Home

Krapte op de arbeidsmarkt cbs

Krapte op de arbeidsmarkt neemt geworden. Er kwamen opnieuw meer vacatures bij en de werkloosheid daalde licht. Het aantal banen nam toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de Er komen werklozen bij doordat werkenden hun baan verliezen en doordat mensen die eerder niet actief waren op de arbeidsmarkt (niet. Toen was Utrecht de enige provincie met meer vacatures dan werklozen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 was de spanning op de Zeeuwse arbeidsmarkt nog hoger in het eerste kwartaal van 2020 (+19 procent). In Zuid-Holland bleef de spanning vrijwel gelijk. In de overige 10 provincies nam de krapte op de arbeidsmarkt af. In Groningen. Na een lichte verruiming in het derde kwartaal is de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2019 weer krapper geworden. Er kwamen opnieuw meer vacatures bij en de werkloosheid daalde licht. Het aantal banen nam toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt. Het aantal werklozen daalde met 3 duizend, [

Sinds het vierde kwartaal van 2017 was de Nederlandse arbeidsmarkt gespannen. Mede als gevolg van deze krapte op de arbeidsmarkt begonnen de lonen in 2019 eindelijk op te lopen. De cao-lonen stegen in 2019 met gemiddeld 2,6 procent Daarna is de krapte op de arbeidsmarkt verder toegenomen, zodat eind 2019 de arbeidsmarkt inmiddels negen kwartalen op rij als 'gespannen' werd getypeerd. De vorige keer dat sprake was van een gespannen arbeidsmarkt, in 2007 en 2008, hield deze acht kwartalen stand

Dashboard arbeidsmarkt: ontwikkeling van de spanning op de arbeidsmarkt. In het tweede kwartaal van 2020 steeg het gemiddeld aantal werklozen met 72 duiz end (+26 proc ent) naar 349 duiz end. Eind juni 2020 was het aantal openstaande vacatures afgenomen tot 200 duiz end, 26 duiz end minder dan een kwartaal eerder (alle uitkomsten zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden) Enkele jaren geleden voorspelde het CBS dat met ingang van 2017 meer mensen de arbeidsmarkt zouden verlaten dan betreden. Door de toenemende arbeidsparticipatie is dat moment enigszins opgeschoven. De huidige prognose is 2021. Het effect is echter onverbiddelijk: het aanbod op de arbeidsmarkt staat op het omslagpunt van groei naar krimp Deze ontwikkelingen hebben effect op de arbeidsmarkt. Na de behandeling van de scenario's komen de trends volgend uit de ontwikkelingen diepgaander aan bod in de volgende volgorde: demografie (3.1), macro-economische trends en overheidsfinanciën (3.2), technologische ontwikkelingen en instituties (3.3) en de trends op de arbeidsmarkt (3.4)

Krapte op de arbeidsmarkt neemt weer toe in vierde - CBS

 1. Dashboard arbeidsmarkt. Hier vindt u de meest actuele kwartaalcijfers over de stand van de arbeidsmarkt. Daarnaast publiceert het CBS maandcijfers over onder meer werkenden, werklozen en cao-lonen
 2. istratief medewerkers zitten zomaar maanden thuis. In dit artikel leer je waarom dat is en waar de kansen liggen
 3. De spanningsmeter arbeidsmarkt van het CBS geeft voor het eerst in negen jaar de kwalificatie 'gespannen arbeidsmarkt' aan. Sinds het tweede kwartaal 2014 loopt de spanning op de arbeidsmarkt op. De spanningsmeter arbeidsmarkt is een grafische weergave van de spanning op de arbeidsmarkt
 4. Arbeidsmarkt zorg en welzijn. In Nederland werkten in 2018 en 2019 1,4 miljoen mensen in de sector zorg en welzijn. Het gaat om werknemers en zelfstandigen met een hoofdbaan als arts, verpleegkundige of verzorgende, die werken in het ziekenhuis of het verzorgingstehuis, in de wijkverpleging, de thuiszorg, de kinderopvang of de jeugdhulpverlening

