Home

Søke om utvidet tid på eksamen

Utvidet eksamenstid vil nødvendigvis ikke løse alle problemer, men det kan redusere litt av presset ved å skulle avlegge eksamen i en periode preget av belastende kronisk sykdom. Noen skoler og universiteter har i mange år hatt dette som god praksis. Det kan være lurt å søke i god tid i forveien samt legge ved legeattest Det er ikke oppstilt egne krav til den sakkyndige vurderingen som PP-tjenesten skal utarbeide i forhold til spørsmålet om utvidet tid etter oppll. § 3-1 femte ledd. PP-tjenesten skal i denne sakkyndige vurderingen vurdere å ta stilling til om eleven trenger mer tid i videregående opplæring for å nå sine opplæringsmål Søknad om utvidet tid til eksamen Publisert: 5.4.2019 Endret: 5.6.2020 Elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen har rett til å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet Dersom du er i risikogruppen for COVID-19 og kan dokumentere at dette forhindrer deg i å avlegge eksamen på vanlig måte, kan du søke om tilrettelegging av eksamen. Allergi og eksamen Pollenallergi gir i utgangspunktet ikke grunnlag for ekstra tid til eksamen Du kan søke om følgende former for tilrettelegging ved skriftlig skoleeksamen: Forlenget tid i form av utvidet tid til eksamen. Det gis ½ time utvidet tid ved eksamener opp til 4 timer og 1 time utvidet tid ved eksamener som varer lenger enn 4 timer. Se eget informasjonsskriv om forlenget tid

Endring av norm for utvidet tid ved eksamen fra høst 2020. Retningslinjer for tilrettelegging av eksamen ble revidert våren 2020. For studenter som har gjeldende vedtak iht. tidligere retningslinjer kan dette medføre endring i omfang av utvidet tid ved ordinær eksamen fra og med høsten 2020 Utvidet tid ved skriftlig eksamen: På 5-timers eksamen er det 60 minutter og på 4-timers eksamen er det 45 minutter utvidet tid. På todelt eksamen fordeles den utvidede tiden forholdsmessig etter varigheten på del 1 og del 2, slik at du får litt mer tid på hver del 2.8 Særskilt tilrettelegging av eksamen. Elever med behov for særskilt tilrettelegging av eksamen skal få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i fag i læreplanverket, se forskrift til opplæringsloven § 3-32.. Utgangspunktet er at all tilrettelegging skal være basert på elevens behov Hvis du har behov for å skrive en eksamen for hånd, selv om eksamenen egentlig skal gå digitalt, så kan du søke om dette; Hvis du er innvilget PC med retteprogram som en særordning, må du ta eksamen på en av UiAs PC-laber uavhengig av om eksamenen er digital eller ikke.; Hvis du er innvilget PC uten retteprogram som en særordning, er det kun på penn-og-papir-eksamener at du blir. Jeg skal søke om utvidet tid på tentamen/eksamen, og lurer på om bekreftelsen jeg får av legen kommer til å henge igjen? Altså, om den informasjonen som står der som leveres til min vgs, vil den kunne bli skrevet i enten journalen min eller levert til nye studie - eller arbeidsplasser

Pollenallergi? Da kan du søke om utvidet eksamenstid - NAA

Utvidet tid i videregående opplæring for elever med

 1. Eksempler på tilrettelagt eksamen # Søknad om tilrettelagt eksamen vurderes individuelt, på grunnlag av søknad og vedlagt dokumentasjon. Også faglige krav må hensyntas ved behandling av søknaden. Her er noen eksempler på tilretteleggingstiltak du kan søke om: Utvidet eksamenstid; Bruk av hjelpemidler, for eksempel P
 2. Tilrettelegging ved eksamen skjer i samsvar med Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet, kapittel 7 (Åpnes i nytt vindu eller fane).; Krav til dokumentasjon som du må laste opp fra dette skjema (søknader uten dokumentasjon blir ikke behandlet!)
 3. utter ved skriftlige eksamener av tre og fire timers varighe
 4. Å søke om særskilt tilrettelegging. Dersom du har spesielle behov/ulike vansker/nedsatt funksjonsevne kan du søke om særskilt tilrettelegging ved eksamen, må du søke om det på lenken nederst på siden. Manglende ferdigheter i norsk gir ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen. Jf. forskrift til opplæringslova § 3-29
 5. spesifikk anbefaling om utvidet tid, samt opplysninger om plagenes omfang og varighet. Pollenallergi gir i utgangspunktet ikke grunnlag for ekstra tid til eksamen. Dersom du som følge av pollenallergi får symptomer som medfører akutt behov for utvidet tid v/eksamen kan du søke om tilrettelegging
 6. Tilrettelegging av eksamen har som formål å oppveie funksjonsnedsettelsen i størst mulig grad, uten at den gir urimelig fordel. Tilrettelegging som vil kunne redusere de faglige krav i det enkelte emne eller studium, innvilges ikke. Eksempler på tilrettelegging du kan søke om: Utvidet tid på eksamen

