Home

Hvorfor smelter isen på nordpolen

Forskere slår alarm om issmelting i Arktis: - Skjer i

 1. Isen i Arktis smelter faretruende raskt. Ikke siden satellittmålinger av isen i områdene rundt Nordpolen startet i 1979, (NOAA) lå gjennomsnittstemperaturen på jorda i 2016 1,1 grad over nivået på slutten av 1800-tallet. Temperaturøkningen i Arktis har vært omtrent det dobbelte
 2. Nordpolen smelter: - Folk skjønner ikke alvoret . I 2011 måtte Rune Gjeldnes og Cecilie Skog snu på vei mot Nordpolen. Han er skremt over de nye satellittbildene, som viser at det er 45.
 3. Når isen har smeltet: Lag en ny strek på hvert beger som viser hvor høyt vannet står, og lag en tegning av hvordan de to glassene nå ser ut. Skriv også ned hva som har skjedd i forsøket. Skriv hva du har lært om is som smelter når den ligger i vann og når den ligger på land (steinen)
 4. Derfor smelter isen i Arktis stadig raskere. Isen i nord begynner å smelte stadig tidligere om sommeren, og fryser senere om høsten. NASA har funnet ut hvorfor
 5. Om isen smelter Ikke bare isbjørn, Under workshopen ble det satt fokus på havforsuring, endringer i biokjemiske sykluser og hvordan klimaendringer påvirker de komplekse næringsvevene, det vil si nettverk av næringskjeder, i havområdene rundt Arktis og Antarktis
 6. Isen i Antarktis smelter fortere enn noensinne. Verdens kaldeste sted smelter i rekordfart. Smeltingen vil kunne bidra til en gjennomsnittlig stigning i havnivået på 25 centimeter innen 2070
 7. Men smelter isen i Arktis, eller gjør den det ikke? Det er mange som stiller seg det spørsmålet. - Jeg tror debatten om hvorvidt isen i Arktis smelter eller ikke skyldes de store kunnskapshullene og de beregninger forskerne må gjøre området

Nordpolen smelter: - Folk skjønner ikke alvore

Agent Frøken Borealis når isen smelter på grunn av co2. co2 er en slags dyne som jorda faktisk trenger. men når det blir for mye co2 blir jorda varm. da smelter polene og da kan øyer og land bli oversvømt. derfor går jeg alltid til skolen for at det ikke skal bli for mye co2. klassen min har vært med på beintøft Polene smelter «Isen smelter fordi det blir varmere. Dette skjer på grunn av at menneskene har for store klimagassutslipp. Hva skjer da? Isbjørnene får mindre plass å leve på, og mindre og mindre mat. Og det er forferdelig at det vi mennesker gjør går ut over isbjørnen og andre dyr på Nordpolen i Arktis!

Stadig nærmere helt isfritt på Nordpolen. Det har aldri vært målt mindre is rundt Nordpolen i mai, blir den mørkere og isen smelter raskere. Hvis det kommer nysnø, kan smeltingen bremses, men vi vet ikke hvorfor ennå, så vi bør ikke komme med en så detaljert prognose. PS SMELTER: Landisen på Grønland og Sydpolen utgjør over 15 millioner kvadratkilometer med is. National Geographic anslår at dersom all den isen smelter, vil havnivået i verden stige med 65 meter. Bildet er av Russell-isbreen på Grønland. Foto: Ehbrecht Photo (Colourbox På nordpolen blir isen låst inne i havområdet mellom Grønland, Nord-Amerika, Europa og Asia. Isen bygger seg opp mens det er vinter, og mye smelter igjen når sommeren kommer En isbre er en masse av is dannet ved snøfall og rim, som under tyngdens påvirkning beveger seg langsomt nedover, lik en seig, plastisk masse. I Norge er det om lag 1600 isbreer, med et samlet areal på rundt 2700 kvadratkilometer. Siden begynnelsen av 2000-tallet har de fleste breene i Norge smeltet mye tilbake, hovedsakelig som resultat av varme somre Fly på isen nær Nordpolen, Forstår ikke hvorfor isen smelter så fort - VG. Dette har jeg aldri sett før. Her er bømlingane på plass på Nordpolen. Nord24 - Russland: - Nordpolen er vår. Nordpolen - Wikipedia

