Home

Teknikk og industriell produksjon vg2

Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider. Alle utdanningsprogrammer . 1. År. Vg1. Teknikk og industriell produksjon; 2. År. Vg2 eller opplæring i bedrift. Industriteknologi; 3. År. Vg3 eller opplæring i. Teknikk og industriell produksjon (TIP) passer for deg som er praktisk anlagt og har godt håndlag. Du må kunne jobbe selvstendig og være nøyaktig i det du gjør. I både Vg1 og Vg2 har du yrkesfaglig fordypning, der du får teste ut ulike lærefag og læresituasjoner Fag- og timefordeling, programfag teknikk og industriell produksjon Vg2; Programfag Antall timer per uke Felles programfag for programområde du har valgt. 17 Yrkesfaglig fordypning 9 Totalt. VG2 Industriteknologi Vi er stolte av å tilby et variert utvalg for Vg2 elever i teknikk og industriell produksjon. Vi legger også til rette for prosjekt til fordypning der du er med ute i lære og får praktiske oppgaver du skal utføre

Vg2 Industriteknologi utdanning

Velger du teknikk og industiell produksjon VG 1, eller Kjøretøy VG2 har du også mulighet til å søke om å delta i motorsportkurs. Kursukene fordeles utover skoleåret og vil være intensive. For å kunne delta kreves det at du arbeider godt. Undervisningen vil være på et noe høyere nivå enn de ordinære VG1 og VG2 læreplanmålene Vi skreddersyr et opplæringstilbud for deg som har avsluttet Vg1 Studiespesialisering og dermed får godkjent fellesfag som naturfag, samfunnsfag, engelsk, norsk og matematikk. Du begynner rett i Vg2 Kjemiprosessfag og får en timeplan bestående av programfag fra utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon Vg1 og kjemiprosessfag. Caminando Spansk Vg1 og Vg2 Spansk Grammatikk Spansk Vgs/Kurs Lieber Deutsch Tysk Vg1 og Vg2 Einfach Deutsch Tysk Vg1 og Vg2 Ressursbanken for Teknikk og industriell produksjon har innhold til de fleste læreverkene. Motta nyheter om ditt fag Teknikk og industriell produksjon skal gi grunnlag for et tverrfaglig samarbeid som er nødvendig for kontinuerlig utvikling og forbedring av produkter og tjenester. Felles programfag skal gi den enkelte en praktisk, variert og teknisk grunnopplæring og en bred plattform for videre yrkesvalg

Industriell overflatebehandling (B) - 3. år Se læreplaner og timetall Yrkesbetegnelse etter 4 år: Industriell overflatebehandler (Fagbrev) Industriteknologi (S) - 2. år Se læreplaner og timetal Vg1 Teknikk og industriell produksjon; Vg2 Må tas på annen skole; Arbeidsoppgaver. Elevene produserer ulike trearbeidsprodukter og skjærer tømmer fra egen skog. Produktene spenner fra stuebord, benker, utemøbler og hyller til enkle fjøler, navneskilt, vedkasser med mer. Lærekandida Flekkefjord videregående skole gir deg verktøyene du trenger for å fullføre teknikk og industriell produksjon! Et godt liv som fagarbeider innen teknikk og industriell produksjon begynner hos oss. Utdanningsprogrammet går over to år. Første år på vg1 får du ;grunnelggende opplæring i teknikk og industriell produksjon Vg1 Teknikk og industriell produksjon Felles programfag skal gi den enkelte en praktisk, variert og teknisk grunnopplæring og en bred plattform for videre yrkesvalg. Gjennom opplæringen skal elevene utvikle praktiske ferdigheter, faglig innsikt, refleksjon og kritisk vurderingsevne

Første året får du læra dei grunnleggjande kunnskapane du treng for å arbeida innan teknikk og industriell produksjon, slik som sveising, dreiing, fresing, måling, teknisk teikning og dokumentasjon.Du vil og få opplæring i produksjon og reparasjon. Læreplan for VG1 TI Teknikk og industriell produksjon Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs Vg1 Teknologi- og industrifag Opplæringen skal bidra til en bred teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer

