Home

Helsesøster trondheim kommune

Velkommen til Trondheim kommune. Her finner du informasjon om våre tjenester Helsesykepleie (helsesøster) - Videreutdanning - Trondheim Sted: Trondheim, Øya Søknadsfrist: 15. april. Har du søkt om opptak i 2019? Har du søkt om opptak i 2019? På Opptakskontorets nettsider finner du informasjon om når tilbud blir sendt ut i hovedopptaket og ved eventuelle suppleringsopptak Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Gyldig politiattest framlegges ved tilsetting av alt personell som skal jobbe med barn og personer med utviklingshemming. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste helsesøster i Trondheim kommune. Trondheim. 1 annen med navnet Berit Håvold er på LinkedIn. Se andre med navnet Berit Håvold Berits profilmerke. Inkluder denne LinkedIn-profilen på andre nettsteder. Berit Håvold. Helsesøster i Trondheim kommune. Helsesøster hos Trondheim kommune Trondheim Kommune - Helsesøster. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Skolehelsetjenesten - Trondheim kommune

 1. Trondheim kommune er inndelt i fire bydeler. Du kan se her hvilken bydel og helsestasjon du tilhører. Alle tilbys henvisning til ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved St. Olavs hospital. Det er anbefalt, etter nasjonale retningslinjer, svangerskaontroller i ca uke 6-12, (18-20 ultralyd St. Olavs hospital) 24, 28, 32, 36, 38 og 40
 2. Bekymringstelefonen Trondheim kommune: Er du urolig eller bekymret? Kjenner du deg berørt av korona-pandemien og trenger noen å snakke med? Da kan du ringe Trondheims bekymringstelefon for råd og veiledning på tlf. 908 69 840. Foreldresupport - Stine Sofies Stiftelses hjelpetelefon for foreldre; Krisesenteret i Trondheim
 3. Postadresse: Trondheim kommune, Eierskapsenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim E-post: eierskap.postmottak@trondheim.kommune.no Telefon 977 43 400 Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, 7013 Trondheim. Jord- og skogbruk. Miljøenheten har ansvar for. Jordbruksfaglige, skogbruksfaglige og vilt/naturforvaltningsfaglige oppgave
 4. En helsesykepleier er en sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. Yrket het tidligere helsesøster. Som helsesykepleier arbeider du for å fremme barn og ungdoms egen helse ved å styrke deres evne til å se og mobilisere egne ressurser og styrker

Helsesykepleie (helsesøster) - Videreutdanning - Trondheim

 1. Vis Siri orvalls profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Siri har 1 jobb oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Siris forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter
 2. Regnbuen ved Strindheim skole, er et av fem «smågruppetilbud» i Trondheim kommune. Elevene har sammensatte og omfattende hjelpebehov, og elever fra hele kommunen kan søke plass. Vi har plass til fem elever. Opplæringstilbudet. Vi har som mål å gi elevene et helhetlig opplæringstilbud i en inkluderende skole
 3. Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud

Helsesøster i BFT Midtbyen, Trondheim Trondheim-området, Norge 2 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. BFT Midtbyen, Trondheim. Rapporter denne profilen; Erfaring. Helsesøster i BFT Midtbyen i Trondheim kommune. Trondheim. 1 annen med navnet Aina Aardahl er på LinkedIn. Se andre med navnet Aina Aardah Helsesøster - Flyktningehelsetjenesten Trondheim kommune bosetter flere flyktninger, og styrker Flyktningehelsetjenesten. Vi har behov for en ivrige og engasjert helsesøster i 100 % stilling til vårt tverrfaglige team. Flyktningehelseteamet har ansvaret for kommunale helsetjenester til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente Søk etter Helsesøster fast-jobber i Trondheim. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 15.600+ jobbtilbud i Norge og utlandet Siw Sellæg, Trondheim kommune, avdelingsleder, fysioterapeut Vibeke Carlsen Unander, Grimstad kommune, spesialfysioterapeut I tillegg har Ergoterapiforbundet hatt utkast til kapittelet om fysioterapi- og ergoterapitjenesten på høring Trondheim kommune har vedtatt å styrke skolehelsetjenesten og i den forbindelse har Barne- og familietjenesten Midtbyen ledig to faste 100 % stilling for helsesøster ved skolehelsetjenesten og en fast 100 % stilling for helsesøster ved helsestasjon

