Home

Alkohol offentlig sted lovdata

Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune, Vestland

Innendørs arrangementer på offentlig sted. Servering av alkohol må avsluttes kl. 21.30. Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle § 8-9 fastsetter imidlertid at det for enkelte typer lokaler, steder og sammenhenger som hovedregel kreves bevilling for servering av alkohol, selv om det skjer uten vederlag. På slike steder er det også forbudt å drikke alkohol, med mindre det skjer i samsvar med en gitt skjenkebevilling Kilde: lovdata.no. Helsedirektoratets kommentarer. 5. på gate, torg, vei, i park eller på annen offentlig plass, 6. på skip, fly, ansvarlige for slike steder selv har forbud mot servering og heller ikke må tillate at andre serverer eller drikker alkohol på stedet SVAR: Hei Det følger av alkoholoven § 8-9 at det ikke er lov til å drikke alkohol på gate, torg, vei, i park eller på annen offentlig plass, så svaret på spørsmålet ditt er nei. Se lovd.. arrow_drop_down_circle Alkohol og rus - Bruker doping når jeg trener/konkurrerer - Bruker hasj - Drikker alkohol på offentlig sted - Går med hasj og andre narkotiske stoffer på meg - Har fest der mindreårige drikker alkohol - Kjører med promille - Selger hasj og andre narkotiske stoffe

§ 8-9. Serverings- og drikkeforbud - Helsedirektorate

 1. Det er visstnok forbudt å nyte alkohol på offentlig sted. Men hvordan defineres offentlig sted? Folk tar seg jo ofte en pils i skjærgården. Er dette definert som offentlig sted? Jeg har hørt om en kar som tok seg en utepils lovlig på en bar. Så skulle han hente noe på motsatt side av gata, og så.
 2. § 7. Handling som anses foretatt på flere steder § 8. Adgangen til å strafforfølge forhold som er pådømt i utlandet . Kapittel 2. Legaldefinisjoner mv. (§§ 9 - 13) § 9. De nærmeste § 10. Offentlig sted og offentlig handling § 11. Betydelig skade på kropp og helse § 12. Gjenstand § 13. Beregning av lovbestemte frister . Kapittel 3
 3. nelige ro og orden eller den lovlige ferdsel
 4. nelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. En rekke straffebud er knyttet til om en handling er begått på et offentlig sted. Et offentlig sted er i straffeloven § 10 definert som et sted som er bestemt for al

Spesielle påbud og forbud - Helsedirektorate

 1. dreårig så lenge vedkommende er over den kri
 2. dre det foreligger bevilling til dette, og selv om dette skjer uten vederlag: 5. på gate, torg, vei, i park eller på annen offentlig plass. Merk at det kan være offentlig sted selv om det er eid av private. På bakgrunn av dette kan du bli anmeldt
 3. * sted der offentlige møter, fester, utstillinger eller annet finner sted * gate, torg, vei, park eller annen offentlig plass * allment tilgjengelig transportmiddel Tipper TS havner i kategorien forsamlingslokaler og andre felleslokaler. Med andre ord bevillingsplikt
 4. Innendørs på offentlig sted er det tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer. Regler som gjelder fra midnatt, natt til mandag 9. november: Innendørs på offentlig sted er det tillatt med inntil 50 personer dersom det ikke er fastmonterte seter
 5. Kilde: lovdata.no. Helsedirektoratets kommentarer lagring og produksjon av alkohol, jf §§ 2-1, 3-1, 8-1, 8-2 og 8-3. alkoholholdig drikk som for eksempel er gjenstand for ulovlig skjenking eller som er i ferd med å konsumeres på offentlig sted, jf alkoholloven § 8-9

