Home

Kildebruk apa

APA-stilen - Sammendrag - Det medisinske fakulte

 1. APA-guiden behandler kildehenvising til elektroniske kilder kun kort. Vi har derfor valgt å holde dette utenfor det som omhandler APA-guidens rettningslinjer. Løpende tekst I teksten skal du sitere elektroniske kilder ved å oppgi navnet på nettstedet, dato for nedlastningen og eventuelt navnet til personen som har uttalt sitatet du bruker
 2. APA-stil i litteraturlista. I tillegg til å oppgi kildene i selve teksten må du også føre kildene i ei litteraturliste (en bibliografi) på ei ny side sist i oppgava di. Om du har brukt flere kilder, må de føres i alfabetisk rekkefølge
 3. Du finner flere eksempler i Norsk APA-manual og du kan laste ned norsk EndNote-stil. Bruker du APA 6, anbefaler vi at du fortsetter med dette. English version: APA-examples Se også: Oppgaveskriving og Les mer om APA-stilen
 4. Kildebruk og referanseteknikk En veiledning for studenter ved Handelshøyskolen BI Basert på APA 6. utg. og Norsk APA-manual: En nasjonal standard for norskspråklig APA-stil Handelshøyskolen BI Biblioteket Sist oppdatert februar 201
 5. Mer om APA-stilen # Informasjon om hvordan du skriver referanser i tekst og i referanselisten med 7. utgave av APA-stilen (APA 7th) er hentet fra nettstedet APA Style og fra American Psychological Association (2020). I tillegg bygger informasjonen på den nasjonale standarden Norsk APA-manual

Norsk - Kildehenvisninger i APA-stil - NDL

Under kildehenvisning (Apa etc.) finner du en oversikt over referansestiler som er aktuelle for ditt fag og en mer omfattende innføring i APA-stilen. Gjennom OsloMets Startpakka kan du også få en introduksjon til bl.a. oppgaveskriving, kildebruk, kildehenvisning og kildekritikk APA 6th APA 7th Chicago forfatter-år Chicago fotnoter Harvard MLA Vancouver. En referansestil er et standardisert oppsett for hvordan du skal presentere informasjon om kildene du bruker. Typisk beskriver en stil hvordan du gjengir informasjon om forfatter, årstall, tittel og sidetall Med kildekompasset lærer du hvordan du henviser til kilder, og vurderer om en kilde er god eller dårlig. Se eksempler på hvordan du henviser riktig med stilene APA 7th, APA 6th og IEEE En bok med en forfatter kan for eksempel føres opp etter følgende mal (APA 6th): Etternavn, Initial. (År). Tittel på boken i kursiv. Sted: Utgiver. å gi den veiledning som trengs for at du skal bli trygg på om du følger god og akseptabel praksis med hensyn til kildebruk Her tar vi deg gjennom alt du trenger å vite om kildebruk og referansestilen APA 6

Den andre er etablerte akademiske normer for kildebruk og kildehenvisninger. Åndsverkloven og de akademiske normene overlapper og utfyller hverandre, og det er ikke alltid lett å si hvor grensen går mellom dem. Begge forhold er viktige, og det er ikke nok å la være å gjøre noe ulovlig; du skal også overholde det som er god skikk i den akademiske verden og i fagets tradisjon APA-stilen er en referansestil som bruker forfatter og dato i parentesene i teksten. Referanselisten ordnes alfabetisk på forfatternes etternavn og skal inneholde opplysninger om hvem som har forfattet dokumentet, når det ble publisert, hva det heter og hvor det kommer fra (who, when, what, where)

