Home

Syntaktisk

Modellering af syntaktisk analyse af tekst fra Læsetekster

syntaks - Store norske leksiko

 1. Syntaks er de reglene som styrer hvordan setninger og fraser kan bygges opp i et språk. Syntaksen bestemmer for eksempel hvilken ordstilling vi har i setninger og hvilken form et ord kan ha når det opptrer i relasjon til andre ord. I setninger styrer syntaksen rekkefølgen av setningsleddene. I norsk har vi en syntaktisk regel som sier at det finitte verbet alltid må komme på andre plass i.
 2. Syntaks er læren om hvordan ord settes sammen til større enheter, det vil si setninger og fraser. Forskjellige språk har forskjellige regler for hvordan dette skjer, både med hensyn til ordstilling og syntaktiske avhengigheter som samsvarsbøyning (kongruens) og kasustilordning.Ordstilling, setningsleddenes oppbygning og funksjon, setningers struktur, markering av relasjoner mellom.
 3. Syntaktisk funksjon. Syntaktisk funksjon er den funksjon et ord har i en setning.. Syntaktiske funksjoner er bl.a. subjekt (den el. det som utøver handling), verbal (ordet som uttrykker handlinga) og direkte objekt (den el. det handlinga berører). Hvilken syntaktisk funksjon et enkelt ord har i en setning, bestemmer i latin hvilken kasus det har i denne setningen
 4. Syntaktisk betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Syntaktisk, i både bokmål og nynorsk

Syntaks - Wikipedi

Syntaktisk rekkefølge. 07/11/2014 - Spørsmål: Hei! Jeg skal ha eksamen og sliter med syntaksen når jeg skriver. Ofte plasserer jeg «IKKE» feil. Og ja ord kommer ikke i riktig rekkefølge. Har du noen tips eller regler til meg ? Svar Studentene får grunnleggende kunnskaper om henholdsvis morfologisk og syntaktisk teori. De lærer å bruke sentrale teoretiske begreper, å gi beskrivelser av ordstruktur og setningsstruktur ved hjelp av disse begrepene, og å argumentere for beskrivelsene. De overordnede temaene er slikt so Hvis du ønsker å se på det ferdige treet med informasjon både om ordklasser og syntaktisk funksjon, kan du klikke på knappen Fold treet ut på venstre side av treet. Da får du se hele det ferdige treet Her har vi markert subjektet med grønt og det direkte objektet med blått. Passiv: Når vi skriver om til passiv, skjer dette: Det tidligere aktive subjektet, som både var grammatisk og logisk subjekt, blir ledd i et preposisjonsuttrykk med preposisjonen av.Det direkte objektet i aktiv blir gjort til subjekt i passiv kort vei til interaktive øvelser på nett. for elever og lærer

Syntaks er studiet av setningsstruktur. Kurset tek utgangspunkt i moderne syntaktisk teori. Det gjev ei innføring i syntaktiske strukturar og i lingvistisk argumentasjon og tek føre seg grunnleggjande fenomen innan grammatikk. Særleg tek ein føre seg trekkbaserte grammatikkar Emnet gir en teoretisk innføring i syntaktisk variasjon med vekt på geografisk og/eller sosial variasjon. Temaene som behandles kan hentes både fra talespråk og skriftspråk. Eksempler er pronomen, inversjon, negasjon, relativsetninger, spørresetninger, sideordning og underordning I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet syntaktisk. som gjelder syntaksen. et syntaktisk problem et syntaktisk problem: et syntaktisk problem et syntaktisk problem som gjelder syntakse Parsing eller syntaktisk analyse er betegnelse på den prosess som analyserer en streng med symboler, enten i naturlige språk eller programmeringsspråk i henhold til reglene i en formell grammatikk.Ordet parsing kommer av latin pars (orationis), som betyr ordklasse.. Tradisjonell setningsparsing innenfor lingvistikken blir ofte utført som en metode for å forstå den eksakte meningen i en.