Arktis er en betegnelse på det sirkumpolare området som omgir Nordpolen, men det er ulike definisjoner av hvilke områder dette omfatter.Seniorrådgiver ved Norsk Polarinstitutt Ellen Øseth sier at, definisjonen av hva Arktis er, avhenger av hva definisjonen skal brukes til.Nils Arne Johnsen hevdet i 2013 at det i hovedsak var tre tilnærminger til å definere Arktis; ut fra breddegrad. Nordpolen befinner seg midt i Nordishavet, og selv om vannmassene er dekket av is, vil varmen fra havstrømmene føre energi opp gjennom isen. Sydpolen ligger derimot på et kontinent, nemlig Antarktis, og der er det ingen varmetransport fra havstrømmer under isen - og den nærmeste avstanden til isdekket hav er mer enn 500 kilometer

Opgaver - Hvorfor smelter isen i Arktis? | Geografi | DR

Ferske bilder fra Nordishavet viser at isen smelter som dugg for solen. Hopp til hovedinnhold her har Nordpolen smeltet. Noe av smeltevannet blir liggende som dammer på isen,. Forstår ikke hvorfor isen smelter så fort (VG Nett) Aldri tidligere har det vært så lite is i Arktis som nå. Men forskerne aner ikke hvorfor isen smelter så fort Når nordpolen smelter, vil ikke havnivået stige som en direkte følge av dette. Isen på nordpolen flyter nemlig i polhavet, og fortrenger like mye volum når den smelter. Det er derimot innlandsisen som kan skape et høyere havnivå. Sørpolen er et kontinent, og hvis den smelter, blir det andre boller. Men viktigst av alt er termisk ekspansjon

Is som smelter - Regnmakern

 1. Ferske bilder fra Nordishavet viser at isen smelter som dugg for solen. Hopp til hovedinnhold her har Nordpolen smeltet. Noe av smeltevannet blir liggende som dammer isen,.
 2. Nordpolen og det Nordiskehavet har vært dekket av meter tykk is i mange tusen år. Isen har nå begynt å smelte, hvis smeltingen fortsetter like fort i årene som kommer, kan isen bli borte om 50 til 100 år. Forskerne er ikke helt sikre på hvorfor isen smelter på Nordpolen, men de er redde for at det kan være menneskenes skyld
 3. dre, og tilført varme i lufta er veldig avhengig av skydekke som sender langbølget stråling ned mot isen, i tillegg til å blokkere solstrålingen. Kilde: Lars Henrik Smedsrud ved Bjerknessenteret
 4. dre is rundt nordpolen sommeren 2012 enn vi noen gang har målt tidligere. Forrige bunn-notering kom så nylig som i 2007, og de seks årene mellom da og nå har alle vært blant dem med lavest havisutbredelse.. Ser vi bort fra tilfeldige variasjoner så går det bare en vei: Isen i Arktis er i ferd med å smelte bort sommerstid
 5. Havnivået endres ikke av at sjøisen smelter - derimot fører smelting av breer og innlandsis på Grønland og i Antarktis til havstigning (les mer om dette i artikkelen om havnivå). Forskere undersøker også andre effekter av issmelting og stigende temperatur i Arktis, blant annet på vinder og værforhold

Fra 1891 tilbrakte han det meste av livet i Arktis, på vei mot den forlokkende Nordpolen. For hvert forsøk kom han nærmere. I 1906 var hans ekspedisjon den første til å passere den 87. breddegrad før de måtte snu. Den eneste som var med ham på alle ferdene, var Matthew Henson Eksperiment: Is som smelter Hensikt Å stille hypoteser og å gjøre systematiske undersøkelser. Utforske issmelting på land og i vann Fakta På Sydpolen og Grønland ligger det meste av isen på land, på Nordpolen flyter den i havet. Dere trenger 2 gjennomsiktige begre Isbiter (gjerne fargede) En stein som får plass i et av begren Resultatet blir at mer is kalver i form av isfjell. Isfjell som til slutt smelter og som fører til at havet stiger. Usikkerheten om hva som skjer med isen i Antarktis dette århundret er stor. Flere nye forskningsresultater tyder på at Antarktis sitt bidrag til havnivåøkning innen 2100 er på 10-50 cm Dette kan ikke på dette nivå forklares mer grunnleggende. Men en kan bruke forsøket til å fokusere på hva tetthet er D) Dette forsøket er også aktuelt i forhold til vår tids største miljøproblem - global oppvarming. Vil havnivået stige eller synke om isen på nordpolen smelter? Hva om isen på sydpolen smelter Hvorfor kjenner vi deg igjen? Isen på Nordpolen kan smelte denne sommaren. Det er 13 millionar år sidan Polhavet var isfritt kvar sommar. Det er i ferd med å skje igjen