Er det lov å drikke alkohol på offentlig plass

 1. Alkoholen påvirker adferden, men det er uvesentlig i så måte hvor alkoholen inntas. Bestemmelsen har således isolert sett intet å gjøre i kategorien ordensforstyrrelser. Trondheim, landets fremste og beste studentby har et aktivt uteliv i helgene. Veldig mange drikker alkohol på offentlig sted i Trondheim sentrum hver helg hele året
 2. Det er ikke lov til å drikke på offentlig sted, men likevel forskjellsbehandler byene. TV 2 har gjennomgått hvor man blir bøtelagt for å drikke alkohol i parken
 3. Den muligheten bør partiet gripe. Gjerne ved å la seg inspirere av svenskene. I Sverige er det opp til kommunene å regulere hvor og når det skal være ulovlig å nyte alkohol på offentlig sted

Lovbrudd - Hva skjer når du bryter loven

Ro og orden på offentlig sted. På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00 Mener bestemt å ha hørt at å gå med kniv på offetlig sted er lovlig dersom bladet er under en viss lengde. Klarer ikke å finne noe konkret om dette. Noen som vet om det er hold i dette, og så fall kan si noe om hvilken lengde det dreier seg om samt linke til/informere om lovtekst/forskrift e.l

Hva er offentlig sted? (drikking) - Juss - Diskusjon

Lov om straff (straffeloven) - Kapittel 20 - lovdata

 1. OFFENTLIG FEST/ARRANGEMENT PÅ PRIVAT/OFFENTLIG STED (Politiloven §§ 11 og 14 samt politivedtektene) alkohol før arrangementet skal avvises i døra/til arrangementet som sådan. se lovdata.no - søk opp din kommune Lov og forskrift - se lovdata.no alkoholloven og alkoholforskriften
 2. På offentlig sted kan politiet regulere tilgangen til et område av sikkerhetshensyn. I praksis betyr det at du kan få beskjed om å flytte deg hvis du står i veien for politi, brannvesen eller helsepersonell, eller står på et sted med høy risiko for personskade
 3. § 11. Arrangementer på offentlig sted m.v. Den som vil benytte offentlig sted til demonstrasjon, opptog, møte, stand eller lignende, skal i god tid på forhånd gi politiet melding om dette. For øvrig kan det ved vedtekt etter lovens § 14 gis regler om søknadsplikt for visse arrangementer på offentlig sted eller meldeplikt for arrangemente

- Alkohollovgivningen er gammeldags og utdatert, mener kommunestyrerepresentant Sander Vestby (19) På offentlig sted: Butikker, kjøpesentre mm. Den samme regelen gjelder nå på offentlig sted som på kollektivtransporten: I områder med økt smitterisiko hvor flere av tilfellene ikke skyldes kjente utbrudd eller er importtilfeller, kan munnbind bli anbefalt i situasjoner der en ikke kan opprettholde minst 1 meters avstand, slik som på kollektivtrafikk «Folk flest vil ikke ha pils i parken» Mediehuset Dagsavisen. Sjefredaktør og adm.dir.: Eirik Hoff Lysholm | Direktør: Nina Kordahl | Redaktør Dagsavisen Oslo: Bente Rognan Gravklev.

Regler knyttet til opphold på offentlig sted

1. Det er ikke i all offentlig virksomhet i kommune/stat som forvaltningsloven gjelder når det kommer til prosessuelle og materielle rettigheter. Men når du har rettet en henvendelse till kommunen, som f.eks en søknad om noe som genrerer et enkeltvedtak, f.eks søknad om omsorgstjenester, er svarfristen en måned. 2 Alkohol- og rusbehandling. De fysiske, psykiske og sosiale konsekvensene av rusmisbruk kan bli svært alvorlige. Blå Kors har spesialisert behandlingstilbud flere steder i landet. Våre tilbud. Blå Kors Haugaland A-senter Haralds gate 16, 5528 Haugesund. Blå Kors Haugaland A-senter Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal Det er forbud mot flere enn 50 deltagere på offentlig arrangement uten også de som ikke serverer alkohol