Syntaktisk skiller hjelpeverbene seg fra andre verb ved at de tar infinitiver som komplement uten infinitivsmerke, [] jf. Vi prøver å gå nå, der prøver, til forskjell fra må, ikke er et hjelpeverb. WikiMatrix WikiMatri En syntaktisk sidevogn. De fleste trenger flere verseføtter å stå på når de skal lage konfirmasjonssang. Flerstemt: Nå er vi i en høysesong for taler, fest og sang / Og folk som skriver sangtekster for aller første gang. Koret på bildet er nok vant med langt bedre tekster,. Analyseoppgaver: Kapittel 5 Syntaktisk analyse 1. Finn ved hjelp av teknikkene flytting og erstatning fram til setningsleddene i de følgende setningene: a. Elevene fikk de nye lærebøkene tidligere i dag. b. Om det blir snø til jul er ganske usikkert. c. Journalisten fra lokalavisen hadde lovet kildene sine full anonymitet d

syntaktisk på nynorsk. Vi har én oversettelse av syntaktisk i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.syntaktisk i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale syntaktisk oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk analysere syntaktisk på engelsk. Vi har én oversettelse av analysere syntaktisk i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale syntaktisk oversættelse i ordbogen dansk - norsk bokmål på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog

Syntaktisk funksjon - Universitetet i osl

 1. 2. Hvor syntaktisk komplekse er tekstene i mitt utvalg av argumenterende elevtekster? Er det noen ulikheter mellom de sterke og de svake tekstene i utvalget når det gjelder hvor syntaktisk komplekse de er? De fleste av landet titusener av tiendeklassinger våren 2005 svarte på den nasjonale skriveprøven
 2. syntaktisk prosessering og reparering av fraser med ukorrekt syntaktisk struktur. Det ble ikke . 3 funnet noen signifikante effekter som tydet på at barna med normal språkutvikling og barna med SSV oppdaget frasene som inneholdt brudd, men visuell inspeksjon av ERP-bølgen
 3. syntaktisk funksjon: ENGELSK; anbefalt/tilrådd term: grammatical relation: INFORMASJON; definisjon: funksjon som innehas av en dependent til et hode på setningsnivå eller i en frase: referanse: Faggruppe for lingvistikk: kommentar: For eksempel subjekt, objekt, adverbial, utfylling til en adposisjon
 4. En syntaktisk sidevogn. De fleste trenger flere verseføtter å stå på når de skal lage konfirmasjonssang. Sentralbord . Kundeservice: 23 36 05 00 E-post: abo@morgenbladet.no Sentralbord: 21 00 63 00. Kronikker- og debattinnlegg sendes til: debatt@morgenbladet.no kronikk@morgenbladet.no
 5. Retningslinjer for morfologisk og syntaktisk annotasjon i Norsk dependenstrebank Kari Kinn, Per Erik Solberg og Pål Kristian Erikse

Synonym til Syntaktisk - ordetbety

I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet syntaktisk. som gjeld syntaksen. eit syntaktisk problem eit syntaktisk problem: eit syntaktisk problem eit syntaktisk problem som gjeld syntakse Syntaks er læren om hvordan setninger er bygd opp, om forholdet mellom leddene i en setning, og forholdet mellom setninger.Syntaks kalles også ordføyningslære eller setningslære. Noen sentrale emner i syntaksen er oppbygning av og funksjon for setningsleddene ordstilling markering av relasjoner mellom setningsledd (ved for eksempel kasus eller partikler) setningers struktur hvordan visse.