Isen i Antarktis utgjør ca. 91 % av den totale ismengden i verden, og omtrent 86 % av alt ferskvannet på jorda finnes i denne isen. Dersom all isen her skulle smelte, ville havnivået stige med mer enn 60 meter! Isens tykkelse varierer, på det tykkeste er islaget nesten 5 km. Det går an å se på denne isen som en kjempestor isbre ENORME ISMASSER: Landisen på Grønland og Sydpolen dekker en tiendedel av jordens overflate. Dersom all den isen smelter, vil havnivået i verden stige 60-70 meter All isen er smeltet og elevene skal igjen måle vannstanden i karene. Oppslukt av å teste sine teorier var det mange som ble overrasket over at vannet ikke hadde steget i akvariet som representerer Arktis.- På Sørpolen har det kommet mer vann, mens på Nordpolen steg ikke vannet så mye, konstaterer elevene ved St. Paul skole På den måten får endringer i snøsesongen konsekvenser for hele økosystemet. Med høyere temperaturer i Arktis vil også mer nedbør falle som regn i vintermånedene. Når regn faller på snødekke dannes det is på overflaten, som hindrer for eksempel reinsdyr og moskus i å få tak i planter under snøen

Skal man bevare isen på Nordpolen så må man dermed lage en skygge for solen Sola styrer klima, vår adferd har bare begrenset innvirkning på dette Vet ikke om det er mulig å legge ut tegning her , hvis så skulle jeg lagt ut figuren fra Die kalte Sonne, som forøvrig er drevet av klima forskere https://kaltesonne.de Isen samles ved Framstredet - Nitti prosent av all havis som forlater Polhavet strømmer ut gjennom Framstredet, forklarer tokleder Edmond Hansen fra Norsk Polarinstitutt til Dagsavisen. Ved å måle faktorer som istykkelse, snøtykkelse og hvor mye solenergi isen i Framstredet reflekterer, får forskerne et innblikk i hvordan isen inne i selve Polhavet endrer seg etter hvert som den smelter Men isen smelter ikke på hele kontinentet. Til sammen er det blitt mer is i Antarktis, mener forskerne. Arkiv Ozonhullet utsetter oppvarming Mens isen rundt Nordpolen smelter, vokser altså isen rundt Sydpolen i utbredelse. KFK-gasser og andre ozon-ødeleggere har utsatt den globale oppvarmingen på Sydpolen, mener forskerne Hvorfor kjenner vi deg igjen? Schibsted-konto, - Har isen smeltet på Nordpolen? Det ble et varmt møte mellom skoleelever og polfarer Børge Ousland i går. Fredrik Tisløv (nummer to fra venstre) er svært interessert i polarhistorie, og utfordret Børge Ousland på flere ting da polfareren møtte elevene i Fossbrenna i går formiddag

Det Nordpolen som Roald Amundsen oppdaget er i ferd med å forsvinne Arktis smelter. Klimaendringene skjer dobbelt så raskt her som på resten av jorden Forstå hvorfor salt får isen til å smelte. Salt brukes for å smelte snø på veiene. Men hvordan foregår det egentlig? Isglatte veier er dødsfeller i trafikken. Men med en enkel kjemisk forbindelse kan vi holde veiene frie for is. Forstå hvorfor salt får isen til å smelte Så problemet er ikke isen som smelter i seg selv, men det det medfører i etterkant. Vi har også all isen som er på land allerede såklart. Nordpolen, sydpolen, grønland osv. Dette var det en dokumentar om på National Geographic ifjor som gikk i reprise. Endret 8. juli 2008 av Byte Forskerne mener hovedforklaringen på at isen i Arktis er rekordtynn i sommer, er fraværet av flerårs-is. I vår var nesten tre fjerdedeler av havet i Arktis dekket av førsteårsis. Sommerisen i Arktis smelter i gjennomsnitt mellom 30 og 80 centimeter