In welke provincie is de arbeidsmarkt het krapst? - CBS

Er kwamen opnieuw meer vacatures bij en de werkloosheid daalde licht. Het aantal banen nam toe. De meeste openstaande vacatures zijn er in de handel, zakelijke dienstverlening en zorg. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt. Het aantal werklozen daalde met 3 duizend, na een stijging van 14 duizend in het derde kwartaal Uit CBS cijfers blijkt dat de krapte op de arbeidsmarkt in het laatste kwartaal van 2019 opnieuw is toegenomen. Krapte wil zeggen dat er weinig mensen beschikbaar zijn voor de vacatures die openstaan. Dat betekent dat bedrijven steeds moeilijker aan goed personeel kunnen komen. Dat geldt ook voor de sector uiterlijke verzorging. FNV MOOI hoopt [ Ontwikkelingen in de vraag naar arbeid in 2018. Cijfers over o.a. vacatures, banen en spanning op de arbeidsmarkt Krapte op arbeidsmarkt neemt verder toe, recordaantal vacatures. Bron: Nu.nl, 13 mei 2019. De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen naar een nieuw hoogtepunt, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) In de huidige conjunctuurcyclus, die in 2003 inzette, is aanzienlijk sneller krapte op de arbeidsmarkt ontstaan dan in de vorige cyclus. De werkloosheid komt volgend jaar naar verwachting onder de vier procent, en de vacaturegraad heeft al in het derde jaar van de cyclus hetzelfde niveau bereikt als na zes jaar conjuncturele opgang in de jaren negentig (figuur 1)

De Nederlandse economie groeide in het slotkwartaal van 2019 met 1,5 procent. Over heel 2019 kwam de groei uit op 1,7 procent, duidelijk lager dan de 2,6 procent groei van 2018. De werkloosheid daalde in december tot 316.000 personen. Tegelijk is het aantal openstaande vacatures gestegen. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe Er ontstaan naar schatting 1,2 miljoen vacatures, waarvan de meeste in de sectoren detailhandel en zorg en welzijn. Het aantal banen groeit naar 10,6 miljoen. Het aantal WW-uitkeringen daalt naar 237.000 eind 2019. Ruim de helft van de werkgevers zegt dat door de krapte op de arbeidsmarkt vacatures minder snel vervuld worden De krapte op de arbeidsmarkt lijkt voorlopig nog niet voorbij. Het aantal openstaande vacatures is in het tweede kwartaal van dit jaar met 6.000 toegenomen tot een recordaantal van 284.000 volgens CBS-cijfers. Er zijn nu in totaal 10.672.000 vol- en deeltijdbanen (werknemers en zelfstandigen), 40.000 meer dan in het eerste kwartaal Op basis van nieuwe cijfers concludeert het CBS dat de spanning op de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van 2019 verder is opgelopen. Waar er in het vierde kwartaal van 2018 per 100 werklozen 80 vacatures waren, waren dit in het eerste kwartaal van 2019 88 vacatures per 100 werklozen. Het aantal vacatures is met 13 duizend toegenomen, terwijl het werkloosheidspercentage met 3,4 lager is dan. De krapte op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt, meldt het CBS. In het eerste kwartaal van 2019 waren er gemiddeld 88 vacatures per 100 werklozen. In het vierde kwartaal van 2018 waren dat nog 80 vacatures per 100 werklozen. Het aantal vacatures nam toe, terwijl er minder mensen werkloos waren

De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt. In het eerste kwartaal van 2019 waren er gemiddeld 88 vacatures per 100 werklozen. In het vierde kwartaal van 2018 waren dat nog 80 vacatures per 100 werklozen. Het aantal vacatures nam toe, terwijl het aantal werklozen afnam. Ook het aantal banen is verder gestegen in het eerste kwartaal Met een krappe of ruime arbeidsmarkt geven we de schaarsteverhouding tussen het aanbod van arbeid (beroepsbevolking) en de vraag naar arbeid (werkgeleg Ruim de helft van de werkgevers zegt dat door de krapte op de arbeidsmarkt vacatures minder snel vervuld worden. Bijna de helft geeft aan dat de werkdruk hoger wordt en 41% zegt dat de loonkosten zullen stijgen als gevolg van de krapte. Drie van de tien werkgevers verwachten dat het voor hen in 2019 (veel) moeilijker wordt o

