredag klokken 11.00 møter normalt hele regjeringen i statsråd hos kongen. Regjeringen legger her frem viktige saker som krever kongens underskrift. Dette gjelder blant annet meldinger og proposisjoner til Stortinget. Etter behandlingen i statsråd går saken videre til Stortinget. Arbeidet med forslag til statsbudsjet Jens Stoltenbergs andre regjering, ofte omtalt som «den rødgrønne regjeringen», var Norges regjering fra 17. oktober 2005 til 16. oktober 2013.Den var en koalisjonsregjering som utgikk av Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp), som sammen fikk flertall ved stortingsvalget 2005.Etter forhandlinger ble partiene enige om en regjeringsplattform, Soria Moria.

Om statsråd - regjeringen

I statsråd 16. oktober 2013 ble statsrådene i Solbergs regjering utnevnt. Fordeling av ansvarsområder ble gjort i statsråd samme dag klokka 12. [104] I tabellen nedenfor er statsrådene ført opp med departementsnavn slik disse ble etter endringene 3. mai 2019 I etterkant av stortingsvalget høsten 2017 dannet Høyre og Fremskrittspartiet regjering. I 2018 trådte Venstre inn i regjeringen, og i 2019 ble Kristelig Folkeparti med. Året etter, i januar 2020, valgte Fremskrittspartiet å gå ut. Men hvordan blir ege.. Liste over statssekretærer i Erna Solbergs regjering er en oversikt over statssekretærer i Erna Solbergs regjering.Statssekretærer blir utnevnt av Kongen i statsråd, mens politiske rådgivere ansettes av Statsministerens kontor.. Mens de politiske rådgiverne er knyttet til den enkelte statsråd/minister, og følger ministeren selv om han eller hun skifter departement, er statssekretæren.

(Dagbladet): Dette er de 17 navnene Erna Solberg leste opp klokka 10, og som danner hennes nye blåblå regjering. Lista er i samsvar med navnene som er lekket ut i pressen de siste dagene Regjeringen møtes til vanlig hver fredag kl. 10.00 hos Kongen i statsråd. Her signerer kongen de lovene og vedtakene som regjeringen har vedtatt. En regjering styrer i én valgperiode (4 år), med mindre Stortinget ikke aktivt stemmer for at de ikke lengre har tillit til regjeringen. Fire typer regjering Flertallsregjering og mindretallsregjerin BLIR STATSRÅD: Statssekretær Geir-Inge Sivertsen fra Troms rykker opp og blir statsråd for fiskeri i Solberg-regjeringen. Foto: Nærings- og fiskeridepartemente

Liste over Norges regjeringer - Wikipedi

Statsminister Erna Solberg (H) gjør trolig endringer i regjeringen fredag: Ine Eriksen Søreide (H) blir som første kvinne Norges nye utenriksminister Høyre-statsråd Høie og Ap-byråd Raymond Johansen gir hverandre små spark nesten daglig. SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen får bestemme for mye uten Stortingets innblanding. Senterpartiet betegner det som «uforståelig» at regelen om fem personer innføres i hele landet, ifølge NRK

Kun én Frp-statsråd har holdt fem år i regjering. Siden Frp kom i regjering for fem år siden har de byttet ut sine statsråder hele femten ganger Gruppebildet som er tatt av en samlet regjering i oktober 2009 er ikke skiftet ut, til tross for et og annet statsrådskifte siden den gang. Justisminister og Ap-statsråd Knut Storberget er.

Frederik Prytz – Wikipedia

Regjeringa Solberg er sidan 16. oktober 2013 Noregs regjering, med statsminister Erna Solberg som regjeringssjef.Regjeringa tiltredde etter den borgarlege valsigeren ved stortingsvalet i 2013, og fekk eit fornya parlamentarisk fleirtal bak seg etter stortingsvalet 2017.. I byrjinga gjekk regjeringa ut frå Høgre (H) og Framstegspartiet (Frp). Ho vart også kalla Høgre-Frp-regjeringa og. Statsråd Hauglie (H): − Vi er den beste regjeringen for arbeidsfolk. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie hevder Solberg-regjeringen er den beste for arbeidsfolk flest