Jeg har søkt om tilrettelegging. Når og hvordan får jeg svar? Du mottar kvittering på e-post når vi har mottatt søknaden din. Svar på søknaden sendes til din digitale postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, sendes vedtaket som brev. Du får svar i god tid før eksamen. Innvilget tilrettelegging vil også fremgå på Studentweb Utvidet tid. Det kan gis 1 time ekstra tid ved skriftlig eksamen. Ved todelt eksamen fordeles tiden på de to delene. Opplesning av oppgaven. Du kan få lest opp oppgaveteksten i det tempoet du har behov for. Forklaring og oversettelse er ikke tillatt. I fremmedspråk vil du ikke få opplest oppgaven Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar

Tilrettelegging ved eksamen 10. klasse og videregående. Om du trenger lengre tid på eksamen eller andre hjelpemidler kan du se hva du har krav på her. Det kan søkes om: Utvidet tid; Skrivehjelp; Forstørret skrift; Ekstra belysning; Opplesning av eksamensoppgaven; Skjermet eksamensplass; Bruk av PC til skriftlig eksamen Du må søke til skolen din for å få lengre tid på eksamen hvis du har allergi. Norges astma- og allergiforbund anbefaler på sine nettsider at du søker god til i forveien, samt at du legger ved legeattest. På deres nettsider kan du laste ned en brevmal du kan bruke for å søke om utvidet eksamenstid

SØKNAD OM UTVIDET TID VED HJEMMEEKSAMEN, BACHELOR- ELLER Du kan søke om utsatt frist på innlevering av bachelor -, kandidat- og masteroppgave dersom du har gyldig fravær. Forskrift om studier og eksamen ved UiS, § 2-11, nr. 8, samt Regler og vilkår fo I henhold til Forskrift til Opplæringsloven § 3-32, har elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen rett til å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Dette innebærer at det blant annet gis mulighet til å søke om utvidet tid på eksamensdagen

Søknad om utvidet tid til eksamen - Midtstuen skol

Det kan søkes om inntil en time på skriftlig eksamen og elever som har krav på utvidet tid kan få inntil 10 minutter ekstra tid ved eksamineringen/muntlig. Søknad om forlenget tid til eksamen pga sykdom må være dokumentert med legeerklæring som ikke er eldre enn tre måneder gammel Fristen for å søke om tilrettelegging på eksamen er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Vi ønsker at du sender skjema og dokumentasjon fra din NHH-adresse. Da er kommunikasjonen kryptert Eksempler på tilrettelegging ved eksamen er: å bruke pc med stavekontroll, ordbokfunksjon og talesyntese; utvidet tid; muntlig eksamen i stedet for skriftlig; sekretærhjelp; få lest opp eksamensoppgaver; Tilrettelegging for elever. Elevens behov skal ligge til grunn for å få tilrettelagt eksamen. Eleven eller foresatte må søke rektor om. Har du innvilget utvidet tid ved eksamen vil dette automatisk bli lagt til den ordinære eksamenstiden din hvis du har eksamen i den digitale eksamensløsningen WISEflow. Du vil også få tillagt tid på eksamener som foregår å campus. søke om tilrettelegging

gjøre omvalg på samme trinn, for eksempel ved å velge et nytt programområde på Vg2. Ved omvalg får du utvidet tid, slik at du kan fullføre opplæringen. Husk at omvalg med rett til utvidet tid bare kan gjøres én gang I god tid før eksamen vil du få svar fra skolen med vedtak om hvilken tilrettelegging som er innvilget. Ta med deg dette brevet på eksamensdagen. Hvis skolen mener det ikke er grunnlag for å gi deg tilrettelegging, vil du få avslag på søknaden Du kan søke om tilrettelegging for de eksamener som endrer eksamensform. Forutsetningen er at endringen utløser et endret behov for tilrettelegging. Vi oppfordrer deg til å søke snarest mulig, og senest innen en uke før eksamen. Dersom du allerede har fått innvilget utvidet tid på eksamen,.