Smelter toppen av isfjellet, får oppdriften resten av isen til å flyte opp. Slik er alltid en del av isfjellet over vannoverflaten. Slik er det også med fjellene våre, som flyter i et hav av varm stein Der isen flyter ut over havet blir isbremmen dannet. Når isbremmen brekker av, faller isfjell på opptil 5000 km 2 ut i havet Den 17. april la den britiske marinen ut en pressemelding hvor det stod at en britisk ubåt og to amerikanske ubåter sammen hadde kommet gjennom isen på Nordpolen.. Merkelig:Her innser dykkerne at de ikke er alene Sammen med meldingen, ble videoen du kan se øverst i saken delt. På bare en måned er videoen sett utallige tusen ganger på sider som Now This Next og AccuWeather Isen på Nordpolen ligger derimot i vannet, og selv om den smelter med rekordfart, fører ikke denne smeltingen til havnivå­stigning. I 2012 ble det målt rekordlite havis i Arktis. Havisen er en viktig reflektor av sollys, den sender varmen tilbake ut gjennom atmosfæren

Isen i Arktis krympet til sitt nest laveste omfang i september - under fire millioner kvadratkilometer. Det er bare andre gang det er så lite siden satellittregistreringer begynte i 1978. Isen flyter på havet rundt Nordpolen og bidrar derfor ikke direkte til havøkning når den smelter Smelter virkelig isen så fort rundt nordpolen? Det er helt forferdel... ig. Jeg klarer ikke å forestille meg hvilke konsekvenser raseringen av jordkloden vår vil ha på kommende generasjoner. Og jentene mine ️ tenker jeg for meg selv mens jeg sitter å leser meg opp på isforholdene rundt nordpolen igår kveld Nyere observasjoner av havnivåendringer ved polene setter spørsmålstegn ved om isen på Grønland og i Antarktis virkelig har smeltet de siste 40 år. En vitenskapelig artikkel fra 2014 ( Jevrejeva med flere ) omhandler havnivåendringer siden 1807 og resultatene av deres forskning viser at det globale havnivået siden 1970 i gjennomsnitt har steget med 1,8 millimeter per år Jeg har alltid tenkt at det er spesielt interessant, uten at jeg helt kan sette fingeren på hvorfor. På Nordpolen bor det isbjørner. Store hvite bjørner. Nordpolen ligger å vader i Nordishavet og er ekstra utsatt for klimaendringer. Temperaturen i Arktis øker og sjøisen smelter. I 2012 var isutbredelsen 760 000 kvadratkilometer lavere.

de ut på ski til Nordpolen. Og helt til slutt skal erfaringene etter reisen, og resultatet som er samlet inn, legges frem under det store klimatoppmøtet i Paris i desem­ ber i år. - Alle snakker jo om hvordan isen smelter. Jeg har sett det allerede på opptak fra Svalbard. Det er trist at vi ødelegger miljøet slik, sier Elias. Speider. Deretter skal de ut på ski til Nordpolen. Og helt til slutt skal erfaringene etter reisen, og resultatet som er samlet inn, legges frem under det store klimatoppmøtet i Paris i desember i år. — Alle snakker jo om hvordan isen smelter. Jeg har sett det allerede på opptak fra Svalbard. Det er trist at vi ødelegger miljøet slik, sier Elias Isen Smelter På Antarktis. Vitenskap, Klimaendringer | Havnivå og issmelting: Slik vil Nå smelter Antarktis-isen i rekordfart. Hva betyr issmelting og kalving fra isbreer for havstigningen? Isen smelter! - Miljøagentene. Global oppvarming gir rekordmye is i Antarktis Isen smelter i arktis. Isen begynner å smelte når våren kommer lengst nord, og fryser på igjen om høsten. Mindre og mindre. I resten av Arktis er det området der isen lå gjennom sommeren som har krympet mest. Nå har amerikanske NASA og NSIDC funnet ut hvorfor Isen i Arktis kommer ikke plutselig til å forsvinne

Faglig forklaring: På Sydpolen og Grønland ligger det meste av isen på land, på Nordpolen flyter den i havet. Grunnen til at vannet ikke stiger i begeret uten stein, er at isbiten har lavere tetthet enn flytende vann. Det er større avstand mellom vannpartiklene i isbiten enn i flytende vann Det danske kongeriket vil erobre Nordpolen. DR2-vert Martin Breum reiser i sju uker med Skandinavias største isbryter helt til sentrum av Nordishavet. Midt i den metertjukke polarisen kjemper Danmark og Grønland om å konkurrere med Russland og Canada om eierskapet til selve Nordpolen og til olje, gass og mineraler i et område tre ganger stort som Danmark