Syntaktisk forskjell, ting er sagt på en annen måte. Semantisk forskjell, ting har annen betydning. For eksempel vil disse to utsagnene være syntaktisk forskjellige men semantisk like. De betyr det samme, men er sagt på forskjellige måter: 1. Jeg liker sjokolade. 2. Sjokolade, det er mat for Mon Syntaktisk kan defineres som å gjøre med ordningen av ord og setninger når man danner en setning. I lingvistikk blir den syntaktiske regelen også ansett som en viktig regel fordi for å få fram meningen må setningenes ordning være nøyaktig Syntaktisk geminering, eller syntaktisk dobling, er et eksternt sandhi-fenomen på italiensk, noen vest-romanske språk og finsk.Det består i forlengelse ( gemination) av den innledende konsonanten i visse sammenhenger. Fenomenet er blant annet nevnt i engelsk som word-innledende geminasjon, phonosyntactic consonantal geminasjon, samt under de innfødte italienske vilkår: raddoppiamento. Syntaktisk utvikling: Handler om hvordan barn lærer seg å stilleord sammen til større innholdsmessige enheter som setninger og setningsledd. Ordstilling, rytmiske forhold, og intonasjon gir viktige signaler om hvor langt utviklingen har kommet. Når vi. Norsk - et SVO-språk. Alle språka har bestemte regler for hvordan ord og setningsledd skal følge etter hverandre i setninger. I norsk, engelsk og spansk er hovedmønstret for rekkefølgen av setningsledd S-V-O. Det betyr at setningsledda vanligvis står i rekkefølgen subjekt - verbal - objekt: Kari (S) kjører (V) bil (O). Norsk - et V2-språ

Et minikurs i setningsanalyse hvor målet er å lære verbal, subjekt og direkte objekt kan lastes ned nedenfor på denne siden. Tips: Hvis du laster ned word-filen så kan du gå inn og endre navnene i setningene til navnene til elevene dine Norges største matbutikk på nett og mobil. Velg blant over 6500 varer til lavpris og kjøp middagen med et klikk syntaktisk funksjon: ENGELSK; anbefalt/tilrådd term: grammatical relation: INFORMASJON; definisjon: funksjon som innehas av en dependent til et hode på setningsnivå eller i en frase: referanse: Faggruppe for lingvistikk: kommentar: For eksempel subjekt, objekt, adverbial, utfylling til en adposisjon

Om dataprogrammeringsspråk er syntaktisk sukker syntaks som er designet for å gjøre kode enklere å lese og uttrykke. Sllik syntaks gjør språket søtere for bruk av mennesker: Ting kan uttrykkes klarere, mer konsist eller i en alternativ stil som foretrukkes av enkelte syntaktisk. Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Svenska Adjektiv . Böjningar av syntaktisk Positiv Attributivt Obestämd singular Utrum syntaktisk: Neutrum syntaktiskt: Bestämd singular Maskulinum - Alla syntaktiska: Plural syntaktiska Predikativt Singular. Syntaktisk kompetanse er f.eks. avgjørende for konstruksjon av tale, men gjette-strategier ut fra konteksten sammen med kunnskap om ordenes betydning, støtter forståelsen (Schnizter 1979 i Lesser 1989). Barnet legger vekt på kontekst for å kompensere for sin grammatiske svikt Syntaktisk kompleksitet i et skriftlig innlærerspråkmateriale 33 NOA 1-2-2016 ombrukket5.qxp_NOA 23.11.2016 11.58 Side 33. vikla kompleksitet. Konkurrerende forhold kan en tale om dersom utviklinga i et subsystem eller en dimensjon ved ferdigheter hindres eller forsinkes ford Hva er forskjellen mellom syntaks og semantikk? Når det gjelder den måten at folk bruker språket til å identifisere ideer og konsepter, syntaks og semantikk spille to forskjellige roller og bety to helt forskjellige ting. Hvor syntaks løser måte at ord eller setninger passer sammen i en setning,

Video: Syntaktisk rekkefølge - Riksmålsforbunde

Oversettelsen av ordet syntaktisk mellom norsk, engelsk, spansk og svens Syntaktisk tvetydighet, også kalt strukturell tvetydighet, amfibol eller amfibologi, er en situasjon der en setning kan tolkes på mer enn en måte på grunn av tvetydig setningsstruktur.. Syntaktisk tvetydighet oppstår ikke fra rekkevidden av betydninger av enkeltord, men fra forholdet mellom ord og leddsetninger i en setning, og setningsstrukturen som ligger til grunn for ordens orden deri En gren av semiotikk (s.d.) som bare behandler formale trekk ved tegnsystemer, d.e. De tegnenes form og orden i velformede uttrykk i slike systemer. En rent syntaktisk undersøkelse av et tegnsystem tar ikke i betraktning hva tegnene betyr eller står for Nøkkelforskjell - Semantisk vs syntaktisk Når vi snakker om språk, er semantisk og syntaktisk to viktige regler som må følges, selv om disse refererer til to forskjellige regler. Derfor bør man ikke vurdere disse to som utskiftbare. På hvilket som helst språk må vi følge visse regler eller andre prinsipper slik at vi kan kommunisere effektivt med andre

