Home

Skipsfart norge

Grønne løsninger · En digital arena · From Norwa

 1. Tysklands skipsfart gikk hurtig tilbake etter at hansaens makt var svekket. På 1600- og 1700-tallet ble skipsfartens utvikling hemmet av lange og hyppige kriger og ved kaperi som ofte utartet seg til sjørøveri. Fra 1700-tallet trådte de nordiske landene, særlig Norge, igjen inn i rekken av sjøfartsnasjoner
 2. Norge har tradisjonelt vært en ledende nasjon for skipsfart. Ulike former er fiske, forskning på havressurser, varetransport og handel, persontransport som ferger og cruiseskip, sjøforsvar og.
 3. Norge har et godt utgangspunkt for å lede an i utviklingen av ny grønn teknologi. Men etter hvert som flere land setter seg ambisiøse klimamål, blir også konkurransen om å utvikle den beste teknologien tøffere. Skal Norge unngå å bli akterutseilt, trengs det en storsatsing på fossilfrie og utslippsfrie løsninger i maritime næringer
 4. Skipsfart Hvordan påvirker EUs regelverk på sjøsikkerhet og miljø norsk innflytelse på regelverksutvikling regionalt og internasjonalt ? Skipsfartspolitikken i EU var i utgangspunktet overlatt til de enkelte medlemsland. EU-traktaten (art. 80.2) åpnet imidlertid for regulering av skipsfart og en domstolsavgjørelse fra 1974 slått fast at traktatens generelle regler også omfatter skipsfart

skipsfart - Store norske leksiko

 1. Klimarisiko og skipsfart: - De store selskapene ser skriften på veggen - Fra 1. januar 2020 må svovelinnholdet i drivstoffet vi bruker reduseres betraktelig. Det blir dyrt og krevende, sier Roger Strevens, sjef for bærekraft i Wallenius Wilhelmsen
 2. Disse opplysningene fanges opp av Kystverkets landbaserte AIS-kjede, AIS Norge, som består av 50 basestasjoner langs kysten, og av AIS-satellittene AISSat-1 og AISSat-2. Kystverket har som myndighetsoppgave å tilrettelegge AIS data for andre nasjonale myndigheter som Hovedredningssentralene, Kystvakten, Forsvaret, Fiskeridirektoratet, Tollvesenet, Sjøfartsdirektoratet og politiet
 3. Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Veien dit vil bli krevende, men vil også by på muligheter. I maritim sektor vil det være muligheter for grønn verdiskaping både innenfor og utenfor landets grenser. Regjeringen vil legge til rette for at vi får frem norske vinnere i skipsfartens grønne skifte

Skipsfart - Siste nytt - NR

Skipsfarten skal bli utslippsfri - Norge må ta en

Om skipsfart og sjøfolk ulike steder i verden. 20. mars 1963. 5. februar 1963. 16. januar 1963. 20. mars 1963, spilletid. Direkte nå. Det oppstod en feil under lasting av mediainnholdets metadata.. Skipsfart er ferdsel på vann i skip eller båt. Skipsfart foregår på ulike typer vann og kan ha ulike formål, noe som har ført til utvikling av ulike typer båter og skip.. Sjøfart er skipsfart som skjer på havet, ved kysten eller på fjorder. Innenlands skipsfart skjer på innsjøer, elver og kanaler Norge er en med. I dag markerer starten på et nytt internasjonalt samarbeid innen forskning og utvikling av morgendagens skipsfart. Representanter fra åtte fremtredende flagg-, kyst- og havnemyndigheter møttes til virtuelt møte og har etablert et nytt samarbeid, kalt MASSPorts