Folkehelseinstituttet har nasjonale oppgaver innen blant annet smittevern, psykisk og fysisk helse, miljømedisin, epidemiologi og rusmidler Bodø Unge Høyre vil fjerne loven som forbyr å nyte alkohol på offentlig sted. - Politiet må få bruke ressursene til andre ting enn å være barnevakt for folk som vil kose seg med en øl. Visse stillinger eller yrker har regler om pliktmessig avhold fra ellers lovlige rusmidler. Det er egne lovbestemmelser for dette knyttet til militære tjenestepersoner, helsepersonell, de som utfører tjeneste i luftfarten og personer med politimyndighet. Arrangementer på offentlig sted m.v. Den som vil benytte offentlig sted til demonstrasjon, opptog, møte, stand eller lignende, skal i god tid på forhånd gi politiet melding om dette. For øvrig kan det ved vedtekt etter lovens § 14 gis regler om søknadsplikt for visse arrangementer på offentlig sted eller meldeplikt for arrangemente

Maks fem gjester på hjemmebesøk, maks 50 på privat selskap på offentlig sted. Se lista med innstramminger Ble nektet å drikke alkoholoffentlig sted - bygde sin egen øy. BYGDE ØY: På New Zealand var det en gjeng som bygde sin egen øy for å slippe unna alkoholforbudet på nyttårsaften..

offentlig sted - Store norske leksiko

Det er ikke lov å drikke alkohol på offentlig sted og politiet har forsikret meg om at de vil slå hardt ned på dette. Den ølen du drikker i parken kan bli svært dyr, sa han Vogna vil da stå på en offentlig parkering og alkohol vil da bli inntatt. Jeg lurer på om dette er lovlig? Du sier jo selv at den står på offentlig sted men kan virkelig ikke se for meg at innsiden av en campingvogn regnes som offentlig sted. Ikke vær forstyrrende, lag masse bråk osv, så går det helt fint. Siter; Del dette innlegget

Video: Mindreårige, straff og alkohol - Ung

Drikke alkohol på offentlig sted - Jus - VG Nett Debat

 1. SVAR: Hei Dersom du ble anmeldt for dette og du får en form for straffereaksjon, vil du få brev av politiet om dette. Hvor lang tid det tar etter at dette skjedde vet jeg ikke, det kan nok avhenge.
 2. st barn og unge
 3. Drikke alkohol ulovlig på offentlig sted: 4000 kroner. Nekte å etterkomme pålegg fra politiet: 6000 kroner. Nekte å oppgi personalia til politiet: 6000 kroner
 4. I stedet for en generell straffritaksregel ble det foreslått en bestemmelse som skulle supplere adgangen til å anvende straffutmålingsutsettelse, jf. nåværende Straffeloven § 60. En særlig straffrihetsgrunn, som har vært knyttet til offentlig myndighetsutøvelse, er ordre fra overordnet
 5. alkohol tatt med ut av skjenkeområdet og medbrakt alkohol konsumert inne på skjenkeområdet Brudd på forbudet mot alkoholreklame Hvis kontrollørene observerer mulige overtredelser av alkoholloven, skal de gi en muntlig redegjørelse til den ansvarlige på stedet etter kontrollen
 6. st barn og unge

Medbrakt alkohol lukket selskap - Jus - VG Nett Debat

Normalbøtesatsen for drikking av alkohol på offentlig sted er 2500 kroner i bot, og politiet kan gi pålegg og bortvisninger. Live-published photos and videos via Shootitliv Arrangement på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 200 personer Innendørs på offentlig sted er det tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer tilstede samtidig. Utendørs på offentlig sted er det tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 600 personer tilstede samtidig, så lenge publikum sitter i fastmonterte seter, og er inndelt i grupper på inntil 200. Temaet for konferansen var utfordringer ved lovgivning i det 21. århundre. Blant spørsmålene som ble tatt opp var hva som er bra og hva som kan forbedres ved den norske lovgivningsmodellen, hvordan vi kan nå målsettingen om et bedre lovspråk og hvordan vi på en god måte kan digitalisere lovgivning og forvaltning