Statsråd har formelt ingen selvstendig myndighet til å fatte beslutninger, for etter Grunnloven er Statsrådet kun et råd for Kongen. Konstitusjonell sedvanerett, jf. særlig riksrettssaken mot regjeringen Selmer (1883) der grunnlaget for parlamentarismen i Norge ble lagt, har forflyttet makt fra Konge til regjering Opptakt. Grunnloven § 15 . Juridisk kan parlamentarismen i Norge kokes ned til det som fra 2007 er uttrykt i Grunnloven § 15 første og andre ledd: «Enhver som er medlem av statsrådet, har plikt til å innlevere sin avskjedssøknad etter at Stortinget har fattet beslutning om mistillit til vedkommende statsråd alene eller til det samlede statsråd Riksrett, særdomstol som etter Grunnloven kan nedsettes for å avgjøre spørsmål om strafferettslig ansvar for medlemmer av regjering, Høyesterett og Storting. Hovedbestemmelsen om Riksretten er Grunnlovens § 86. Inntil en grunnlovsendring i 2007 het det at riksrett kunne anlegges for handlinger vedkommende hadde begått «som sådanne», altså som medlemmer av de høyeste statsorganene. Når KrF kommer inn i regjeringen og Erna Solbergs lag utvides, kommer fire helt nye navn til å ta plass rundt kongens bord. I tillegg bytter en statsråd departement, mens Bård Hoksrud og Linda Hofstad Helleland må tilbake til Stortinget Regjeringen har sittet med makta siden 2013 og på alle disse syv årene, har vi ikke hatt en eneste kvinnelig statsråd med minoritetsbakgrunn. Nå er det på tide at regjeringen innser at tiden er overmoden for at den borgerlige siden også tørr å gi sine dyktige kvinner med flerkulturell bakgrunn viktige posisjoner. Høyre kan gjøre det igje

Statsråd - Det norske kongehu

 1. ister Jon Georg Dale, som utnevnes i statsråd i morgen formiddag. Ved Ketil Solvik-Olsens fratreden mister Siv Jensen en sterk Frp-partner i regjeringen
 2. DN har fått bekreftet at Solveig Horne slutter som statsråd i Barne- og likestillingsdepartementet. Det samme gjelder Per-Willy Amundsen (Frp) som sjef i Justis- og beredskapsdepartementet, der Sylvi Listhaug (Frp) nå tar med seg innvandring inn, slik DN skrev var Siv Jensens ønske i september. Frps mannskap blir forøvrig det samme som dagens, med ett unntak: Det vil komme en ny kvinnelig.
 3. Hold deg oppdatert Abonner på nyhetsbrevet Navn. E-pos
 4. isterens kontor (SMK) i en pressemelding
 5. Erna Solbergs andre regjering ble presentert på Slottsplassen i dag etter å ha blitt utnevnt i ekstraordinært statsråd på slottet. Den består av statsråder fra partiene Høyre.
 6. Den nye ordningen ble godkjent i statsråd tirsdag og er en utvidelse av ordningen regjeringen har foreslått for reiselivet. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av støttenivået over nyttår
 7. Flere KrF-fylker vil ha Hareide inn i regjering. Når Frp går ut av regjering, blir syv statsrådsposter stående tomme. Men konkurransen om hvem som skal fylle en eventuell KrF-post, kan bli hard

Eks-statsråd med etterlønn forsøkte å selge inn korona-prosjekt til regjeringen. Samtidig som Ingvil Smines Tybring-Gjedde mottok etterlønn fra Statsministeren kontor, solgte hun inn et. Regjeringa Knudsen I, Gunnar Knudsen si første regjering var ei norsk regjering som sat frå 19. mars 1908 til 2. februar 1910. Regjeringa vart utnemnd i statsråd 18. mars 1908 samstundes med at Regjeringa Løvland vart innvilga avskjed.. Regjeringa var ei mindretalsregjering gått ut frå Venstre med støtte frå Arbeiderdemokratene.Ho søkte avskjed 27. januar 1910, dette vart innvilga i. Iselin Nybø fortsetter som statsråd, men blir næringsminister. Venstres Ola Elvestuen og Høyres Anniken Hauglie er ute av regjeringen. Hauglie har den siste tiden vært i hardt vær som følge. Hareide trakk seg som partileder, og ønsket ikke være statsråd i en regjering han mente KrF ikke burde være en del av. Men nå som Frp går ut av regjering, mener flere KrF-topper at det er.

