Home

Hvorfor er abort et etisk dilemma

Etisk dilemma ved abort - Daria

For å forstå hva et etisk dilemma kan være, er det greit å ha bakgrunnskunnskapen om etikk på plass først. Etikk er kort forklart læren om hva som er rett og galt. Et etisk dilemma kan for eksempel være der man i utgangspunktet har taushetsplikt, men det er fare for liv og helse for brukeren, og man må vike fra prinsippet og kontakte andre instanser for å redde liv - Når vi skal forstå et etisk dilemma kan det være nyttig å starte med de kjente etiske prinsippene, som for eksempel autonomi, velgjørenhet og ikke skade, sier hun. Niven understreker at det er viktig å bli kjent med den demente pasienten. Pasientens autonomi kan variere med tilstand, tid, sted og situasjon

Et etisk dilemma er en situasjon som er preget av tvil og usikkerhet og som handler om å foreta valg mellom to ubehagelige muligheter. Vi står overfor et etisk dilemma. når ulike verdier er i konflikt med hverandre; når det som er rett for én, er galt for en annen Er dette «bare» en vanskelig situasjon eller et etisk dilemma? Mann (50) kommer på apoteket for å hente ut Ventoline inhalasjonsspray på ­e-resept. Han vil ha med seg seks sprayer, og begrunner dette med at han blant annet trenger én i bilen, én på hytta, én på jobben og én på nattbordet Han nekter å ta medisinene sine, og sykepleier Kari står overfor et etisk dilemma. Hva skal hun gjøre? Episode 2: Respekt og holdninger: Martin har fått slag og er kommet på sykehjem. Han har mistet språket og sitter i rullestol. Han er deprimert og trives ikke på sykehjemmet. Martin spiser selv, men det går svært sakte

Abort - Menneskever

Et av hennes poeng var at det ligger et trykk i hele abortsaken, noe uforløst og fortiet. Hun synes det er bra at Cecilie Asker er åpen om sin historie, da abort fortsatt er tabu i 2014. — Abort er dypt personlig og etisk komplisert. Det gjør det vanskelig å diskutere i det offentlige rom. Les også I denne konkrete, politiske situasjonen handler det ikke om abortloven generelt, men paragraf 2c. Det som står på spill er hva som skal kvalifisere til rett til abort utover lovens 12 uker. Det er fullt mulig å formulere et kristent og feministisk ja til dagens abortlov slik paragraf 2c foreligger Å overveie abort som et av flere alternativer i en situasjon, er et etisk dilemma: Minst to plikter eller rettigheter trekker i motsatt retning. Normkonflikt har to mulige løsninger: unntak fra regelen, over- og underordning av regler

Hvorfor bruke etisk refleksjon Du blir bedre rustet til å møte etiske dilemma. Når du bruker refleksjon på en bevisst måte, er dette en læringsprosess som gjør deg bedre rustet til å møte etiske dilemma og situasjoner i hverdagen på en institusjon Et Søk på etikk i Helsebiblioteket vil gi mange forskjellige treff. Igjen kan det være et godt tips å begrense til et fagområde. Vi har her forsøkt å gi en innføring i hvor og hvordan du kan finne kunnskap om etikk i helsevesenet. Artikkelen er ikke ment å være uttømmende om temaet

Det er dette som ligger i bunnen for at en provosert abort aldri kan bli 100 & etisk holdbart, fordi et mulig liv går tapt. Likedan er det et medisinsk faktum at et foster ikke kan føle smerte før det har utviklet og koplet opp nødvendig hjerne-/sentralnervesystem, hvilket ikke er tilfellet før etter halvgått svangerskap Vi har respekt for at abort er et etisk dilemma for enkelte, men det finnes ingen gode alternativer til å la kvinnen selv bestemme. Så fort vi går vekk fra selvbestemt abort, får vi et samfunn som sorterer kvinners begrunnelser for å ta abort inn i aksepterte og ikke aksepterte grunner Mange valg er vanskelige fordi det er så mange hensyn å ta. Når vi blir trukket mellom ulike hensyn, sier vi at vi har et etisk dilemma. Åpne i fag: Helse- og oppvekstfag Vg1; Helse- og oppvekstfag Vg1; Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode. Abort: Et etisk dilemma. Postet den januar 31, 2009 by domuncarda. Jeg er for abort men jeg har overhodet ingen problemer med å se hvorfor de er imot, og jeg er glad for engasjementet de viser i denne debatten. Share this: Twitter Eksempler på etiske dilemma. Case 1: Omsorg - samspillet politikk/administrasjon Bedriften Lekende Lett AS ønsker å kjøpe et 300 mål stort skogsområde ved Skjønntjern av kommunen og bygge en ny fabrikk. Politiker er svært uenig med et administrativt vedtak og krever ny, politisk behandling av saken. Case 9: Taushetsplikt.