Teknikk og industriell produksjon (TIP) - Bleiker

Under ser du tilbudet Dahlske videregående skole har innen teknologi- og industrifag (Vg1) og industriteknologi (Vg2). Vg1 TIP (teknologi- og industrifag) er grunnkurs for alle mekaniske fag. Grunnkurset er innfallsporten til mange yrker innen mekaniske og elektromekaniske fag. Etter Vg2 kan du gå i lære og bli f. eks. bilmekaniker, anleggmaskinreparatør, landbruksmaskinmekaniker. Vg1 Teknikk og industriell produksjon. I løpet av skuleåret lærer du blant anna å meistre teknisk teikning, fres, dreiebenk, hydraulikk, pneumatikk, montasje, sveising og HMS/dokumentasjon. Gjennom opplæringa skal du kunne utvikle praktiske ferdigheiter, fagleg innsikt, refleksjon og evna til kritisk vurdering Teknikk og industriell produksjon - gi innspill på utkast til nye læreplaner Fristen for å gi innspill er 1. september 2019. Artikkel Sist endret: 11.06.201 Læreplan for teknikk og industriell produksjon. Bytt til Vg2 og Vg3 for å finne læreplaner som gjelder for elever som begynte på Vg1 høsten 2019 eller tidligere. Fagenes relevans og sentrale verdier Vg1 teknologi- og industrifag handler om praktisk arbeid med ulike materialer,.

Teknologi- og industrifag - Sola videregående skol

Borgund VGS > Utdanningstilbud > Yrkesfag > Teknikk og Industriell Produksjon > Vg2 Transport og logestikk. Bygg og Anleggsteknikk. Handverk, design og produktutvikling - Vg1. Frisør, interiør, blomster og eksponering - Vg1. Design og håndverk - Vg2 og Vg3. Elektrofag. Helse- og oppvekstfag Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha god praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Interesse for ny teknologi er også viktig. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre. På Dalane videregående skole tilbyr vi to utdanningsprogram på Vg2 nivå; Vg2 Industriteknologi og Vg2 Kjøretøy VG2 Transport og Logistikk NB! I forbindelse med fagfornyelsen må du nå begynne på Vg1 Teknikk og industriell produksjon for å begynne på Vg2 Transport og logistikk skoleåret 2020/21. Med transport og logistikk kan du bli for eksempel yrkessjåfør, kran- og løfteoperasjonsfaget eller logistikkfaget Borgund VGS > Utdanningstilbud > Yrkesfag > Teknikk og Industriell Produksjon > VG2 Kjøretøy. Bygg og Anleggsteknikk. Handverk, design og produktutvikling - Vg1. Frisør, interiør, blomster og eksponering - Vg1. Design og håndverk - Vg2 og Vg3. Elektrofag. Helse- og oppvekstfag. Restaurant og matfag

Utdanningsprogrammet fører frem til en fagutdannelse etter 2 år på skole og 2 år i lære. Ved Mandal videregående skole tilbyr vi VG1 Teknikk og industriell produksjon og VG2 Industriteknologi. For mer informasjon, se her Utdanningsprogram for Teknikk og industriell produksjon. Knut Hjortland Bjarne Roland. Kjøp. Motor og motorstyringer, d-bok Kjøretøy Vg2. Oddvar Susegg Rolf Einar Jørstad. Kjøp. Bilelektro og bilelektronikk, d-bok Kjøretøy Vg2. Sigbjørn Holtmoen Sonja Arnesen Lars Alvsåker Kolaas. Kjøp. Grafisk. Om teknikk og industriell produksjon. Liker du å tegne eller å bygge noe? Liker du biler og maskiner? Faget teknikk og industriell produksjon er inngangen til et stort fagområde. Det omfatter 3D-tegning, robotisering og automasjon, oljeboring, lastebil og buss, og datastyrte skjære- og sveisemaskiner Teknikk og industriell produksjon (TIP) er en linje du kan velge på videregående. Her finner du en rask oversikt over hva du lærer, yrker, lønn, jobbmuligheter, videreutdanning og mer

