Home

Norsk kvit sau

Norsk kvit sau (NKS) er en norsk sauerase som har blitt krysset fram av crossbredraser (blant annet dalasau, rygjasau og steigarsau) fra 1970-tallet og framover.Av type tilhører den langhalesauene.Rasebetegnelsen Norsk kvit sau ble innført i 2000/2001.. NKS kjøtt- og ullsau som minner mest om dalasau, men den er noe mer spedlemmet enn denne Artikkelserien Ukas husdyr leveres av Norsk genressurssenter. Dala, rygja og steigar er tre av våre nasjonale saueraser av crossbredtype som dannet grunnlaget for et felles avlsarbeid på den norske crossbred-populasjonen. I 2000 fikk denne populasjonen rasebetegnelsen norsk kvit sau (NKS) Norsk kvit sau er en samlebetegnelse for avlspopulasjonen av crossbred-typen, dvs. langhalet sau av krysningssau basert på de norske rasene med britisk bakgrunn (dala, steigar, rygja og sjeviot). Norsk kvit sau utgjør ca. 40 prosent av den norske sauepopulasjonen. Rasene holdes også i renavl, og dalasauen er den viktigste

Norsk kvit sau på beite ved Stuaset i Voss kommune. Foto: Kjersti Kildahl Norsk kvit sau. Norsk kvit sau (NKS) er den vanligste sauerasen i Norge. 24.08.2019, klokken 13:00. Norsk genressurssenter Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter. Logg inn her. Norsk kvit sau (NKS) Et for høyt lammetall kan gi dyrevelferdsmessige utfordringer, og det er arbeidskrevende. Vi har derfor ikke lenger som mål å øke det genetiske potensialet for lammetall hos Norsk Kvit Sau. For å stabilisere den genetiske utviklingen for antall fødte lam hos NKS har vi gjort flere tiltak Norsk kvit sau er ein norsk sauerase av crossbredtypen. Sidan 1970-åra har ulike norske og utanlandske crossbredraser blitt kryssa saman, slik at svært mykje av den norske sauen i dag er kryssingar. På bakgrunn av dette vart rasenamnet Norsk kvit sau innført i 2000/2001 Norsk kvit sau er den vanligste sauerasen og utgjør over 70 prosent av alle sauer i Norge. Foto: Norvald Ruderaas, NIBIO. Norsk kvit sau - tungvekteren - er med god margin den vanligste sauerasen vi har i Norge. Den er som regel hvit i ulla, har lang hale, og er gjerne den rasen de fleste av oss ser for oss når vi tenker på norsk sau Norsk hvit sau er et felles navn på den hvite rasen som utgjør over 74 prosent av alle sauer i landet. Disse tilhører crossbredrasene og har en robust, jevnt kruset og glansfull ull med mye spenst. Opp gjennom årene har det vært mange typer krysninger i avl

Helsetjenesten for sau gjennomgår i temaheftet under de ulike fasene i en normal fødsel, og årsaker til- og tiltak ved fødselsvansker. Normal drektighetslengde hos norsk kvit sau er mellom 147 - 149 dager. Spæl går noe kortere tid, 144 - 147 dager, og som oftest er det slik at jo flere foster ei søye bærer på jo kortere er drektigheten Saueraser. Norsk kvit sau (NKS) (crossbreedtype) er den vanligste sauerasen i Norge og spælsau er nest vanligst. Vi har flere norske saueraser som i dag regnes som truede fordi det er så få av dem; blæset sau, dalasau, fuglestadbroget sau, grå trøndersau, rygjasau og steigarsau Visste du at mange norske sauer er avlet til å bli store, tunge og få mange lam? Mange søyer skades av drektighet og fødsel. Rådet for dyreetikk har vurderet situasjonen for den populære rasen Norsk kvit sau som dyrevelferdsmessig og etisk uakseptabel. Av Sissel Gran

Hvit saus er en god saus i seg selv. I tillegg er den en fin og nøytral basissaus som kan varieres i smak etter hva du skal servere Den norske kvite sauen er en relativt uensartet rase, men i hovedtrekk er den mer spedlemmet, rasktvoksende, fruktbar og kjøttfull enn for eksempel den opprinnelige dalasauen. I sauekontrollen utgjorde norsk kvit sau 69 % av søyene i 2006. I tillegg bør nok endel dyr som er kodet som dala, rygja, steigar eller texel regnes som NKS. Det er. Norsk lammeskinn som egner seg til soveskinn, babyposer mm. Pris: 750,- til 890,- Norsk kvit sau Norsk Sau og Geit (NSG) er Gjennom et langsiktig og systematisk arbeid er kvaliteten på norsk ull nå i ferd med å bedre seg, særlig på norsk kvit sau, men også de andre rasene har fått et større ullfokus. - Det gjøres nå en stor jobb for å få til en kvalitetshevning av ull også på spælsau Hva er ca snittvekten på slaktelam i fra rasen norsk kvit sau? Logg inn eller opprett en konto for å skrive kommentarer; Brage_1. Logget av . Innmeldt: 21.12.2009 . 06.03.2012 07:56 #3. Re: slaktevekt på lam . Her hadde vi 21,5 i fjor, men så på årsrapporten at landsnittet.