- Jeg synes aktiv dødshjelp er et vanskelig etisk dilemma. Det er ikke vanskelig å finne enkelteksempler på terminalt syke som ønsker aktiv dødshjelp, og der jeg også selv synes at det mest humane ville være å innvilge det. På systemnivå oppstår det imidlertid en del negative konsekvenser, som gir andre dilemmaer i andre enkelteksempler, som gjør at jeg fortsatt er skeptisk Fysisk helse som etisk dilemma Det er grunn til bekymring. Sett ut ifra et tverrfaglig perspektiv har vi alle innen helsetjenesten et ansvar for å bidra til at mennesker med psykiske plager Manglende politiske prioriteringer kan være en forklaring på hvorfor vi ikke klarer å redusere gapet­ i levealder mellom de som. I vårtyrke må vi hele tiden gjøre betraktninger, vurderinger og handlinger som kankobles til et etisk dilemma. Samtidig som vi vet at våre omgivelser har storeforventninger og krav om likebehandling og objektivitet. Det gjør at vi er nødttil å forvente en høy etisk standard og gode holdninger hos våre ansatte Det er et personlig valg og et etisk valg, og det er ikke slik at det ene valget er riktig og det andre er galt. Det er jo poenget mitt: at det er helt greit å ta abort dersom fosteret er sykt. Det betyr jo ikke at jeg mener at alle SKAL ta abort pga dette Antall aborter blant tenåringer (15-19) har aldri vært så lavt siden registreringen startet. I gjennomsnitt tar 6,3 pr 1000 kvinner i denne aldersgruppen abort. De regionale forskjellene er store. I Finnmark er det fem ganger flere aborter i denne gruppen enn i Sogn og Fjordane. Abort er hyppigst i aldersgruppen 20-30 år

Hvorfor er abort et etisk problem? - Forskjell Mellom - 202

Etisk dilemma! Om du hadde fått ville du tatt abort? Hvorfor/hvorfor ikke? » Familie, samliv og seksualitet » Barn og familie; Er faktisk lei av alle som ser på de det går tålig bra med og sier at det ikke er så ille. Får man et barn med Downs blir en selvsagt glad i det. Det er jo barne sitt USA er et land som det er naturlig å snakke om når man diskuterer dødsstraff, Når de skal få straffen sin dukker det opp enda et etisk dilemma. Hvis man får dødsstraff for å ta liv, Hvordan dødsstraffen blir utøvd enkelte steder i verden er også et sterkt argument for hvorfor det ikke er etisk korrekt å ha denne typen straff Abort, etisk dilemma Abort Fordeler med Abort To måter abort (spontan-abort og fremprovosert abort) Fra uke 6 til og med uke 12. Veldig ung Voldtekt Sykdommer (alvorlig) Katolikker og Jøder Hvorfor etisk dilemma? Nasjonale variasjoner Ulemper Katolikkene er mot abort Jeremia 1. Abort er i dag et mye mer aktuelt tema enn før, på grunn av at vi har mye mer avansert teknologi, og en økt kunnskap om dette temaet. Abort er en avbrytelse av svangerskapet, og vi skiller mellom to typer; spontanabort og fremprovosert abort. Spontanabort oppstår når kroppen frastøter fosteret, og på denne måten selv avbryter svangerskapet

Og på hvilken måte skal vi håndtere et så vanskelig etisk dilemma? Temaet abort skaper mange følelser, og med følelser kommer det meninger. Rundt om i verden finnes det utrolig mange forskjellige meninger rundt abort. Meningene er grunnleggende forskjellige i et sekularisert Norge og et religiøst Nicaragua — Samtidig er det et problem når prøvene slår positivt ut, fordi det nesten alltid fører til abort. Når man først har gått gjennom en diagnostikk, blir det automatikk i hvilke konsekvenser det får. Dette er klart et etisk dilemma, sier Norheim