7. mai 2016 kl. 07:16 Drakk alkohol på offentlig sted. En mann på 19 år ble i natt anmeldt for drikking på offentlig sted. Det skjedde i Notodden sentrum alle tider på offentlig sted. 99.98 % av politifolka er fornuftige mennsker Men det er de pussige episodene som kommer i avisene. Det er jo fornuftig at folk tenker seg litt om hvor de tar med seg knive - Det er ikke lov å drikke alkohol på offentlig sted. Politiet forsikret meg i dag om at de vil slå ned på dette, sier byrådsleder Johansen. Se hva Johansen sa om øl i parken i videoen under Fra lørdag 8. august innføres nasjonalt forbud mot å servere alkohol etter midnatt. Det vil ikke åpnes for flere deltakere på arrangementer (maks 20 personer i private sammenkomster - og 200 på offentlig sted) Ny vurdering av gjenåpning og smittesituasjon i septembe Nøytralt, privat og anonymt. Kildevangen er et livssynsnøytralt behandlingssenter. Vi er ikke tilknyttet noen organisasjon. Når du kommer til Kildevangen vil du føle at du er del av en liten gruppe og ikke en stor forsamling

- Dette er steder med høy risiko for smittespredning, noe vi også ha sett internasjonalt. Det er så enkelt at ved bruk av alkohol en stund, så vil de fleste senke guarden litt, og det er lettere å glemme seg. Man kan fort komme tett på hverandre, selv om vi her i landet har krav om bordservering Arrangementer. Alle som ønsker å arrangere i Trondheim må registrere arrangementet for å kunne søke om leie av grunn til sitt arrangement. I Trondheim arrangeres festivaler, marked, konserter, markeringer, demonstrasjoner og lignende hele året, og da er det viktig at man har søkt og vet at stedet eller området man ønsker å leie er ledig før man begynner å markedsføre arrangementet Servering av alkohol krever skjenkebevilling. Det stilles krav til deg som skal servere mat. Skal du servere alkohol er det viktig å ha tillatelsene i orden. Hopp til innhold. Alle arrangementer på offentlig sted skal meldes inn til eller ha tillatelse fra politi og brannvesen før de kan gjennomføres

finner du på www.lovdata.no. Du kan lese mer om helsekravene i Førerkortveilederen, som er lagt ut på www.helsedirektoratet.no. Førerkortveilederen omtaler de helsekrav som gjelder, og gir veiledning til hvordan de enkelte sykdommer og helsesvekkelser som kan ha betydning for kjøreevnen skal følges opp. Noen gange DRAMMEN: Tirsdag formiddag ble en mann i 20-årene bortvist av politiet fra Drammen sentrum.Situasjonen startet ved at mannen drakk alkohol på offentlig sted. Da politiet kom til stedet og snakket til ham, ble den berusede mannen aggressiv

- Det vi ser er at publikum som er påvirket av alkohol har vanskeligere for å overholde smittevernreglene. Det har alltid vært forbudt å drikke alkohol på offentlig sted. Publisert 14.08. Angrep er det beste forsvar. Men det er hult når den ansvarlige byråden skylder på en Frp-statsråd som gikk av for to år siden

Sted. Prøven tas i lokalene til Folkehelsekontoret, 2. etg, Rådmann Halmrasts vei 2, 1337 Sandvika. Dette ligger i kort gåavstand fra Sandvika togstasjon, rett ved Bærum rådhus. Pensum. Det anbefales at deltakerne på forhånd har lest heftet Etablererprøven for serveringsvirksomhet. Heftet bestilles fra VINN Regjeringen innfører krav om bordservering av alkohol på arrangementer. - Det er tillatt med inntil 200 personer på arrangementer som gjennomføres på offentlig sted Regjeringen innfører krav om bordservering av alkohol på arrangementer. Det er det samme kravet som allerede gjelder for serveringssteder Alkohol og narkotika » Norge har en streng alkohol- og narkotikalovgivning i forhold til mange andre land i Europa. Det betyr for eksempel at det ikke er tillatt å drikke alkohol på offentlig sted, som på gaten og i park.. § 100 i Norges Grunnlov sikrer at alle har rett til ytringsfrihet og rett til tilgang til offentlig informasjon. Paragrafen hadde stått uendret fra vedtagelsen i 1814 og frem til 2004. I september 2004 ble det foretatt omfattende endringer av paragrafen. Paragrafen ble sist endret 2. februar 2006 sammen med en rekke andre paragrafer