Skipsfart - regjeringen

Innovasjon Norge - vi gir lokale ideer globale muligheter. Tilskudd til bioøkonomiprosjekter. Skal din bedrift utvikle løsninger som øker verdiskapingen basert på ressurser fra hav, jord og skog Mellom Norge og de dansk-norske koloniene i Karibia gikk det få skip, men de som gikk, ser ofte ut til å ha startet i Arendal. Langs kysten gikk det også mindre båter som sørget for vareutveksling og leveringer mellom de norske havnene. Denne innenriksfrakten var viktig for å fordele varer fra Danmark og utlandet videre i Norge Norge blir verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart. Norge blir verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart. DNVGL.com bruker cookier for å gi deg en best mulig opplevelse på nettstedet vårt. Ved å navigere nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler (cookies) For større prosjekter deles finansieringen vanligvis mellom Innovasjon Norge og din bankforbindelse. Vi tilbyr hovedsakelig lån til investeringer i fiskeflåten, men dersom et innovativt utviklingsprosjekt inngår som del av investeringen, er det muligheter for å få finansiert deler av dette med tilskudd

1800-tallet var en lang fredstid for Norge. Vi fikk tidlig etablert en rettsstat og vi fikk tidlig et godt offentlig byråkrati. Kanskje har det noe med geografisk beliggenhet å gjøre. For et land med mye hav åpner det seg store muligheter til å drive med fiskeri og skipsfart. Havet åpnet også Norge mot verden, både økonomisk og mentalt For Norge er grønn ammoniakk interessant at tre grunner: Vår strømproduksjon er tilnærmet 100 prosent fornybar, Skipsfart er handel. 80 prosent av varer som handles mellom kontinenter, fraktes på skip og vekst i global handel har gitt vekst i skips­trafikk

Norge under første verdenskrig var nøytralt, og måtte gå en ofte vanskelig balansegang mellom de krigførende maktenes krav og sine egne forpliktelser som nøytral stat. Selv om landet ikke deltok i verdenskrigen 1914 til 1918, led Norge likevel stor skade på menneskeliv og materiell gjennom senkningene av norske handelsskip. Over 2000 nordmenn omkom på havet under krigen At Norge er en global stormakt innen skipsfart, er et resultat av politikk og tilrettelegging fra myndighetene over tid. Forutsigbarhet, balanse mellom redere og sjøfolk og bruk av skattesystemet vårt er kjernen i den norske politikken for å sikre sjøfolk og skipsfart. I regjeringens forslag til statsbudsjett settes alt dette i spill Utslippene fra internasjonal skipsfart er på rundt 1 milliarder tonn CO 2 i året. Det tilsvarer to til tre prosent av alle globale utslipp. Uten tiltak vil utslippene øke, antakelig med 50-250 prosent de nærmeste 30 årene, ifølge tall fra den FNs sjøfartsorganisasjon IMO, The Third IMO GHG Study 2014

Uniform Skipsfart Dekk - Diamant-sett - Norge - Distinksjoner. 149,- Your wishlist is full, can't add more products there. Manage your wishlist Uniform Skipsfart Catering - 1 gullstripe - Norge - Distinksjoner Hvis det kjøpes drivstoff i utlandet som benyttes i trafikk i Norge, teller ikke utslippene med i vårt regnskap. Og hvis salg av drivstoff til innenriks trafikk i Norge registreres som drivstoff solgt til utenrikstrafikk, teller utslippene heller ikke med. Det er mulig at utslippene fra innenriks skipsfart er 30 prosent lavere i 2019 enn i 2012 Sjøkart for grønn skipsfart. Norge bør og skal etablere verdens mest miljøvennlige kystfart - drevet helt eller delvis med batterier og andre miljøvennlige drivstoff. Innen 2030 skal klimagassutslipp fra norsk innenriks skipsfart være redusert til 60 prosent av dagens nivå. Innen 2050 skal klimagassutslippene være 0 - null I Norge begynner bronsealderen rundt 3700 år tilbake. For 2500 år siden overtar jernalderen. Kobberet og tinnet i bronsen fikk nordmenn den gang fra mennesker langt borte - verden ble for første gang globalisert. Jernet som kom etterpå ble lagd i Norge - da ble kanskje kontakten mellom nordmenn og verden mindre igjen

Skipsfart Skipsfart. Her vil du Som et ledd i Stortingets utbyggingsplan for Nord-Norge vedtatt våren 1952 ble det også innført gunstige skatte- og avskrivningsregler for investeringer i landsdelen. Dette skulle føre til etablering og utvikling av 6-8 rederier som i første runde anskaffer rundt 40 skip for utenriksfart Skip og skipsfart Informasjon om SafeSeaNet Norway. SafeSeaNet-Norway - Customs Notification Skipsagenter eller andre som rapporterer skipsanløp til Tolletaten på fartøysførers vegne, plikter å avgi elektronisk melding via SafeSeaNet Norway