Den nye regjeringen består av ti kvinner og ti menn. Alderen spenner seg fra 32 til 66 år. Følgende statsråder har fått avskjed i nåde i ekstraordinært statsråd i dag Den nye regjeringen presenteres fredag. Statsminister Erna Solberg kaller inn til pressekonferanse etter statsråd. KrFs Knut Arild Hareide er blant dem som får plass, mens Ola Elvestuen og. De lovte at om de kom i regjering så skulle det jammen bli større fart i utbyggingen og ny jernbane fram til Halden skulle bli ferdig to år tidligere. Nå har togpipa i Østfold Høyre fått en litt lavere lyd, den er nå så lav at deres egen regjerings statsråd for samferdsel går ut og varsler stopp i utbyggingen av jernbane gjennom Østfold

regjeringen - Store norske leksiko

I en regjering som får inn én ekstra statsråd, betyr dette at fire av dagens statsråder får nye oppgaver. Kilder har opplyst til NTB at Per-Willy Amundsen (Frp) er ferdig som justisminister, mens Vidar Helgesen (H) nevnes som en annen statsråd på vei ut Kan ikke garantere at han ikke blir statsråd i en Støre-regjering - Vi går ikke inn i en valgkamp hvor vi stiller noe ultimatum, sier KrF-leder Knut Arild Hareide

statsråd - Store norske leksiko

Det reagerte statsråd Astrup på. Men jeg skjønner jo hvorfor Astrups regjering kutter i tilskuddene til sosial boligbygging hvert eneste år KrF-topp med iskald skulder til Erna: - Jeg blir aldri statsråd i en Solberg-regjering Den populære KrF-eren Geir Jørgen Bekkevold kommer til å si nei til Erna Solberg dersom hun ringer Statsråd i Gerhardsen-regjering var KGB-spion Av: Hans Rustad 8. august 2014, 23:30 Gunnar Bøe, lønns- og prisminister i Einar Gerhardsens regjering på 60-tallet, var betalt spion for KGB, viser dokumenter i det utsmuglede Mitrokhin-arkivet som Dagbladet har gransket i sommer oppmerksomhet mot det man mener er kritikkverdig oppførsel av en statsråd eller av regjeringen. Dersom forslaget oppnår flertall ved votering, blir det omtalt som et kritikkvedtak eller daddelvedtak. 1. Et slikt vedtak har ikke nødvendigvis konsekvenser for statsråden eller regjeringen, og er dermed mye mindre alvorlig enn et vedtak om.

Einar Gerhardsen si fyrste regjering (eller «Samlingsregjeringa») sat frå 25. juli til 5. november 1945.Med i regjeringa var: Statsminister: Einar Gerhardsen Utanriksminister: Trygve Lie (A) Statsråd, Forsvarsdepartementet: Oscar Torp (A) Statsråd, Finansdepartementet: Gunnar Jahn (Heimefronten) Statsråd, Justisdepartementet: Johan Cappelen Statsråd, Kyrkje- og undervisingsdepartementet. Nye corona-regler vedtatt i statsråd: Dette har du krav på Nå dobles antallet dager du kan være hjemme med sykt barn ut 2020. Kvoten kan også overføres til partneren din Trygve Bratteli si første regjering vart utnemnd 17. mars 1971 og sat til 18. oktober 1972.. Regjeringa kom til fordi regjeringa Borten gjekk i oppløysing på grunn av usemje om EF-spørsmålet.. Den gjekk av fordi Trygve Bratteli i ein tale på Gjøvik sa at han ville gå av viss det ikkje vart ja-fleirtal i folkerøystinga om norsk medlemskap i EF 25. september 1972 Solvik-Olsen har vært statsråd og Frp-nestleder og gjør nå comeback i rikspolitikken. Han velges inn i Frps sentralstyre og nomineres til sikker plass på stortingslisten til Rogaland Frp. - Jeg mener Frp har en politikk og en standing som gjør at vi skal ha som mål å være det største partiet, og ha statsministeren, sier Solvik-Olsen til TV 2