Teknikk og industriell produksjon - Eilert Sundt

Innenfor programområdet teknikk og industriell produksjon tilbyr Risør videregående skole Vg1 teknikk og industriell produksjon og Vg2 industriteknologi. Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre Fag- og timefordeling, programfag teknikk og industriell produksjon Vg2; Programfag Antall timer per uke Felles programfag for programområdet du har valgt. 17 Yrkesfaglig fordypning 9 Totalt. TIP er et utdanningsområde med varierte jobbmuligheter. Du som velger teknikk og industriell produksjon (TIP) bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi og den muligheten teknologien gir, er også viktig

Teknikk og industriell produksjon (TIP) - Numedal

 1. Fag- og timefordeling, programfag teknikk og industriell produksjon Vg2; Programfag Timar per veke Felles programfag for programområdet du har valt. 17 Yrkesfagleg fordjuping 9 Totalt 26 Du finn oversikt over.
 2. Teknikk- og industriell produksjon består av 12 timer fellesfag og 23 timer programfag. I 80% av programfagstimene legges det opp til praktisk undervisning. Eleven vil oppleve at skolehverdagen er variert og relevant. Det er mulighet for utplassering i bedrift en dag per uke. Vg2
 3. Teknologi- og industrifag (Teknikk og industriell produksjon) Gå direkte til Et yrkesfaglig utdanningsprogram som fører til yrker innen teknisk industri, verksteder, skipsindustrien, oljeindustrien (off shore), teknologisk industri, bilverksteder og kjemisk prosessindustri

VG1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) VG2 Industriteknologi. VG2 Kjøretøy. VG2 Transport og logistikk. VG2 Maritime fag. Teknologifag - tilrettelagt. Andre tilbud. Påbygg. Vg2 yrkesfag etter Vg1 studiespesialisering. Praksisbrev. Oppfølgingstjenesten (OT) For elever og foresatte Fag- og timefordeling, programfag teknikk og industriell produksjon Vg2; Programfag Timer per uke Felles programfag for programområde du har valgt. 17 Yrkesfaglig fordypning 9 Totalt 26 Du kan velge mellom. Vg1 Teknikk og industriell produksjon - fordypning settefisk. Vg2 Kjemiprosess - fordypning settefisk. Lærling (2 år) Kjemiprosessoperatør (fordypning settefisk) Vg1 og Vg2 kvalifiserer for lærlingeløp innenfor hele prosessindustrien

Teknikk og industriell produksjon - Kvadraturen

 1. Inntakskravene er Vg1, linje for Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) eller Vg1 linje for elektrofag. På Vg 2 velger du maritime fag, motormann eller matros. Tradisjonelt har dekksarbeid og maskinarbeid vært atskilte utdanningsløp, men det er viktig å ha innblikk i hverandres områder, slik at man har forutsetning for å samarbeide om best mulige løsninger
 2. VG1 Teknikk og industriell produksjon; VG2 Arbeidsmaskinar; VG2 Industriteknologi . Søkje skuleplass. Første året - Vg1 . Utdanninga til dei fleste yrka tar normalt fire år. Du går dei to første åra på skule. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling
 3. Kokk- og servitørfag Vg2; Studiespesialisering. Studiespesialisering Vg1; Studiespesialisering Vg2 og Vg3; Påbygging generell studiekompetanse; Studiespesialisering med forskerlinje. Fag og timefordeling; Teknikk og industriell produksjon. Teknikk- og industriell produksjon Vg1; Industriteknologi Vg2; Kjøretøy Vg2; For elever. Ekspedisjonen.
 4. Skills, teknikk og industriell produksjon Engelsk for yrkesfag, Vg1/Vg2. Gro Lokøy, Janniche Langseth, Sidsel Hellesøy. SKILLS er et engelskverk tilpasset de ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Verket fokuserer på systematisk steg-for-steg-opplæring av grunnleggende ferdigheter..
Slåtthaug vgs