Skipsfart - Energi og Klim

Uniform Skipsfart Dekk - Overstyrmann - Norge Distinksjoner Varenummer: U-d109-003 3 tykke gullstriper. Diamant øverst. 149,- Antall På lager 1 Sendes normalt innen 1-3 virkedager * Legg i handlekurven Varen har blitt lagt til i din ønskelisten. Se. IMO har anslått at internasjonal skipsfart står for 2,2 prosent av de globale klimagassutslippene. Uten tiltak ville utslippene økt med mellom 50 og 250 prosent innen 2050 avhengig av utviklingen av verdenshandelen. Norge har gjennom mange år hatt en ledende rolle i IMOs klimaarbeid Norsk skipsfart sentral i kampen mot plast i havet Marin forsøpling er et av de raskest voksende miljøproblemer i verden, også i Norge. Mange tror at mesteparten av avfallet kommer fra land Skyene over norsk skipsfart blir stadig mørkere. Men Thomas Wilhelmsen tror ikke skipsfarten forsvinner fra Norge. Nordmenn har stor risikoappetitt

Skipstrafikken Kystmagasine

Norsk skipsfart trenger i følge næringen selv 10 000 sjøfolk i løpet av de neste årene, men norsk ungdom er redde for å utdanne seg til jobber de frykter vil bli utflagget til utlendinger. Demokratene i Norge mener derfor at skipsfarten må gi så gode rammebetingelser at det igjen kan ansettes norske sjøfolk på norske skip,» skriver han, og fortsetter Norsk skipsfart klimanøytral innen 2050. Skipsfarten står for 2,2 % av de globale klimagassutslippene. Nå vil norske rederier gå foran og ta lederskap i kampen mot klimautfordringene. Innen 2050 er målet at hele den norske flåten skal være klimanøytral Gjennom den såkalte «Gøteborgprotokollen» har Norge forpliktet seg til å begrense utslippene av NOx til maksimalt 156 000 tonn per år fra og med 2010. Skipsfart har et stort potensiale for reduksjon av NOx-utslipp, ved hjelp av renere forbrenning eller montering av renseutstyr

Handlingsplan for grønn skipsfart - regjeringen

 1. Avgiften gjelder utslipp i Norge og på kontinentalsokkelen. For skipsfart omfattes utslipp fra fart innenfor norsk territorialfarvann og innenriksfart, selv om deler av farten skjer utenfor norsk territorialfarvann. Fritak for NOx-avgift. Enheter som er tilsluttet miljøavtalen om NOx 2018-2025
 2. - Vi er glade for å kunne støtte et ambisiøst og innovativt prosjekt som kan få stor betydning for utviklingen mot en utslippsfri skipsfart, både i Norge og internasjonalt. Hydrogen er en av løsningene vi har store forventninger til, og dette prosjektet vil bidra til å fremme Norges ledende posisjon innen utviklingen av grønne maritime løsninger», sier leder for PILOT-E, Trond Moengen
 3. Regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Republikken Filippinene, som ønsker å videreutvikle de vennskapelige forbindelser mellom de to land og styrke samarbeidet innen skipsfart, som tar hensyn til at det er ønskelig med en effektiv organisering av internasjonal skipsfart
 4. Kravene til utsliputt fra internasjonal skipsfart er blitt strengere. Det globale markedet for null- og lavutslippsløsninger vil vokse de neste årene og Norge har et godt utgangspunkt for å ta en større del av markedet. Derfor tar vi konkrete grep som skal bidra til at vår maritime næring er godt rustet til å gripe disse mulighetene
 5. Ja, Norge er en stormakt på sjøen DEBATT / Torbjørn Røe Isaksen / For abonnenter. Othelias foreldre jobber begge for Color Line. Nå kan de måtte selge huset. A-MAGASINET / / For abonnenter. I Norges største rederi er det bare åtte norske sjøfolk igjen: - Det er vanskelig å.