Helsesøster - Trondheim Kommune

Aina-Synnove Aardahl | Trondheim-området, Norge | Helsesøster i BFT Midtbyen i Trondheim kommune | 12 forbindelser | Se hele profilen til Aina-Synnove på LinkedIn og knytt kontak Trondheim kommune hadde for ca. fem år siden 3254 avvik, 1781 alvorlige avvik i sykehjem/helsesektoren. Hva er status per i dag? Hva er gjort med avvikene? Er det like mange som registreres? Det blir fremdeles registrert avvik, men spørsmålet blir om det gjøres noe med disse registrerte avvikene Heim kommune har nå tatt i bruk det digitale verktøyet C-19 for bestilling av korona-test. Her følger beskrivelse for hvordan du bestiller test på nett Helsesøster at Trondheim kommune Trondheim-området, Norge 40 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. Trondheim kommune. Sør-Trøndelag University College (HiST) Rapporter denne profilen; Erfaring. Trondheim kommune. 11 år 11 måneder. Prosjektleder Trondheim kommune En helsesøster i Trondheim med hovedansvar, men som er i dialog med fagledere i alle bydelene. Kontaktperson i nettredaksjonen sentralt som publiserer. Helsesøstre er ansvarlige for å varsle ved oppdateringer, feil ved lenker, innføring av nye brosjyrer

Berit Håvold - Helsesøster - Trondheim kommune LinkedI

Kommunen har ca. 6.000 innbyggere med sentral beliggenhet 2 mil sør for Trondheim sentrum. Kommunen ønsker å knytte til seg kreative og positive medarbeidere med endringsvilje. Klæbu og Trondheim kommuner har vedtatt sammenslåing og er kommet godt i gang med prosessen. Ny kommune skal være virksom fra 1. januar 2020 Tirsdag morgen samles kriseledelsen i Trondheim kommune til et nytt møte. Dette kommer etter en ny smittetopp i byen, med 38 nye smittetilfeller fra fredag til søndag. Dette er det høyeste antallet nye smittetilfeller i kommunen siden mars. Kommunedirektør Morten Wolden beskriver situasjonen som. Kommunen har ca. 6.000 innbyggere med sentral beliggenhet 2 mil sør for Trondheim sentrum. Kommunen ønsker å knytte til seg kreative og positive medarbeidere med endringsvilje. Besøk oss gjerne på www.klabu.kommune.no. Klæbu og Trondheim kommuner har vedtatt sammenslåing og er kommet godt i gang med prosessen Trondheim kommune har deltatt i de nasjonale prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet i perioden 2007-2011. Bakgrunnen for prosjektene er beskrevet i Stortingsmelding nr. 16 .og ingen sto igjen- Tidlig innsats for livslang læring og i strategiplanen fra Kunnskapsdepartementet, Likeverdig opplæring i praksis! Strategi fo

Helsesykepleierutdanningen i Trondheim inviterer alle kommuner i Trøndelag fylke til et digitalt samarbeidsmøte i forbindelse med at helsesykepleierutdanningen får innpass i Master i Folkehelse.. Datoer for dette samarbeidsmøtet blir 07.09.2020, 14.09.2020 og 16.09.2020 Helsesøster i Trondheim kommune Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway 6 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. Trondheim kommune. Erfaring. Helsesøster Trondheim kommune