Skulen og opplæringskontora har samarbeid, særleg i overgangen mellom skule og lærekontrakt. Teknikk og industriell produksjon er eit yrkesfag, og Mo og Øyrane vidaregåande skule tilbyr slike kurs: Vg1 Teknikk og industriell produksjon; Vg2 Industriteknologi; Vg2 Køyretøy; Vg2 Bilskade, lakk og karosseri; Blokk D - TI Teknikk og industriell produksjon; Vg2 Industriteknologi; Vg2 Industriteknologi. Har du praktisk sans, godt håndlag og er nøyaktig? Er du god på å samarbeide og samtidig selvstendig kan dette være noe for deg, dersom interessen for ny teknologi er tilstede Vg2 industrimekaniker bygger på Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP). Fag du møter. Produksjon (197 årstimer) Programfaget produksjon omfatter tilvirkning, sammenføying, mekanisk arbeid, industriell montering, overflatebehandling og støping Etter VG1 Teknikk og Industriell Produksjon er det og mogelegheit for å velje VG2 tilbod frå andre utdanningsprogram. Dei mest aktuelle har vore VG2 Anleggsteknikk, VG2 Transport og Logistikk og VG2 Automatisering Teknikk og industriell produksjon (TIP) er basis for mange yrker med arbeidsplasser i store og små industribedrifter, på skip, installasjoner for produksjon av olje og gass, i store og små verksteder og på alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner. Som veksling LOSA-elev er skoleåret basert på en uke teori og en uke i praksis

Teknikk og industriell produksjon Gyldenda

Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) TIP gir deg mulighet for å arbeide i privat næringsliv som industri både on og offchore. Opplæringen i teknikk og industriell produksjon skal bidra til en bred, teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer, og som muliggjør mer fleksibel bruk av arbeidskraft i disse bransjene VG1 Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) eller VG1 Elektro. Motormann: Har du lyst til å jobbe i maskinen på skip er dette veien å gå! Dette er første trinn på en utdannelse for å bli motormann, maskinist og maskinsjef Teknikk, industriell produksjon, utdanningsprogram. Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig

Teknikk og industriell produksjon vg1; Kjemiprosess vg2; Industriteknologi vg2; På vg1 kan du velge å fordype deg i enten mekanisk arbeid eller kjemiprosess. Det første rekrutterer til industriteknologi vg2, og det andre til kjemiprosess vg2 Teknikk og industriell produksjon Vg1. Bygg og anleggsteknikk Vg1. Helsearbeiderfag Vg2. Kjøretøy Vg2. Byggteknikk Vg2. Klima, energi og miljøteknikk Vg2. Hudpleie Vg2 og Vg3. Anleggsgartner Vg2 (nytt tilbud) Studiespesialisering. Studiespesialisering Vg1. Studiespesialisering Vg2 og Vg3. Påbygging til generell studiekompetanse.

Vg1 Teknikk og industriell produksjon utdanning

Video: Teknologi- og industrifa

Teknologi- og industrifag - Hønefoss videregående skol

 1. Teknikk og industriell produksjon er et videregående trinn 1 (Vg1) utdanningsprogram i norsk videregående skole.Kurset er veien fram til fagbrev eller studiekompetanse som trengs for å søke på høyskoler og universitet.. Kurset kvalifiserer til å gå videre på ett av følgende utdanningsprogrammer på Vg2
 2. Vg2 Kjøretøy. Liker du å reparere? Synes du det er spennende å lete etter feil, og skifte deler på kjøretøy? Dette er utdanningen for deg som ønsker å lære mer om ulike kjøretøys mekaniske, hydrauliske, elektriske og elektroniske systemer
 3. Teknikk og industriell produksjon VG1. Kjøretøy VG2. Denne utdanningen vil garanter få deg til å ville gå på skolen. Du får en praktisk utdannelse, praktisk kunnskap og du lærer om teamarbeid. Hver av elevene får ta med seg et prosjekt de ønsker og fikse, og få hjelp av andre elever eller lærere