CBS: Krapte op de arbeidsmarkt neemt weer to

De situatie op de arbeidsmarkt kunnen we helaas niet veranderen. We wijzen ondernemers op de kansen en mogelijkheden die zij wél hebben. Ondernemers zouden geen ondernemers zijn als ze geen innovatieve manieren zouden vinden om medewerkers te vinden en te houden. CBS 14 mei 2019 'Krapte arbeidsmarkt neemt verder toe. De krapte op de arbeidsmarkt heeft afgelopen kwartaal een nieuwe recordhoogte bereikt. Het aantal openstaande vacatures steeg met 6.000 naar 284.000 in juni, blijkt uit cijfers die het Centraal. De arbeidsmarkt is 'krap' - krapper nog dan op het vorige hoogtepunt in 2008, net voor de crisis. Begin 2018 al berichtte het CBS over een sterke groei in het aantal banen en vacatures, en een daling van het aantal werklozen in het vierde kwartaal van 2017

Door de coronacrisis verliezen mensen hun baan. Hierdoor lijkt er spoedig een einde te komen aan de krapte op de arbeidsmarkt. Ondanks het hogere arbeidsaanbod is de mismatch op de arbeidsmarkt echter nog nauwelijks afgenomen, blijkt uit een nieuwe arbeidsmarktindicator van ABN AMRO. Sterker nog: deze kan als gevolg van de crisis zelfs juist verder oplopen CBS: Krapte arbeidsmarkt neemt verder toe. 14 mei 2019. De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt. In het eerste kwartaal van 2019 waren er gemiddeld 88 vacatures per 100 werklozen. In het vierde kwartaal van 2018 waren dat nog 80 vacatures per 100 werklozen CBS: Krapte op de arbeidsmarkt neemt weer toe Na een lichte verruiming in het derde kwartaal is de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2019 weer krapper geworden. Er kwamen opnieuw meer vacatures bij en de werkloosheid daalde licht Cijfers CBS over de krapte op de arbeidsmarkt Deze situatie lijkt nu te ontstaan door krapte op de arbeidsmarkt. Dit heeft het CBS vrijdag 1 juni 2018 gemeld. Vacatures in de bouw en de techniek Met name in de techniek en de bouw is er veel krapte aan personeel. Dat blijkt onder andere uit het grote aantal vacatures in deze sector. Er worden door bouwbedrijven en installateurs veel.

De werkgeversmarkt is aan het veranderen in een werknemersmarkt. Werkzoekenden hebben meer opties door de krapte op de arbeidsmarkt. Hoe zorgt u er in 2018 v.. De omzet van uitzendbranche is in de eerste drie maanden van dit jaar met 12% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Maar krapte op de arbeidsmarkt is ook voor uitzendorganisaties steeds meer een belemmering

Krapte op de arbeidsmarkt Q2 2020. De arbeidscijfers van het tweede kwartaal 2020 tonen weliswaar een verslechtering, maar de arbeidsmarkt is nog steeds krap en talent is schaars en lastig te werven. Dat blijkt uit de tweedekwartaalcijfers van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek. Krapte op de arbeidsmarkt 15 4.1. Arbeidsmarkt blijft krap 15 4.2. Krapte naar beroep 16 4.3. Krapte naar arbeidsmarktregio 18 ook-in-2025-op-67 3 CBS, De Arbeidsmarkt in cijfers 2018. In het vervolg van dit hoofdstukgaat het vooral om de werknemers. 4 CBS, Statline (december 2019),. Krapte arbeidsmarkt neemt verder toe (14-5-2019) Bijna net zoveel vacatures als werklozen (14-8-2019) Meer werklozen, maar arbeidsmarkt blijft krap (14-11-2019) Krapte op de arbeidsmarkt neemt weer toe in vierde kwartaal (13-2-2020