PPT - Ordklasser PowerPoint Presentation - ID:1333554

Språkutviklingen skjer kontinuerlig fra barnet blir født. Foreldrene forsøker å kommunisere med barnet sitt fra dag en. I starten er det selvsagt snakk om kommunikasjon av ikke-verbal art Søgning på syntaktisk i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk Du søkte etter syntaktisk i kryssord-ordboka. Vi fant 1 løsningsforslag som matcher kryssordsvaret syntaktisk. 10-bokstav-svar Lengde Ord Svar; 10: 1: SYNTAKTISK: Legg til forslag. Bruk feltene under for å legge til et nytt hint til løsningsfprsvaret syntaktisk. Hint. Svar. Legg til fler svar. La meg vite hva som skjer med mitt.

LING1112 - Morfologi og syntaks 1 - Universitetet i Osl

Setningsanalyse med trær - Tekstlaboratorie

For å forstå hva syntetisk marihuana og Badesalt er, og hvordan de ble til, må du vite hva et «designerdop» er. Et designerdop er en syntetisk (kjemisk) fremstilling av et ulovlig stoff som har blitt endret litt for å unngå at det skal bli klassifisert som ulovlig Oversettelse av ordet syntaktisk fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk View/Open - DUO - Universitetet i Osl dc.contributor.author: Unhammer, Kevin Brubeck: eng: dc.date.accessioned: 2011-09-09T07:50:23Z: dc.date.available: 2011-09-09T07:50:23Z: dc.date.issued: 2010-11-2

Setningsanalyse - Riksmålsforbunde

Syntaktisk analyse NYTT TEMA. Innlegg: 21848. Dabedida. 12.04.10 14:30. Del. Hei! Jobber nå med en oppgave til en obligatorisk norsk innleveringsoppgave hvor vi skal jobbe syntaks. Det var ein gong ein rev som ville ha middagsmat - er én av tre setninger vi skal bruke syntaks på Syntaktisk flyt (også kjent som syntaktisk modenhet eller syntaktisk kompleksitet) refererer til evnen til å manipulere en rekke setningstyper effektivt Translations of the word SYNTAKTISK from swedish to english and examples of the use of SYNTAKTISK in a sentence with their translations: Benämning: syntaktisk och semantisk textbehandling En syntaktisk studie av opsjonell infinitiv i andrespråksinnlæring av norsk. Os, Marianne Hage. Master thesi Syntaktisk representasjon på et romansk språk av oversetter Thomas Lundbo Foredraget ble holdt på NOs fagseminar for romanskoversettere, 9. februar 2018

Syntaktisk parallellisme som inngang til det poetiske i sakprosatekstar Av Magnus Vårdal Denne artikkelen fokuserer på språklege storleikar, som den poetiske funksjonen lèt seg uttrykkje med i sakprosatekstar. Utgangspunktet ligg i ein artikkel av R. Jakobson, Lingvistikk og poetikk, der ha Syntaktisk utvikling og alder I tre- til fireårsalderen er det vanligvis en sterk språklig utvikling ikke minst på det syntaktiske området 2-åringen: Korte ytringer med lite informasjon 4-åringen: Lange ytringer med mye informasjon De grunnleggende strukturene er på plass, men er fremdeles relativt enkle 14 Mer om vurdering. Vurderingen skjer gjennom en hjemmeoppgave (2800-4000 ord) som teller 60% og en 4 timers skriftlig skoleeksamen (ingen tillatte hjelpemidler) som teller 40% «Språklig bevissthet øker leseferdigheten» Dersom barna lærer å bli bevisste på ord, lyder og stavelser mens de er i barnehagen, vil det ha en positiv effekt på leseferdighetene når barna starter på skolen Syntaktisk representasjon på et romansk språk. mai 4, 2018. av oversetter Thomas Lundbo. Foredraget ble holdt på NOs fagseminar for romanskoversettere, 9. februar 2018. Ofte dukker spørsmålet opp: Hva er oversettelse