Norsk kvit sau. Norsk kvit sau får mange lam, som igjen vokser hurtig opp til slaktevekt. Også kvaliteten på ull og kjøtt er god. Det man ikke har fokusert på, er evnen til å unnslippe rovdyr Men en sau er ikke bare en sau. Flertallet i Norge tilhører rasen som på godt mål heter Norsk Kvit Sau, en krysning med britiske aner. Den er kjøttfull og grei, og er blitt dominerende siden 1970-tallet. Det er den du ser langs veiene på ferietur Forsøket ble gjennomført som en del av prosjektet Fôring av høgproduktiv norsk kvit sau. Sammenlignet to grupper av søyer Etter fostertelling ble søyene i hver besetning delt i to grupper. Den ene gruppa fikk ekstra E-vitamin (Pluss E konsentrat). Den andre gruppa fikk det samme tilskuddsfôret, men uten E-vitamin

Energibehovet til sau måler vi i FEm (Fôreining mjølk). Energibehovet til ulike grupper søyer i lågdrektigheitsperioden er fylgjande: Tabell 1 Dagleg energibehov til ulike grupper sau i lågdregtigheitsperioden (Norsk kvit sau Margrete Medhus finnes det også pels- og villsau, i tillegg til det største volumet, norsk kvit sau. De er med i Hardanger værering 158 og satser på reinrasa utgaver av alle sauerasene, med aktiv bruk av inseminering. Om Suffolk. Er i dag en av Storbritannias eldste og mest utbredte raser Fôring av høgproduktiv Norsk Kvit Sau. Samarbeidspartnere var Animalia, Norsk Sau og Geit, Nortura, Felleskjøpet fôrutvikling, Fiskå Mølle, Norgesfôr, Småfeprogrammet for Fjellregionen v/Fylkesmannen i Hedmark og Norges veterinærhøgskole. 28 aug, 2017

Tamsau (Ovis aries) kalles også sau (av norrønt sauðr) og får (av norrønt fær) og er en art som tilhører den biologiske familien sauer, der fem arter inngår. Sauen er et av menneskets eldste husdyr. Ny forskning slår fast at tamsau nedstammer fra armeniamuflon (O. gmelini gmelini), som er én av to nålevende underarter av muflon (O. gmelini). Sauen er et betydelig produksjonsdyr som. Blæset sau. Hårlengde fra 8- 12 cm, finnes i fargene: brun, brun/beige, svart/grå. Pelssau. Norsk dalasau/norsk kvit. Hvite saueskinn med hårlengde fra 8- 12 cm. Villsau. Forholdsvis små skinn med utallige fargekombinasjoner, også hvite. Hårlengde fra 4- 12 cm. Produkter. Sauefjøset på Ås gård har plass til 150 vinterfôra sau, hvor rasene gammelnorsk spel, NOR-X og norsk kvit sau inngår i besetningen. Rasen NOR-X er avlet fram ved senteret Sau (Ovis aries) er ein drøvtyggar.Han er eitt av dei vanlegaste husdyra og vert avla fram for kjøt og ull.Sauen var eit av dei første dyra som vart tamde av menneske, truleg i Midtausten for om lag 10 000 år sidan. Gjennom tidene har det utvikla seg ei rekkje ulike typar sau tilpassa ulike leve- og bruksområde, og i moderne tid har ein avla fram nye rasar særskild tilpassa ull- og. Det er ikke gitt at det er økonomiske fordeler ved å bruke norsk kvit sau i økologisk produksjon. Når en drar fram forbud mot bruk av melkeerstatning til morløse lam, er dette nokså søkt: Enten skaffes melk fra andre søyer, eller så gir en melkeerstatning og leverer dyret som konvensjonelt slakt