Tilrettelegging på eksamen - Universitetet i Osl

Utvidet tid eller bruk av hjelpemidler skal kompensere for funksjonshemming eller spesiell midlertidig situasjon, men skal ikke gi bedre eksamensvilkår enn hva øvrige studenter har. Frister. Fristene for å søke om tilrettelagt eksamen er: 1. oktober (høst). Unntak: bachelorstudenter kull 2020 har sin første eksamen i september

Søknad om utvidet tid på grunn av endret eksamensform - Dersom du har behov for tilrettelegging for særlige forhold grunnet endret eksamensform, kan du søke om tilrettelegging på eget skjema. Særlige forhold kan være sykdom i nærmeste familie, annen omsorgssituasjon eller andre problemer som er oppstått på grunn av koronasituasjonen Utvidet tid: har du fått innvilget utvidet tid på eksamen vil ekstratiden automatisk være lagt inn i Inspera. Etter eksamensdagen Når eksamen er avsluttet finner du besvarelsen din under ARKIV i Inspera Assessment Du kan søke om utvidet tid på eksamen slik at du kan ta pauser for å amme/pumpe. Spør studiestedet om hvilke frister som gjelder. Sjøfart. For kvinner som arbeider innen sjøfart, gjelder følgende: I henhold til arbeidsmiljøloven 1-2, annet ledd, bokstav a, er sjøfarten unntatt fra arbeidsmiljøloven

Tilrettelegging ved eksamen Studentsider Universitetet

Jeg har fått tilbud om utvidet tid på eksamen, pga sammensatte psykiske vansker. Jeg har kun en eksamen igjen i år, og den er muntlig, (mediefag). Føler meg egentlig ganske trygg på den, men nå har jeg fått spørsmål om jeg ønsker det. Har hatt muntlig eksamen flere ganger uten utvidet tid og det gikk veldig bra Digital eksamen - med utvidet tid - extended - Kun for samarbeidspartnere Kun for samarbeidspartnere Dette innholdet er kun tilgjengelig for helsepersonell og studenter tilhørende helseforetak, kommuner eller utdanningsinstitusjoner som er samarbeidspartnere

Tilrettelegging ved eksamen / Eksamen / Student / Hovedside

Søk om lån og stipend nå Studenter i Norge og utlandet som har fått studieplass, kan nå søke om lån og stipend fra Lånekassen. - Søk nå, og du har pengene til studiestart, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen Alle får ikke til å vise det på samme måte. Dette gjelder også de som ikke har vedtak om spesialundervisning. Les mer om tilrettelagt eksamen i forskrift til opplæringslova §3-29. Aktuell tilrettelegging på prøver og eksamener er: Bruk av PC eller iPad med retteprogram og/eller syntetisk tale. Forlenget tid Hei! I morgen har jeg eksamen i norsk hovedmål. Jeg har fått innvilget utvidet tid, og lurer egentlig i den forstand når fristen egentlig går ut for å levere besvarelsen inne på udir. Siden jeg har en time ekstra, vil jeg jo levere ca. 3 -tiden. Har tenkt at dette kan oppfattes som juks. Hvordan. Søk om tilrettelegging/ekstra tid på prøver og eksamen De som har et dokumentert behov kan søke om tilrettelegging på skriftlig eksamen, heldagsprøver og mindre prøver. Elever som har attest fra lege, logoped, spesialpedagog eller andre fagpersoner som viser at de har et behov for tilrettelegging kan få innvilget Særskilt tilrettelegging ved eksamen. Dersom du har krav på særskilt tilrettelegging ved eksamen, må du søke om det innen 1. desember. Det kan søkes om. utvidet tid; lesehjelp/opplesing av oppgaven; eget rom/hvilerom; muntlig i stedet for skriftlig; skriftlig i stedet for muntlig; eventuelt annet; NB