Syntaks: Setningsanalyse - Netteleven

Syntaks Universitetet i Berge

syntaktisk parallellitet - er prinsippet om konstruktive enheter eller stilistiske figurer, som det kalles, - spesielt tilfelle av repetisjon og symmetri.Den består i å speilet -struktur syntaks.Dette kan være det samme antall komponenter, det syntaktiske forholdet mellom de to, arrangementet av komponentene i disse strukturer.Som en del av den syntaktiske parallellitet må delta på. Translation for 'syntaktisk' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations Syntaktisk kompleksitet i et skriftlig innlærerspråkmateriale. Med utgangspunkt i et korpus på 221 skriftlige elevtekster fra God nok i norsk?-materialet undersøker artikkelen hvordan fire mål på syntaktisk kompleksitet utvikler seg etter eksponeringstid mot norsk for ei elevgruppe Syntetisk cannabis er bare ett av flere syntetiske rusmidler som finnes i Norge. Om lag 30 nordmenn har mistet livet etter bruk av det syntetiske amfetaminlignende stoffet PMMA.-På det stoffet har Norge en trist verdensrekord, sier Westin

FRA4119 - Syntaktisk variasjon i fransk - Universitetet i Osl

Skemaet herover viser de 4 måder at danne pluralis på på dansk, nemlig ved at tilføje e, r, er eller Ø (ingenting). En del substantiver danner uregelmæssige pluralisformer (fx. høne - høns (el. høner), mand - mænd, and - ænder, fod - fødder) grammatikk.com© Kjell H. Ullestad LEDDSETNINGER En leddsetning er objekt eller adverbial i en helsetning. Her er et par eksempler: (1) Petter sier at han er glad Slik bruker du kolon riktig. Korrekturavdelingen.no tilbyr veiledning i rettskrivning og tegnsetting. Skrivereglene følger offisiell norsk rettskrivning Stamme: en trestamme, et problem med å snakke, å stamme fra noe, en folkegruppe. Bane: en togbane, en fotballbane, en satellitt går i bane, man baner seg vei, det blir min bane (død). Bar: et utested, en måleenhet for trykk, granbar, naken. Måke: en fugl, noe man gjør med snø. Rot: en plantedel, et uttrykk i matematikken, uorden. Kart: umoden frukt, et kart over et område

- Mange ungdommer aner ikke hva de får i seg når de kjøper narkotika. Virkningene kan være fatale, sier Kripos, som advarer mot nye og potente rusmidler Almen grammatik: Et udsagn eller en talehandling består af en række ord som udtales eller skrives efter hinanden. Når vi taler om grammatik, er det praktisk at dele et givet udsagn op i (hel-) sætninger.En helsætning er et udsagn der hviler grammatisk i sig selv. Den kan stå alene Retningslinjer for morfologisk og syntaktisk annotasjon i READ. Previous page Next pag visar sig i arbetet inom de olika medvetenheterna, dvs. fonologisk, morfologisk, syntaktisk, semantisk eller pragmatisk. I det arbetet handlar det om att möta barnen på rätt nivå och successivt öka svårigheten i träningen, nivå för nivå, allteftersom barnen är mogna. Forsknin Tor Anders Åfarli: Syntaktisk analyse og argumentasjon. For the Love of Physics - Walter Lewin - May 16, 2011 - Duration: 1:01:26. Lectures by Walter Lewin

Denne video beskriver, i korte træk, hvad morfologisk og syntaktisk analyse er. This video contains information about morphological and syntactic analysis. Ce vidéo contient des informations sur. Syntaktisk translated from Swedish to Spanish including synonyms, definitions, and related words Det finns flera olika områden inom språklig medvetenhet. Till språklig medvetenhet räknas fonologisk medvetenhet, morfologisk medvetenhet, syntaktisk medvetenhet, semantisk medvetenhet och pragmatisk medvetenhet. Fonologisk medvetenhet handlar om språkljud och spelar en roll för barns läs- och skrivinlärning 1.2.2 Forskrifter som er endret og/eller innarbeidet i loven. Forskrifter fastsatt ved Kgl. res. 2. april 1971 med hjemmel i tidligere lovs § 11-1 nr. 2 bokstav c om rett til ytelser for trygdet som blir yrkesskadet i Forsvarets tjeneste (kvinner i forsvaret mv.) er innarbeidet i lovens § 13-8 første ledd bokstav h.. Forskrifter fastsatt ved Kgl. res. 19. februar 1971, endret ved Kgl. res.