1. Norsk kvit sau gir høyere dekningsbidrag per vinterfôra søye enn spæl. 2. Spæl har lavere arbeidsforbruk i lamming og i tilsyn og sanking fra beite, noe som kan gi høyere dekningsbidrag per arbeidstime enn for norsk kvit sau. 3. Spæl krever mindre fôr og man kan derfor ha flere vinterfôra spæl enn norsk kvit sau per dekar. 100% norsk ull Strikkefasthet: 25 m = 10 cm på pinne nr. 3. Vilje - lamullgarn. Lamullkvaliteten Vilje er spunnet av norsk lamull C1 Fin, 28 micron. Det betyr at det kun er de fineste fibrene fra Norsk kvit sau som får være med i produksjonen av dette garnet. Ull fra sauen er svanemerket og har flott krus og spenst Vi har også sauer på Kvamme Gard. Disse er av typen Norsk Kvit Sau.. Norsk kvit sau er en norsk rase av crossbredtypen som egentlig er en «syntetisk» rase. Siden 70-åra har ulike norske og utenlandske crossbredraser blitt krysset sammen, slik at svært mye av den norske sauen i dag er krysninger hos norsk kvit sau Forfatter Arne Våbenø, Bioforsk Nord Tjøtta Sammendrag For å øke fruktbarheten hos norsk sau ble finsk landrase importert og utprøvd i kryssing med norske raser fra 1967-76. Det er gitt et sammendrag av forsøksresultata og presentert beregninger fra den første tida finsk sau ble kryssa inn i praktisk sauehold. Nors. Det ble funnet en mutasjon i rasen Norsk kvit sau (NKS) og en annen mutasjon i Spælsau. Begge mutasjonene ble funnet i det såkalte myostatingenet. Det viste seg at det også i Belgia var funnet en mutasjon i myostatingenet på rasen Texel. Det ble derfor bestemt å teste de norske sauene som inngikk i studien også for denne mutasjonen

Tabell 1 Dagleg energibehov til ulike grupper sau i lågdregtigheitsperioden (Norsk kvit sau) *) Fôrbehovet til 1 kg tilvekst varierer frå 2,5-3 FEm hjå dyr frå til 1 år, til 3-5 FEm for eldre dyr. For eldre søyer er det stort sett snakk om feitt-tilvekst og dette er energikrevjande Gammelnorsk sau regnes som den mest opprinnelige typen av sau her i landet. Den er etterkommer etter Ved 1900 tallets begynnelse var det bare spredte rester igjen av de norske Alle varianter i dyrenes grunnfarge (svart, grått, blått, brunt, lys brunt, kvitt, kvite avtegn i hode og på kroppen) ønskes ivaretatt i.

Sau og rovdyr kolliderer like mye i media som de gjør i utmarka. Mediene overflommes av feilaktig informasjon om tapstall og tapsårsaker. En av de mest aktive mytene er at norske sauebønder ikke passer på dyrene sine og derfor mister over 100 000 dyr i sykdom og fallskader. La oss derfor bidra med litt fakta i rovdyrdebatten Det finnes ingen norske, forskningsbaserte fôrnormer for GNS, så vi må basere fôringen på kunnskap om sau generelt, og erfaringer. Tab. 1: Fôrbehov til vedlikehold - voksne søyer. Levendevekt Fem/dyr og dag PBV 80 kg (Norsk kvit sau) 0,88 -20 40 kg (Gammelnorsk sau) 0,47 -20 Vedlikeholdsbehovet øker med levendevekta Har tenkt på både Norsk Kvit Sau og Gammalnorsk Spælau. Jeg bor i Østfold om det har noe å si. Jeg har erfaring med å foredle kjøtt og å lage spekemat, så har tenkt på å kanskje prøve å få en nisjeavtale med Nortura for å foredle og selge kjøttet selv.

Norsk kvit sau - Wikipedi

 1. Norsk Sau og Geit Bakgrunn Når en selekterer for økt tilvekst, viser erfaring at også voksenvekten øker. På grunnlag av slaktevekter i sauekontrollen er det anslått at levendevekt hos søyer av rasen norsk kvit sau vil øke med drøyt 7 kg på 10 år med den avlsframgangen vi har i dag for tilvekst (Boman, 2010). Høyere.
 2. For å øke fruktbarheten hos norsk sau ble finsk landrase importert og utprøvd i kryssing med norske raser fra 1967-76. Det er gitt et sammendrag av forsøksresultata og presentert beregninger fra den første tida finsk sau ble kryssa inn i praktisk sauehold. Nors kvit sau (NKS) er ikke tilført finsk blod etter 1992
 3. Sau fjorlam kr. 2 000 - 2 500 Risbit (1 ½ år vær) kr. 2 500 Voksen vær kr. 2 500 Voksen sau kr. 500 - 2 000 Dersom værlammet er kåra, så kan det være aktuelt å legge til kostnaden med kåring
 4. NORSK KVIT SAU. 201075715 Pelle. Oppdretter: Hans Elling Angel og Gunn Roen, Ring 251 Meløy, Nordland. Stamtavle. Far: 200841235. Stas Løland. Farfar: 200555911.
 5. Nærbilete av ein NKS-vær (norsk kvit sau) med høgste indeks og bilete av lam han er far til. Avbildet sted Norge Rogaland Sandnes Skjørestad sikker Specific subject terms Sau Lam; Type Photograph Created with Sketch. Add a comment or suggest edit