#Kjeldebruk. God forsking bygger vidare på eksisterande kunnskap; det er dette me kallar kjeldebruk. Når du skriv akademiske tekstar blir det venta at du viser til gode kjelder Kildebruk. Kildebruk. Når du har funnet pålitelig, oppdatert og relevant informasjon, Kildehenvisninger i APA-stil Kjernestoff. Litteraturliste Kjernestoff. Åndsverklov og opphavsrett Kjernestoff. Det handler om å dele: Creative Commons Kjernestoff. Personvern Kjernestoff. Regler for publisering. I APA-stilen brukes komma som skilletegn mellom forfatter, år og sidetall/kapittel osv. En henvisning til en bestemt side i boka Hakkepølsa vil dermed se slik ut: (Lindgren, , s. ). Når man viser til sammenhengende tekst over flere sider, angis alltid første og siste side slik: Dette er ikke en offisiell retningslinje for Wikipedia, men et forslag. Se Wikipedia:Bruk av kilder2 for et annet forslag.. Bruk av kilder er en anbefaling om hvordan kilder bør brukes på Wikipedia. Det er ikke en retningslinje, da det ikke har vært mulig å oppnå enighet om hvordan og hvorfor kilder brukes

APA-eksempler - Oppgaveskriving - NTN

 1. utter. For studenter i rettsvitenskap. Her anbefaler vi veiledningen til Juridisk bibliotek, UiO. Henvisninger i juridiske arbeider.
 2. I APA-stilen, Harvard-stilen og Chicago-stilen skriver du referanselisten alfabetisk etter etternavn, og deretter synkende etter årstall; Hvis du bruker Vancouver-stilen, skriver du referanselisten kronologisk, dvs. i den rekkefølgen du har brukt kilden
 3. Kildebruk Hvorfor vise til kilder? Det finnes flere stiler for kildehenvisning, her får du lære APA-stilen. Kildekompasset - Gudie til APA. Søk og Skriv - Guide til APA. Kildekritikk NB! Husk å vurdere alle kildene du bruker. Ikke alle kilder er like troverdige

1 Kildebruk og referanseteknikk En veiledning for studenter ved Handelshøyskolen BI Basert på APA 6. utg. og Norsk APA-manual: En nasjonal standard for norskspråklig APA-sti ; dre, er det ikke påkrevd med litteraturliste ; Kurs i kilder og kildebruk. foredrag m.m. som vi tror vil være av interesse for deg som bruker av høgskolens nettsider APA sier at du skal oppgi sidetall når du siterer en kilde direkte: Pettersen skriver at «motivasjon er viktig» (Pettersen, 2013, s. 34). Når du gjengir en kilde uten å sitere den direkte, anbefaler APA at du oppgir sidetallet der opplysningen er hentet fra, men du må ikke gjøre det. Du kan altså enten skrive: Pettersen trekker fram betydningen av motivasjon (Pettersen, 2013) APA-stilen er en godt definert forfatter-år-stil (Harvard-stil). Versjonen som presenteres her, er basert på den sjette revisjonen av Publication Manual of the American Psychological Association, og tilpasset norsk språk og tegnsetting.. For å laste ned stilen til EndNote Desktop, velg APA norsk nynorsk 2019 eller APA norsk bokmål 2019.Klikk på filen for å åpne, og velg deretter «Save.

Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering. Til gjengjeld er det fagmiljøets plikt å gi den veiledning som trengs for at du skal bli trygg på om du følger god og akseptabel praksis med hensyn til kildebruk Referansehåndtering i APA-standard Kildebruk I forbindelse med bacheloroppgaver, masteroppgaver, rapporter eller andre typer skriftlig arbeid er det nødvendig å kjenne til regler for kildebruk. Slik skriftlig arbeid vil vanligvis bygge på tidligere publisert materiale innenfor et fagområde

På Sola vgs bruker vi referansestilen APA 6th. Denne referansestilen oppgir i hovedsak: hvem som står bak kilden (Ola Hvermannsen) når den er publisert (2003) hva den heter (Hvordan bli god i bruk av kilder.) Skal skrives i kursiv. hvor den er utgitt (Oslo) hvilket forlag (Tullebokforlaget.) Hvermannsen, Ola (2003): Hvordan bli god i bruk av. Riktig kildebruk Her finner du mer om hvordan du skal sette opp de mest vanlige kildene i en litteraturliste. For å lære mer om riktig kildebruk, henvisning i tekst og gjengivelse fra kilder kan du lese mer på UiAs nettsider , basert på APA-stilen