Inleiding - De arbeidsmarkt in cijfers 2019 CBS

De gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt voor uitzendbureaus zijn in deze CBS-cijfers sowieso nog niet echt terug te zien. Dat komt ook doordat deze CBS-cijfers een aanzienlijke vertraging kennen ten opzichte van de meest recente ABU-cijfers. Uit de cijfers van de ABU blijkt dat de omzet van de uitzendbranche is gestagneerd de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt op. Verder publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder andere de Enquête Beroepsbevolking. De krapte op de arbeidsmarkt concentreert zich op dit moment in techniek, ICT en een aantal specifieke niches, zoals registeraccountants en wijkverpleegkundigen

Raadselachtige verzuimcijfers - RaboResearch

De vraag naar arbeid - De arbeidsmarkt in cijfers 2019 CBS

Krapte op de arbeidsmarkt | Achtergrond | | arbeidsmarkt

het probleem van de krapte op de arbeidsmarkt niet op, maar de druk neemt wel iets af. Voor de meeste werkgevers blijft het dan ook uitdagend om goed personeel te vinden en te behouden in 2020. Impact op de klantcontactsector Wat zijn de gevolgen en welke acties zet men uit in reactie op de krapte op de arbeidsmarkt? We vroegen het onze. De spanning op de arbeidsmarkt lijkt het kookpunt te hebben bereikt. Het aantal vacatures breekt alle records. Maar de uitzendbranche profiteert slechts beperkt van de banengroei. Dat blijkt uit de meest recente kwartaalcijfers van het CBS. Openstaande vacatures. De toenemende spanning op de arbeidsmarkt wordt veroorzaakt door meer vacatures De krapte op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van dit jaar verder toegenomen, terwijl die eind vorig jaar al een recordniveau bereikte. Tegenover iedere vacature stonden in de eerste drie. De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt, meldt het CBS. Het aantal openstaande vacatures liep in het tweede kwartaal op tot 284.000, terwijl de werkloosheid verder.

In de instroom- en uitstroomcijfers is krapte op de arbeidsmarkt niet zo goed zichtbaar. Mogelijk kun je de krapte zien in een stijging van het aanvangssalaris. Dit zien we echter niet terug in de getallen, omdat de fluctuaties daarin groot genoeg zijn en het aanvangssalaris ook van andere dingen afhangt (aandeel ondersteuners, aandee De werkloosheid groeit hard door de coronacrisis. Er is veel aan de hand op de arbeidsmarkt en dat zal voorlopig niet minder worden, denken kenners. Deze crisis is niet te vergelijken met anderen Doordat de arbeidsmarkt een verzameling van deel-markteniskunnen er ook tegelijkertijd tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt bestaan.De rol van vergrijzing daarbij verschilt per regio. Regionale verschillen Bevolkingsprognoses van het CBS uit 2010 laten zien hoe de komende jaren het tempo van de vergrijzing. De totale bevolking. Binnen de bouwsector heerst er een enorme krapte op de arbeidsmarkt en het aantal open vacatures stijgt met het jaar. Dit heeft mede te maken met vervangingen en de uitstroming van personeel. Door de groeiende vraag zullen de opdrachten van werkgevers steeds meer stijgen, maar het personeel tekort blijft. Hoe kunt er als bedrijven voo