Sol lamullgarn er spunnet av norsk lamull C1 Fin, 28 micron. Det betyr at det kun er de fineste fibrene fra Norsk kvit sau som får være med i produksjonen av Sol lamullgarn. Ull fra sauen er svanemerket og har flott krus og spenst. Det gjør denne fiberen velegnet til luftige, myke og lette kardegar NORSK KVIT SAU. 200775561 Larkins. Oppdretter: Ivar Andersen, Nordland. Stamtavle. Far: 200275503. Lars. Farfar: 9970207. Håker Rognhaug. Mor: 44092. Morfar: 20027563

Historien om norsk kvit sau - Natione

Sol lamullgarn er spunnet av norsk lamull C1 Fin, 28 micron. Det betyr at det kun er de fineste fibrene fra Norsk kvit sau som får være med i produksjonen av Sol lamullgarn. Ull fra sauen er svanemerket og har flott krus og spenst. Det gjør denne fiberen velegnet til luftige, myke og lette kardegarn. Hillesvåg Ullvarefabrikk har satt økt miljøfokus på bruk av fargestoffer i vår produksjon 2 INNHOLD Værene: Side Norsk kvit sau 3-9 Kvit spælsau 10-11 Farga spælsau 12 Sjeviot 13 Pelssau 14 Gammalnorsk spælsau 15 Gammalnorsk sau (villsau) 16 Dalasau 17 Rygjasau 18 Steigarsau 19 Blæset sau 20 Fuglestadbrogete sau 21 Grå trøndersau 22 Svartfjes 23 Texel 24 Suffolk 25 Charollais 26 Shropshire 27 Dorper 28 Dorset 28 Bluefaced Leicester 28 Informasjon

En sau er ikke bare en sau - NibioGammelnorsk sau | Bjørnefabrikken

sau - Store norske leksiko

NKS( norsk kvit sau) er hovedstammen og er avla for å være en mest mulig produktiv sau, med god tilvekst og godt lammetall. Vi har jevnlig de siste årene hatt værer inne på Staur som er seminstasjon for småfe og der det tappes og selges sæd av disse værene til alle landets sauebesetninger. Farga spæl begynte vi med for å ha en god. NKS - Norsk Kvit Sau, er den vanligste sauerasen her til lands. Det er stort sett Les videre Er du Norsk Kvit Sau eller villsau Vilje - lamullgarn Lamullkvaliteten Vilje er spunnet av norsk lamull C1 Fin, 28 micron. Det betyr at det kun er de fineste fibrene fra Norsk kvit sau som får være med i produksjonen av dette garnet. Ull fra sauen er svanemerket og har flott krus og spenst. Det gjør denne fiberen velegnet til luftige, myke og lette kardegarn. Hillesvåg Ullvarefabrikk har satt økt miljøfokus på bruk av. Vilje lamullgarn er spunnet av norsk lamull C1 Fin, 28 micron. Det betyr at det kun er de fineste fibrene fra Norsk kvit sau som får være med i produksjonen av Vilje lamullgarn. Ull fra sauen er svanemerket og har flott krus og spenst. Det gjør denne fiberen velegnet til luftige, myke og lette kardegarn Norsk kvit sau hadde høyere kjøtt og ullinntekter enn spæl, men spæl hadde lavere arbeidstidsforbruk, fôrkostnader og dekar- og bingearealbehov. Den største endringen som hadde skjedd biologisk, var at behovet for fødselshjelp var blitt omtrent likt for de to rasene