Derfor smelter isen i Arktis stadig raskere - TV

Isen smelter. Klimaendringene er menneskeskapte, og de er dramatiske. Verst er situasjonen i Arktis, der temperaturen stiger mer enn ellers på jorda. Isen i nord smelter raskere enn tidligere antatt, og Nordpolen kan bli isfri om sommeren i løpet av noen tiår Men er det et problem at isen rundt Nordpolen smelter? Den isen ligger jo på vann allerede og fører vel ikke til høyere hav? Havisen påvirker ikke havnivået. Mindre havis er et stort problem for dyr som trenger is til å jakte, føde og hvile på. Men smeltingen av isen på havet påvirker også oppvarmingen Isen på Nordpolen smelter i rekordfart. På 30 år er den blitt 40 prosent tynnere. Også i de nordiske havene forsvinner isen. • side 4 Heff år 2000 blir ett av de fire-fem varmeste årene forskerne har registrert. • side 5 Lite skog fugl Lite skogsfugl gør atjegerne i Hedmark vil begrense ja Isen på Nordpolen vokser og minker på grunn av Stillehavs strømmen PDO (Pasific Decadal Oscillation). Denne hav strøm veksler ca hvert 35-40 år. Den strømmer opp langs vestkysten av Alaska.

Om isen smelter - Forskning

Dersom isen på nordpolen smelter, betyr IKKE det at havnivået stiger. Isen på nordpolen flyter i havet. Dermed fortrenger den vann, som en båt gjør når den flyter. Isfjell flyter, dermed har den lavere tetthet enn vann (dersom tettheten på is var høyere enn vann, ville den synke) Isen smelter, vannstanden stiger og været blir voldsommere. De åpenlyse konsekvensene av de menneskeskapte klimaendringene kan ikke overses. Men den globale oppvarmingen påvirker kloden vår - og oss - på mange forskjellige måter. Vi har samlet en rekke av de mest overraskende konsekvensene nedenfor. #1 Vinen blir dyr og dårli Hva skjer når isen smelter? - Aftenposte . Nyere observasjoner av havnivåendringer ved polene setter spørsmålstegn ved om isen på Grønland og i Antarktis virkelig har smeltet de siste 40 år ; sket siden 1979. I et interaktiv kart har vitenskapsinstitusjonen sett på hvordan verden vil se ut dersom all isen på planeten skulle smelte

Miljø er moro! - Glade barn

Isen i Antarktis smelter fortere enn noensinne - V

Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes Ingen is på Nordpolen. Store deltaområder og lave øygrupper under vann. Millioner på millioner av klimaflyktninger. På Vestlandet kryper skogen til fjells, mens stormer herjer og regnet fosser ned I tillegg smelter isen på Nordpolen, Sydpolen og Grønland. Klimaendringer er en av de mest kritiske, globale utfordringer i vår tid. Klimaendringer kan påvirke jordbruk, og igjen sette matsikkerhet i fare Driver å spør diverse folk for tiden om hvordan de tror det fungerer om et isfjell som ligger å flyter i sjøen smelter, dvs om havnivået øker eller forblir.

I løpet av de siste 40 årene har halvparten av den arktiske sjøisen smeltet på grunn av klimaendringer. - Det er snakk om enorme mengder is som har forsvunnet. Sjøisen i september er redusert med 3,3 millioner kvadratkilometer siden 1979 hvis nordpolen smelter og sørpolen ikke smelter. hva skje da tro. vil ikke dette påvirke jordens bane. eks: en rund ball som går i bane som plutselig er tynger på et punkt i et vakuum vil forandre sin bane. dette er elementær fysikk. men det kommer ann på om hvor mye vekt det er snakk om. jeg håper jeg tar feil Isen smelter litt en del av året og så legger den på seg igjen resten av sesongen. En morsom dokumentasjon av hva som skjer med fastlandsisen finnes som en film på Youtube. Filmen handler om en skvadron med fly fra andre verdenskrig som måtte forlates på platået. Der sto flyene i 50 år