Bachelor i skipsfart og logistikk - Universitetet i Sørøst

Skipsfart: Utenlandske sjøfolk jobber for luselønn i Norge Timelønn ned mot 30 kroner, viser kontroller. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjo Sp. dokumentar. Ni av ti ting du har i heimen er produsert i utlandet og frakta hit med skip. Frakteindustrien er ein nøkkelspelar i verdsøkonomien, men er ein industri som få ser noko til. Skipa deira har eigne hamner med høge gjerder, ute av syne for allmenta. Kven styrer denne enorme pengemaskina? Kor stor innverknad har industrien på verdspolitikken, miljøet og for ikkje å snakke om.

Norsk Skipsfarts Foru

Norge blir verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart. Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser med 40 prosent innen 2030 - en enorm utfordring. Dersom norsk innenriks skipsfart skal ta sin andel av forpliktelsene, må vi mangedoble takten for innføring av miljøvennlige drivstoff og alternativ fremdriftsteknologi Skipsfart «Svartfoss» påførte kaia store skader: - Vi må begrense skipsanløp. Luksusyacht til 200 millioner dukket opp i Tromsøysundet. Tilbyr fri bar og gourmetmåltider om bord. Nå er luksusskipet tilbake i Nord-Norge. Sjørettsekspert mener koronaregelverket til sjøs er for slapt. Båt tar inn vann i Breivika - har kraftig slagside Nyheter om nullutslipp og fornybar ferge og skipsfart. Send oss gjerne tips: marius.gjerset@zero.no Ferger Det skjer en stille, grønn revolusjon i norske fjorder Bransjen er godt kjent med den stille revolusjonen. Men dimensjonene i det grønne skiftet som nå skjer, har nok skjedd litt under radaren for folk flest. Det grønne skiftet i fergebransjen kan [ Norge dropper klimakrav for skipsfart. Norge vil ikke lenger be om konkrete utsliputt for skipsfarten på klimatoppmøtet i København Går sammen for å nå målene for grønn skipsfart Foreslår 2,5 milliardar kroner til Kystverket Publisert: 08.10.2020 09:04:05 , Oppdatert: 08.10.2020 09:04:0

Alkohol- og tobakkskvoten må være innenfor verdigrensen.. Størrelsen på kvoten for alkohol, er avhengig av om du har med tobakk. Kvotene som oppgis er per person Norge, skipsfart og merkantilisme NYTT TEMA. Innlegg: 18. Demetrius. 08.03.05 21:46. Del. Leser litt om dette temaet og har skjønt såpass at merkantilisme hadde som grunnprinsipp at en stats storhet ble målt i mengden edelt metall (gull) staten hadde i statskassen

Skipsfart – Siste nytt – NRK

Norsk historie fra 1815 til 1905 - Store norske leksiko

 1. dre, blir viktig. Sats i den retningen folkens
 2. Skipsfart og offshore Ønsker du å jobbe med rettsspørsmål av betydning for Norges rolle innen skipsfart, Skipsfarts- og petroleumsvirksomhet utgjør to av Norges viktigste næringsgrener og Norge og norske aktører er her langt fremme og spiller en sentral rolle på den internasjonale arena
 3. Trenger du advokat som jobber med skipsfart? Advokatguiden.no er en komplett oversikt over alle norske advokater, advokatfullmektiger og rettshjelpere. Vi har over 10.000 registre
 4. Skipsfart. No er Bergen første­valet til å ta imot skip med smitte. abonnent. Økonomi fra E24. Regjeringen vil kutte tilskudd til norske sjøfolk. Norge står i fare for å miste all respekt - Vi liker å tro at vi er en sjøfartsnasjon, men det er ikke sjøfolk igjen. abonnent
 5. Norge er en av verdens fremste sjøfartsnasjoner. Derfor må vi ta et lederskap på det grønne skiftet i internasjonal skipsfart. mandag 18.03 2019. Ingen hadde testet ut den 160 år gamle ideen. Så fant gründerne ut at de ville prøve
 6. Norge : Bla gjennom 5 potensielle tilbydere i skipsfart - fiskerifart bransjen på Europages, en verdensomspennende B2B innkjøpsplattform
 7. istrerende direktør Norges rederiforbund. Norge skal halvere utslippene fra egen skipsfart allerede i 2030 - hvor mange liter fossilt drivstoff i fergene, hurtigbåtene, supplyskip og fiskefartøy må erstattes av noe annet