Norsk kvit sau - Natione

lågdrektigheitsperioden (Norsk kvit sau) Fôring av sau Livskraftige lam med god fødselsvekt og søyer med mykje opplagsnæring å mjølke av etter lamming, er målet med god vinterfôring. Alderen på søya, holdet ho er i, talet på foster I Norge er majoriteten av sau og lam et resultat av krysningsavl, og kalles norsk kvit sau (NKS). Den er rasktvoksende, fruktbar og kjøttfull. Både NKS og flere av de «norske» rasene dalasau, rygjasau og steigar har gener fra britiske raser som har blitt importert til Norge og blitt brukt aktivt i avl fra 1800-tallet. NKS har lang hale (spel) Det fylles av norsk kvit sau hver høst og i tillegg gis det plass til 80 villsau. De er såkalte utegangere. De er innomhus for å spise bare hvis det er skikkelig drittvær. Saueflokkene er dyr turfolket møter når de for eksempel gå i turlagsløypene til Håkonsbu og Toralfsbu Garnet er spunnet av 100% norsk ull av norsk kvit sau (C1). Garnet finnes i 67 farger. Plagg som blir strikket i Embla ullgarn holder seg fint lenge. Det kan henges til lufting og trenger ikke vaskes ofte for å holde seg fint. Garnet er mye brukt i tradisjonell koftestrikking

Lammetallet - Norsk Sau og Gei

N orsk Sau og Geit melder om at det ikke lenger er et avlsmål å øke lammetallet hos Norsk Kvit Sau. Dette er en utvikling i riktig retning, som vil være positivt for norske søyer og lam. Selv om dette er et godt tiltak for å bedre dyrevelferden, finnes det fortsatt andre utfordringer for den norske sauen som må settes på dagsordenen Røstkolleksjonen er ull fra Norsk Kvit Sau (crossbred) som er hentet fra Røst og nordnorge forøvrig. Den sauesvarte ulla er ull fra de sorte fårene, de som egentlig skulle blitt hvite, så det finnes ikke så mye slik ull. Varelageret begreses av antall sauer på Røst; dette er årsgangsgarn og merkes med årstall et ulla er klippet Norsk Kvit Sau - Har også 60-70 vinterfora søyer av rasen Norsk Kvit Sau, NKS. NKS er en samlebetegnelse for avlspopulasjonen av crossbred-typen, dvs langhalet sau av krysningssau basert på de norske rasene med britisk bakgrunn ( dálá, steigar, rygjar og sjeviot). NKS er en forholdsvis stor ras.. Norsk ull dumpes i utlandet, mens klærne her hjemme lages av importert ull. - Norsk ull er egentlig bare tull. Kun høye subsidier gjør at det er mulig å bli kvitt den. I Norge har vi ikke en næring som lever opp til teksten i sangen «Bæ bæ lille lam»,.

sau – Store norske leksikonBilde nr 91 Sau og lam - EplaReise | innfall og påfunn

Norsk kvit sau er en syntetisk sauerase fremavlet på 70-tallet for å gi mer kjøtt. Den er treg og tung og klarer seg dårlig ute i naturen. Sauer som dør på utmarksbeite er en av de største årlige dyrevelferdstragediene i landet Sauerasen er norsk kvit sau. I tillegg til saueproduksjon er det økologisk potetproduksjon på bruket. Gården har rikelig med grasareal og beite, med mulighet for utvidelse av besetningen. Fjøset fungerer greit i dag. For denne brukeren er det hverken ønskelig eller mulig med økt arbeidsinnsats fo LOFOTEN WOOL - Ullgarn fra lykkelige sauer! Helårsull fra Lofoten Wool er håndfarget garn i plantefarger, i tillegg til ufargede naturfarger. Håndfargingen skaper et svært vakkert spill i fargetonene. Garnet er 2-trådet og spunnet av hvit helårsull fra Røst, øyen lengst ute i Lofoten. Her går sauene av rasen Norsk Kvit Sau ute nesten hele året, de spiser tang og tare, og vinden. Norsk kvit sau er den vanligste sauerasen i Norge. Den er avlet fram for å gi mye kjøtt, og den er stor og tung. - En av grunnene til at ulv kan ta så mye sau som den gjør nord i Akershus om dagen, er at sauene av denne rasen ikke ar så lett for å løpe vekk eller beskytte seg, sier Øyvind Solum, leder for Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, til NRK Norsk kvit sau er en norsk rase av crossbredtypen som egentlig er en «syntetisk» rase. Siden 70-åra har ulike norske og utenlandske crossbredraser blitt krysset sammen, slik at svært mye av den norske sauen i dag er krysninger. Dette har medført at rasebetegnelsen norsk kvit sau ble innført i 2000/2001. Den norske kvite sauen e