Mål: fagbrev som matrosVg1 TIP + Vg2 maritimefag m/fordypning dekk + 2 år som lærling Sentrale arbeidsoppgaver som matros er vedlikehold vakttjeneste (...) Vg2 Maritime fag dekk - Teknikk og industriell produksjon - YRKESFAG - Utdanningsprogram - Fagerlia VG Her er TIP ressursbank. Teknikk og industriell produksjon. Bokmå Teknikk og industriell produksjon. er et yrkesforberedende utdanningsprogram. Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk sans, Vg2 k&v pumpetekn. (kryssløp) For å kunne se alle filmene må du være pålogget, og skolen din må ha filmabonnement

Teknikk og industriell produksjon (forsterket tilbud

Vg2: Helsearbeidarfag - Helse- og oppvekstfag - Yrkesfag

Teknikk og industriell produksjon - Flekkefjord

 1. Fag: Teknikk og industriell produksjon Nivå: Vg1. Boka dekker kompetansemålene for programfaget Produksjon. Faktabok og oppgavebok tar for seg emnene produksjonsprosessen, sponfraskillende bearbeiding, sammenføyning og materiallære
 2. Vg1 Teknikk og industriell produksjon; Vg2 Industriteknologi; Vg2 Kjøretøy; Vg2 Industriteknologi. Har du gått på vg2 industriteknologi kan du velge innen svært mange fagområder både i industrien til lands og offshore. For denne klassen har vi et nært samarbeid med industrien i Hallingdal
 3. På vg2 arbeidsmaskiner lærer du om vedlikehold og reparasjon av arbeidsmaskiner som brukes innenfor landbruk og anleggsvirksomhet. Høyt utviklet teknologi og en stadig utvikling av teknologien stiller store krav til dem som skal utføre reparasjoner på og vedlikeholde utstyr og maskiner
 4. Teknikk og industriell produksjon (TIP) Studiested: Melbu. Hvis du : liker teknikk og maskiner; liker å delta i ei rask og avansert teknologisk utvikling; har praktisk sans, godt håndlag og er nøyaktig; både kan arbeide sjølstendig og samarbeide med andre; liker å omgås mennesker; da er kanskje dette det riktige utdanningsprogrammet for deg

Teknologi- og industrifag (tidligere Teknikk og industriell produksjon) er et videregående trinn 1 (Vg1) utdanningsprogram i norsk videregående skole.Kurset er veien fram til fagbrev eller studiekompetanse som trengs for å søke på høyskoler og universitet.. Kurset kvalifiserer til å gå videre på ett av følgende utdanningsprogrammer på Vg2 Teknikk og industriell produksjon; Vg2 Bilskade, lakk og karosseri . Vg2 Bilskade, lakk og karosseri. Bilskade, lakk og karosseri er linja for deg som har lyst å jobbe med bilskadereparasjoner eller billakkering. Det gir deg mulighet for å jobbe mot fagbrev som billakkerer, bilskadereparatør eller som chassispåbygger Teknikk og industriell produksjon; Vg2 Kjøretøy . Vg2 Kjøretøy. Kjøretøyfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen vedlikehold av kjøretøy for persontransport og godstransport. Programfagene skal bidra til trygg bruk av biler og båter, motorsykler, busser, lastebiler og terrenggående kjøretøy

Elenergi vg2; Naturbruk vg1. Akvakultur vg2; Fiske og fangst vg2; Studiespesialisering. Studiespesialisering vg1; Studiespesialisering vg2; Studiespesialisering vg3; Helse- og oppvekstfag vg1. Barne- og ungdomsarbeider vg2; Helsefagarbeider vg2; Teknikk og industriell produksjon vg1. Kjemiprosess vg2; Industriteknologi vg2; For elever. Praktisk. Programområdet industriteknologi har som mål å leggje grunnlag for yrkesutøving innan mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Vg2 - Industriteknologi - Teknikk og industriell produksjon - Studietilbod - Haram VG teknikk og industriell produksjon, programområde kjemiprosess- og laboratoriefag; teknikk og industriell produksjon, programområde kjemiprosess- og laboratoriefag; 1 611 kroner hvis du tar ett av disse utdanningsprogrammene: kunst, design og arkitektur; helse- og oppvekstfag, inklusiv aktivitø

