Home

Videregående skole krav

Det kan stilles spesielle krav til deg som yrkesutøver, selv om de samme kravene ikke stilles for å bli tatt inn til videregående opplæring. Det kan være krav om politiattest, krav til syn, hørsel o.l. Du bør derfor lese om egenskaper og formelle krav til de yrkene du er interessert i før du bestemmer deg for hva du vil søke 4.1 Hvilke krav stilles. For alle fag i den videregående skolen, bortsett fra faget yrkesfaglig fordypning, kreves det relevant kompetanse for å undervise i faget. Dette kravet kommer i tillegg til tilsettingskravene. Relevant kompetanse skal som hovedregel bestå i 60 studiepoeng som er relevante for det aktuelle faget Dette gjelder hvis du har mistet retten til videregående opplæring etter bortvisning, eller hvis du allerede har fullført videregående opplæring. Ved konkurranse om inntak vil du havne sist i køen. Har du krav på voksenrett, skal du få tilpasset undervisning for voksne Alle har krav på stipendet, men du må huske å søke. Det finnes også stipend for deg som ikke kan bo hjemme, har lang reisevei til skolen eller kommer fra en familie med lav inntekt. Du må oppfylle bestemte vilkår for å få slike stipend. Ungdomsrett. De fleste som tar vanlig videregående skole etter ungdomsskolen har ungdomsrett.

Dette gjelder både for grunnskolen og videregående skole. Elever som høsten 2020 går på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse, og som innen 1. november gjennomfører fag- eller svenneprøve som våren 2020 ble utsatt på grunn av covid-19-utbruddet, kan få fraværet ansett som dokumentert etter reglene om fraværsgrensen Videregående opplæring er mangfoldig, og det er mange veier til å bli lærer. Lærere i videregående underviser både unge og voksne, de har ansvaret for elevene i skolen, når de er på andre opplæringsarenaer og lærerne samarbeider med andre yrkesgrupper om elevens undervisning og opplæring Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring. Opplæringen er delt inn i studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram.De fører frem til studiekompetanse eller yrkeskompetanse.H vis du ikke fullfører utdanningen, kan du oppnå grunnkompetanse.. Tilbudet av utdanningsprogram og programområder kan variere fra et fylke til et annet Skolen sender oversikta og vurderinga til eleven eller til foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen. Krav etter § 10-2 kan fråvikast i vedtak om spesialundervisning dersom ei konkret vurdering av eleven og den spesialundervisninga som skal bli gitt, tilseier det Ikke krav om relevante studiepoeng. Yrkesfaglærere. Minst ett av de to årene med yrkesteoretisk utdannelse utover videregående skole, må være relevant for å undervise i faget. Hvem gjelder kravene for? Fast tilsatte lærere som ble utdannet etter 1. januar 2014

Moderne lokaler · Egen mentor · En av Norges beste skole

Poengtabeller for videregående skoler i Oslo Tiltak som innføres natt til tirsdag 10. november Fra 9. november kl. 24:00, altså natt til tirsdag, innfører vi blant annet rødt nivå på videregående skoler og full skjenkestopp Jåttå vgs tilbyr 4 yrkesfaglige og 2 studieforberedende utdanningsprogram. Hos oss kan du kombinere byggfag med toppidrett. Vi har også en avdeling for tilrettelagt opplæring. Skolen har 860 elever, 220 ansatte, med buss og togforbindelse rett ved

Inntaksregler og poengberegning Videregående opplæring

 1. For å ha krav på videregående opplæring som voksenopplæring må du. være over 25 år eller fylle 25 år dette året; ha fullført grunnskole, men ikke videregående skole, eller; ha videregående opplæring fra et annet land, som ikke er godkjent i Norge; Voksenopplæring
 2. WANG ble etablert allerede i 1907, og med fem godkjente toppidrettsgymnas, en studiespesialiserende linje og 6 idrettsungdomskoler, vet vi hvor lista ligger og hva som kreves hvis du skal nå dine mål og drømmer. Vi er stolte over å kunne tilby deg en skolehverdag med svært høyt faglig nivå, hvor du får en spennende og variert skolehverdag med andre engasjerte og motiverte elever
 3. Foresatte kan logge seg inn for å få tilgang til kontaktopplysninger og annen informasjon fra skolen. 02.11.2020 Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021 Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021
 4. Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Vilbli.no har lansert første versjon av nytt søk! Trykk her for å prøve ut det nye søket. Den gamle søkefunksjonen vil være tilgjengelig i perioden vi ferdigstiller det nye søket