Går sammen for å nå målene for grønn skipsfart. Del via e-post Del på LinkedIn Del på Twitter Del på Facebook - Dette målet krever mye av alle aktørene innenfor næringen, bestående av deltakere fra Innovasjon Norge, Miljødirektoratet, Enova, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket Distinksjoner for sivil skipsfart - handelsflåten. Dekk, maskin, trikker, los, matros, lærling, catering, lege. Rask levering fra norsk nettbutikk Tidligere har regjeringen fått en henvendelse fra USA om et engasjement i Persiabukta for å bedre sikkerheten for internasjonal skipsfart. Hvordan Norge skal svare, er under vurdering. Stortinge

Grønn skipsfart: Utslippene må i null i 2050 - Norsk

› Maritime navigasjonsfag › Bachelor, skipsfart og logistikk, treårig (681311) › Maritime navigasjonsfag › Skipsfartsstudium, toårig (681306) Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder Batteriproduksjon. Autonom skipsfart. Utnytte bioressurser på nye måter. Ultralyd og helsedata til næringsutvikling. Dette er noen av områdene der Norge kan skape helt nye vekstnæringer, ifølge vurderinger som SINTEF har gjort for NHO i en fersk rapport Avfall Norge mener derfor det er positivt at handlingsplanen omtaler biogass som en løsning. Samtidig mener vi at det må konkrete virkemidler til for at biogassen skal tas i bruk i sektoren. Omsetningskrav som nå utredes av Miljødirektoratet kan være et effektivt virkemiddel, sammen med målrettede og høye krav i offentlige anskaffelser, samt utbygging av nødvendig infrastruktur

NRK TV - Norsk skipsfart

Norge ikke har noen særlig industriell posi-sjon, er den maritime bransjen blant Norges sterkeste og mest kunnskapsintensive nærin-ger, sier CenSES-forsker Markus Steen. Her ligger det nye verdiskapningsmulighe-ter. En grønn utvikling av norsk skipsfart kan bidra med teknologi og løsninger, som igjen kan eksporteres til et internasjonalt marke Skipsfart. Denne båten er en versting - skal bygges om. Utenlandske sjøfolk jobber for luselønn i Norge. Vokser fortere enn de våget å tro. Hagland Shipping kjøper nytt skip. Kan havne i retten. Folk sperret opp øynene: Et rekkehus på slep i Karmsundet. Kjempene i Bøvågen Hvorfor skipsfart og logistikk? Kanskje har du et lite business-gen i kroppen. Du er ryddig i hodet, liker å snakke med mennesker og er ikke redd for å slå over på engelsk eller forholde deg til flere tidssoner. I den maritime næringen har du hele verden som arena. Ingen dager er like

Tirsdag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett, som naturlig nok er preget av den pågående pandemien. For fornybarnæringens del byr ikke det reviderte budsjettet på store overraskelser, men det er flere positive nyheter for elektrifiseringen av Norge. Særlig innen skipsfart og ferger Kapittel 9: Skipsfart og skipstyper Glimt fra utviklingen av norsk skipsfart, Utviklingen siden 1775 belyst med statistikker, Verdens transportbehov, Skipet †av enorm betydning for verden, Skipsfart og maritim virksomhet †av enorm betydning for Norge,.