Ta kontakt med din kommune for nærmere informasjon. Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Anne-Grete Flatabø Engtr Trondheim kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet. Kontakt fagleder i Innføringsbarnehagen Anette Syvertsen-Wiig. Telefon: 979 96 341 Tittel: Helsesøster Stillinger: 2 Kontraktstype: Fast stilling Stillingsprosent: 100% Sted: Trondheim Arbeidsgiver: Trondheim kommune Ref.kode: 3328091152 Søknadsfrist: 19-02-2017 Søk stillingen HER. Besøk vår hjemmeside Trondheim kommune har satset på tverrfaglig kompetanse ved etablering av forsterket helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Ut over helsesøster, lege og fysioterapeut er tjenesten etter en fastsatt plan/organisering forsterket med blant annet psykolog, barnvernskompetanse, PPtm.fl Skulehelsetenesta. Skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom er eit lovpålagt helsetilbud til alle barn og unge mellom 5 - 20 år. Alle barn har rett til helsehjelp og foreldre pliktar til å medverke til at barnet deltek i helsekontroll

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier (helsesøster), psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut, lege og ergoterapeut for barn. Det er tett samarbeid med kommunepsykolog, friskliv og mestring, fastlege, PPT, barnevern og andre samarbeidspartnere. Eleven kan etter behov henvises til andre hjelpeinstanser Trondheim Kommune - regnskapstjenester, lønnsberegning, forretningsregnskap, regnskap, årsoppgjør, fysioterapi, regnskapsbyrå, bedriftsregnskap, regnskaontor. Trine S Norsted, avdelingsleder og helsesøster. Trine har ansvar for barneskolene og er tilstede hver dag, fra kl 08:00 - 15:30. Tlf.: 947 92 567. Epost: trinno@hvaler.kommune.no . Ine Brandbu, helsesøster. Ine har ansvar for helsestasjon for barn fra 0 - 5 år, og er tilstede tirsdag-fredag, fra kl 08:00 - 15:30. Tlf.: 957 92 011

I vår kommune kan følgende virksomheter kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus: Helsetjenesten for barn og unge: 32 22 77 30 / 945 00 400; Vi har helsesøster, lege, fagpersoner psykisk helse - og har kontakt med andre som jobber med ungdom Bamble kommune mottar 35 flyktninger pluss familiegjenforente årlig. Formålet med tjenesten er å hjelpe brukerne slik at nødvendig helsehjelp gis, og at de blir selvhjulpne i forhold til å skaffe seg nødvendig og riktig helsehjelp. Tjenesten omfatter. Kartleggingssamtale med helsesøster. Helseundersøkelse hos lege Skaun kommune er den kommunen i Trondheimsregionen som vokser raskest. Skaun er en attraktiv bokommune med 7700 innbyggere, kun en halvtimes busstur fra Trondheim. Her har vi vakker og variert natur, og vi byr på et rikt kulturliv som skaper et frisk

- Vi ønsker ikke å dele vårt privatliv i en gruppe

Informasjon om Korona, Saltdal kommune. Spørsmål om Korona? Koronatelefon 905 79 993 (09.00-11.30 og fra 13.15-15.00 på hverdager) Send oss E-post: corona@saltdal.kommune.no Les me Helsesøster tilbyr et planlagt program for helseopplysning, veiledning, rådgivning, helseundersøkelser og vaksinasjoner. Fram til sommeren skal helsesøster være på skolene mandager. Skulle det av ulike årsaker ikke kunne la seg gjennomføre pga. utdannelse og annen uforutsigbarhet, legges det beskjed om dette på Helsesøsters Facebook side, og skolene får beskjed Vadsø kommune har opprettet en egen informasjonstelefon for koronaviruset. Helsesøster er en sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid som er rettet mot barn, unge og deres familier. Publisert 25.01.2018 12.24. Sist endret 08.05.2018 13.05 Ring 71 26 81 00. Skriv til oss Send sikker post til kommunen. Post og besøksadresse: Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen. Kommunenummer: 1579 Orgnr: 92113364 Men Trondheim er ikke alene om å ha problemer med å holde orden i arkivene sine. De siste tre årene har Arkivverket hatt tilsyn med over 100 kommuner og fylker som har eller er i ferd med å.