Abort, Hva synes du? rett eller galt? Hvorfor

 1. - Når vi skal forstå et etisk dilemma kan det være nyttig å starte med de kjente etiske prinsippene, som for eksempel autonomi, velgjørenhet og ikke skade, sier hun. Niven understreker at det er viktig å bli kjent med den demente pasienten. Pasientens autonomi kan variere med tilstand, tid, sted og situasjon
 2. Jeg har fått grundig forklart hvorfor, Dette har fått meg til å reflektere over et etisk dilemma. Det er et etisk dilemma. Kommentarer. Kommentarer (0) Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer. Publisert: 17. april 2012
 3. Et moralsk dilemma er når du vet hva som er riktig å gjøre, men er usikker på om du skal gjøre det eller ikke. Alle vet det ikke er lov å kjøre for fort, men mange vurderer å gjøre det likevel. Et etisk dilemma er når en faktisk ikke vet hva som er riktig å gjøre. Det er flere gode eksempler på det lengre ned i trådet
 4. utter ekstra hos den brukeren, går det utover tiden hos en annen!Merker at det er mange som har masse praktiske ting de vil.
 5. Situasjonen er som følger: En jernbanevogn har løsnet og ruller i ukontrollerbar fart bortover en jernbanelinje. På jernbanelinjen er fem personer bundet fast og vil bli drept hvis de treffes av jernbanevognen. Du står ved et sporveksel og har muligheten til å sende vognen inn på et sidespor slik at de fem personene ikke blir påkjørt.
 6. Etik, etiske problemstillinger og dilemmaer er en stor del af sygeplejerskers hverdag. En undersøgelse viser, at mere end hver anden sygeplejerske oplever, at etiske problemstillinger i høj grad fylder i deres arbejde. Der er ingen orift på et etisk dilemma, og det kan handle om alt lige fra omskæring og aktiv dødshjælp til abort og personlig medicin
 7. Et etisk dilemma jeg husker vi diskuterte var følgende: Du kommer som første person til et ulykkessted der en tankbil har velta. Personen i tankbilen lever så vidt, men er fastklemt i bilen. Det begynner å brenne og flammene nærmer seg (ikke spør meg hvorfor tankbilen ikke eksploderer, for det gjør den vel her?) føreren

Hva er et etisk dilemma? - Studieweb

Etisk refleksjon handler om å få innsikt i de ulike aspektene når man opplever et etisk dilemma og en dialog med fornuften, samvittigheten og innlevelsesevnen. Det beskrives derfor som et verktøy for å ta stilling til og løse et etisk dilemma. Et etisk dilemma oppstår nå Abort i Norge. Det enkelte menneskes rett til å bestemme over egen kropp og eget liv står sentralt i et humanistisk menneskesyn. Når det gjelder abort, er det vanskelig å se at andre enn kvinnen selv er den som kan fatte beslutningen. Human-Etisk Forbund støtter retten til selvbestemt abort og dagens abortlov Hvorfor? Begrunn. Finnes eventuelt andre løsninger? Episode 1 er ferdig Oppsummer gjerne hva dere har lært. Tenk over om det dere har sett skjer eller kunne ha skjedd hos dere. Avtal møte for gjennomgang av episode 2 Etikkhåndboka: relevante henvisninger Hva er definisjonen på etikk? Se side 9 Hva er et etisk dilemma? Se side 1 Abortloven er loven hvor de viktigste reglene om svangerskapsavbrudd (provosert abort) står. Loven er et kompromiss mellom kvinners rett til selvbestemmelse og fosterets rettsvern.Abortloven bestemmer at gravide kvinner selv kan avgjøre om de skal ta abort, så lenge det kan skje før utgangen av 12. uke i svangerskapet, og så lenge det ikke er medisinske grunner som taler mot det.Loven har. Et vrient etisk dilemma. Abortspørsmålet er et av de vanskelige spørsmålene 3STB tar opp i faget religion og etikk. Her risikerer man opptil 30 års fengsel for å ta abort. I tillegg til at det er ulovlig å gjennomføre en abort, så er det ikke bare det juridiske som forbyr abort. På spørsmål til Glenda, Marias mor,.