Alle med en varig utfordring har også krav på digitale hjelpemidler, som stavekontroll. Det betyr at elever har rett på å få utstyret som PPT og skolen har anbefalt at eleven skal ha. Eleven sender søknad til NAV, sammen med skolen. Både PC/nettbrett og digitale hjelpemidler er hjemlet i samme paragraf i Folketrygdloven Videregående opplæring er all opplæring som alene formelt sett bygger på fullført 10-årig grunnskole i norsk grunnopplæring - både grunnskole og videregående opplæring - (bred definisjon) og forholder seg til nasjonalt statlige føringer for organisering av videregående opplæring fastsatt av Kunnskapsdepartementet og overordnet iverksatt av Utdanningsdirektoratet (snever definisjon) videregående skole i det fylket en bor i. Rett til å fullføre et helt løp, vanligvis 3 skoleår. Ikke lenger en frist på fem år på å bruke ungdomsretten. Opplæringsloven § 3-

Lambertseter videregående skole

02.11.2020 Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021. 30.10.2020 En elev ved Ås videregående skole har testet positivt på Cov.. Sammen med smitteteamet i kommunen kartlegger vi hvem som er å anse som nærkontakter til den aktuelle eleven. 14.10.2020 Nå kan. Samisk videregående skole ønsker alle elever velkommen til et nytt skoleår. Opplæringsplikt for alle elever Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå Videregående skole Tiltak som innføres natt til tirsdag 10. november Fra 9. november kl. 24:00, altså natt til tirsdag, innfører vi blant annet rødt nivå på videregående skoler og full skjenkestopp videregående skole. Søk Meny. Finn ansatt Søk Meny Søk Søk. Finn ansatt. Utdanningsprogrammer Utdanningsprogrammer Elevundersøkelsen gjennomføres for at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er frivillig... Aktuelt Elevhjelpa. Når det gjelder nedre poenggrense for å komme inn på skolene, er det også Elvebakken videregående skole som har høyest krav, med et karakterkrav på 5,12

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Udir-3-201

 1. Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021. Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Kongsberg videregående skole Postboks 424 3604 Kongsberg. Finn ansatt . Besøk oss . Tinius Olsens gate 1 3611 Kongsberg. Vis i kart
 2. ister Torbjørn Røe Isaksen. NIFU har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet kartlagt undervisningstid og vikarbruk i videregående skoler, for å se om elevene får den undervisningen de har krav på - med kvalifiserte lærere
 3. St. Olav videregående skole Nasjonal planID: 3003 12044 _____ _____ Side 6 av 38 2 Bakgrunn for reguleringssaken 2.1 Hensikten med planen Hensikten med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for utvikling av St. Olav videregående skole sammen med tilhørende infrastruktur og utearealer med vekt på
 4. Velkommen til Hvam vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater
 5. istrativt system som ble tatt i bruk fra skolestart 2020 ved alle de videregående skolene i Innlandet. Visma InSchool skal bidra til å: fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skolead
 6. Fjerner krav om legeerklæring ut skoleåret 2020-2021. Fjerner krav om legeerklæring ut skoleåret 2020-2021. Shutterstock . Elever som er hjemme på grunn av helseplager trenger ikke å levere legeerklæring, men må levere egenmelding
 7. Om skolen. Hadeland videregående skole har cirka 900 elever og 190 ansatte. Skolen har et bredt utdanningstilbud med seks yrkesfaglige og fem studieforberedende utdanningsprogram (les mer om disse under Utdanningsprogram). Ny og moderne. Hadeland videregående skole bestod tidligere av tre videregående skoler på Hadeland