Regjeringen spår god fart i norsk økonomi neste år Økonomi fra E24 / / For abonnenter Erna Solberg: Regjeringen setter av 2 milliarder kroner til karbonfangs Regjeringa Blehr I, Otto Blehr si første regjering var ei norsk regjering som sat frå 21. april 1902 til 22. oktober 1903. Regjeringa var ei rein Venstreregjering. Statsråd i Namn Parti Frå Til Landbruksdepartementet Wollert Konow (H) V 9. juni 1903 Gunnar Knudsen V 9. juni 1903. Flere Høyre-topper i Trøndelag reagerer med sinne på at deres representant i regjeringen, Linda Hofstad Helleland, ser ut til å bli vraket som statsråd som følge av at Kristelig Folkeparti kommer inn i regjeringen, ifølge VG. I ekstraordinært statsråd klokken 11 tirsdag vil statsminister Solberg presentere den første borgerlige flertallsregjeringen siden 1983 Liste over politiske rådgivere i Erna Solbergs regjering er en oversikt over politiske rådgivere som har blitt ansatt av Statsministerens kontor for Erna Solbergs regjering.. I motsetning til statssekretærene, som er knyttet til det enkelte departement, er stillingen som politisk rådgiver knyttet til den enkelte statsråd/minister.De følger ministeren, selv om han eller hun skifter.

Forsiden - regjeringen

I enhver sak, som forelegges enten Kongen eller den efter Grunnloven innsatte Midlertidige Regjering til avgjørelse, har den foredragende statsråd nøiaktig å fremstille sakens beskaffenhet tillikemed de vesentligste omstendigheter som bør komme i betraktning ved dens avgjørelse samt å fremsette bestemt innstilling om, hvad der efter hans formening bør besluttes i saken Høsten 2018 pekte de på hver sin statsminister og etterlot partiet som en slagmark. Nå sitter Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad i samme regjering og skryter hemningsløst av hverandre Solvik-Olsen har vært statsråd og Frp-nestleder og gjør nå comeback i rikspolitikken. Han velges inn i Frps sentralstyre og nomineres til sikker plass på stortingslisten til Rogaland Frp Inger Lise Hansen kan bli statsråd i KrF-regjering Både Inger Lise Hansen og Dagrun Eriksen kan få sentrale, politiske roller i en ny regjering neste år, varsler KrF-leder Knut Arild Hareide. 23.12.2012, klokken 17:2 Kongen i statsråd er den formelle betegnelsen når en konge møter sitt statsråd for å treffe konstitusjonelle beslutninger. I monarkier med herskende dronning brukes betegnelsen Dronningen i statsråd.. I Norge refererer «Kongen i statsråd» til det formelle møtet hvor regjeringen under ledelse av Kongen er samlet på Slottet, normalt hver fredag kl. 11.00

Nikolai Astrup (politiker) – Wikipedia

En statsråd som mener beslutningen strider mot Grunnloven eller annen lov er pliktig til å protestere, samt å tilføye sin dissens i statsrådsprotokollen. Gjør han eller hun ikke det, er hun ansvarlig som om hun var enig, jf. Grunnloven § 30 tredje ledd, og kan i ytterste fall stilles for Riksrett. Se også . Kongen i statsråd; Regjeringe BPA-utvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 20. september 2019. Utvalget skal gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Utvalget skal levere sin utredning i form av en norsk offentlig utredning (NOU). Utredningen skal avgis innen 1. juni 2021. Fristen er en forlengelse av opprinnelig frist Medlem av Regjeringen 01.10.2017-20.03.2018, Jan Steinar Engeli Johansen møtte som representant. Medlem av Regjeringen 03.05.2019-24.01.2020, Jan Steinar Engeli Johansen møtte som representant. Medlemskap i stortingskomitee Regjeringen har i dag den 23. juni oppnevnt et utvalg som skal vurdere personvernets stilling i Norge. Sjefredaktør og konsernsjef John Arne Moen vil lede personvernkommisjonen, som skal levere sin utredning innen 1. desember 2021