Spanning op de arbeidsmarkt - CBS

 1. Bijlage 1. CBS-statistieken op het terrein van de arbeidsmarkt Arbeidsrekeningen. De Arbeidsrekeningen maken deel uit van de Nationale rekeningen, de officiële boekhouding van de Nederlandse economie
 2. Krapte op de arbeidsmarkt? Het is maar net hoe je het bekijkt Kwestie van juiste vraag en aanbod. Natuurlijk is het niet heel eenvoudig om in de huidige krappe arbeidsmarkt (meer vraag vanuit werkgevers dan beschikbaar en gekwalificeerd aanbod van personeel) de juiste mensen voor jouw team te vinden én te behouden
 3. Krapte op de arbeidsmarkt kost ons nu al banen. Dat maakt bedrijven creatief met outsourcen, automatiseren en digitaliseren, zegt Biesheuvel. Die trend gaat zeker in het mkb doorzetten. Castelein denkt dat er meer loonstijging komt, maar denkt niet dat de FNV 5% binnenhaalt
 4. Krapte ICT-arbeidsmarkt leidt tot problemen voor werkgevers Beeld ANP. De vraag naar ICT'ers groeit veel harder dan de arbeidsmarkt aan kan
 5. Op dit moment is er bijvoorbeeld een groot lerarentekort, er is dus krapte op de arbeidsmarkt van leraren. Zo werkt de app. Check de app! Het tegenovergestelde van een krappe arbeidsmarkt is een ruime arbeidsmarkt. Er zijn dus veel mensen die werkloos zijn en daarom solliciteren op banen
 6. Hoeveel mensen zijn er werkloos en waarom telt niet iedereen mee als werkloos bij het CBS? Waarom krapte op de arbeidsmarkt nu nog gunstig is voor werkzoekenden - Duration: 2:16. NOS 5,051.
 7. Krapte op de arbeidsmarkt. U leest het overal, de krapte op de arbeidsmarkt neemt nog altijd toe. Tegenover elke vacature stond in het vierde kwartaal in 2018 gemiddeld 1,3 werklozen ten opzichte van 2013 waarbij er toen 7,1 werklozen tegenover de openstaande vacatures

Ontwikkeling spanning ict-arbeidsmarkt Ict: 2016-2019 (Q1), spanningsindicator UWV De spanning op de ict Bron: UWV beroepsgroep met de sterkste krapte-arbeidsmarkt houdt aan. Sinds de tweede helft van 2017 is sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt voor ict beroepen en deze krapte is alleen maar verder toegenomen. Geen enkele ander 1 Door de aantrekkende economie, neemt het aantal vacatures en dus beschikbare banen toe (CBS, 2018)1.Waar studenten eerder langer studeerden om hun toetreding tot op de arbeidsmarkt uit te stellen, zien we nu dat er gouden tijden aanbreken voor starters Vrijwel iedere ondernemer kan erover meepraten: krapte op de arbeidsmarkt. Waar haal je nog goed personeel vandaan en hoe hou je ze vast? Om te beginnen: met goed leiderschap. Maar er zijn meer. Het zal de meeste van jullie niet ontgaan zijn, dat er een krapte op de arbeidsmarkt is. Vorige week publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over het aantal vacatures in Nederland. Het aantal vacatures bereikt een recordaantal. Bron: CBS Wat mij betreft is dit geen verrassing. Er is al een tijd [

De extra investeringen die de overheid in infrastructuur doet, zijn gunstig voor de bouw. De bouw groeit in 2019 harder dan alle andere sectoren, maar moet in 2020 toch ook aan groei inboeten. Een reden hiervoor is de krapte op de arbeidsmarkt, waar niet alleen de bouw last van heeft Gedwongen door de krapte op de arbeidsmarkt betalen bedrijven aanzienlijke hogere salarissen, schrijft het FD. In tien jaar tijd waren de loonstijgingen niet zo groot. In december stegen de cao. Door de lage werkloosheid neemt de krapte op de arbeidsmarkt verder toe. Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, heeft de krapte geleid tot een stijging van het aantal vaste.

De vraag naar nieuwe medewerkers versus het aantal actief werkzoekenden bepaal t de arbeidsmarkt. Het CBS laat zien dat er in het laatste kwartaal van 2019 3,4% van de beroepsbevolking werkloos is. Zet ze allemaal bij elkaar en je zou dit aantal veel noemen, maar toch lezen we overal dat er krapte op de arbeidsmarkt is Door de krapte op de arbeidsmarkt heb je als ondernemer te maken met een tekort aan vakbekwame medewerkers. Zelf kun je veel doen aan het creëren van nieuw instroom: Geef eens een gastles op de middelbare school in je buurt. De presentatie is al voor je gemaakt. Leid een BBL-er op in je eigen bedrijf, vaak blijven die ook bij je werken Door de groeiende economie zal de krapte op de arbeidsmarkt volgend jaar alleen maar toenemen. En daardoor zullen er steeds meer zogenoemde krapte-beroepen ontstaan. Dat verwacht het UWV. Het lijstje van beroepen met moeilijk vervulbare vacatures neemt met de maand toe, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV

Krimpende arbeidsmarkt en personeelsplanning - Blog NewSkoo

 1. dere mate dan de uitzendbranche
 2. derd hoog', concludeert het CBS. De dynamiek op de arbeidsmarkt blijft hoog. In het derde kwartaal wisselden veel mensen van baan. In drie maanden werden 240 duizend vacatures vervuld, een record. In de zomermaanden nam de krapte op de arbeidsmarkt traditioneel iets af
 3. De oorzaken van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt blijven dezelfde: de dalende werkloosheid en een groeiend aantal vacatures. De werkloosheid is inmiddels 3,4 procent, het laagste niveau.
Oh jee krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt van technisch geschoolde medewerkers blijft. Eind 2019 kwamen we bijna 90.000 'techneuten' te kort. Om maatschappelijke uitdagingen, waaronder de energietransitie, digitalisering en de ontwikkeling van sleuteltechnologieën, te realiseren zijn deze vaardigheden en kennis essentieel Verder valt op te maken uit de Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen van januari 2019 dat het aantal WW-uitkeringen blijft dalen. Wel schreef AG Connect vorige week al dat die daling in de ICT lager is dan gemiddeld. Krapte houdt aan. De krapte aan personeel is volgens UWV nog steeds hoog en zal voorlopig aanhouden

Krapte op de arbeidsmarkt neemt weer toe in vierde

 1. (Bron: CBS, 26 jan. 2016) HBO'ers gewild op de arbeidsmarkt Voor hbo'ers liggen er onder andere kansen in logistiek en IT, marketing, finance, sales en marketing. De voornaamste reden voor de verschuiving is de ruimte op de arbeidsmarkt. Het aantal banen is met 13% toegenomen en er is meer vertrouwen bij werknemers in het eigen kunnen
 2. Daardoor nam de krapte op de arbeidsmarkt toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het derde kwartaal steeg het aantal werklozen in Nederland nog voor het eerst in ruim vijf jaar, wat voor enige verlichting van de krapte zorgde. Die ontwikkeling was echter van korte duur
 3. g in het derde kwartaal is de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2019 weer krapper geworden
 4. Als gevolg van de COVID-19-pandemie is de krapte op de arbeidsmarkt snel afgenomen. Desondanks rapporteerde het CBS een stijging van de cao-lonen van gemiddeld 3,0% in september. In nieuw afgesloten cao's is de gewijzigde situatie op de arbeidsmarkt al wel zichtbaar

Dashboard arbeidsmarkt - CBS

Als je naar de cijfers kijkt van het CBS (mei 2019) en de kranten leest is de krapte op de arbeidsmarkt opgelopen naar een nieuw record. In kwartaal 1 van dit jaar waren er gemiddeld 88 vacatures. Arbeidsmarkt op z'n kop Krapte op de arbeidsmarkt geen verleden tijd. Waar we in het 1e kwartaal van 2020 spraken van een tekort aan personeel, En ook het aantal uitzendbanen daalde in 2020 met 27.000, blijkt uit cijfers van het CBS. De vraag is in hoeverre dit aantal representatief is voor de totale uitzendmarkt Daarmee is de krapte op de arbeidsmarkt volgens de indicator rond hetzelfde niveau als in januari. Voor ongeveer een derde van alle beroepen geldt dat - ondanks de coronacrisis - de krapte aan personeel nu hoger is dan begin februari Uit cijfers van het CBS blijkt dat de toename van krapte op de arbeidsmarkt voorbij is, na een jaar van onverminderde spanning. Aan het einde van 2008 zag men de eerste tekenen van ontspanning. Zowel de groei van het aantal banen als de daling van het aantal werklozen ten opzichte van vorige jaren verminderde het [