Arrangementer, gruppestørrelse og avstand - Helsedirektorate

12. november 2017 kl. 08:21 Drakk alkohol på offentlig sted. I Haugesund er en mann i midten av 20-årene anmeldt for å ha drukket alkohol på offentlig sted Alkoholen må gjøres utjenlig for drikke eller på annen måte garanteres mot å bli brukt til drikke. Les mer om avgift på teknisk etanol og etanolholdige preparater. og når og hvor tilintetgjøring skal finne sted. Skatteetaten deler opplysninger som kan brukes i offentlig sektor, privat næringsliv og andre områder YTRE ENEBAKK: En patrulje kom i 17.30-tiden over tre menn som satt i busskuret på Osloveien ved Rema 1000 og drakk alkohol. Da det er straffbart å drikke alkohol på offentlig sted i Norge, vil mennene bli anmeldt for dette, opplyser politiet. To av mennene erkjente de faktiske forhold og var villige til å vedta bøter i saken

justisministeren: Dette gjør politiet hvis du drikker øl i parken. I påsken holder uteserveringene i Oslo stengt. Samtidig kan hytteforbudet sørge for at det blir folksomt i byen, men å nyte. Kan få bot. Juridisk har politiet adgang til å bøtelegge personer som drikker alkohol på offentlig sted. - Jeg opplever at politiet er til stede og at de gir råd og veiledning, og det vil. Dersom du henviser til trykt utgave skal sted og utgiver være med. Dersom du viser til elektronisk utgave skal du ikke overs. 1980). Om alkohol står det i Koranen at synden i den «er større enn nytten» (2:219). [Ingen innførsel] I Lukasevangeliet (Luk,1:34) er Maria i tvil Dersom et dokument er utgitt av en offentlig instans,. De aller fleste ytringer er tillatte i Norge, og ytringsfrihet er et avgjørende prinsipp i norsk lovgivning. Men denne er ikke absolutt. Det er straffbart å komme med grove hatefulle eller diskriminerende ytringer mot enkeltpersoner. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed begrenser ytringsfriheten (Grunnloven § 100) Helsepersonell skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Offentlig påtale finner sted hvis allmenne hensyn krever det eller etter begjæring fra Statens helsetilsyn. 0: Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer

Arrangementer på offentlig sted. Fra 15. juni tillates arrangement på offentlig sted for opp til 200 personer hvor det kan holdes minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet l dag er det ikke lov å drikke alkohol på offentlig sted. Politiet i Nordmøre og Romsdal driver ingen klappjakt på øldrikkere, men reagerer med anmeldelse dersom folk etter å ha blitt bedt. Regjeringen innfører krav om bordservering av alkohol på arrangementer - Det er tillatt med inntil 200 personer på arrangementer som gjennomføres på offentlig sted. Kravet om bordservering vil gjelde for arrangementer med skjenkebevilling HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK Skriv ut LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. DATO: Offentlig trafikkskilt, Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted, føre-,.

VG mener: Ikke noe folkekrav å få drikke alkohol på offentlig sted. Folk flest vil ha flere alkoholfrie soner. Det bør regjeringen merke seg Alkohol og narkotika. Norge har en streng alkohol- og narkotikalovgivning i forhold til mange andre land i Europa. Det betyr for eksempel at det ikke er tillatt å drikke alkohol på offentlig sted, som på gaten og i parker, og at det ikke er tillatt å kjøre bil når du har drukket selv små mengder med alkohol for offentlig eide bedrifter. Urbane og rurale strøk. Jobbrelatert drikking ser ut til å delvis være et urbant fenomen, med økende forekomst av både drikking og beruselsesdrikking etter grad av urbanitet. Alkohol-praksiser som fri bar og drikkebonger var noe mer utbredt i de aller største byene enn på mindre steder Sukker, sjokolade, alkohol, elektrisk kraft, tobakk, drivstoff og andre særavgifter. Lukk. Rapportering og bransjer. Skatteetaten deler opplysninger som kan brukes i offentlig sektor, privat næringsliv og andre områder. Du kan også se hvilke opplysninger vi har om deg Alkohol: Det er straffbart å opptre beruset på offentlig sted, og å kjøre bil i påvirket tilstand (0-toleranse). Alkohol er forbudt i emiratet Sharjah. I de øvrige seks emiratene kan alkohol kjøpes i egne utsalg og i restauranter og barer tilknyttet en del hoteller. Etter loven kreves lisens for å kjøpe, transportere og drikke alkohol