Regjeringen Solberg - Store norske leksiko

Adressa: Regjeringen oppretter ny statsråd for distrikter. Linda Hofstad Helleland (H) blir distriktsminister, ifølge Adresseavisen. Helleland har tidligere vært barne- og familieminister og kulturminister, men forsvant ut av regjeringen i 2019. Siden har hun sittet i Stortingets næringskomité Jens Stoltenbergs første regjering ble utnevnt av Kongen i statsråd den 17. mars 2000.Den var en mindretallsregjering utgått av Det norske Arbeiderparti (Ap). Etter Stortingsvalget 1997 fikk Ap 65 mandater på Stortinget, og var avhengig av støtte fra 20 mandater fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti for å få det nødvendige flertall på 83 mandater Universitas har spurt statsråd Asheim om hva han tror er årsaken til den synkende oppslutningen. I en e-post til Universitas svarer han at det er vanskelig å finne forklaringer på hvorfor målinger går opp eller ned. Han viser til at Høyre har gjort det svært bra på de siste meningsmålingene, også blant yngre velgere -⁠ Kjære statsråd. Kjære regjering. Kjære storting. Ta ansvar. Leder av studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Andreas Trohjell, har fått nok. I 20 år har studentpolitikere snakket om at studentøkonomien er for dårlig. Nå må noen gjøre noe, mener han KrF-statsråd vil gå først i homokampen Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) vil gå først i kampen mot diskriminering internasjonalt. Kanskje vil han også gå foran i Pride

Norge For hvilke saker som skal/må avgjøres i statsråd, se kongelig resolusjon. I Norge refererer «Kongen i statsråd» til det formelle møtet hvor regjeringen under ledelse av kongen er samlet på Slottet, normalt hver fredag klokken 11. Dersom kongen er syk eller på reise i utlandet, er det Kronprinsen som leder statsrådsmøtet i henhold til Grunnloven § 41 Gro Harlem Brundtlands si fyrste regjering vart utnemnd 4. februar 1981 og sat til 14. oktober same år. Regjeringa var ei regjering med statsrådar berre frå Arbeidarpartiet.. Statsminister: Gro Harlem Brundtland, A (4. februar 1981 - 14. oktober 1981); Utenriksminister: Knut Frydenlund, A (4. februar 1981 - 14. oktober 1981); Statsråd i Planleggingssekretariatet Per Andreas Kleppe (4. Frp har sju statsrådar i regjeringa. Mellom desse er eldre- og folkehelseminister Søviknes, som vart utnemnd som statsråd så seint som 18. desember 2019. Søviknes har verv både i fylkestinget og kommunestyret. I tillegg er han nestleiar i partiet. - Det er både vanskeleg og rart

Frå statsråd 1. april. I statsråd 1. april vart det grunna manglande støtte frå Stortinget vedteke endringar i fem av dei mellombels forskriftene frå Kunnskapsdepartementet, sjå omtale av desse over. Endringane trådde i kraft straks. Frå statsråd 3. april. I statsråd 3. april vart det sanksjonert tre nye forskrifter med heimel i. Studioportrett, Mann, Politiker, Stortingsrepresentant, Ordfører, Regjering, Samlekort, Statsråd. Fotografi ubb-bs-ok-02439-002. Atelier KK [Det siste norske statsråd i Stockholm i 1905] Mann, Politiker, Yrkesklær, Folkevalgte, Regjering. Fotografi ubb-kk-n-297-017. Den Norske Regjering. Regjering. Fotografi ubb-kk-nex-0008

Regjeringen, Erna Solberg | Her er de nye ansiktene i Erna

Einar Gerhardsens første regjering - Wikipedi

 1. isteren og ulike statsråder som fører tilsyn med ulike føderale departementer. Denne regjeringen opererer under prinsippet om solidaritet, som betyr at
 2. 01:59 Siv Jensen mener regjeringen holder tilbake informasjon om helsekøer 01:54 Boligblokk jevnet med jorden etter rakettangrep i Aserbajdsjan 01:18 AFP: Fire personer pågrepet etter lærerdrap i Paris 01:01 Lærer ble halshogget i Paris etter å ha vist fram Muhammed-karikaturer 00:26 135 nye koronasmittede registrert siste døgn 00:04 Frp vil skjerpe statsborger-krav for barn av IS.
 3. Regjeringen legger tirsdag frem en ny tiltakspakke som skal hjelpe næringslivet Den nye ordningen ble godkjent i statsråd tirsdag og er en utvidelse av ordningen regjeringen har foreslått.
 4. Statsråd Henrik Asheim (H) vil være ordensmann og rydde opp i opptakssystemet for høyere utdanning. Det vil gå frem av regjeringens forslag til statsbudsjett onsdag. Publisert: 06.10.20 kl. 20.
 5. Hans sviktende dømmekraft og elastiske moral tilfredsstilte ikke de krav som med rimelighet må forlanges av en statsråd - selv ikke i Erna Solbergs regjering. De som så ham svare for seg i NRK TV-programmet «Debatten» tirsdag måtte komme i stuss om Sivertsen var mentalt skikket til å sitte ved Kongens bord