Særskilt tilrettelegging av eksamen

 1. Eksamen. Du kan søke om en tilrettelagt eksamen. Tilrettelegging kan for eksempel være utvidet tid eller eget rom. Alternativ eksamensform. I noen tilfeller kan du også søke om alternativ eksamensform. Undersøk med fakultetet ditt om hva som er mulig på ditt studium
 2. Har du fått vedtak om tilrettelegging med utvidet tid på skoleeksamen, får du utvidet tid også ved omgjøring til hjemmeeksamen. Kan du ikke gjennomføre eksamen, må du sende inn et egenmeldingsskjema som du finner på nettsiden for eksamen. Det er ikke stilt krav til dokumentasjon som vedlegg i skjemaet
 3. ekstra på den delen som varer i 2 timer, og 35
 4. Tilrettelagt eksamen skal kompensere for forskjellige vansker slik at du i størst mulig grad kan avlegge eksamen på lik linje med andre studenter. Dette kan gjelde både kroniske og midlertidige tilfeller av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Hva kan du søke om? Tilrettelegging av eksamen vurderes individuelt
 5. Søknad om utvidet tid og tilpasning av eksamen I henhold til Forskrift til Opplæringsloven § 3-32, har elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen rett til å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet

2.8 Særskilt tilrettelegging av eksamen

Søk om utstyrsstipend. Fritak fra norsk sidemål (nynorsk) Fritak fra fag du allerede har bestått. Fritak fra kroppsøving. Søknad om å bytte programfag. Søknad om å slutte i programfag. Læreplan i norsk for minoritetsspråklige med kort botid. Samtykke fra elever over 18 å Utvidet opplæringstid ved sykdom eller andre forhold. Dersom du har mistet store deler av et skoleår i videregående opplæring på grunn av skade eller sykdom, kan du søke om utvidet opplæringstid. Du kan søke om utsettelse og reservert plass senere for eksempel ved militærtjeneste, svangerskap eller tvingende medisinske/sosiale forhold. Utvidet tid: Dette kan du bare søke om ved skriftlig eksamen og fordeles slik: 5 - timers skriftlig eksamen 60 minutter utvidet tid ; 4 - timers skriftlig eksamen 50 minutter utvidet tid; Ved en todelt sentralt gitt eksamen fordeles den utvidede tiden på 25 minutter og 35 minutter i forhold til beregnet varighet av Del 1 og Del Studenter ved Universitetet i Bergen kan søke om tilrettelegginger ved eksamen. erklæringen hvilke plager det gjelder og at plagene medfører en så stor ulempe at studenten trenger utvidet tid til eksamen. Følgebrevet må legges ved søknad om tilrettelegging . Navn på den som søker tilrettelegging ved eksamen Lege må anbefale utvidet tid på legeattesten på grunn av medisinering. Manglende ferdigheter i norsk Utdanningsdirektoratet presiserer at om man er fremmedspråklig og ikke behersker norsk skriftlig godt nok til å avlegge eksamen, er det ikke grunn for særskilt tilrettelegging av eksamen

Sitter her og skal søke om tilrettelegging på en eksamen ved UiO. Problemet er at jeg vet ikke hvilke møbler jeg kan få. Nå har jeg bare søkt om alt egentlig. Utvidet tid, hviletid, PC, regulerbar stol, enerom med mulighet for bevegelse og å ligge. Så får jeg bare se Om du trenger lengre tid på eksamen eller andre hjelpemidler kan du se hva du har krav på her. Utvidet tid: 5 timers skriftlig eksamen - 60 min ekstra tid ; 4 timers skriftlig eksamen Kontaktlærer gir deg skjema du kan søke om tilrettelegging av eksamen på. Frist for søknad våren 2019 er 1. mars. Kontakt oss: Riu Guadiana 14 På grunn av Covid-19 er det besluttet å utvide fristen for å søke om tilrettelegging på eksamen til 15. oktober, eller seinest 14 dager før eksamen, dersom eksamen avholdes i oktober. Normalt er frist for å søke om tilrettelegging på eksamen er 15. februar i vårsemesteret og 15. september i høstsemesteret Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet. Om tjenesten. Generell informasjon Skjemautfylling. Tilrettelegging av eksamen - elev og voksen. Steg 1 av 7. Om søking Elever og voksne deltakere kan søke om tilrettelegging av eksamen etter § 3-32 og § 4-25 i Forskrift til opplæringslova.. Tilrettelegging til eksamen kan være: Bruk av PC med Lingdys. Mer informasjon om Lingdys. Utvidet tid skoleeksamen. Ved eksamener tre eller fire timer gis det 30 minutter forlenget tid, mens det eksamener fem timer eller mer gis en time forlenget tid. Det gis ingen tilleggstid ved eksamener en eller to timer. Regulerbar.