Vg2 Arbeidsmaskiner. For å komme inn på Vg2 Arbeidsmaskiner må man gå Vg1 Teknikk og industriell produksjon ( TIP ). Vg2 Arbeidsmaskiner rekrutterer til: Anleggsmaskinmekanikerfaget eller Landbruksmaskinmekaniker Vg2 Arbeidsmaskiner disponerer store og moderne verkstedlokaler som er godt utstyrt med verkstedutstyr og modeller, samt at skolen disponerer ca. 30 anleggsmaskiner og utstyr som. Vg1 teknikk og industriell produksjon Det er få endringer i tilbudsstrukturen i Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon. Den endringen som får størst betydning for læreplanen i Vg1 er at Vg2 transport og logistikk med tilhørende lærefag er flyttet til utdanningsprogrammet

Det er også mulig å komme inn dersom du har gått Vg2 automasjon. SOTS tilbyr Vg1 teknikk og industriell produksjon . Programfagene lærer deg teorien om leting, boring, komplettering, produksjon, brønnvedlikehold og HMS. Praktiske utprøvinger får du i arbeid ved moderne simulatorer, kurs og sertifiseringer samt utplassering i bedrifter Teknikk og industriell produksjon Det er to klasser vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) ved skolen. Etter endt vg1, kan du gå videre på vg2 Kjøretøy eller vg2 Industriteknologi • VG1 Teknikk og industriell produksjon • VG2 Kjøretøy • 2 år som lærling. Videre utdanning • Yrkesfaglig vei til høyere utdanning (Y-veien) • Fagskoleutdanning • Mesterbrevutdanning • Påbygning til generell studiekompetanse. Medlemsbedrifter. Boreal Transport Nord AS. Fagansvarlig. Nicolai Ringlund Opplæringskonsulent Tlf.

Kjærester - - NDLA

Teknikk og industriell produksjon (TIP) omfatter et bredt spekter av fag som kvalifiserer for arbeid i store og små industribedrifter, skip, installasjoner for produksjon av olje og gass, i store og små verksteder og på alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner - Etter Bygg- ogh anleggsteknikk (Vg1) har du to valg i Vg2 på Tomb, både Byggteknikk og Anleggsteknikk. Anleggsteknikk kan velges etter både Bygg- og anleggsteknikk (Vg1) og Teknikk og industriell produksjon (Vg1). Spørsmål? Ring oss: 69 28 30 00 eller send e-post til post@tomb.n

Vg2 Maritime fag - Nordkapp. Liker du å være på havet og er praktisk anlagt kan dette programområde være noe for deg! For å bli tatt opp som elev må du ha bestått Vg1 elektrofag, Vg2 teknikk og industriell produksjon eller tilsvarende. Du søker på Vg2 maritime fag, og etter skolestart velger du matros eller motormann Teknikk og industriell produksjon (TIP) er eit yrkesfag, og Dale vidaregåande skule tilbyr følgjande kurs: Vg1 teknikk og industriell produksjon; Vg2 industriteknologi (for skuleåret 2018-19 vert dette tilbodet ikkje starta opp.) Vg3 påbygging til generell studiekompetanse; Yrkesfagleg opplæring gjev yrkeskompetanse med eller utan fagbrev Herøy VGS > Utdanningstilbod > Yrkesfag > Teknikk- og industriell produksjon > Vg2 Maritime fag. Bygg- og anleggsteknikk. Helse- og oppvekstfag. Restaurant- og matfag. Teknikk- og industriell produksjon. Vg1 Teknikk- og industriell produksjon. Vg2 Maritime fag. Naturbruk. Vg2 Maritime fag