Ved siden av å spinne strikkegarn basert på norsk ull fra norsk kvit sau, har Rauma Garn også glansfylt og slitesterkt spælsau-ullgarn som er populært som vevgarn.Dette spælsaugarnet sørget for en skikkelig «boom» da Arne Digernes (onkelen til nåværende eier og administrerende direktør), som var bedriftens produktutvikler, fikk ideen til Raumaryene Haugesunds Avis - Norsk kvit sau.jp Kåra værlam av Norsk Kvit Sau (NKS) fra FINN. Kart og flyfoto

rasen norsk kvit sau. Utendørs er det en stor luftegård (ikke overbygd), og sauene fôres ute med rundballer mesteparten av sesongen. Det er flere rom med tett golvareal i fjøset og god plass. Før kravet om tett liggeareal ble innført var det planlagt en ombygging og ominnredning Norsk Husflid. Fagsider. Bunad/folkedrakt. Aktuelt bunad og folkedrakt; Utdanning og opplæring; Vask og stell av bunad; Kulturarv som raknar i saumen; Fagdagane i bunad og folkedrakt; Kjøp av bunad; Tre og metall. Utdanning og opplæring; Tredreiekurs for ungdom; Treseminaret på Dovre; Vev og tekstil

Saueraser i Norge - Norsk Sau og Geit. Sau - lokalhistoriewiki.no. Læs mere: Kvit Spælsau Til Salgs. Norsk Kvit Spælsau. Företag I Rättvik. Cover Company Profile Norsk kvit sau (NKS) (crossbreedtype) er den vanligste sauerasen i Norge og spælsau er nest vanligst. Vi har flere norske saueraser som i dag regnes som truede fordi det er så få av dem; blæset sau, dalasau, fuglestadbroget sau, grå trøndersau, rygjasau og steigarsau Den norske kvit sauen. monikadyrenesvenn Uncategorized juli 4, 2018 2 minutter . Dette er sauer som er så ihjel avlet at de ikke klarer å ta vare på seg selv i den norske naturen. Dum som en sau er et utrykk. Dum som en avlet frem sau, vil jeg heller si Håndfarget Norsk Kvit Sau. Ca 200 gram. Close. We use cookies to optimize your experience. You agree to our use of cookies by using this website - Ved å se på informasjon fra norske databaser over avkom til ulike værer og deres evne til å overleve på flåttbeite, vil vi kunne si om det er genetisk variasjon i overlevelse. - I tillegg vil en sammenligning av rasene Norsk Kvit Sau (NKS) og Villsau / Utegangarsau i hvordan de takler smitte av bakterien Anaplasma phagocytophilum kunne gi gode råd om valg av dyremateriale på.

En sau er ikke bare en sau - Nibio - Nibio - Nibi

 1. Fruktbarhet vurderes først og fremst ved å måle ikke-omløpsprosent hos de ulike rasene. I Norge er det norsk kvit sau, NKS, som kommer best ut, mens pelssauen ser ut til å ha dårligst fruktbarhet blant de norske rasene. - Mange av de utenlandske rasene har generelt dårlig fruktbarhet
 2. dre enn Dale sauen og er derfor lettere å håndtere. Den får også litt
 3. Osloull fra Oslo Mikrospinneri er spunnet og håndfarget i låven på Grini Gård i Oslo. Garnkvaliteten er myk og vakker og består av 70% norsk lammeull fra Norsk Kvit Sau blandet med 30% morbærsilke. Dette er deres mest urbane og luksuriøse garnkvalitet som egner seg til gensere, jakker og strikketilbehør som kan brukes direkte mot huden. Se også Oslo Mikrospinneri sitt nye pelsGull

Norske saueraser - Om norsk ull - Ullialt - Fagsider

Det er bare norsk rødt fe, norsk landsvin, norsk kvit sau, gammelnorsk sau og norsk melkegeit som ikke regnes som truet. Rødlisten viser også at seks av i alt syv nasjonale hunderaser er kritisk truet. Fakta Truede husdyrraser i Norge . HEST: Fjordhest, Dølehest, Nordlandshest/Lyngshest (NL), Norsk kaldblodstraver I dag utgjør norsk kvit sau 70 prosent av alle sauene i Norge. 9 av de 12 norske sauerasene er utrydningstrua. Man skulle tro at vi stod igjen med det ypperste sauegenene kan gi oss. Den sauen du ofte møter i fjellet i dag, er en stor, hvit sau med lang hale. Den har en ulltype det er lett å behandle i fabrikker