Videregående som voksen utdanning

Videregående skole (eller VGS) er den delen av videregående opplæring som foregår i skole. Den har tre videregående trinn (i noen spesialtilfeller fire). For yrkesfaglig utdanning foregår deler av utdanningen i bedrift, som oftest to år i lære i en bedrift etter to år i videregående skole 3 av 4 unge fullfører nå videregående opplæring i løpet av fem år, og andelen har steget de siste årene. Blant de som slutter er årsakene til frafall sammensatte. Mange fullfører også videregående opplæring på et senere tidspunkt i livet Videregående skoler i Bergen endres til rødt nivå. Fra førstkommende mandag vil Langhaugen være på såkalt rødt nivå. Det betyr krav om en meters avstand mellom alle elever/ansatte. Derfor blir det omorganisering av undervisningen. Se oppslag It's learning/sms. Veileder om smittevern for videregående skole Strinda videregående skole flyttet inn i nytt skolebygg på Tyholt i Trondheim høsten 2013. Strinda vgs. ble en helt ny skole som skulle samle elever fra tre andre videregående skoler i Trondheim: Ladejarlen vgs på Lade ble lagt ned og elevene flyttet til Strinda, linjen for helse- og oppvekstfag fra Charlottenlund vgs ble også flyttet til Strinda, samt utdanningsprogrammene ved gamle. Har du et ønske om å bli sykepleier, vernepleier, sosionom, psykolog, lærer, barnehagelærer, barnevernspedagog eller lignende? Med bakgrunn i gode erfaringer de to siste skoleårene, vil Borg vgs også i skoleåret 2020-2021 tilby et opplæringsløp som er spesielt tilrettelagt for elever som etter fullført videregående skole, ønsker videre studier innenfor fagområdene nevnt ovenfor

Viken fylkeskommune har bestemt at alle trinn i videregående skole skal gjennomføre undersøkelsen. Det er frivillig for elevene å delta, men vi oppfordrer alle elever til å delta slik at skolen kan bli bedre. Formål. Formålet med undersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen Krav til dokumentasjon Videregående skole. Videregående skole dokumenterer du med vitnemål og/eller kompetansebevis. Hvis ditt vitnemål er registrert i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) trenger du ikke å dokumentere videregående skole. Høyere utdanning. Høyere utdanning må du dokumentere med karakterutskrift Utdanningsprogrammet som kalles for Studiespesialisering gir deg det bredeste grunnlaget for mer teoretisk utdanning etter videregående skole. Innen Studiespesialisering kan du velge mellom to programområder; programområde Språk, samfunn og økonomi og programområdet realfag Fjerner krav om legeerklæring fram til 1. november. Elever som er hjemme på grunn av helseplager trenger ikke å levere legeerklæring, men må levere egenmelding. Shutterstock . På grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet bestemt at elever som er hjemme på grunn av helseplager ikke trenger å levere legeerklæring Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/21. Ringerike videregående skole skal gjennomføre Elevundersøkelsen i uke 47. Dette er en digital undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet som spør om ungdommenes skolehverdag, læring og trivsel

Videregående skole - Lånekasse

Pilotklasse. Dette er et tilbud til deg som har fullført videregående skole i hjemlandet. Søkere fra mange land har også et krav om minst et års høyere utdanning etter videregående, for å få generell studiekompetanse Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021. Dette er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres av alle elever på Eikeli videregående skole. Oppdatert informasjon: Covid-19 på Eikeli videregående skole. Tirsdag 27.10, klokken. Alta videregående skole stenger dørene for vanlig undervisning mandag etter at to ungdommer i kommunen har fått påvist koronasmitte. Regjeringen viderefører krav om karantene for hytteeiere i Sverige. Bedrifter rammet av innreisekarantene får støtte i ny krisepakke Fraværsgrensen gjelder for elever i alle årstrinn på videregående skole. Den gjelder ikke for lærlinger, lærekandidater, voksne eller for gruppen som tar vg3 fagopplæring i skole. Lovlig og dokumentert fravær. Forskrift til opplæringsloven oppgir noen fraværsgrunner som når de er dokumenterte, kan kreves unntatt fra 10-prosentregelen Krav for tilsetting og undervisning i skolen Dersom du ønsker å kvalifisere for å undervise i matematikk på ungdomstrinnet eller i videregående skole gjennom matematikkutdannelse ved UiO, vil du sannsynligvis ha nytte av informasjonen på denne sida

Reglene for fravær på videregående skole

 1. Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021. Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Shutterstock . De ordinære fraværsreglene, som tidligere var satt til side frem til 1. november, settes nå til side ut skoleåret
 2. Informasjon om tilbud og krav ved videregående skoler, fagopplæring, teknisk fagskole, universitet og høgskoler Hvordan du kan komme i kontakt med studiesteder i utlandet Søknader til fagopplæring, skolegang, studie
 3. Videregående skole. Mangfold, mestring, læring. Studieforberedende utdanningsprogram: Den naturlige veien for deg som vil studere videre på høgskoler og universitet. andre igjen kan ha krav om språkferdigheter, dokumenterte kunstneriske ferdigheter, praksis, opptaksprøve eller lignende