BFT Østbyen helsestasjon - Trondheim kommune

 1. Trondheim kommune, Trøndelag. Hjemmel: LOV-1974-05-31-17: Korttittel: Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Trondheim: Fastsatt av Trondheim bystyre 26. september 1996 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
 2. Tittel: Helsesøster Kontraktstype: Vikariat Stillingsprosent: 100% Sted: Trondheim Arbeidsgiver: Trondheim kommune Søknadsfrist: 21-10-2016 Søk stillingen HER. Besøk vår hjemmeside
 3. I 14-tida fredag ettermiddag ble det sendt ut en e-post til alle ansatte i Trondheim kommune. - På Leangen teststasjon trenger vi mer bemanning. Vi tilbyr spennende og varierte oppgaver og et godt engasjerende arbeidsmiljø, står det i e-posten. Adresseavisen tok turen til testasjonen fredag.
 4. Helsesøster ved Saksvik skole er Grete Kristin Larsen. Hun er tilstede på skolen på mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Hun kan nås på telefon 73 97 32 55 eller mobil 90 21 08 43. Epost Grete-Kristin.Larsen@malvik.kommune.n
 5. Helsesykepleier i ungdomshelsetjenesten: Jannicke Skarseth Tlf: 90 17 45 93 jannicke.skarseth@hamar.kommune.no Jeg er på Ajer hver tirsdag og annenhver fredag og har åpen tid fra kl. 09.00- 13.00, og eller etter avtale. Avtale kan gjøres via SMS eller via kontaktlærer. I tillegg vil da Børstad
 6. Helsesøster har trefftid på alle skoler i Tingvoll kommune. Se informasjon på kommunens hjemmeside eller informasjonsskriv fra skolehelsetjenesten for å finne ut når helsesøster er å treffe på skolen. Helsestasjon for ungdom-HFU •Gratistilbud til gutter og jenter fra 13-20 år •Møt opp i åpningstida - ingen timebestillin
 7. Frøya kommune er en øykommune i Sør-Trøndelag og har ca. 5000 innbyggere. Frøya har full barnehagedekning, et godt utbygd utdanningstilbud med videregående skole, et bredt og aktivt idretts- og kulturliv og et svært fremgangsrikt næringsliv. Frøya har forbindelse til fastlandet med to undersjøiske tunneler

Nidarvoll helsestasjon - Trondheim kommune

Færder er en øykommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark Lurøy helsestasjon. Når du har fått barn sendes fødselsmelding til helsestasjonen i det området barnet bor. Helsesykepleier tar kontakt for å avtale hjemmebesøk, eller dere kan selv ta kontakt. På helsestasjonen får dere tilbud om oppfølging av barnet som er et helsefremmende og forebyggende tilbud fra kommunen Helsesøster. Foresatte og elever kan når som helst kontakte helsesøster med spørsmål vedrørende barnets helsetilstand eller dersom familien eller eleven trenger råd og veiledning eller informasjon. Tannbehandling i Horten kommune foregår ved: Sentrum tannklinikk Apotekergt. 20 3187 Horten (Torget, ved DNB)

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av helsestasjonstjenesten til barn og foresatte der man møter helsesøster. Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevens fysiske og psykiske helse og forebygge sykdom og skader. Tilbudet er gratis Legevakt: Vertskommuneavtale mellom kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal kommune. Miljørettet helsevern: Vertskommuneavtale mellom kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal kommune. Logopedbistand til personer over 18 år: Samarbeidsavtale med Logopedisk senter i Trondheim kommune Dersom det er behov for tjenester fra Stangehjelpa, ta kontakt på tlf: 62562300 Vår primærkontakt fra Skolehelsetjenesten er helsesykepleier Aud Berit Wedum. Vår primærkontakt i Stangehjelpa er psykolog Pia Marie Solberg. Aud Berit nås på tlf: 92049038 Pia nås på tlf: 90950622 https://www.stange