Norsk - Kildehenvisninger i APA-stil - NDLA

Bruke referansestilen APA - Wiki - innsida

Kildebruk Du må referere til kildene du bruker. Normalt er det snakk om fagbøker og tidsskriftartikler, men også når du benytter deg av kilder som aviser, nettsider, fjernsynsprogram, forelesninger, offentlige dokumenter, brosjyrer, tidligere masteroppgaver osv. skal du oppgi kilden Riktig kildebruk: Kilder og kildebruk i skriftlige oppgaver (UiA) Se eksempelsamling for APA stil på Kildekompasset.no . Les mer om kildebruk. Søk og skriv; Kildekompasset.no; Videoer om kildebruk (v Ole B Rekdal, Høgskulen Vestlandet Grunnregelen for god kildebruk er klar: Bruker du andres tekster som kilde, må du opplyse om dette. Dersom du ikke gjør det, risikerer du å bli beskyldt for plagiering (fusk) Her har vi listet opp noen gode nettressurser på hvordan du skriver en oppgave, finner kilder og hvordan man oppgir kilder i teksten og i kildeliste. Kildekompasset (APA Biblioteket er en ressurs for universitetets ansatte og studenter, men tilbyr også tjenester til enkeltpersoner, andre bibliotek og næringsliv hvordan skrive sitater, henvisninger og litteraturlister i APA-stil; hvordan unngå plagiat; Kan du nok om kildebruk og plagiat? Test deg selv! Du finner en elektronisk prøve om kildebruk, kildekritikk og plagiat på Fronter, i rommet Biblioteket. Prøven tas i etterkant av bibliotekets kurs om kilder og kildebruk

Riktig kildebruk Bibliotek og oppgaveskriving - Studen

APA sier at du skal oppgi sidetall når du siterer en kilde direkte: Pettersen skriver at «motivasjon er viktig» (Pettersen, 2013, s. 34). Når du gjengir en kilde uten å sitere den direkte, anbefaler APA at du oppgir sidetallet der opplysningen er hentet fra, men du må ikke gjøre det. Du kan altså enten skrive: Pettersen trekker fram betydningen av motivasjon (Pettersen, 2013)

Hjemmeeksamener høstsemesteret 2020. Høstsemesteret 2020 arrangeres det mange korte hjemmeeksamener (2- 6 timer). Vi gjør oppmerksom på at de samme reglene for sitat- og kildebruk gjelder for disse som for lengre eksamener (semesteroppgaver o.l.).. På eksamener med varighet på seks timer eller mindre, er det ikke påkrevd med litteraturliste Kildebruk og APA-stil; Kontakt oss. Tlf: 63890600 E-post: lillestromvgs@viken.no Org. nr.: 974587750 Postboks 333, 2001 Lillestrøm Henrik Wergelandsgt. 1 2003 Lillestrøm Ansvarlig redaktør: Øivind Sørlie Webredaktør: Elin Beate Ramberg. Her finner du oss.. Kildebruk. Når man skal skrive oppgaver er riktig kildebruk og litteraturhenvisninger viktig! Fauske videregående skole har vedtatt å bruke APA 6 som standard referansestil - lurer du på noe angående dette finner du mer informasjon i lenken på høyre side Når du skriver en akademisk tekst er det svært viktig at du overholder alle regler for sitering og kildehenvisning, slik at andre kan vurdere og eventuelt kritisere den Hei! kan dere hjelpe meg med noen ting jeg lurer på ang kildebruk etter APA stil, setter veldig mye pris på det. Jeg har sett på ulike maler for APA-stil, men får ikke svar på akkurat dette: 1. Når det står at navnet på forfattere skal skrives alfabetisk, mener man da etternavnet? Blir det da sli..