Fredag informerte Troms og Finnmark fylkeskommune at alle videregående skoler i fylket skulle gå over til digital undervisning på grunn av økt smitte. Nå setter Fylkesmannen ned foten I perioden 30. november til 14. desember gjennomfører Stangnes Rå videregående skole den årlige elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen

Slik blir du lærer i videregående opplærin

Fakta om videregående utdanning

Videregående skole. Hva kan vi hjelpe deg med Om skolen Skolens ledelse, råd og utvalg, strategier, beredskap; Kontakt oss Kontaktinformasjon, adresse, telefon, ansattliste; presiserer vi at vi forholder oss til... 02.11.2020 Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021. Den midlertidige forskriften om fravær er. Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021. Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Shutterstock Drammen videregående skole Rødt nivå for videregående skoler i Viken fra mandag 9. november - hva betyr det for din skolegang? Aktuelt. 02.11.2020 Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021. Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021

Oppdatert 2. nov. 2020. Påvist smittetilfelle på Åssiden videregående skole. Så er det igjen vår tur. Sent søndag kveld fikk skolen beskjed om at en elev i avd. for bygg- og anleggsteknikk (BAT) har testet positivt for Covid-19. Elever i to klasser og fire ansatte er satt i karantene i 10 dager. Alle foresatte har fått beskjed Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/21. En elev tilknyttet Sørumsand videregående skole har testet positivt på korona. Personen er nå i isolasjon, og smitteoppsporing er gjennomført. Den smittede var på skolen mandag og tirsdag og var smitteførende disse dagene Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021. For å kunne kontakte foresatte raskt ved hendelser på skolen (beredskap), Drømtorp videregående skole Dynamitveien 25B 1400 SKI. Finn ansatt . Besøk oss . Dynamitveien 25B 1400 Ski. Vis i kart. Adkomst og parkering Fjerner krav om legeerklæring fram til 1. november. For deg som er elev på en av de 58 videregående skolene i Viken finner du mye nyttig informasjon om skolestarten her. Numedal videregående skole Åsbøvegen 16 3629 Nore. Finn ansatt . Besøk oss . Åsbøvegen 16 3629 Nore. Vis i kart Fra utenlandske leverandører stiller vi krav om at faktura skal mottas i samsvar med standarden PEPPOL BIS. From foreign suppliers we require that invoices should be received in accordance with the PEPPOL BIS standard. Faktura må inneholde følgende adresseopplysning: Troms og Finnmark fylkeskommune Tromsdalen videregående skole Postboks 70

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Tvedestrand videregående skole. For å møte det 21. århundrets krav til fleksibilitet i møbleringen av klasserom, ble det i oktober 2018 gjennomført en todagers workshop fasilitert av University College of Northern Denmark med deltakelse fra Universitetet i Agder,. Strømmen videregående skole tilbyr opplæring i ambulansefag som deltidsstudie over 1 år (25 uker) med undervisning totalt 250 timer Kalnes Videregående skole gir deg solid teoretisk kunnskap i fellesfag som norsk, matematikk, biologi, kjemi og naturforvaltning for å studere videre på universiteter og høyskoler. I tillegg er programfagene praktiske med «blått og grønt tilsnitt» som gir et solid utgangspunkt for studier innen f. eks. biologiske fag, naturvitenskap, teknikk, veterinærmedisin mv Vi tror du vil trives som elev ved vår videregående skole. Studiespesialiserende på St.Olav gir deg de beste mulighetene for å kombinere de fagene du er interessert i. Vi har valgt å la elevenes ønsker om fagkombinasjoner være styrende, og derfor har vi ikke noe pakkeforløp