•Regjeringen/Kongen i statsråd (foreslå lover, statsbudsjett, skatter, vedta forskrift, enkeltvedtak) (publisert i Offisielt fra statsråd) •Departementene(forskrift, enkeltvedtak)(Delegert myndighet) •Direktorater, andre forvaltningsorgan (enkeltvedtak)(del.m.) • - noen forvaltningsorganer kan ha uavhengi Når regjeringa fattar viktige avgjerder som samla kollegium, skjer det som Kongen i statsråd, eit formelt regjeringsmøte hos Kongen. Det blir vanlegvis halde statsråd kvar fredag på Slottet i Oslo. Ei regjering kan endrast undervegs ved at statsrådar blir skifta ut eller byter departement Den sittende regjeringen er Jens Stoltenbergs andre regjering. Statsministeren og statsrådene er medlemmer av kongens ledelse. Det holdes vanligvis statsråd hver fredag på Det Kongelige Slott i Oslo. En regjering kan endres underveis ved at statsråder skiftes ut eller bytter departement I dag holdt Hans Majestet Kongen to ekstraordinære statsråd på Det kongelige slott. Regjeringen Stoltenberg trådte av og påtroppende statsminister Erna Solbergs regjering ble formelt utnevnt

Slik er Solberg-regjeringen 4

 1. ister Linda Hofstad Helleland sa at regjeringen nå sender brev til EU kommisjonen. Regjeringen vil kjempe for at alle landets sammenslåtte kommuner med ulik sats på arbeidsgiveravgift i ulike deler av kommunen, deriblant Ørland og Indre Fosen, skal få beholde dette
 2. isteren er den mest pragmatiske i regjeringen
 3. Statsråd stanset av egen regjering (11.5.09, 10:58) Like før forskningsmeldingen til Tora Aasland gikk i trykken, ble hennes lovnader om milliarder til forskning stanset av hennes egen regjering Tora Aasland under pressekonferansen da hun la fram sitt budsjett
 4. isteren for å være gyldige. Ekstraordinært Statsråd
 5. Inger Lise Hansen kan bli statsråd i KrF-regjering Detvarsler KrF-leder Knut Arild Hareide. - Dagrun Eriksen og Inger Lise Hansen (t.h.) er begge aktuelle i roller på statsråds- og statssekretærnivå hvis Kristelig Folkeparti får regjeringsmulighet neste år, sier KrF-leder Knut Arild Hareide
 6. asjonsmøte, og er blitt enig om en liste til stortingsvalget. Det er et samlet lag som står klart til å sikre Erna fire nye år i regjering, uttaler fylkesleder i Trøndelag Høyre Michael Momyr
 7. istrerende direktør i en Crown aksjeselskap til et medlem av en kvasi-rettslig domstol
Jon Georg Dale – Wikipedia

Om saker fra regjeringen - stortinget

 1. Blir Per Sandberg en del av regjeringen, kan det få konsekvenser for oppslutningen til partiet. Per Sandberg blir ifølge NRK og flere aviser statsråd når Erna Solberg onsdag presenterer den nye sammensetningen av regjeringen
 2. - Vi må framsnakke innlandsambisjonen igjen. Vi har ingen statsråd fra Innlandet i dag. Det er å vende ryggen til kjernen i norsk verdiskapning
 3. ister eller Justis
 4. ister Jens Stoltenberg (Ap) varsler at det blir gjort endringer i regjeringen i ekstraordinært statsråd mandag. Av Redaksjonen - Økonomisk Rapport 18. juni 2012, 10:04 Stoltenberg møter pressen på Slottsplassen klokken 10.15