Nye Trondheim kommune - Trondheim kommune

 1. Helsesøster er Ingeborg Gurine Kraft. Hun er tilstedet på helsesøsterkontoret på skolen tirsdager kl. 08.00-12.00 og hver onsdag hele dagen. Direktenummer skoletiden: 73 97 24 5
 2. Nye koronatiltak i Hadsel kommune 6. november 2020 Snart tomt for influensavaksine 5. november 2020 Vil du jobbe for Hadsel frivilligsentral? 4. november 2020 Informasjon om massevaksinering - influensavaksine 30. oktober 2020 Nyhetsarkiv -> Digitalt Servicetorg Digitalt Servicetorg.
 3. Helsesøster for barn: Tove Kaasa, er på helsestasjonen tirsdager og torsdager fra kl 08 til kl 15. Reisevaksinering er ein del av tilbodet på helsestasjonen. Skulehelseteneste Helsesøster: Vigdis Antonsen Dette er for barn mellom 6 og 16 år gammel. Helsesøster er i kommunen 1-2 dagar i veka i samband med dette

Helsesykepleier utdanning

 1. ressurshelsestasjonen. Helsesøster kan formidle kontakt med ressurshelsestasjonen. Program for skolehelsetjenesten i barneskolen 1.klasse. Skolestartundersøkelse med helsesøster og lege Helsesøster deltar på foreldremøte våren før skolestart eller på foreldremøte om høsten. Helsesøster presenterer seg i klassene. 2.klass
 2. Malvik kommune har to helsestasjoner, Hommelvik og Vikhammer helsestasjon. Her jobber jordmor, helsesøster, lege, fysioterapeut, ergoterapeut og merkantilt ansatte. Helsestasjonen har tilbud om vaksiner, helseundersøkelser, veiledning, rådgivning og informasjon for å gi støtte til mestring og positiv utvikling
 3. Trondheim kommune har én klar strategi for å avdekke smitte. Selv om det er økning i antall koronasmittede, mener kommuneoverlege Tove Røsstad at man har mye mer kontroll nå enn i mars. Kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad, gir en oppdatering på koronasituasjonen
 4. Det opplyser kommunen i en pressemelding tirsdag formiddag. Dahlberg Hauge kommer fra jobben som direktør i EBA (Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg), men har også en fortid som politiker, både som kommunalråd i Trondheim for Fremskrittspartiet og som statssekretær i Erna Solbergs regjering.
 5. Når et barn blir født sendes fødselsmelding til helsestasjonen der du bor. Helsesøster vil ta kontakt for å avtale hjemmebesøk. Barnet innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men du kan også selv ta kontakt utover det. Når du flytter skal du gi beskjed til helsestasjonen du har tilhørt om din nye adresse, og om at de kan sende journal på barnet til ny helsestasjon
 6. Kontaktinformasjon. Helsesøster Tlf: 72 41 9 495/ 928 27 464 E-post: helse@roros.kommune.no Helsestasjon for ungdom er åpent hver mandag kl. 14-16. Vi gir råd , veiledning, undersøkelser og behandling som er tilpasset ungdommens behov, og gis på deres premisser

Siri orvall - helsesøster - Trondheim kommune LinkedI

Trondheim er kanskje i den «behagelige» situasjon der befolkningen vokser med ca. 1,66 prosent i året. Hvis man antar at Trondheim ikke har større fødselsoverskudd enn resten av landet så vil man kunne si at veksten kommer fra innvandring fra omliggende kommuner og andre som kommer fra nær og fjern Kommunedirektøren mener Trondheims befolkning ikke er flinke nok til å følge de nasjonale anbefalingene om avstand og antall nærkontakter, skriver Adresseavisen

Strindheim skole - Trondheim kommune

Helsesøster: Barbro Marie Medås Tlf: 73973206 Epost: Barbro-Marie.Medas@malvik.kommune.no Kontortid på Sveberg: Mandag - Torsdag Felles helsesøstertelefon: 91882500 Felles e-post: helsestasjon@malvik.kommune.no Hommelvik helsestasjon: 7397211 Du Finner Det du Trenger på Booking.com, Verdens Største Reiselivsside. Velg Blant et Stort Utvalg av Overnattingssteder Hos Booking.com. Søk Nå