Lamming og fødselshjelp - Medlemsportal for Nortura S

Dei fleste sauene me har er av typen norsk kvit sau. Dette er eigentleg ikkje ein eigen rase, men ein blanding av fleire rasar. Dei gjer godt kjøt og god ull, og klarar seg delvis sjølve i lemminga. Me er sjølvsagt ofte i fjoset i lemminga og fylgjer med. Dette er den travlaste tida som sauebonde, men det er kjekt og når lamma kjem Transcript Avlsarbeidet på sau i Norge Avlsarbeidet på sau i Norge Internorden 2010 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Raser i norsk sauehold Norsk Kvit sau (NKS): ca 2% ca 1% ca 7% Lang hale. Crossbred, hvit ull. Ører opp, buet nese. Norsk pelssau: ca 15 % Kort hale. Fin bunnull, lang grov dekkull Vi startet med sau i 1997, og har vært innom flere forskjellige driftstyper. Vi har i dag ca 70 vinterfôrede sauer fordelt på rasene gammelnorsk spæl, norsk kvit sau og grå trøndersau. Alle tre rasene bor i fjøs om vinteren. Vi har også hatt en besetning gammelnorsk sau (som ikke må forveksles med gammelnorsk spæl)

Atferd og velferd hos sau @ Agropu

I Kandal har vi villsau, spelsau, økologisk norsk kvit sau og vanlig norsk kvit sau.. BESØK KANDAL. HEST. På sommeren får hestene gå fritt på støylen sammen med geitene. Kanskje møtre du hestene i full gallopp eller beitende i sivet nede ved elven. OPERA PÅ LÅVEN Vår visjon er å bruke ull av egen og lokal sau. Garnet er ufarga, altså slik som farga var på sauen da den ble klippet. Vi selger garn fra ulike saueraser, norsk pelssau, norsk kvit sau, spælsau, gammalnorsk spælsau og sjeviot KVIT NORSK SAU: Størstedelen av flokken er NKS, men Knut Tore har og kryssa inn ein del av rasen Suffolk. Foto: Per Ole Lefdalsnes Travelt under lamminga. Knut Tore ser helst at kvar søye har to lam, med det hender og at det vert både trillingar og fleire per søye dårligere ikke-omløpsprosent sammenliknet med Norsk kvit sau (NKS). De andre rasene var ikke forskjellig fra NKS. Fram til 16. november var det ikke signifikant økning i ikke-omløpsprosenten men etter dette var det økning fra uke til uke. Paring av lam ga høyere ikke-omløpsprosent enn paring av åring, som igjen g

Store lammekull, dyreplageri & norsk kvit sau Sissel Gran

Her ser du skinn av ein norsk kvit sau. Ulla er mest tova i framparten av skinnet og langs sider. All samantova ull lar seg ikkje karde. I beste fall blir dette skinnet eit skinn som hunden kan ligge på. Det blir inga salgsvare for nokon. Konklusjon: Skinn med ull av vinter- og vårslakta sau og fjorlam er ikkje eigna til beredning Norsk kvit er ein sauerase som aldri går av moten. Fåst som bleika og ubleika. Mjuk og realtivt tett ull. -Ullengde: 6-12 cm -Storleik: 90-120 cm. Saueskinn finst i mange ulike storleikar og fargar og med ulik ulllengde og type ull. Forutan å dele opp i farge og type sau nyttar me denne sorteringsmetoden for å gradere kvaliteten på heile. 50% norsk angora og 50% norsk merinoull/Norsk kvit sau (lammeull) 150 meter pr. 50 gram. Strikkefasthet: 21 m x 30 p glattstrikk på p 4 = 10 x 10 cm. Anbefalt pinnestr: 2-7 (etter type plagg) 55 gram. Omtaler Det er ingen omtaler ennå Norsk kvit sau (NKS) Norsk Kvit Sau er en norsk sauerase som er rasktvoksende, fruktbar og kjøttrik. Sauen er hvit, men i noen tilfeller kan det også oppstå svarte tilfeller. NKS har en god kjøttfylde og smaken på kjøttet smaksettes av de varierte beitene de går på. Farget Spæl Sau Spælsauen er noe mindr Totalt 40 voksne søyer: 20 av rasen norsk kvit sau (NKS), og 20 av rasen gammelnorsk spælsau (GNS). Voksne søyer vil være sosialiserte og vant til håndtering, de vil reagere med mindre stress enn lam på det som er nytt og ukjent i begynnelsen av forsøket