Tilrettelagt eksamen - Universitetet i Agde

Privatister med behov for tilrettelegging av eksamen på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, kan søke om særskilt tilrettelegging ved eksamen. Du må dokumentere behovet for tilrettelegging ved å sende inn uttalelse fra sakkyndig instans. Den sakkyndige uttalelsen må ikke være av nyere dato, men må dokumentere/anbefale. Det er ønskelig at dokumentasjonen inneholder anbefalte tilretteleggingstiltak, da dette gjør det enklere for oss å tilrettelegge på best mulig måte for våre studenter. Studenter kan søke om følgende tilrettelegging til eksamen: utvidet tid på skriftlig skoleeksamen; tilgang til PC; å legge ved anonymisert attest på lese- og. Ved skriftlig eksamen med tilsyn og ved muntlig eksamen kan det gis utvidet tid med inntil 25% av normal eksamenstid, begrenset til 1 time. Tilrettelegging skal ikke føre til reduksjon av de faglige kravene. Det er rektor som fatter vedtak om eksamen under særlige vilkår

om. Ta kontakt med rådgiver på skolen i god tid før søknadsfristen hvis du er usikker på hva slags dokumentasjon du må legge ved søknaden. Hva kan du søke om? Utvidet tid ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen: Du får 10 minutter mer i forberedelsestiden eksamensdagen. • Utvidet tid ved skriftlig eksamen: På 5-timers eksamen er det. Hvem kan søke om tilrettelegging? Du kan søke om tilrettelegging hvis du. Har en fysisk eller psykisk sykdom. Har en skade. Har nedsatt funksjonsevne. Hva kan man søke om? Utvidet tid. Opplesing av eksamenstekst. Skjermet eksamensplass. Skrivehjelp ved skriftlig eksamen. Når må man sende inn søknaden for tilrettelegging av eksamen.

a)Utvidet tid b)Bruk av ordbøker c)Bruk av PC på eksamen under tilsyn 22.2 Det kan gis tillatelse til at alternative vurderingsformer benyttes for kandidat som på grunn av varige lidelser eller funksjonshemninger, eller av andre særskilte grunner ikke kan gå opp til eksamen med ordinær vurderingsform. Høgskolestyret eller det organ d Eksamensansvarlig avgjør om kandidaten kan delta på eksamen. Dersom kandidaten gis tilgang til eksamen blir det ikke gitt tillegg i tid. Hvis du møter senere enn oppmøtetiden og får lov til å ta eksamen, men får tekniske problemer, er du sist i hjelp-køen, og må vente til alle oppstartsrutiner er gjennomført Klagenemnda registrerer i den forbindelse at selv om det i angjeldende brev ikke er klart redegjort for kandidatens klagerettigheter i henhold til Forvaltningsloven, fikk klager slik informasjon da han i brev av 04.04.13 fikk avslag på sin søknad etter de nye retningslinjene - en mulighet han benyttet seg av og som resulterte i utvidet tid til eksamen våren 2013 Tilrettelegging til eksamen. Elever som av en eller annen grunn trenger særskilt tilrettelegging eller utvidet tid til gjennomføring av skriftlig eksamen kan søke om dette. Rektor vil behandle søknaden og fatte vedtak om tilpasningen. Dette vil være et enkeltvedtak, hvor dere vil få klagerett Kontaktlæreren vil hjelpe deg med å søke om ulike tilretteleggingstiltak. Det kan for eksempel være utvidet tid eller ekstra hjelpemidler. Frist 1. februar. Fristen for å søke om tilrettelegging er 1. februar, så ta kontakt med læreren i god tid