Isbjørn uten is? - Forskning

Gå på vannet? Ingen problem, så lenge det ikke smelter En spasertur til Ocean City kan den ene dagen være 500m og den andre dagen bare 300m. På et flytende isflak endres kartet fra dag til dag. Fra Ocean City til Balloon Town - bli med på en rundtur på verdens nordligste flytende forskningsstasjon Førstemann til nordpolen; Somrene blir brukt til å kartlegge is og øyer, og de jakter og samler inn vitenskapelig data, planter og fossiler. På en av kartleggingsekspedisjonene drar tre partier ut for å oppdage nye landområder Studien viser hvor raskt Antarktis smelter ved ulike temperaturer, og hvordan det vil bidra til havstigningen. Og Danmark vil være utsatt. - Smeltingen av isen på Grønland vil først og fremst påvirke den sørlige halvkulen, mens vi i Danmark vil føle konsekvenser fra Antarktis, forklarer Ruth Mottram, som er glasiolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Slik blir det plass til oljerigger på Nordpolen, nye sjøveier til Kina og mer penger til å shippe inn flere billige engangsdingser i plast. Mens hvalene svømmer mellom plastposer smelter isen under isbjørnepotene så raskt at Nordpolen kan bli isfri innen 20 år.Pingvinene kan bare håpe at KrF ikke forhandler bort skaperverket for regjeringsmakt Hvorfor vil vannet stige? I ei fysikkoppgave jeg gjorde på skolen så steg ikke vannet. Pga. massen til isen er den samme massen som til vannet som er fortrengt, så om isen smeltet ville vannet fortsatt ha samme høyde som når isen var i fast form

Animationen viser, hvordan isen i Arktis smelter dag for dag fra den 21. marts til den 17. september i år. Dataene kommer fra Japan Aerospace Exploration A Et halvt år på ét minut: Så hurtigt smelter isen på Nordpolen - TV Forskning på isbremmer rundt Grønlandsisen og i Antarktis viser at klimamodellene har undervurdert bidraget fra issmelting og kalving på havstigningen. Hvor stort bidraget virkelig er, kan forskerne ennå ikke svare sikkert på. Forsker Fiamma Straneo forklarer hva dette egentlig betyr Her kan vi måle trykket fra isen på underlaget og glidehastigheten på underlaget, samtidig som vi kan følge med på hvor mye som smelter på overflaten, forklarer Jon Ove Hagen. Breen løfter seg. For to år siden tok Gaute Lappegard doktorgraden på hvorfor Engabreen stadig løfter seg fra underlaget og beveger seg Når klimaet på jorda blir varmere smelter isen. Da blir det vanskelig for isbjørner, hvalross, og seler som lever der. FN-filuren holder utkikk. FN-Filuren på Nordpolen. Løsningsord: Title: oppgaver-tema.indd Created Date Verdens klima er i endring, og det er godt dokumentert. Det er mange klimaparametre som avspeiler den globale klimaendringen vi ser i dag: Luft- og havtemperaturen øker, CO 2-nivået i atmosfæren øker, havnivået stiger og snø og is smelter stadig raskere.Jordas klima har alltid variert, og det har alltid vært fysiske årsaker bak disse variasjonene

klimaendringer i Arktis - Store norske leksiko

Man skulle nesten tro at Antarktis og Grønlandsisen smelter om kapp. Et kappløp der ingen håper på en vinner. Det er ikke lenge siden det ble kjent at isen på Grønland smelter med rekordfart. Isen smelter på nordpolen av John. Hvis all isen smelter så kommer land og øyer til bli oversvømt og mange millioner mennesker og dyr dør. Is smeltingen er på grunn av global oppvarming og overproduksjon av CO2. Selene dør ut begrunn av de har ingen fødesteder Nordpolen blir isfri om 40 år. Uansett. En stor internasjonal studie viser at isen på Nordpolen vil smelte helt om somrene allerede i 2050. Hva blir konsekvensene?I denne episoden hører du fra polfarer Børge Ousland og Aftenpostens klimajournalist Ole Mathismoen Hvorfor? Forskning viser at breene på Svalbard nå smelter og blir mindre. Dette skjer fordi klimaet er generelt blitt varmere de siste 100 år. De siste 10 år har tilbaketrekkinga gått raskere på grunn av høyere temperaturer i lufta. Når en bre minker betyr det at den mister mer masse i løpet av sommeren enn det den legger på seg om.