Referansestiler Søk & Skri

 1. Se eksempler på hvordan du henviser riktig med stilene APA 7th, APA 6th og IEEE Referansestiler - Kildekompasset Se hvordan du henviser med den nye referansestilen APA 7th for de vanligste kildetypene, som bøker og artikler med 1 eller flere forfattere, nettsider, offentlige dokumenter etc Hvordan oppgi kilder kildekompasset Referansestiler - Kildekompasset
 2. Tipsene nedenfor er basert på en metode som heter APA 6th som er den mest brukte referansestilen i høyere utdanning. Trykte kilder. Trykte kilder, for eksempel bøker, skal ha følgende opplysninger med når du lager en kildeliste: Etternavn, Fornavn. (Utgivelsesår). Bokens tittel. Utgiversted: Forlag eller annen utgiver. Andersen, Helge.
 3. Bruk av APA 7th. Ved alle typer av oppgaveskriving må det gjøres rede for hvor stoffet er hentet fra. Mangelfulle kildehenvisninger fortløpende i teksten og/eller feil referansehåndtering er ikke i henhold til forskningsetiske normer, og kan derfor føre til at arbeidskrav eller oppgaver underkjennes
 4. Concise rules of APA style. Washington, D.C.: American Psychological Association. Henvise i teksten - hvordan gjør man det? Når du skriver en tekst om for eksempel Riktig kildebruk og ønsker å referer til en bok jeg har brukt i den sammenhengen så kan du gjøre det slik: I boken Riktig kildebruk - kunsten å referere og sitere.
 5. APA -brukes som hovedregel av alle studenter ved VID:. Retningslinjer for akademisk oppgaveskriving på bachelor-, videreutdanning- og masternivå - APA 7 APA: eksempler fra Kildekompasset; Chicago 16 A - brukes i teologi og bibelvitenskap:. Retningslinjer for akademisk oppgaveskriving på bachelor-, videreutdanning- og masternivå - Chicago 16
 6. Kildebruk, referanser APA 6th. Følg denne lenka til Søk og Skriv, her finn du gode råd og hjelp til APA 6th og generelt om skriving og referering

Kontakt oss Felleskatalogen AS Besøksadresse: Essendropsg. 3 0368 Oslo Kart på Gulesider Postadresse: Postboks 5094 Majorstuen 0301 Osl VID vitenskapelige høgskole tilbyr studier i sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, teologi, diakoni, ledelse og familieterapi og en rekke relaterte videreutdanninger. Vi har studiesteder i:Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Troms I Store norske leksikon skal alle artikler være signerte med forfatternavn. Alle bidragsytere må skrive under fullt navn, og artiklene har en historikk som viser hvem som har bidratt med hva. På denne måten kan leserne alltid se hvem som er ansvarlig for en tekst, og grunnleggende krav til kildereferanse og sitering er på plass. I tillegg har SNL fagansvarlige som ved sitt navn går god. Kildebruk Det finnes flere ulike måter å skrive litteraturhenvisninger på(referanse n til hvor informasjonen er funnet), her på skolen bruker vi henvisningsstilen APA6 (APA sixth edition). Sitater: Det finnes to ulike typer sitater, det som er viktig å huske på; er a

Snadder og kildebruk

Kildekompasset - Kildekompasse

Når du skriver oppgaver, forventes det at du bruker kilder i arbeidet ditt. Du må aktivt søke og bruke kunnskap og informasjon om temaet ditt. Når du bruker andres arbeid i ditt eget, må du alltid oppgi hvor du har hentet denne informasjonen fra. Og husk: Bruk alltid mer enn én kilde God kildebruk og henvisningsskikk i juridiske masteroppgaver (pdf) Her finner du også informasjon om plagiat og sitater. Lassen (1993): Presentasjon av rettsvitenskapelige arbeider på norsk (nb.no) Kapittel V handler om sitater. Lovhenvisninger (sprakradet.no) Tips fra Språkrådet om hvordan du skriver lovhenvisninger