Tilholdssted: Hønefoss videregående skole Alle elever i videregående skole har adgang til pedagogisk og psykologisk rådgivingstjeneste. PP-tjenesten kan gi råd og veiledning dersom du har fagvansker, problemer på skolen eller personlige problemer. Dersom du trenger spesiell hjelp eller problemene er av en slik art at du ønsker hjelp. For å gå Toppidrett i Vg1 søker du enten Studiespesialisering (SSP) eller Idrett på Frogn videregående skole. Når du i midten av juli får melding om at du har kommet inn på skolen, kan du melde deg på ved å benytte linken under. Påmelding til Toppidrett er også et eget menyvalg under Studiespesialisering Å stille krav til elevene er å bry seg om elevene. Det er valgfritt å begynne på videregående skole, men når valget er truffet er det ikke valgfritt om man møter opp til undervisningen. Fra skoleåret 2016/2017 innføres det en nasjonal fraværsgrense i videregående opplæring. Nå får skolene et viktig verktøy for å motvirke skulk Retningslinjer for praksislærer i videregående skole Faglige krav til praksislærer Praksislærer skal tilfredsstille de krav som til enhver tid gjelder for undervisningskompetanse i det aktuelle skoleslag og for det aktuelle fag. I tillegg kreves det minimum 3 års praksiserfaring som lærer

Tilsetting og kompetansekrav - Udi

 1. System for styring og utvikling av videregående skoler ble iverksatt 3.juli 2008 og politisk behandlet 14.oktober 2008. Bakgrunnen for å etablere styringssystemet var opplæringslovens § 13-10. I opplæringsloven pålegges skoleeier å ha et forsvarlig system for vurdering og oppfølging av at opplæringslovens krav er ivaretatt
 2. 2.1.1 Krav til den videregående opplæringen. Videregående skole avslutter skolegangen og er siste trinn før livet som voksen begynner. For nærpersonene representerer livsfasen ofte en resignert erkjennelse av hvor lite personen med ASD rakk å lære før skoletiden var over
 3. Frafall regnes som et av de største problemområdene i norsk skole og får mye oppmerksomhet, både blant politikerne og i media. Selv om vi har sett en svak nedgang de siste årene, har frafallet fra videregående opplæring vært stabilt på cirka 30 prosent de siste 20 årene
 4. Velkommen til Gol vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater
 5. 03.11.2020 Smittevern på skolen og på fritida Vi ber om at alle elever og foresatte følger opp arbeidet med smittevern. 02.11.2020 Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/202

Poenggrenser videregående skoler - Søke videregående skole

Jessheim videregående skole vil fra og med uke 46 dele undervisningen mellom digitale flater og oppmøte på skolen. Vi har forsøkt å prioritere den praktiske opplæringen i yrkesfagene, MDD og KDA samt fagdagene og matematikkfaget på ST/PB. Vi vil bruke tiden i neste uke til å legge en ny, mer langsiktig plan for ukene fram mot jul Videregående skole Hva har jeg krav på? Du har de samme rettigheter som i grunnskolen når det gjelder spesialundervisning, assistent (opplæringslova, kap 5) og transport til og fra skolen (§§7-3 og 7-4) På NooA Videregående skole kan du starte på skolen når du vil, få studielån, studere mens du jobber og gå opp til eksamen som privatist. På nettsidene til Samordna opptak får du en oversikt hvilke fag som har spesielle krav. NooA tilbyr matematikk R1 og R2 i programfaget matematikk for realfag Videregående opplæring. Ungdomsretten til videregående opplæring heves til 25 år, uten krav om å bruke retten sammenhengende. Utstyrsstipend skal tilpasses etter utdanningsprogrammets reelle utstyrsbehov. Fjerne arbeidsgiveravgift for lærlinger. Større fleksibilitet innenfor utdanningsløpene på yrkesfag På Elverum videregående skole er alle ansatte opptatt av at alle elevene skal føle seg trygge og motiverte. Sammen skal vi lykkes med de målene vi setter for skolen og den enkelte elev. Derfor er vi opptatt av tett elevoppfølging, systematisk jobbing med vurdering for læring på alle nivåer, gode fagmiljøer, og et trygt og godt læringsmiljø

Jåttå videregående skole

Du har rett til gratis skoleskyss dersom du bor over en viss avstand fra skolen: 2 km for 1. klasse 4 km for 2.-10. klasse 6 km for elever i den videregående skole Arendal videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921707134 Agder fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Postadresse for pakker og tidsskrifter: Arendal videregående skole Kirkebakken 8 4836 Arendal. Send e-post. Organisasjonsnummer: 921707134 (Agder fylkeskommun Kriseledelsen i Viken Fylkeskommune har bestemt at alle videregående skoler i Viken skal som ha digital undervisning fra mandag 9. november. Dette gjelder også for Frogn videregående skole. Noen elevgrupper vil fortsette å ha sin opplæring på skolen. Disse får direkte beskjed om dette Eiker videregående skole var også i år med på Operasjons Dagsverk. Denne gang var det mange elever som valgte å være på skolen, særlig elever i Vg2, men en god del var også ute og jobbet på torsdag 29. oktober Praktisk informasjon for elever ved på Strømmen videregående skole. Rektor informerer: Informasjon til alle elever ved Strømmen videregående skole. Nye tiltak for å forbygge Covid-19 smitte på skolen. 02.11.2020 Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Voksenopplæring i videregående skole - Lånekasse