Teknikk- og industriell produksjon Det er to klasser vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) ved skolen. Etter endt vg1, kan du gå videre på vg2 Kjøretøy eller vg2 Industriteknologi Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon blir ofte beskrevet som en del av kjerneområdet av fagopplæringen og de tradisjonelle yrkesfagene (Høst mfl., 2014; Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei).Industrifagene kjennetegnes ved at fagarbeideren har en definert plass i arbeidsdelingen, og at overgangen til arbeidslivet er god (Høst mfl. 2014) Vg1 Teknikk og industriell produksjon (...) Besøk på ulike bedrifter blir gjennomført for at elevane skal få innsyn i ulike prosessbedrifte Vg1 Teknikk og industriell produksjon. TIP-serien. ISBN Bokmål. Vg2 Teknikk og industriell produksjon. ISBN Nynorsk. Veil. pris Produksjon. Faktabok, 2. utg. NYHET 304 s. 978-82-05-41668-. 978. Råvare, produksjon og kvalitet 12 Yrkesfaglig fordypning 6 På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram. Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag. Restaurant- og matfag Vg2. Fellesfag,.

Teknikk og industriell produksjon / VG2 Industriteknologi; VG2 Industriteknologi . Avd. Croftholmen har i år 1 gruppe på 15 elever i VG2 Industriteknologi. Du får grunnleggende opplæring i mange forskjellige industrifag. Muligheten for å få lærlingkontrakt og varig arbeid etter skolegang er stor Teknikk og industriell produksjon (TP) åpner opp en verden av bil, metall og industriproduksjon. Dette yrkesfaglige utdanningsprogrammet gir deg kunnskaper og ferdigheter innen områder som maritim næring, reparasjon av bil- og båtmotorer, overflatebehandling, sveising, dreiing, kjemisk prosessindustri, oljebransjen og andre metallarbeidsteknikker Vg1 Teknikk og industriell produksjon(TIP) er en av de utdanningsprogrammene som gir bredeste grunnlag for videre utdanning. Utdanningsprogrammet TIP fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, teknologiskindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen Tilbudet er ikke fylkesdekkende og omfattes av postnummerordningen. Vilkår for inntak følger bestemmelsene i Kapittel 6, se forskrift til opplæringsloven § 6-13. Opplæringsavdelingen ved Seksjonssjef for inntak og livslang læring tar inn søkere til Vg1 teknikk- og industriell produksjon

Om Tomb Tomb VGSHelse- og oppvekstfag - Yrkesfag - UtdanningstilbudMutualisme - hjort og kråkefugl - - NDLA

Teknikk og industriell produksjon - Karmsund videregående

Teknikk og industriell produksjon - Trøndela

Rødrev spiser fugleungeDet helhetlige reiselivsproduktet - - NDLAFrokost med melk - - NDLA

Teknologi- og industrifag - Dahlske videregående skol

 • Ukjønnet formering mitose.
 • Jentebladet julia.
 • Tomgangskjøring diesel.
 • Barracuda biss.
 • Autocad xref nicht gefunden.
 • Seasport oslo.
 • Nøttetyper.
 • Osrs mind tiara.
 • Profile picture.
 • Possessivpronomen englisch 5. klasse arbeitsblätter.
 • Kule hoteller i berlin.
 • Club diamond oberwart events.
 • Marshadow fundort.
 • Eleanor tomlinson filmer og tv programmer.
 • Nytt på snapchat 2018.
 • Tvangsgifting i norge.
 • Lege uten turnus.
 • Spalte naturfag.
 • Trening av fuglehund i sverige.
 • Rhein bodensee friedrichshafen.
 • Oppskrift heklet rund brikke.
 • Eurocard gold privat.
 • Koble til vaskemaskin.
 • Svømming kun for kvinner oslo.
 • Friseur haarlekin citygate.
 • Ex zurück system patrick erfahrungen.
 • Hopper app.
 • Boeuf bourguignon andreas viestad.
 • Bryn senter oslo.
 • Kjøle ned gryterett.
 • The other side of hope.
 • Lungebetennelse barn barnehage.
 • Laken name.
 • Bistro drogerie erfurt.
 • Asle toje politisk ståsted.
 • Økonomisk politikk høyre.
 • Westfalenbad hagen rutsche.
 • Ute aktiviteter for voksne.
 • Chevrolet cruze neu kaufen.
 • Draco malfoy lovestory.
 • Intertekstualitet nynorsk.