Globaliseringen har ført til sterk økning i den internasjonale skipsfarten og de siste 150 årene har Norge vært en av hovedaktørene i internasjonal skipsfart.Antall varer som transporteres rundt om i verden har blitt tredobler og 90% av denne foregår til havs. Noe av det som har talt sterkt til fordel for norsk skipsfart er etterspørselen etter norsk olje og varer Norge har tradisjonelt vært en ledende nasjon for skipsfart. Ulike former er fiske, forskning på havressurser, 24. august 2020 kl. 06:54 Gamle skip skal hogges op

Regjeringen styrker samarbeidet med FN om kampen mot marin forsøpling fra skipsfart og fiskerier. - Regjeringen gir tre milliarder kroner til renere hav Norge vil bidra med over tre milliarder kroner til en rekke tiltak for bærekraftig havforvaltning i perioden 2020-2024 16 gule treff for Skipsfart - Norge med telefonnummer, adresse og kart. Oppdaterte opplysninger for Skipsfart registrert 23-9-2020. Motta ditt søk Skipsfart gratis på SMS Skipsfart. Rutefart; Nytt fra handelsflåten; Offshore. Oljeleting; De første forsyningsskip; Offshore slepebåter; Jern/stål fraktebåter 1965. De minste fraktefartøyene; fraktebåter jern/stål <100 brt 1965; Fraktebåter jern/star <100; Rederietablering i Nord-Norge 1951-1960. Utbyggingsprogrammet for Nord-Norge; Erling Sannes, Bodø. Veiledning på anskaffelser innen grønn skipsfart. Mar 2019, Sist endret: 05. aug 2020. I henhold til IMO avtalen skal Norge og de andre medlemmene kutte utslippene fra shipping-sektoren med 50 prosent innen 2050. Klimautslipp fra maritim transport (ferge - hurtigbåt) i Norge

SkipsMagasinet: Norge diskuterte skipsfart med EU

Norge vil redusere klimautslipp fra skipsfart. Skipsfarten slipper ut mye klimagasser. Norge krever ikke like tøffe kutt som andre land på forhandlingsmøte neste uke. Foto: Colourbox. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen varsler Norges posisjon i globale forhandlinger neste uke om klimautslipp fra internasjonal skipsfart Norge har en historisk nær tilknytning til havet, fra store fiskebestander til rike oljeforekomster - ressursene ved kysten har lagt mye av grunnlaget for den velferden vi opplever i dag. Men verken fisken eller oljen er lett tilgjengelig, og i møte med krevende forhold ville ikke disse ressursene kommet oss til gode uten menneskene som var villige til å trosse vær og vind

Miljøvennlig skipsfart; Norges klimapolitikk er forankret i Stortinget gjennom to klimaforlik, i 2008 (Klimaforliket) og 2012 (Klimameldingen). Klimaforlikene inneholder både mål for klimapolitikken og virkemidler for å nå målene. Norge skal oppfylle Parismålene i samarbeid med EU, blant annet ved bruk av EUs kvotesystem (ETS) NHO Sjøfart er en kombinert arbeidsgiver- og bransjeforening. Vi ivaretar medlemsrederienes interesser overfor fagforeningene, myndighetene og andre organisasjoner Norge har i århundrer vært en av verdens ledende maritime nasjoner. I vår tid har vi tatt en klar lederposisjon i omstillingen til grønn skipsfart. Grønn teknologi utvikles langs hele kysten, og finner et marked i Norge, før det opaleres og eksporteres ut i verden Norsk skipsfart må sikres internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår. Dette vil gi norske rederier mulighet til å seile under norsk flagg og gi norske sjøfolk de samme rammevilkår som sjøfolk i våre naboland. Vi vil prioritere maritim utdanning og rekruttering av norsk ungdom til næringen

Norge er i dag i tet på skipsfart basert på flytende naturgass, batteri og hydrogen, og mye av dette skyldes ifølge Mjøs at det er blitt lagt til rette for det av offentlig sektor. — Statens Vegvesen har lagt til rette for kritisk teknologiutvikling gjennom utviklingskontrakter Ny støtteordning for grønn skipsfart. Regjeringen bevilger 65 millioner kroner for at det skal bygges flere miljøvennlige skip og ferger. Midlene fordeles med: 20 millioner til det offentlige forvaltet av fylkeskommuner og kommuner 41 millioner til det private eller næringslivet forvaltet av Innovasjon Norge Norsk skipsfart er fortsatt en viktig bærebjelke for den økonomiske veksten i Norge. Da er det merkverdig at man på høyeste politiske nivå er så lite bekymret for maritim høgskoleutdanning. Westhagen mener kombinasjonen skipsfart og logistikk er en farbar vei når det gjelder å omstille og utvide de maritime høgskolers faglige tilbud At Norge er en global stormakt innen skipsfart, er et resultat av politikk og tilrettelegging fra myndighetene over tid. Forutsigbarhet,. -Norge skal fortsette å være maritime mestre også når verftene ikke lenger bygger båter til oljeindustrien, sier Hermstad. Skipsfart er areal- og ressurseffektivt som bare det. Vi trenger ikke å bygge veien for sjøen finnes der allerede. MDG satser på fremtidens skipsfart, og utvikling av lav- og nullutslippsteknologier