Alle elever opplever krav om medvirkning og egenvurdering i læringsprosessen. Alle elever deltar aktivt og ansvarsfullt i skoledemokratiet. Alle elever deltar aktivt i et godt skole-hjem-samarbeid. Pedagogikken. Ved xxx videregående skole er læreren formidler, veileder og inspirator Valg av utdanningsprogram og programfaginformasjon om tilbud og krav ved videregående skoler, fagopplæring, teknisk fagskole, universitet og høgskoler; Hvordan du kan komme i kontakt med studiesteder i utlandet; Søknader til fagopplæring, skolegang, studier; Tilrettelegging om skoledagene føles tung Hvorfor velge Bjørkelangen videregående skole? Variert undervisning. Teoretisk matematikk er faglig mer krevende enn praktisk matematikk, men er ofte et krav hvis du tenker å søke videre studier innen for eksempel realfag og medisin, eller innen naturvitenskapelige og teknologiske fag Det betyr at det kun er noen få klasser og elever som skal møte til undervisning på skolen. Resten skal følge timeplanen og ha hjemmeundervisning. Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021. Malakoff videregående skole Postboks 220 1702 Sarpsborg. Finn ansatt . Besøk oss . Dyreveien 9 1532 Moss. Vis i kart

WAN

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021. Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Mysen videregående skole er berørt av covid-19 smitte Ungdom på Smøla må flytte hjemmefra for å gå på videregående skole. Nå vil Smøla til Trøndelag etablere desentralisert tilbud, slik at dem som vil, kan bo hjemme for å gå på videregående Nannestad videregående skole kjennetegnes ved mestring fleksibilitet gjennomføring Skolemiljøet Nannestad videregående skole har en åpen, tolerant og inkluderende kultur i et positivt læringsmiljø preget av tillit, respekt og verdsetting. Eleven i sentrum Alle elever har sin egenverdi som ligger i bunnen for hvordan vi forholder oss til den enkelte elev, uavhengig av faglige prestasjoner Kalnes videregående skole kjennetegnes ved Samhold Entusiasme Raushet Skolemiljøet Kalnes videregående skole har en åpen, tolerant og inkluderende kultur i et positivt læringsmiljø preget av tillit, respekt og verdsetting. Vår visjon er -Vi bryr oss- Eleven i sentrum Alle elever har sin egenverdi som ligger i bunnen for hvordan vi forholder oss til den enkelte elev, uavhengig av faglige.

Skriv til oss. Send e-post. Hvam videregående skole Hvamsalléen 30 2165 Hvam. Finn ansat Elverum videregående skole har et bredt fagtilbud innen yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Skolen er totalrenovert og sto ferdig høsten 2019 Hammerfest Videregående skole Postboks 23, 9615 Hammerfest. Besøksadresse. Hammerfest videregående skole Meridiangata 10 9600 Hammefest. Fakturaadresse. Alle leverandører må sende elektronisk faktura (EHF). Elektronisk fakturaadresse (organisasjonsnummer) er 922 420 866. Troms og Finnmark fylkeskommune Postboks 701 9815 Vadsø. Send oss. BIM-tekniker er et ettårig heltidsstudium som tilbys på Vestby videregående skole i Follo. Det er et intensivt skoleår som krever engasjement og arbeid både på skolen og hjemme. Men for å søke BIM-tekniker er det krav om å ha grunnleggende PC-kunnskap,. SMI-skolen i Agder (Kristiansand). 2017 Flekkefjord videregående skole (Flekkefjord). 2017 Kongsgård skolesenter (Kristiansand). 2018 Presteheia skole (Kristiansand). 2019 Samfundets skole, Oftenes (Søgne). 2019. INNLANDET: Gaupen barneskole (Ringsaker). 2015 Ajer ungdomsskole (Hamar). 2017 Skarnes videregående skole (Sør-Odal). 201