Nardo skole - Trondheim kommune

Helsesøster (ref.nr. 3328091152) - Trondheim Kommune

Helsesøster Trondheim - fotpleie, autorisert, ettervern, ankel, bedriftshelsetjeneste, ryggsmerter, idrettsmassasje, nakkebehandling, nakkesmerter, sacro-occipital. Trondheim kommune Saksfremlegg - arkivsak 10/45343 2 198062/ 10 for om prosjektet er i tråd med statlige lover og forskrifter i helsetjenesten. Denne henvendelsen baserer seg på at Hamar kommune har overført helseundersøkelsene fullt og helt til barnehagene i sin kommune, hvilket Trondheim kommune ikke har gjort Informasjon om tjenester som gjelder deg som privatperson, eller dine roller i en organisasjon

Friskliv og mestring - Trondheim kommune

Trondheim kommune erfarer at mange nytilsatte sykepleiere slutter i stillingene sine etter relativt kort tid og ofte før prøveperioden er utløpt. Kommunen ønsker å få sykepleierne til å fortsette i jobbene sine og prøver sammen med Jobbvinner og NTNU ut en mentorordning hvor nytilsatte sykepleiere systematisk følges opp i inntil 2 år Jordmortjenesten i Hurdal kommune 2020/2021. Individuell avtale hos helsesøster. 1.dose med vaksinen Hexyon som beskytter mot de seks sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, haemophilus influenzae type B og hepatitt B. 2. dose med rotavirusvaksinen Rotarix Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov. Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no. Agder Innlandet Møre og Romsdal Nordland Oslo Rogaland Svalbard* Troms og Finnmark Trøndelag Vestfold og Telemark Vestland Vike

Aina Aardahl - Helsesøster - BFT Midtbyen, Trondheim

Helsesøster Marta Midtbø. mobil: 995 26 851. E-post: marta.midtbo@masfjorden.kommune.no . Kommunen har avtale med Masfjorden kommune, helsesøster Marta Midtbø vil arbeide hjå oss 1 dag i veka. Ho vil stort sett vere her torsdagar. Helsestasjon for ungdom. Helsestasjon for ungdom er eit tilbod til deg mellom 13 og 20 år Evenes husflidslag, Sparebank 68° Nord (inntil nylig Ofoten Sparebank) og kommunen har i en årrekke hatt en særdeles hyggelig tradisjon med å ønske nyfødte Evenes-væringer særskilt velkommen.. Helsesøster har fast kontortid ved kvar enkelt skule etter oppsett plan og kan kontaktast på epost eller telefon. Kontaktinformasjon for helsesystrene på skulane. Sandnes skule: marta.midtbo@masfjorden.kommune.no * Tlf kontor 56 16 63 13 Mobil: 99 52 68 51. Matre skule: marta.midtbo@masfjorden.kommune.no * Tlf kontor 56 16 63 13 Mobil: 99 52. Trondheim kommune har ledig fast 100 prosent stilling som rektor ved Singsaker skole. Singsaker barneskole ligger 1,5 km fra Trondheim sentrum. Skolen har tett opp mot 400 elever og rundt 60 ansatte. Rektor og to avdelingsledere utgjør skolens lederteam. Skolen har150 prosent merkantil ressurs OSLO (Nettavisen): Trondheim kommune opplyser at sju nye personer har fått påvist koronasmitte i Trondheim. Flere av disse har besøkt serveringssteder i byen. En av de smittende har vært innom.