Et etisk dilemma er en situasjon vi står overfor hvor vi opplever at det er vanskelig å velge handling. Situasjonen og handlingsalternativene kjennetegnes av sterk tvil fordi det vekker følelser i oss som gjør handlingene vanskelige. Det oppstår en konflikt mellom våre verdier, holdninger og normer om hva vi vurderer at vil være rett handling Det er også vigtigt at kunne forklare, hvorfor man mener, som man gør, da der er en forventning om, at man skal kunne begrunde sine etiske holdninger, hvis andre skal tage hensyn til dem. Man møder et etisk dilemma, når man ikke fuldt ud kan tilgodese to eller flere centrale etiske værdier på én og samme tid Det er anbefalt at du har en person som støtter deg gjennom aborten. Du kan lese mer om de to ulike typene for aborter, hva slags forberedelser som kreves, og hva du eventuelt kan forvente etter abortene på Helsenorge.no. Begge typer abort er like sikre! Det er minst smerter med en kirurgisk abort selv om dette på en måte er et større inngrep Debatten om abort handler ikke bare om det er etisk rett eller galt i det hele tatt å ta abort. Selv om man går inn for abort, kan det nemlig fortsatt være etiske spørsmål forbundet med å sette den absolutte grensen for når det ikke lenger er etisk akseptabelt å ta en abort

Vi er preget av følelser, spesielt i sårbare situasjoner. Abort er åpenbart et etisk dilemma, og alle vil ha egen moral i tilknytning til spørsmålet Hvorfor er abort vanskelig for de det gjelder? — Selvfølgelig er det kjempevanskelig for en kvinne å gå til dette skrittet. Derfor er jeg glad vi har en lov som sikrer selvbestemt abort. — Noen opplever at de står i et etisk dilemma, når de må velge om de skal bære fram et barn eller ikke

Abort etter 12. uke. Hvis du ønsker å ta abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke (11 uker og 6 dager), må du søke om det. Du kan henvende deg direkte til et sykehus som har abortnemnd, ta kontakt med fastlegen din, en gynekolog eller en annen lege Hvordan å skrive om et etisk dilemma Skrive klart om kompleksiteten i moral krever sterk kommunikasjon og kritisk tenkning ferdigheter. Det kan være utfordrende, men moro å undersøke ulike sider av en konflikt og forklare det grundig slik at leserne formulere sine egne meninger. Teknik Et etisk dilemma er en situasjon hvor det finnes tungtveiende grunner til å velge minst to handlingsalternativer, selektiv abort, tvangstiltak, Den skal inneholde nyttige info for elever og studenter ved fag- eller videregående skole Hvorfor bruke etisk refleksjon Du blir bedre rustet til å møte etiske dilemma

Der er ingen orift på et etisk dilemma, og det kan handle om alt lige fra omskæring og aktiv dødshjælp til abort og personlig medicin Mange virksomheter har utfordringer med å få de ansatte til å forstå krav til informasjonssikkerhet og hvorfor dette gjelder dem. Vi i Difi har derfor utformet en dilemmatrening som skal bidra til å skape refleksjon blandt de ansatte For at en leder. Er det ikke slående hvor mange av oss studenter som bidrar til å videreføre denne lite reflekterte holdningen? Jeg er ikke religiøs, men jeg ser at en abort er et reelt etisk dilemma. Skal vi forstå hverandre i denne debatten, må vi forstå at vi er fundamentalt uenige om virkelige og vanskelige etiske spørsmål Biskopene skriver i uttalelsen: «Vårt fokus er ikke å reise spørsmål om lovens berettigelse, men et lovverk i seg selv løser ikke ethvert etisk dilemma». Noen tolker uttalelsen vår som en. Etisk dilemma . Et etisk dilemma oppstår når en person blir tvunget til å bestemme mellom to moralsk forsvarlige alternativer, men de kan komme i konflikt med de etablerte grensene for en virksomhet, et myndighetsorgan eller loven. Noen etiske dilemmaer kan innebære å følge sannheten i forhold til å være lojale mot en venn; å følge lovene eller reglene mot å ha medfølelse med den.

Håndtering av etiske dilemma - Sykepleie

Etikk er læren om moral, det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler, og utfall av handlinger. Sentrale begreper om handling som etikken anvender og studerer, er riktig og galt, tillatelig og utillatelig, god og dårlig Det er annerledes med etiske spørsmål. Siden de handler om verdivalg, så er alle på et vis eksperter. Samtidig er god etisk argumentasjon basert på prinsipiell tenkning, respekt for fakta og åpenhet for andres synspunkter og argumenter. Moderne bioteknologi inneholder mange slike etiske problemstillinger Abort er afbrydelse af en graviditet før barnet er levedygtigt. Der er delte meninger om, hvorvidt der er tale om et barn fra undfangelsen eller først senere. Nødprævention, også kaldet fortrydelsespille eller dagen derpå-pille, forhindrer ligesom spiralen et befrugtet æg i at sætte sig fast i livmoderslimhinden og er altså en tidlig abort, hvis man - som bl.a. mange kristne - mener.