Al vidaregaande skole - Videregående skole

Skriv til oss. Send e-post. Eidsvoll videregående skole Postboks 143 2081 Eidsvoll. Finn ansat Om skolen Skolens ledelse, råd og utvalg, strategier, beredskap; Kontakt oss Kontaktinformasjon, adresse, 02.11.2020 Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021. Fredrik II videregående skole Postboks 220 1702 Sarpsborg. Finn ansatt . Besøk oss . Merkurveien 2 1613 Fredrikstad Skolen leverer gode resultater. Det er langsiktig godt arbeid utført i hjemmene og fra ungdomsskolene. I tillegg ser vi at de resultatene elevene tilegner seg gjennom tiden hos oss også betyr at vi videreutvikler elevene til å møte fremtidens krav

Video: Videregående opplæring - vilbli

No kjem krav om bruk av lærlingar i offentlege oppdragHERSLEB VIDEREGÅENDE SKOLEUllern videregående skole

Velkommen til Rud vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater Horten videregående skole ble i 2017 øremerket som et nasjonalt pioner-prosjekt innen klima, energi og miljø. Foruten solcelleanlegg og kjellerkonstruksjon med lavkarbobetong, er det etablert en rekke gjennomtenkte og helhetlige klimagrep; geobrønner, vannbåren varme og kjøling, dekker i massivtre, utstrakt bruk av resirkulert stål

Rettigheter skole - Dysleksi Norg

Skole/Klubb velger selv øvelser og antall. Oppnåelse av valgte øvelser premieres deretter. For elever med funkjonsnedsettelse bør andre krav gjelde. Det bør tidlig i skoleåret gjennomføres tester i ulike friidrettsøvelser for å etablere et referanse-nivå for eleven Valler videregående skole tok i mot sitt første elevkull i 1937 og feiret 75-års jubileum i 2012. Skolen er bygget i funksjonalistisk stil og har rendyrket sin særegne profil som en ren studiespesialiserende skole Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå. Samarbeid og informasjon Vi oppdaterer informasjonen på hjemmesiden vår ved endring i situasjonen, og selvfølgelig ved eventuelle smitteutbrudd på skolen For søkere som har krav på individuell behandling av søknaden sin, og søkere med fortrinnsrett til videregående opplæring, er fristen 1. februar. Mulighet for å ta et skoleår i England Vi har 1-2 elever som tar et skoleår tilsvarende Vg2 i England

Videregående opplæring - Wikipedi

På Dønski videregående skole er det et stort idrettsmiljø, skoleåret 2020/2021 er 325 av 480 elever tilknyttet idrettsfag. Idretten står sterkt i vårt nærmiljø og vi har et tett samarbeid med flere lokale idrettslag og klubber

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Hva er god helse? - NDLACampus ÅsStudiespesialisering Tilrettelagt - STUDIESPESIALISERINGMener alle videregående skoler burde ha FAUTeknikk og industriell produksjonFagFlis trapper | FagFlis
 • Juleforestilling barn.
 • Jul diy 2017.
 • Beabrice bach.
 • Direkte kontaktsmitte.
 • Baharimchat.
 • Ferrari ff length.
 • Nrk rogaland arkiv.
 • B2b relationship.
 • Super nudge 6000 slot machine.
 • Niklas baarli senkveld.
 • Høyt inntak av mettet fett.
 • Klipsch r 15 m.
 • Will smith icon.
 • Dumpster map.
 • Kulerammen kryssord.
 • Förslag på fredagsmat.
 • Finn maskiner.
 • Zwergstaaten weltweit.
 • Reise jobb.
 • Www visitborgefjell no.
 • Assosiativ læring.
 • Reeperbahn live show safari club.
 • Teratom bösartig.
 • Lustige bilder skateboard.
 • Legevakt bergen loddefjord.
 • Skull black and white.
 • Bernie madoff.
 • Vincenzo vinny santorini.
 • Baker hansen stabekk.
 • Bergneustadt facebook.
 • Decrusto the original black peel off.
 • Språkkurs i frankrike for voksne.
 • Gaumensegel op heilung.
 • Tysk versjon av finn no.
 • Keeping up with the kardashians season 14 episode 14.
 • Lupine betty rx 14.
 • Hestens søvn.
 • Balve tourismus.
 • Shamrock folkungagatan.
 • Svensk øl prosent.
 • Stange skole skreia.