Austrheim kommune har 2 helsesjukepleiarar som jobbar 1 dag kvar i skulehelsetenesta, og har fast trefftid på dei ulike skulane. I trefftida har helsesjukepleiar «Open dør», det vil seie at helsesjukepleiar er tilgjengeleg slik at elevar, lærarar og føresette kan ta kontakt utan å bestille time på førehand Helsesøster for eldre Grethe Andreassen, tlf. 62 56 41 35 / 913 88 098 e-post grethe.andreassen@loten.kommune.no Besøksadresse: Løten Helsetun, Sykehusveien 10. Helsestasjon for eldre Sted: Frivilligsentralens lokaler, Stasjonsvegen 23. (Inngang på baksiden i Bøndsen) Tidspunkt: Annen hver tirsdag Ås kommunes beredskapsgruppe gjennomgår de nye koronatiltakene som er innført nasjonalt og i Oslo kommune. Vi oppdaterer informasjonen her ved endringer som gjelder Ås. Endring av R-291 områderegulering for Dyster Eldor 2 - Høring. Det varsles om endring av R-291 Områderegulering for Dyster Eldor 2 Organisasjonsnummer: 997 391 853. Kontonummer: 4202.37.15338. For ansatt Helsesøster er på Langset skole hver tirsdag fra kl.08.00-15.30. Kontakt helsesøster Aina Kulstad på telefon 66 10 75 50 eller på e-post: aina.kulstad@eidsvoll.kommune.no. Publisert: 26.01.2017 12:00:2

Helsesøster (ref.nr. 2844528109) - Trondheim Kommune

Nytilsatt helsesøster på Helsestasjonen for ungdom; Snakk om spill; Nedetid på nettstedet 7. oktober; Ny kommunalsjef er Berthe C. Bjørnstad; Eldredagen 7. oktober; Nytilsatt helsesøster for aldersgruppen 0-5 år; Ung hedersmottaker; Velfortjent kulturpris; Jordmortjenesten; Endringer i helsestasjon og skolehelsetjenesten; Her er det nye. Skolehelsetjenesten . Alle skoler i Tvedestrand har en skolehelsetjeneste med helsesykepleier (helsesøster). Vi driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse På helsestasjon for ungdom treffer du helsesøster og lege. Noen steder er det også jordmor, psykolog og sexolog. Foreldrene dine trenger ikke å få vite hva du har snakket med helsestasjonen om. Er du under 16 år, har de ansatte likevel plikt til å informere foreldrene dine om de synes det er nødvendig

746 ledige jobber som Ledige Stillinger er tilgjengelig i Trondheim kommune på Indeed.com. Butikkmedarbeider, Receptionist, Helgestillinger og mer Helsesøster deltar på foreldremøte for å informere om skolehelsetjenesten «Helsestund» undervisning i klassen eller i grupper, tema: helsesøsters rolle, kost, aktivitet, søvn og følelser. Skolestart-helseundersøkelse hos helsesøster, som skal bidra til å etablere en første kontakt, og videre dialog med barnet og foreldre om utvikling, trivsel og vaner og valg som påvirker helsen

Det er Trondheim kommune og NHP eiendom som er grunneiere. Cirka 80 prosent av grunnen er det kommunen som eier, mens NHP eier resten. Byggene skal settes opp der det i dag er møbelbutikk og sivilforsvarsleir. Videre skal kanskje Smistadveien legges om. Ifølge Åsgård er det for tidlig å si noe om kostnaden for planene i Granåsen Helsesøster Susanne Mjøs er på skolen mandag (like uker), tirsdager, onsdager og torsdager fra klokken 08.00 - 15.00. Vi kan kontaktes på telefon 53 034016 (direkte) eller 53 034010 (skolens kontor) Mail til helsesøster ved Alvøen skole kan sendes på følgende mailadresse: olsvik.helsestasjon@bergen.kommune.n Gunn Hilde Austrheim - Helsesøster. Helsesøster. Work 99219496. gunn.hilde.austrheim@utsira.kommune.no. Åpningstider Helsestasjon / Skolehelse mandag, onsdag og torsdag fra kl 08.30 - 14.30. Tema Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse - og. Besøksadresse Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16 1606 Fredrikstad. Postboks 1405 1602 Fredrikstad. Org.nr.: 940039541. Kommunenr.: 300