Norsk Pelssau skinn - www

Hvit Saus - Oprift fra TINE Kjøkke

Norsk kvit sau fra gården Aurdal i Åsbygda. Foto: Per Martin Nordi I dag har Aurdal gård 100 dyr av rasen Norsk kvit sau på vinterfor, men etter lammingen om våren blir nærmere 300 dyr sluppet på sommerbeite på Ringkollen - Norsk kvit sau - F.eks. gammelnorsk sau, gammelnorsk spælsau • Lav omsetning på kjøtt kan i visse tilfelle kompenseres med høy omsetning på andre produkt, eksempelvis skinn, Inn på tunet og gardsturisme, dersom sauene gir grunnlag for annen inntektsbringende aktivitet eller produkt Dette er et 100 % norsk ullgarn. Det hvite garnet er laget av ull fra Norsk kvit sau, gråtonene er laget av ull fra den norske sauerasen Grå Trønder som kjennetegnes med vakker finfibret ull og den natursorte er laget av ull fra Blæset sau Den norske kvite sauen er ein relativt ueinsarta rase, men jamt over er han meir spedlemma, rasktveksande, fruktbar og kjøtfull enn til dømes den opphavlege dalasauen. I sauekontrollen utgjorde norsk kvit sau 69 % av søyene i 2006. Rasen er slik den mest utbreidde i Noreg

SKINN TIL SALGS 2017 - wwwSau | Harbak Gård - Gårdsdrift og fisketurismeSarda Baaing Sheep

Fortunas Lammeull er lamullkvaliteten Vilje fra Hillesvåg Ullvarefabrikk og er spunnet av norsk lamull C1 Fin, 28 micron. Det betyr at det kun er de fineste fibrene fra 4 crossbreed raser Dala, Ryggja, Cheviot og Steigar som får være med i produksjonen av dette garnet. Ull fra Norsk kvit sau har flott krus og spenst, Sau «Sauer er ålreite dyr.» På Baklia gard har vi kring 70 vinterfôra sauer, og har våren 2017 teke imot 120 lam. Me lærer stadig nye ting, og testar ut ny kunnskap kvart år. Det er verkeleg sant at sauer er ålreite dyr, som Odd Børretzen syng. Me har sauer av rasane: norsk kvit sau(NKS), farga spælsau, kvit spælsau og blæsete I Norge er 70 prosent av sauene vi har på beite Norsk Kvit Sau (NKS). NKS er en spelemmet, syntetisk sau som er avla frem for mest mulig kjøtt og ull, og i Norge har vi et krevende terreng Passer godt til Norsk kvit sau. Pris for en kam. NOK 335,00. Kjøp. H015V. Heiniger Quantum 3,5/95mm VENSTRE. DENNE ER FOR VENSTREHENDTE! Kam med 95 mm brei og 3,5 mm innfaldsvinkel. Denne er nedslipt for å gå godt rett fra pakken. Er berekna brukt til åpen og god crossbredull. Passer godt til Norsk kvit sau Den norske lammeullen er spesielt kjent for sin ekstra gode spenst og er veldig slitesterk og glansfull. Vi tenker at det er en perfekt kombinasjon med silke som er et tyngre fiber. 70% norsk lammeull fra Norsk Kvit Sau 30% morbærsilke. Valgt farge. Natur . Fargevalg

 • Ms skagen hugges.
 • Russelåt 2018.
 • Fjordline lugarer.
 • Clipart speisen.
 • Yo te conozco de antes.
 • Dalegarn hentesett 226.
 • Que bueno que rico que lindo traduction.
 • Melissa mcbride.
 • Bahnhof soller adresse.
 • Pokemon sonne lösungsbuch.
 • Håndlaget av stempel.
 • Garmin gps bil.
 • Lupine betty rx 14.
 • Typografi lyrikk.
 • St. martin klanggeschichte.
 • Colonel reyel age.
 • Uttak av avspasering.
 • Spinning jenny funksjon.
 • Verdens beste pappa t skjorte.
 • Love yourself ukulele.
 • Beskyttet etternavn som mellomnavn.
 • Family addams cartoon.
 • Carrefour market fresnoy le grand.
 • Trabant trabi.
 • Blivakker åpner butikk.
 • Dodge charger 1970 til salgs.
 • Marte radio norge.
 • Frp innvandringspolitikk 2017.
 • Carmen sido lyrics.
 • Hva er lisboa traktaten.
 • Winterblitze.
 • Hormonbehandling brystkreft bivirkninger.
 • Yamaha xjr1300 test.
 • Sykehus i oslo.
 • Elverum øif arendal.
 • Treningsbrett klatring.
 • Caldera volcano.
 • Sachlicher brief 4 klasse grundschule.
 • Frauenarzt ratgeber.
 • Deutschland karte autobahn.
 • Symptomer på overvekt.