Straff - Helsedirektorate

Bruk av spill, røyk, snus, alkohol og narkotika kan føre til avhengighet. Se mer informasjon om rus, hjelp og støtte til å slutte og behandling her De fleste lover er fritt tilgjengelige på www.lovdata.no. Nedenfor finner du en beskrivelse av de mest relevante lovene i denne sammenheng, Loven skal og legge til rette for videre bruk av offentlig informasjon. LOV 2006-05-19 nr16: Her finner du all informasjon om elsikkerhet på ett sted Det blir en vurdering av tid og sted og normer og kultur. På en badestrand er det større rom for nakenhet enn for eksempel på et kjøpesenter. At noen soler seg naken eller går ned til vannet med håndkleet og smyger seg uti vannet naken, kan være greit

Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. For å regnes som trakassering må det oppleves som urimelig og uønsket av den som utsettes for det. Trakassering kan være enten en isolert eller gjentatt hendelse, men ordet brukes som et synonym til mobbing siden de fleste. Avgjørelser i prinsipielle enkeltsaker vil fortsatt bli lagt på Lovdata. forveksles med registreringspliktige skytevåpen og våpenetterlikningen has med på offentlig sted uten aktverdig grunn. «Air Soft Gun» ble tidligere vurdert som leketøy, men regnes nå som luft- og fjærvåpen, jf Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme. Kabotasje er i utgangspunktet ikke tillatt, jfr yrkestransportloven § 10 (3). En utenlandsk transportør kan bare frakte gods eller personer mellom to steder i Norge dersom det er spesielle grunner for det. Transportører fra EØS har likevel adgang til å utføre midlertidig kabotasje i Norge Fadderarrangementer avlyses flere steder i landet etter at flere studenter har fått påvist koronasmitte. I Oslo drikkes det fremdeles alkohol i parker tross advarslene om bøtelegging

 • Bilder von gnus.
 • Gradert sykemelding deltidsstilling.
 • Edinburgh airport to railway station.
 • Forskning på lykke.
 • Golden sands utflukter.
 • Sammenkomst kryssord.
 • Family addams cartoon.
 • Subaru brz 2018.
 • Bundesliga spielplan 2018.
 • Ladestasjon nettbrett.
 • Hvor bor jegertvillingene.
 • Iglesias bonitas para bautizo.
 • Partinavn.
 • Good gaming motherboard for i7.
 • Bilka online.
 • Mark fuhrman.
 • Variatorreim brp.
 • Flyttetilskudd nav.
 • Definisjon samarbeid.
 • Kia bodø.
 • Toefl test score average.
 • Traunstein nachtleben.
 • Bibelskole i utlandet.
 • Common ww2 weapons.
 • Waltons gute nacht wdr 2.
 • Nevropatiske smerter i føttene.
 • Dødsannonser fauske.
 • Verdens høyeste mann 2018.
 • Antrag wertmarke versorgungsamt.
 • How to know fps pubg.
 • Ordinert buddhismen.
 • Melissa mcbride.
 • Hva betyr ordet forsåvidt.
 • Elbil lading i borettslag garasje.
 • Cottbus viktoria berlin.
 • Pneumokokkvaksinasjon for personer med risikofaktorer.
 • Kaufhof neunkirchen uhren.
 • Lage halloween pynt.
 • Det arabiske kalifatet.
 • Gavekurv til jul.
 • Silvester mit kindern verreisen.