Nyheter - StudentBibliotek

Oppgaveskriving En veiledning for eksamensbesvarelser og semesteroppgaver Odd Skårberg Institutt for musikkvitenskap Universitetet i Oslo 200 HF08022019 Arbeidskrav 2 (YR6008) Arbeidskrav 2 er en vurderingsteoretisk oppgave. Formålet er å bli kjent med eksisterende kunnskap i faglitteraturen

Kildeoversikt: litteraturlister/referanselister

Bakken, J. 22.2.2010, Kildebruk 1: Finne kilder, Kildebruk 3: referanser og litteraturliste. Referanseliste i APA-stil. Lastet ned 08.02.11 fra ntnu.no. Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Resepsjon. Telefon 37 40 27 00 (08:00-15:30) Åpningstider Mandag - Torsdag. Foto: Dave Killen/ The Oregonian / AP / NTB scanpix. Redaktør refser Dagsrevyens kildebruk i USA: - Det eneste som er sikkert er at han ikke er sannferdig NRK: - Ville vise begge sider. Nils Martin Silvola Journalist. Publisert tirsdag 08. september 2020 - 10:29 Sist oppdatert tirsdag 08. september 2020 - 11:2

OsloMet - Oslo Metropolitan University - Det er viktig å finne fram til gode og relevante kilder når du skriver oppgaver. Bruken av referanser er en del av grunnlaget for vurderingen av din oppgave. En god oppgave kjennetegnes ved at kilder er oppgitt og brukt på riktig måte God kildebruk viser at du har oversikt over fagstoffet, og hjelper deg med å underbygge. APA 6th - frå tidligare HSH APA 6th - frå HIOA. Sjå òg den norske APA-manualen. Harvard En god oppgave kjennetegnes ved at kilder er oppgitt og brukt på riktig måte Ansvarlig for denne siden. Nettredaksjonen på UB. Logg inn Logg ut meny. Administrer dette dokumente

Referere til kilder (APA) - Politihøgskole

Høyskolen Kristiania tilbyr studier på nett til deg som ønsker fleksibilitet i hverdagen samtidig som du starter eller utvikler karrieren din Startpakka er en introduksjon til oppgaveskriving, inkludert litteratursøk, kildebruk og kildehenvisning. Skriving er tett koblet til lesing og Startpakka har derfor tips til lesing og annen studieteknikk. Du kan slå opp i Startpakka når du lurer på noe i studiearbeidet. Du trenger ikke å følge stoffet i en bestemt rekkefølge som i et e-læringskurs Check Your APA Citations for Grammar and Plagiarism. It's Fast and Easy! Score Your Essay for Grammar, Spot Plagiarism, and Fix All Errors Gode steder for referansehjelp: http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/ https://www.nla.no/nor/bibliotek/biblioteket/studiehjel..

Mitt Dashbord; Sider; Kildebruk, referanser APA 6th; 2018 HØST-2019 VÅR. Hjem; Moduler; Oppgaver; Sider; Filer; Emneoversikt; Adobe Connec Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang

Apa kildehenvisning youtube. Gjennom OsloMets Startpakka kan du også få en introduksjon til bl.a. oppgaveskriving, kildebruk, kildehenvisning og kildekritikk. Publisert 12.04.2016 EndNote og APA. Veiledningene fra UiT og Kildekompasset gir råd om hvordan registrere referanser i EndNote med utgangspunkt i APA S&S » Kildebruk og referanser » Referansestiler. Vancouver - nummerstil, vanlig innenfor medisin, helsefag og naturvitenskap. IEEE skal skrive oppgaver på undervisning, Universitetet i Bergen, opplæring, digital, lærebok, imrad, thesis outline, apa 6th, sokogskriv.no.. APA bruker forfatter og årstall i referanser Vår søknadsportal for studier med fast oppstart (studier på Campus eller studier hos Fagskolen Kristiania både på nett eller på campus) er Min side for søkere.. Vår studentportal, samt alle som har søkt studier med fri oppstart (nettstudier hos Høyskolen Kristiania Nettstudier) eller allerede er student på HK finner du her: Min side for nettsøkere og eksisterende studenter Referansehåndtering i APA -standard Kildebruk I forbindelse med bacheloroppgaver, master oppgaver, rapporter eller andre typer skriftlig arbeid er det nødvendig å kjenne til regler for kildebruk. Slik skriftlig arbeid vil vanligvis bygge på tidligere publisert materiale innenfor et fagområde