Jens Stoltenbergs andre regjering - Wikipedi

KANDIDAT Nordlys trekker frem Geir Inge Sivertsen som en nordnorsk kandidat som statsråd i en ny Erna Solberg-regjering. Bildet er tatt på Husøy. Foto: PRIVAT. nyheter. Publisert: 12 september 2017 15:14 Sist oppdatert: 12 september 2017 15:16. Etter drøye 30 års produksjon produserte Ekofisk i 2003 fortsatt rundt ti prosent av oljen på norsk sokkel. Ekofiskgruppen hadde likevel ingen planer om å senke ambisjonene som oljeprodusent, snarere tvert imot. På vegne av lisens PL018 sendte ConocoPhillips 20. mars 2003 «Plan for Development and Operation Ekofisk Area Growth», på norsk kalt «Ekofisk Vekst», til regjeringen

Erna Solbergs regjering - Wikipedi

Grasrota i Fremskrittspartiet vil ha Bård Hoksrud som statsråd, dersom partiet kommer i regjering etter valget. Av Harald Nygaard Kvam Fredag 24.05 2013. Del. Hoksrud har kjempet seg tilbake som toppkandidat i partiet, etter at han ble avslørt på massasjeinstitutt i Riga og måtte trekke seg fra en rekke verv i FrP Regjeringen har i dag fått på plass regelverket for garantiordningen, og nå er det opp til bankene å ta den i bruk, sier Sanner i en melding publisert hos Finansdepartementet. Loven ble vedtatt i Stortinget tidligere denne uken, og sanksjonert i statsråd fredag

Hvordan dannes en regjering? - stortinget

Den vedtatte loven er i all hovedsak lik som Regjeringens forslag. Vi forventer at loven blir sanksjonert av Kongen i statsråd i løpet av november og satt i kraft fra 1. januar 2021. Les mer om ny revisorlov. Regjeringen foreslår nye koronatiltak for næringslivet Næringsminister Iselin Nybø (V) Regjeringen vil stramme inn telefonsalg. Vil ha slutt på at forbrukere blir oppringt selv om de har reservert seg. Forbrukerombudet er bare delvis fornøyd Dette har åpenbart regjeringen og forbrukerminister Solveig Horne (FrP) fått med seg. — Telefonsalg oppleves som en påtrengende form for markedsføring og det rammer forbrukere som har tatt et aktivt valg om å ikke bli kontaktet av telefonselgere. Derfor foreslår vi å stramme inn reglene, sier statsråd Horne i en pressemelding fredag

Landbruks- og matdepartementet – WikipediaSylvia Brustad – WikipediaOppdrag Norge av Asta Busingye Lydersen (Innbundet
 • Grey's anatomy season 14 episode 9.
 • Billig parkering vika oslo.
 • Helosan på sår.
 • Citat om skolan svenska.
 • Photographe concours hippique suisse.
 • Beste bløtkake oppskrift.
 • Carmen sido lyrics.
 • Bio restaurant bremen.
 • Dibujos del chapulin colorado para colorear.
 • Skolerute oslo 2018 2019.
 • Jobb i kulturlivet.
 • Scrappe oppbevaring.
 • Sparta bragerøen.
 • Vhs land.
 • Rengjøring frontrute.
 • Gigi hadid søsken.
 • Ålø type 3.
 • Site de intalniri.
 • Wokpanne.
 • Gå ned 10 kg på 2 uker.
 • Sideordnende konjunksjoner tysk.
 • Deutsches konsulat dänemark.
 • Lahr zentrum.
 • Tennisbane mål.
 • Awesome words with cool meanings.
 • Arkaden ledige stillinger.
 • Bilder von gnus.
 • Smithfield.
 • Symptomer på overvekt.
 • Bremselufter, trykkluftdrevet.
 • The grand budapest hotel trailer.
 • Central park zoo animals.
 • Veranstaltungen ravensburg 2018.
 • Karen millen glasses.
 • Nba standings 14 15.
 • Myphoneexplorer.
 • Trimetoprim sulfametoxazol e coli.
 • Slottshotell danmark.
 • Rettich blähungen.
 • Genmodifisert dyr.
 • Pergo hvit furu.