Video: Etiske dilemma Skrivesentere

Arrangerte ekteskap er et eksempel på det. Men, er det etisk forsvarlig i Norge? Den første delen av oppgaven er viet til hva arrangerte ekteskap er og hvorfor dette er et etisk dilemma Om det ikke er etisk forsvarlig å avbryte et svangerskap etter den 12. uke må man kunne begrunne hvorfor det er det før. Dette spørsmålet finnes det en massiv motvilje mot å diskutere Hei. Har kommet opp i religion. Der jeg skal ta for meg det etisk dilemma abort innen for buddhismen og islam. Noen som har noen innspill? hvordan starte? hva jeg burde legge vekt på? Er dette et dagsaktuelt tema?Hva som gjør det til et etisk dilemma? Noen som vet om en nyhetsartikkel jeg kan rel.. *Om abort: alt liv er hellig og abort er ikke tillatt, den som tar et liv urettmessig anses som å ha drept hele menneskeheten Etikk i Islam · Påbud i. Per dags dato er det ikke en bestem definisjon av moral, da etikk kan brukes i samme betydning som moral, Vil du jobbe for Islam og bidra med arbeid for ILM;

Utviklingen er høyakutt: Hvis det fremdeles var håp om formiddagen, kan vedkommende være døende om kvelden. Vi må tenke tidligere på palliative, eller lindrende tiltak. Rapporter beskriver at pasientens tilstand endrer seg raskt, og at den siste tiden kan være preget av tungpustethet og angst, fordi lungefunksjonen begynner å svikte Et samfunn er ikke fritt uten ytringsfrihet, og Human-Etisk Forbund mener at religionskritikk er en viktig del av ytringsfriheten. Men hatefulle ytringer om religiøse grupper er ikke religionskritikk. Mange av ytringene de ledende personene i SIAN har kommet med er ikke religionskritikk, deres uttalelser mot muslimer er hat I Norge har vi demokratiske prosesser for å fastsette lover, og norsk lov gir adgang til selvbestemt abort innenfor de første 12 uker av svangerskapet. Vårt fokus er ikke å reise spørsmål om lovens berettigelse, men et lovverk i seg selv løser ikke ethvert etisk dilemma. Fosteret er fra unnfangelsen et liv med verdi og krav på vern

Ifølge etikkprofessoren er det i praksis ikke noen forskjell i antall aborter fra land til land, selv om lovgivningen er ulik. Irland hadde inntil nylig et forbud mot abort, men konsekvensen var at irske kvinner reiste til England og fikk den gjennomført. - Vi ser at Iovgivningen på dette feltet ikke virker inn på handlingsvalget Hva er et moralsk dilemma? Det er fort gjort å blande sammen moralske (eller etiske) dilemmaer med andre kompliserte situasjoner hvor det kan være vanskelig å gjøre det rette. Hvis vi vet hva som er det rette å gjøre, men føler ulyst til å utføre denne handlingen, så har vi ikke et moralsk dilemma Funksjonelle religionsdefinisjoner er for eksempel «religion er et system av trosforestillinger og praksisformer som menneskene får hjelp av til å kjempe med de dypeste problemene i - 1,7 % er medlemmer i Human-Etisk Forbund. - 0,7 % til sammen er hinduer eller buddhister Dilemma ved abort av foster som har Downs syndrom Gjennom etisk refleksjon skal vi kunne finne de beste handlingsalternativene, både når det gjelder de store, viktige tema og i de små situasjonene i hverdagen hvor det er svært viktig å ha god moralsk handlingsevne. Et viktig poeng i moralsk sammenheng er at enhver tjenesteyter har et personlig moralsk ansvar Fremme etisk standard i sykepleiepraksis- og utdanning. Dette foregår gjennom grundig saksbehandling og veiledning av etiske dilemma, debattinnlegg i media, utvalg og råd, Sykepleieprat er en podcast om etikk, laget av Rådet for sykepleieetikk