Krappe arbeidsmarkt: wat betekent dat eigenlijk

 1. nen in beeld gebracht. Mensen kunnen werkloos raken doordat ze hun baan verliezen. Maar ook mensen dieRead More
 2. Uitleg over de arbeidsmarkt - CBS - Duration: 3:05. Centraal Bureau voor de Statistiek 1,954 views. 3:05. Er is geen krapte op de arbeidsmarkt | Hays Open Studio (Philip Wagner) - Duration: 23:06
 3. Krapte en mismatches op de arbeidsmarkt zullen de economische groei negatief kunnen beïnvloeden. Een aantal gezaghebbende instituties (CBS en TNO. 1, Raad van State, ROA en SEO. 2. en World Economic Forum. 3) hebben recent rapporten uitgebracht die aangeven welke fundamentele acties nodig zijn als antwoord op de kr apte en mismatch-problematiek
 4. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de krapte op de arbeidsmarkt is toegenomen. Doordat het aantal openstaande vacatures verder is toegenomen wordt er wederom gesproken over een gespannen arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal van 2019 waren er in totaal 277.000 openstaande vacatures
 5. De eerste drie maanden van dit jaar stegen de cao-lonen 2,2 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Maar doordat de inflatie met 2,5 procent toenam, gingen de reële lonen er dus zelfs op achteruit. Curieus, vindt ook CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen
 6. Volgens cijfers van het CBS neemt het aantal vacatures in Nederland al sinds het derde kwartaal van 2013 toe. Door een afnemend arbeidsaanbod groeit de krapte op de arbeidsmarkt sinds 2014. Het UWV constateert dat steeds meer mensen een baan vinden
Sectorprognoses 2019 en 2020: krapte op de arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt raakt verder gespannen - CBS

Door de groeiende economie zal de krapte op de arbeidsmarkt volgend jaar alleen maar toenemen. En daardoor zullen er steeds meer zogenoemde krapte-beroepen ontstaan. Dat verwacht het UWV Kortom, de spanning op de arbeidsmarkt is terug. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vanochtend heeft gepubliceerd. In het eerste kwartaal van 2017 waren er in Nederland 2,7 werklozen per vacature. Een jaar eerder waren dat er nog 3,9. Maar de arbeidsmarkt is nog niet zo krap als vlak voor de crisis De krapte op de arbeidsmarkt neemt in tal van sectoren toe. Dat betekent dat uitzendbureaus te maken krijgen met schaarste aan kandidaten. 'Met een beetje meer krapte wordt de meerwaarde van het echte uitzendvak zichtbaar.' Dat stelt Harry Slagman, commercieel directeur van Start People, in Flexmarkt die gisteren is verschenen Na een lichte verruiming in het derde kwartaal is de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2019 weer krapper geworden. Er kwamen opnieuw meer vacatures bij en de werkloosheid daalde licht. Het aantal banen nam toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt. Het aantalRead More

Arbeidsmarkt zorg en welzijn - CBS

Door de krapte op de arbeidsmarkt ligt er minder nadruk op het gat in je cv. Cijfers van het CBS bevestigen dit. Maar liefst tweederde van de mensen die het vorige kwartaal werk hebben gevonden komen uit de categorie niet-beroepsbevolking. Wanneer je wilt herintreden,. 3 CBS: de beroepsbevolking omvat personen die ten minste 12 uur per week werken en personen die verklaren dat ze ten Krapte op de arbeidsmarkt biedt extra kansen voor werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt, mits ze de kans krijgen zich t Toenemende krapte op de arbeidsmarkt Binden en boeien van medewerkers. In juli daalde de werkloosheid tot 4,8% van de beroepsbevolking (bron: CBS). Dat is het laagste percentage sinds 2011. Als deze trend doorzet, kunnen personeelstekorten een rem op de economische groei zetten