Syntaktisk støy. FOTO: UNKNOWN : MÅNEDENS STUDENTBAND: SYNTAX ETHER DEMO. Sjanger: Punk-jazz-klassisk Besetning: Atle Meyer Andersen (trommer), Gunnar Thune (gitar), Hein Berdinesen (bass), Ronny Berdinesen (trommer), Kevin By (elektronikk/FX), Knut Olav Holvik (gitar) og Knut Andreas Knutsen (landskapsarkitekt) Selger syntetisk narkotika på internett Salget av nye syntetiske stoffer på internett bidrar til å endre det norske narkotikamarkedet

PPT - Motorisk utvikling og læring PowerPoint PresentationPling i bollen | morgenbladetRiksmålspriser til Tom Egeland og Gro DahleSats Synonymer Korsord Betydelse Förklaring Uttal VarianterPPT - Satsled och satstruktur PowerPoint PresentationFaglig-pedagogisk foredag om språkvitsenskap - Institutt

Syntaktisk translated from Swedish to German including synonyms, definitions, and related words Ordet syntaktisk bruges som regel i midten af en sætning og udtales som det staves. Det kan også bruges i mere formelle sammenhænge. Syntaktisk forekomst i krydsord. Lav Mellem Høj. syntaktisk anvendes sjældent i krydsord. Det er uklart, om Syntaktisk er inkluderet i Den Danske Ordbo Syntaktisk analyse av ord og uttrykk, analyse av enkle og komplekse setninger - Språk | September 2020. Blant de eksisterende parsene har den syntaktiske analysen av ordet som er en del av setningen og setningskombinasjonen en viktig rolle: det gir deg en fullstendig beskrivelse av disse syntaksenhetene 2. SE har ingen eigen, syntaktisk funksjon, men er ein del av verbet. Andre refleksive pronomen vert brukt på same måte. Døme: Antonio se arrepiente de lo que hizo. 3. SE har ingen eigen, syntaktisk funksjon, men markerer ein viss type passiv eller upersonleg konstruksjon. Ingen andre pronomen kan brukast på denne måten

 • Aux adapter iphone 7.
 • Bioteknologi landbruk.
 • Offentlige etater i norge.
 • Ford ecoboost 1.0 test.
 • Rett vinkel snekker.
 • Klacid og alkohol.
 • Kid stavanger.
 • Russian vodka drink.
 • Oppegård kommune saksinnsyn.
 • Matmuffins med egg og bacon.
 • Cem reisen salzgitter.
 • Haus mit garten mieten gelsenkirchen.
 • Autism relationer och sexualitet.
 • Vad kostar det att bila till italien.
 • Kosmopolitt.
 • Billiga hotell i kalix.
 • Vhs filmer kjøpes.
 • Hage og skog sandefjord.
 • Ole edvard antonsen.
 • Ditt apotek byporten mo i rana.
 • Wowhead schwarzfaust.
 • Partnerschule definition.
 • K rør 16mm pipelife.
 • Bosch zamo ii avstandsmåler.
 • Mens hairstyles 2018 thick hair.
 • Tiltak mot mobbing på arbeidsplassen.
 • Gedenkstätte buchenwald cafe.
 • Lervig brygge pluss.
 • Fjerne strietapet fra sponplater.
 • Stortingsmelding nr 74 1979 80.
 • Gul skummende avføring.
 • Leie ut andelsleilighet.
 • Katamaran split hvar.
 • Zone 121.
 • Vps konto nordnet.
 • Heinrich himmler height.
 • Mitokondriesykdom barn.
 • Alexander payne maria kontos.
 • Run forrest run gif.
 • Lernbiene weltreligionen.
 • Measure meters to feet.