Etisk dilemma eller ­vanskelig situasjon? Farmati

1.5 Ledere av sykepleietjenester har et særskilt ansvar for å skape rom for fagutvikling og etisk refleksjon, og bruker yrkesetiske retningslinjer som et styringsverktøy. 1.6 Sykepleieren anvender de yrkesetiske retningslinjer i sitt arbeid, og bidrar aktivt til etisk refleksjon i hverdagen Samtidig er det også et etisk dilemma å skulle velge, sier Solberg. Hun understreker at hun er for selvbestemmelse og har gått i tog for det, men spør likevel: Hvor mye skal en velge? - Vi har selvbestemt abort fordi vi anerkjenner at kvinnen står nærmest til å gjøre disse vurderingene selv, men vi har for eksempel sagt at du skal ikke kunne velge basert på kjønn Hvorfor etisk refleksjon? Bli bevisst på våre verdier Åpner for dialog/samtale Preges av ydmykhet og åpenhet Nye perspektiv og kunnskap Bedre forberedt neste gang Etisk refleksjon Hva er dilemma? Hvem er Velge ett av alternativene. 22.11.2017 9 Hva er dilemma? Et dilemma Ulike verdier eller normer kommer i konflikt med. Abort er et komplisert etisk og personlig tema, som berører mange, og som er veldig aktuelt i Norge i dag. Hvis en kvinne velger å utføre en abort, ligger det mange tungveiende grunner bak, og hun har ofte tenkt grundig gjennom avgjørelsen Blog. Oct. 5, 2020. Find a certified presentation designer for your next project on Prezi; Oct. 2, 2020. Home office setup: 5 ways to create a space for WF

Helsearbeiderfag Vg2 - Etiske dilemma - NDL

Abort - et etisk dilemma Anne Holst. Loading Etisk dilemma i håndball - Duration: 3:30. Johan Bakken Sørensen 349 views. 3:30. Hvad er etik? - Duration: 8:49. Etisk tilnærming til reservasjonsdebatten. En befruktet eggcelle er starten på et menneskeliv. Samtidig er både den og et foster en del av en kvinnes kropp. Denne dobbeltheten gjør de etiske dilemmaene rundt abort så vanskelige - Valget om abort er et absolutt valg som du ikke kan gjøre med senere, uansett om du velger å beholde barnet eller å ta abort. Derfor kan det være nyttig å reflektere over visse problemstillinger før du bestemmer deg for abort eller ikke, sier veileder og familieterapeut Målfrid Bergaplass ved Stiftelsen Amathea, en veiledningstjeneste for kvinner i slike situasjoner

Et etisk dilemma kan deles opp i bl.a. to modeller: 1) Situasjoner der det åpenbart er gode argumenter for å si at handling A er etisk riktig, mens handling B derimot er etisk mindreverdig, men argumentasjonen er ikke slik at man enkelt kan trekke en konklusjon som klart favoriserer en av handlingene Hva Er Etisk Dilemma Definisjon. Forholdet mellom etiske- faglige, og juridiske dilemmaer Du bestemmer - eller kanskje ikke? Bioteknologi - hva er det, hvorfor er det viktig, hva er Pensum med svar etikk (vernepleie) - VERN1110 Eutanasi/barmhjertighetsdrap - et etisk dilemma.

Etiske problemområder, slik som dødsstraff, aktiv dødshjelp og abort. Deskriptiv etikk. Beskriver hva som faktisk er moralen til folk i et samfunn/gruppe. Modeller som er laget for å kunne systematisere etikk/ha en «fasit» på hvordan man skal handle. Etisk dilemma Etisk dilemma i apotek - Hva ville du ha gjort? Jeg har vært i praksis i ca. 3 måneder nå, men jeg har ikke opplevd en enste etisk problemstilling som er interessant å skrive om. Jeg snakket om det med farmasøytene på praksisapoteket mitt, og ble utfordret til å prøve meg på en case som en av fa. Abort vil i kristen sammenheng i utgangspunktet bli ansett som et onde, og kirken har fra første stund hatt et mer restriktivt syn på abort og på småbarns rettigheter enn det som var vanlig ellers i samfunnet. men et lovverk i seg selv løser ikke ethvert etisk dilemma.» Bispemøtets uttalelse er uttrykk for det vi kan si i fellesskap