Krapte op de arbeidsmarkt neemt weer toe · Accountancy

De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt, meldt het CBS dit jaar. De krapte op de arbeidsmarkt is ook duidelijk te zien in de hoorbranche: de vraag naar audiciens is onverminderd groot. Vacatures voor het beroep van audicien zijn op het moment maar moeilijk in te vullen Krapte op de arbeidsmarkt en de rol van bedrijfsopleidingen Jouke van Dijk en Sebastiaan Bosch In 1999 ondervond 47% van de bedrijven problemen bij de werving (CBS, 1995). De deelname van werknemers aan bedrijfsopleidingen neemt toe (Groot en Maassen-Van den Brink, 1998) Inmiddels hebben 8 van de 12 provincies in Nederland te maken met een krapte op arbeidsmarkt. Dat betekent dat werkgevers in deze provincies moeite hebben met het vinden van nieuw geschikt personeel voor openstaande vacatures

Arbeidsmarktcommunicatie: 8 must-do's om toptalent teVan massaontslag tot robotisering: deze 10 trends bepalenArbeidsschaarste – krapte op komst in veel NederlandseWerkloosheid in Nederland veel hoger dan gedacht

Lonen bedrijfsleven stijgen, arbeidsmarkt wordt krapper De lonen in het bedrijfsleven stijgen steeds harder. In tien jaar tijd waren de loonstijgingen niet eerder zo hoog, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging is te danken aan de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Ciska Schippers 13 februari 2020. Krapte op de arbeidsmarkt en De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt, meldt het CBS. Het aantal openstaande vacatures liep in het tweede kwartaal op tot 284.000, terwijl de werkloosheid verder daalde tot 305.000 In tijden van krapte op de arbeidsmarkt zijn personeelstekorten onmogelijk op te lossen als organisaties alleen maar kijken naar diploma's van een kandidaat. EVC Centrum Vigor biedt hierin een mogelijkheid. Zij valideert verworven competenties van mensen om de inzetbaarheid zichtbaar.. 3 Door de aantrekkende economie, neemt het aantal vacatures en dus beschikbare banen toe (CBS, 2018)1.Waar studenten eerder langer studeerden om hun toetreding tot op de arbeidsmarkt uit te stellen, zien we nu dat er gouden tijden aanbreken voor starters Na een lichte verruiming in het derde kwartaal is de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2019 weer krapper geworden. Er kwamen opnieuw meer vacatures bij en de werkloosheid daalde licht. Het aantal banen nam toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt Met krapte op de arbeidsmarkt doelt ABN AMRO op de mismatch tussen vraag en aanbod op regionaal niveau, omdat het aantal vacatures per werkzoekende niet het hele verhaal vertelt

 • Nav søknad om hjelpemidler.
 • Ny dag nye muligheter engelsk.
 • Kristiansand kanonmuseum.
 • Konkursbo.n o.
 • Tanzschule plettenberg.
 • Unfall b15 dorfen.
 • Who made minecraft.
 • Fangstrapport otra.
 • Pusse aluminiumsbåt.
 • Hopperticket abellio.
 • Ecto rs.
 • Santa claus is coming to town chords sinatra.
 • Vkm.
 • Daniela löw boutique freiburg.
 • Travelsize byporten.
 • König hausverwaltung.
 • Schwingen muttizettel.
 • Dreams app spara.
 • Norges beste spesialstyrke.
 • Timebestilling sentrumslegene bodø.
 • Onleihe gießen.
 • Volvo setetrekk.
 • Ffh app runterladen.
 • Bajar musica gratis y rapido.
 • Resumen de los símbolos patrios.
 • Traktor tatt i fotoboks.
 • California.
 • Rote wandfarbe schlafzimmer.
 • Sjove kort til guldbryllup.
 • Slange til side by side kjøleskap.
 • Oslo private musikkskole priser.
 • Leilighet molde sentrum.
 • Granat.
 • Gunnhild øyehaug frå fyret.
 • Yamaha r6 rj11 leovince komplettanlage.
 • Kulerammen kryssord.
 • Narben behandlung hausmittel.
 • Converto youtube mp4.
 • Amass restaurant.
 • Postnummer fornebu.
 • Listeriose symptomer.