Lærerik klassetur til Berlin

Vil søknad om utvidet tid til eksamen «henge igjen»til

 1. Studenter kan søke om et fjerde eksamensforsøk. Fristen for å søke om dette er den samme som for ordinær eksamensoppmelding. Søknaden må være begrunnet og på e-post innen fristen. Mer om antall forsøk på eksamen finner du i Forskriften §4-10. Eksamensavgift. Første eksamensforsøk er inkludert i studieavgiften
 2. imum en halv time før dette. Elever med dysleksi, pollenallergi, o.l. kan ha krav på utvidet tid eller annen tilrettelegging på skriftlig eksamen. Skriftlig søknad om dette må sendes rektor innen FREDAG 15. MAI
 3. Tilrettelegging på eksamen. Publisert: 24.10.2014 / Sist endret: 13.01.2020 Har du behov for særskilt tilrettelegging ved eksamen? Elever. Har du behov for spesiell tilrettelegging av arbeidsforhold i forbindelse med eksamen/heldagsprøver, kan du søke om dette i Visma
 4. Søknad om utvidet tid på eksamen Søknad om utvidet tid Vennligst ta utskrift, singner og send til thale.sandberg@baerum.kommune.no innen frist 10. mai 201
 5. forsøk på eksamen etter ikke å ha bestått ordinær eksamen Eksamenskommisjon må søke om dette senest 15. september i høstsemesteret og 15. februar i vårsemesteret. Søknaden sendes til Studieavdelingen, Tid og sted for eksamen De fleste eksamener i høstsemesteret 2014 foregår i perioden 1. desember.

Kan man få utvidet tid på eksamen fordi man er

 1. Når elevene ikke er opptatt med forberedelser eller gjennomføring av eksamen, har de alternative aktiviteter på skolen eller arbeidsoppgaver som løses hjemme. Elever med allergi eller andre kroniske sykdommer kan søke om utvidet tid. Søknad med legeerklæring rettes til rektor i god tid før eksamen
 2. Særlig dersom du har en kronisk lidelse og skal søke om utvidet eksamenstid. Det er heldigvis ennå en god stund til eksamen, men skal du ha håp om å få tildelt en ekstra time grunnet kronisk sykdom, så kan det være på tide å smi allerede. På Norges Handelshøyskole (NHH) ville de for eksempel ha søknadene innen 1. september
 3. Dersom det er behov for å benytte utvidet tid i eksamenslokalet skal dette dokumenteres og presiseres fra lege/spesialist. (jmf. §3-3 punkt 4) • PC på eksamen kan innvilges studenter med lese- og skrivevansker (jmf §3-3 punkt 7) Studenter med andre lidelser som hindrer studentene i å besvare eksamenen for hånd kan også søke
 4. Utvidet tid på skriftlig eksamen Elever som av ulike grunner har behov for utvidet tid til skriftlig eksamen, kan søke rektor om dette. Legeerklæring må framvises
Skolestart høsten 2016

Video: Har du behov for tilrettelegging på eksamen? - Viken

Matteliste - en grublende påskeDu kan fortsatt kjøpe årboken!
 • Hva gjør en nevrokirurg.
 • Sykehus i oslo.
 • Grey's anatomy season 14 episode 9.
 • Lustige bagger videos.
 • Unfall gollhofen heute.
 • Bugården eldresenter sandefjord.
 • Danske krimserier på tv.
 • Fanjoy com dobrik.
 • Ford focus stasjonsvogn 2012.
 • Hede outlet öppettider.
 • Hvad koster varmepumpe.
 • Ngs.
 • Nodejs modules export.
 • Zelda majora's mask walkthrough.
 • Honnør sas.
 • Desibel måler.
 • Trille saga.
 • Patrick day.
 • Annas barn.
 • Real madrid spillere 2017.
 • Wohnung mieten sprockhövel privat.
 • Rullegardin som hindrer innsyn.
 • Ecotrail oslo.
 • Coop mega oslo.
 • Såtid gresskar.
 • Peugeot partner electric.
 • Sminkekoffert fra loreal paris.
 • Kongsberg skisenter kart.
 • Baden württemberg landkreise.
 • Gedenkstätte nürnberger prozesse.
 • Torvbyen fredrikstad butikker.
 • Hekle rundt teppe.
 • Duo security.
 • Bauer unser stream kostenlos.
 • A kortet teknisk museum.
 • Johann wolfgang von goethe deutsch wiki.
 • In aller freundschaft die jungen ärzte folge 59.
 • Dr sendtner vilsbiburg.
 • Kulderekord akershus.
 • Ades theme windows 10.
 • Billig parkering vika oslo.