Familiesenteret, Nannestad helsestasjon. Prestmosvegen 5,2030 Nannestad -telefon: 66 10 53 38/66 10 50 00 - epost Postadresse: Postboks 3, 2031 Nannesta Faste barnekontroller ved helsestasjonen - eventuelt hjemmebesøk. Skolehelsetjenesten: Kontortid ved skolene i kommunen. Kvænangen barne- og ungdomsskole fast hver mandag fra kl. 09.00 - 12.00, Kjækan skole annenhver fredag i partallsuker fra kl. 09.00 - 11.00, og ellers ved behov Hege Dåvøy Jakobsen er helsesøster på Midtun skole tirsdag, onsdag og torsdag. Tlf: 40812479 Epost: hege.davoy.jacobsen@bergen.kommune.n Snakk med helsesøster eller jordmor dersom du trenger hjelp til påmelding, eller kontakt oss på: e-post: julie.sunde@stavanger.kommune.no Telefon: 51 50 83 1 Mestringstilbudet er lavterskeltilbudene i Enhet for psykisk helse og rus, Trondheim kommune. De har benyttet Assistert selvhjelp som verktøy til Veiledet selvhjelp siden 2017. Etter inntakssamtalen gis normalt oppfølging pr. telefon i 4-6 uker hvor egeninnsats og progresjon i programmene følges opp. Sånn gjø

Dahlslekta

Siljan kommune kjøper jordmortjeneste fra Skien kommune. Alle gravide i Siljan kan benytte seg av denne tjenesten. Jordmortjenesten i Skien kommune holder til på Kverndalen helsestasjon. 6 uker m/lege og helsesøster - vaksine: Rotavirus; 3 mnd m/helsesøster - vaksine:. Vestre Toten kommune Trygghet, trivsel og utvikling. Kart For ansatte Nettstedskart Kontakt oss English Min side. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk. Helsestasjonen veileder i foreldrerollen og driver foreldregrupper. Målgruppe. Barn og unge i aldersgruppen 0-20 år,. Hun er helsesøster på Rådalslien skole, en stor ungdomsskole med 450 elever. Hos henne står døren alltid åpen enten det gjelder egne problemer eller bekymringer for andre. Vold som tema. Noen uker etter skolestart går Fjelltveit rundt til nye åttendeklassinger og informerer om skolehelsetjenestens tilbud Helsesøster Merete Solås er å treffa måndagar, tysdagar og torsdagar kl 08.30-11.30 Tlf 936 98 162 / 53 42 32 18. Helsesøster Britt Westermoen er å treffa torsdagar og fredagar 08.30 - 11.30 Tlf. 94 171 024 / 53 42 33 34. Det er og fullt muleg å kontakta oss på its learning, og email merete.solaas@bomlo.kommune.n

Video: Helsesøster,, fast jobb Trondheim - Oktober 2020 - 400

Fødselsforberedende kursUt av tåka – 2011 | hasjavvenning
 • Russian vodka drink.
 • Mandalay restaurant.
 • Pappa uten gluten.
 • Francisco pizarro gonzález.
 • Norse mythology.
 • Sök på personnummer.
 • Eiterpickel nach rasur.
 • Hvordan skrive klage på sjefen.
 • The trip michael caine.
 • Nena de.
 • Myphoneexplorer.
 • Montere dusjdører selv.
 • Workshops wien 2018.
 • Torvbyen fredrikstad butikker.
 • Jæren dialekt.
 • Flyktig betydning.
 • Columbia college new york.
 • Redd barna strikkepakke.
 • Love music.
 • Osteokondrom symptomer.
 • Postkontor oslo.
 • Bullmastiff ziektes.
 • Vegas golden knights website.
 • Brannmann sam norske stemmer.
 • Bonbon land hotel.
 • K ehleyr.
 • Jeremy sumpter 2017.
 • Hva koster rørlegger nytt bad.
 • Sprint davos nrk.
 • 1200 ppm co2.
 • Civilisation 4.
 • Hemnet haninge dalarö.
 • Mikas modellagentur.
 • Hvordan få lavere kolesterol.
 • Crise kératose séborrhéique.
 • Årsaker til migrasjon.
 • Donere hår penger.
 • Phase modulation wikipedia.
 • Bubble football oslo.
 • Konkursbo.n o.
 • Discord user finder.