Det er lite hensiktsmessig å si «jeg er for abort» og «jeg er mot abort». Vi er alle interessert i å utforme et samfunn og et lovverk som fungerer i praksis og som tar vare på mennesker i sårbare situasjoner. Fordi vi lever i et demokrati, vil loven om selvbestemt abort mest sannsynlig alltid ende i et kompromiss Start studying 6 - Etikk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Etisk analyse. Av Svein Sando, 4.11.05. Etikk er tenkning om moralen. Moralen er kvaliteten ved en handling (og evt. dens følge) sett i forhold til en målestokk, kalt normer. Vi har et etisk problem når vi står overfor en situasjon der vi ikke vet hvordan vi skal handle, hvis vi vil handle moralsk. Dette kalles også et etisk dilemma Abort er en avbrytelse av svangerskapet.Man skiller mellom spontanabort, også kalt naturlig abort, hvor organismen frastøter fosteret og på den måten avbryter svangerskapet, og fremprovosert abort, hvor man avbryter svangerskapet ved hjelp av legemidler eller kirurgiske inngrep.. Fremprovosert abort, også kalt abortus provocatus, fremkalt abort, svangerskapsavbrudd og tilsiktet abort, kan. Vanskelige etiske dilemma og problemstillinger krever etisk bevissthet og god dømmekraft. Å vise respekt, åpenhet, tillit og omsorg krever etisk klokskap og et bevisst forhold til egne motiver og verdier. Å heve den etiske kompetansen, samt etablere et systematisk varig etikkarbeid i tjenes-tene, er en måte å møte disse utfordringene på

- Abort er dypt personlig og etisk komplisert

En etikk er et sett av normer og prinsipper til veiledning for menneskers handlinger. En handling har imidlertid alltid et formål, folk handler for å oppnå noe de betrakter som et gode, en verdi. Dersom man skal formulere en etisk teori, må man derfor først være klar over hva formålet er, dvs. hvilket formål den etiske teorien skal fremme Etiske prinsipper for nordiske psykologer Vedtatt av landsmøtet 1998. III.1 Etisk veiledning til psykologen. Prinsippene er ment som en støtte til psykologen i hans/hennes daglige arbeid, tenkning og planlegging, og i løsningen av etiske problemstillinger Etikk (fra gresk etos sedvane, karakter, personlighet).I dagligtalen er det vanlig å bruke ordene moral og etikk om hverandre. I filosofien pleier man å skille mellom de to ved å si at moral betegner våre internaliserte og institusjonaliserte oppfatninger av hvordan vi bør handle, mens etikk betegner refleksjon over moralen eller teorier om hva moral er

Et kristent og feministisk ja til dagens abortlov Gyrid

 1. Etisk dilemma. Et etisk dilemma oppstår når sykepleier har valget mellom to eller flere handlingsalternativer, der ingen virker opplagt riktig (Nordby, H., 2012, s. 38). Etisk problem. Et etisk problem oppstår når det er usikkerhet i hva som er riktig eller galt
 2. Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».. Etikk er en norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Et individs etikk kan være basert på anvendelse av individets rett til selvbestemmelse eller ha et tillært religiøst.
 3. ste av flere onder (Aakre, 2015
 4. I 2008 skapte Mjaaland debatt da hun slapp boken «13.uke» - en roman som blant annet tar for seg hvorfor frivillig abort er så tabubelagt. Ifølge forfatteren var dette en krevende debatt å begi seg inn på, for dette var et spørsmål som for Mjaaland var dypt personlig og etisk utfordrende, og som hun hadde kjempet med i mange år
 5. Tenk deg at du har en arvelig sykdom eller er arvelig disponert for et eller annet av alvorlig art, for eksempel at man er arvelig disponert for kreft, Huntington eller noe av lignende alvorlighetsgrad. Tenk deg så at du etter en one night stand e.l. får vite at hun har blitt gravid og ønsker å b..

Abort - Universitetet i osl

 1. utter
 2. Her er noen av tilbakemeldingene vi fikk på spørsmål: Hva har du lært som person og som student: «At det ikke fantes et fasitsvar, viktig å gå flere runder, for å komme til en best mulig løsning» «at det ofte er flere handlingsalternativ enn en først kunne tro i et aktuelt etisk dilemma» « At det er viktig å ikke overgå dine egne grenser, og at det er godt og viktig å kunne ha.
 3. 11.03.2014: Fra redaktøren - Nye muligheter innen diagnostikk og behandling gir oss flere - ikke færre - dilemmaer å forholde oss til Foto: Einar Nilsen «Dessuten bidro jeg til at familien unngikk en tragedie,» sa jordmoren til forfatteren Xinran i den dokumentariske boken Tapte døtre - fortellinger om savn og kjærlighet (1, kap
 4. erende? - Fordi det gir en ubetinget rett til abort i disse tilfellene, hvor barnets egenskaper legges til grunn, og det er etter 12. svangerskapsuke vi snakker om
 5. 10 Etisk dilemma 11 Hvorfor satse på etikk? 12 Etikk og kompetanse 15 Personlige holdninger og ferdigheter 16 Organisasjonskultur - og verdier i praksis 17 Denne håndboka er et resultat av et FoU-prosjekt finansiert av KS (2007-2008). Vi har høstet erfaringe
 6. Hvorfor er det mer etisk at hun får vite det en eller annen gang mellom uke 17 og 21? Les også intervju med Anette Garpestad: - Jæskla vanskelig, men fortsatt riktig. Siden jeg selv har kjent på panikken, sorgen, smertene, skammen og håpløsheten man føler når man mister et sterkt ønsket barn på grunn av alvorlig sykdom, så kan jeg også fortelle at det er noe du aldri kommer over