Isen omkring Nordpolen smelter hurtigere, end de fleste klimamodeller har forudsagt. I en ny doktorafhandling peger den norske forsker Christina A. Pedersen fra Norsk Polarinstitutt smeltevandssøer oven isen som en medvirkende årsag til den accelererende afsmeltning Isen flyter på havet rundt Nordpolen og bidrar derfor ikke direkte til havøkning når den smelter. (©NTB) Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt

Mens isen smelter i Arktis og drømmen om oljeutvinning under Nordpolen stiger, vokser også behovet for moderne internettkommunikasjon i det iskalde isødet. Les også Ola Borten Moe vil bore til Nordpolen geysirland skrev:Men jordens indre er jo glødende og har en varme på 4-5000 grader.Hvorfor smelter den seg ikke utover lissom? Hva stopper varmen fra å ete seg utover. Det burde jo være logisk. Eller det er jo ikke så mye oksygen der inne og uten oksygen så skal det jo strengt tatt ikke brenne i hvertfall servert så stort som nå, sier ekspert på Nordpol-isen, klima-forsker Tore Furevik, nestleder ved Bjerknes senter for klima-forskning i Bergen. Han mener å kunne si følgende om hvorfor hav-overflaten i Polha-vet ikke fryser til igjen: Overflatevannet 16 18 Onsdag 17. oktober 200 Men mye tyder på at dette er i endring. Fram til ganske nylig har disse områdene vært utilgjengelige og uframkommelige, nettopp på grunn av isen. Men med et stadig varmere klima, smelter stadig mer av isen. Og det som til nå har vært klodens største uutnyttede havareal, har begynt å åpne se På den røde planeten, de bærer kalde tett luft fra polare isbreer og frosne platået og ned til lavere høyder som representerer daler og forsenkninger. På grunn av konstant rotasjon av planet, isen på nordpolen på Mars er påvirket av Coriolis effekt, noe som skaper en spiral mønster som stråler ut fra sentrum av nordpolen. se også

Hentes ut av isen: - De har ikke peiling på hvor skipet stopper. og gått over Nordpolen. vil det være fullt av vann oppe på isen, med all snøen som har smeltet De fleste media påstår fremdeles at havisen i Arktis omtrent er forsvunnet. Det må ha gått hus forbi at en svensk ekspedisjon med isbryteren Oden skulle til Nordpolen da sommerisen var på sitt laveste i 2018, hadde følgende beskjed fra navigatøren: - Vi kämpar med isen som är ca 90-100% koncentr NVE antar at minusgrader i romjulen vil føre til at isen legger seg på vann i lavlandet som nå er isfrie. - Vær tålmodig til isen er tykk nok! er den klare meldingen fra direktoratet. Mot nyttår blir det trolig varmere igjen, og mye av den lavestliggende kystnære isen vil derfor smelte igjen før den er farbar

Klimaændringer | Geografi | DRWill Steger fikk god kontakt med elevene på Skagerak

Video: naturfag.no: Modell av Nordpolen og Sydpole

 • Meteoriten schmuck ringe.
 • 3d house planner.
 • Bloodymary drink.
 • Rodenstock sonnenbrillen.
 • Warhammer 40k lore.
 • Oans zwoa gsuffa text.
 • 9 mai 1945.
 • Thymus serpyllum.
 • Bmw m6 competition limited edition.
 • Når slipper hummeren rogna.
 • Oman urlaub all inclusive.
 • Gti vr6.
 • Wokpanne.
 • Lage bordplassering i word.
 • Chronische borreliose blutwerte.
 • Cdu e.
 • Bob rabatt power.
 • Vindstyrke km/t.
 • Fantasy bøker på norsk.
 • Hårpudder med farge.
 • Hva skjer i bodø konserter festivaler.
 • Europris akvarium.
 • Propaganda 2. verdenskrig.
 • The theory of everything netflix.
 • Østerdalen avis.
 • Wokpanne.
 • Brudekjoler udsalg jylland.
 • Toxoplasmos fosterskador.
 • Regenwurmhaufen im rasen.
 • Male tapet på badet.
 • Usc australia campuses.
 • Katzenakne globuli.
 • Bw lpg aksje.
 • Kinox es.
 • Glansbilder album.
 • Ffn moneymail whatsapp.
 • Myco genitalium.
 • Nøttetyper.
 • Ordspråk om kvinnor.
 • Konto 7350.
 • Harahorn bryllup.