Her følger et utvalg nyheter om utviklingen innen utslippsfri skipsfart Tips! Hvis du vil melde deg på nyhetsbrev om utslippsfri og fossilfri transport fra ZERO, meld deg på her! Nyheter om fossilfri og utslippsfri skipsfart 25. oktober 2017 Nye anbud på null- og lavutslipp fartøy Anbud på Kystruta - kan det bli Norges neste store spydspiss [ Han trakk fram luftfart og skipsfart som to av flere sektorer med store utslipp, og det var i den forbindelse han sa at handelssystemet for utslipvoter (ETS) - som Norge også er med på - bør utvides til å omfatte skipsfart - Norge er ledende i verden på grønn skipsfart. I handlingsplanen for grønn skipsfart forsterker vi tiltakene for å få ned utslippene fra hurtigbåter og ferger, cruiseskip, lasteskip, offshorefartøy, oppdrett, fiske og fritidsbåter. Vi må handle mye raskere for å halvere utslippene innen 2030, sier klima- og miljøminister Ola.

#Klimafrokost 29/3: Teknologi og politikk for grønnNorge 1500-1800 – et samfunn i vekst | mennesketHefter: Verdens fraktemenn: Den vanskelige overgangen fraSatser på produksjon av biokull - Avfall Norge (en-US)Ofotens Damibsselskab – Wikipedia

For deg som vil vite hva som skjer på Sørlandet - Norge mener Jones Act går for langt i å hindre utenlandske skipsfartstjenester. Flere maritime tjenester som faller inn under Jones Act er normalt åpne for utenlandske aktører andre steder i verden, svarer statssekretæren og legger til: - Norge har omfattende markedsinteresser innen skipsfart Hydrogen er på alles lepper, også i maritim sektor. Generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, Kristian E. Vik, gir oss her et innblikk i hydrogenutviklingen innen skipsfart i Norge.. Verdens første hydrogenferge skal være i drift i Norge fra 2021 - fortell litt om hvordan utviklingen har vært på feltet de siste årene

 • Polaroid cube actionkamera.
 • C j hambros plass 1.
 • Matematikksenteret problemløsningsoppgaver.
 • Mister lady gehalt.
 • Nussknacker ballett köln.
 • Kjenne liv i magen uke 12.
 • Barn svetter mye om natten.
 • Emui 6.
 • Danseur définition.
 • Slåsskamp.
 • Family addams cartoon.
 • Grønn sofa ikea.
 • På låven sitter nissen chords.
 • Bmw e60 problemer.
 • Norderney spa.
 • Karate bad kreuznach.
 • Fargetilsetning betong.
 • Ellen ten damme concertgebouw.
 • Wellnesshotel nrw 5 sterne.
 • Gullfiskbolle akvarium.
 • Disney princess puppen.
 • Birger eriksen kongens nei.
 • Körpersprache beine.
 • Kunstverein freiburg e.v. freiburg am breisgau.
 • Newsletter email.
 • Ballhaus rosenheim 2017.
 • Tom hiddleston freundin jane arthy.
 • Når er vi kjærester.
 • Stammbaumanalyse arbeitsblatt.
 • Düsseldorf flingern kirmes.
 • Skien kulturskole.
 • Zugspitzrunde mountainbike.
 • Forkjørsvei eller ikke.
 • Best games to buy on pc.
 • The other side of hope.
 • Wowhead schwarzfaust.
 • Schülervz sprüche.
 • Le bon coin travail de nuit.
 • Mustang eleanor mieten berlin.
 • Egyptiske katter.
 • Får ikke sendt sms til en person.