Etisk refleksjon - Bufdi

 1. Hva er et etisk dilemma? Hvorfor er de personlige etiske standarder i en så dårlig forfatning? Blant annet argumenterte for at moralske dommer måtte forstås bare som uttrykk for følelser. Å tilhøre en profesjon er mer enn å bare tilhøre et yrke. Avklar egen holdninger, sinnelag, mål og intensjoner
 2. Det er i tilfelle et stort etisk dilemma dersom et skadereduserende tiltak har bidratt til å opprettholde og eventuelt forsterke en mer risikofylt inntaksmåte, sier hun. På Strax-huset er de bevisste på denne utfordringen
 3. Hvorfor vil du utvide abortgrensen? - Jeg ønsker å utvide grensen til 16. eller kanskje 18. uke. Det er ingen grunn til å tro at dette vil føre til flere aborter

Etikk i helsevesenet - Helsebiblioteket

 1. og tilliten
 2. Abort er et samvittighetsspørsmål, det er et etisk spørsmål, og det vekker sterke følelser hos mange, uavhengig av standpunkt. Høyres politikk er at dagens abortlov ligger fast. Abortloven.
 3. rosalind hursthouse: en dydsetisk til abort moderne dydsetikk tar utg.punkt aristoteles sin dydsetikk, og kalles ofte nyaristotelesisme. dydig at en person ha
 4. Genterapi er overføring av genetisk materiale til celler for å behandle sykdom eller å påvirke biologiske funksjoner. Mange typer genterapi er under utvikling og kan gi nye behandlingsmuligheter mot en rekke ulike sykdommer og lidelser

Månedens dilemma er ikke et dilemma som sådan, men et tema til diskusjon: Har lederen noe med hvem de ansatte omgås med privat? Januar/februar. Du er faglig uenig med lederen din og syns han er gammeldags når han avslår ditt prosjekt. I et privat selskap treffer du imidlertid din leders sjef, og dere kommer i prat om ditt prosjektforslag I dag er så planen å øve på å bruke modellene. Elevene har dermed valgt et dilemma som de vil jobbe med. De fleste har valgt ett av dem vi jobba med sist uke, eller ett av dem de nå har lest om i lekse: Tidsbruk på jobben, aktiv dødshjelp, eller selvbestemt abort Begreper.

 • Brannmann sam norske stemmer.
 • Polizei münchen aktuell.
 • 肩 痩せ 1 週間.
 • Rypejakt nordland 2018.
 • Mycafe.
 • Cyprus weather march april.
 • Reima vinterlue barn.
 • Wo kann man kindergeburtstag feiern in potsdam.
 • Hvorfor smelter isen på nordpolen.
 • Dwarf planets in our solar system.
 • Jetbrains rider review.
 • Rosazol apotek.
 • H&m oldenburg öffnungszeiten.
 • Rut brandt brigitte seebacher.
 • Italienisches restaurant augsburg pfersee.
 • Bergneustadt facebook.
 • Buddhist song.
 • Münchner singles favoriten.
 • Hvor mye sædceller for å bli gravid.
 • Radio paloma frequenz auto.
 • Sykkelslange 700x32c.
 • Ray ban solbriller tilbud.
 • The queen of thorns.
 • Dyhre gård & gartneri moss.
 • Clipart speisen.
 • Tourist information schwerin öffnungszeiten.
 • Knekt negl hund.
 • Helikopterpilot utdanning pris.
 • Suknie ślubne.
 • Manualsett jula.
 • Menneskelige værdier liste.
 • Zandvoort strandpromenade.
 • Yx visa velg rabatt.
 • Fodervärd cavalier king charles spaniel.
 • Mime ord.
 • Hendelser etter 1945.
 • Fantasy premier league podcast norge.
 • Cos klær på nett.
 • Cadaqués.
 • Mazda 6 2 2d 175hk optimum awd.
 • Laserbehandling kviser.