Lær deg å bruke kilder riktig Studentsider

 1. Skrive og henvise ‣ HK Skrivesenter ‣ Skrivetips - Få tips om litteratursøk, akademisk skriving og godt språk. ‣ Bestill veiledning med faglig studentassistent ‣ Kildehenvisning og litteraturlister i Chicagostil ‣ Kildehenvisning og litteraturlister i APA-stil ‣ Kildehenvisning og litteraturlister i Vancouverstil ‣ Zotero - Programmet som hjelper deg å samle, organisere.
 2. Hvordan bruke referanseverktøyet i Word til å lage kildeliste og vise til kildene i teksten ved hjelp av parenteser - når kilden din er fra internett. Her ha..
 3. Velkommen til BIs bibliotek, et av Europas mest moderne forsknings- og studiebibliotek
Skrive og referere - Biblioteket USN

Eksempelsamling APA 6th norsk Ui

 1. Forfatter av samisk historiebok anklages for kynisk kildebruk - At forlaget har latt det passere, kan bare skyldes et arbeidsuhell, skriver Morgenbladets bokanmelder. FOTO: Poppe, Cornelius / NTB scanpix og Cappelen Damm Hugo Lauritz Jenssens (t.v.) nye bok «En samisk verdenshistorie» får hard kritikk av Morgenbladets bokanmelder Bernhard Ellefsen (t.h.)
 2. Kildebruk - sitering, henvisning og referering (Erikson, 2010, s. 77) Sitering og henvisning •To former for sitering -Indirekte •Når du gjør om noe andre har sagt til dine ord. Dette kalles også parafrasering. •Anførselstegn eller avsnitt brukes ikke, me
 3. Nord universitet har 1.300 ansatte og 11.000 studenter, fordelt på studiesteder i Nordland og Trøndelag
 4. Folk vil ofte vite hvordan de skal sitere Wikipedia i andre arbeid.. Du bør verifisere det som skrives på Wikipedia med andre uavhengige kilder hvis mulig. En wiki er en uvanlig form for media, og er vanskelig å tilpasse den vanlige formen for kildebruk. Wiki er ikke papir, så du er nødt til å bruke et elektronisk format istedenfor.Det eksakte siteringsformatet avhenger av hvilken.

Referanser og kildebruk: APA-stilen Besvarelsen lastes opp i Inspera https://uio.inspera.no/ i formatet PDF. _____ Oppgave 1: Ervervede kommunikasjonsvansker Kasus: Espen Espen er 40 år gammel. Han fikk venstresidig hjerneblødning for 6 uker siden med språk o Universitetsbibliotekene i Oslo og Bergen m.fl. står bak Søk & skriv, hvor dere bl.a. finner en egen del om Kildebruk og referanser. Norsk APA referansestil Norsk APA-manual viser hvordan du henviser til kilder i tekst og hvordan du utformer referanselista Kildebruk Bilde lånt fra Universitetsavisa, Foto: Kristoffer Furberg: De refererer til APA standarden. Dette er en standard som har sitt utspring i American Psychological Assosiation, og gir retningslinjer for hvordan man kan gjøre det på en ryddig måte De forteller at kildebruk og kildekritikk ikke har blitt tematisert i undervisninga. Den andre skriftlige teksten i samfunnsfag er en individuell fagtekst om Utforskeren, et nytt hovedområde i LK06. Det står ikke noe om kilder, kildebruk eller litteraturliste i oppgaveformuleringa, men fem av våre ni informanter har litteraturliste

 • Orient express film.
 • Låst tastatur lenovo.
 • Stum h lokus.
 • Kinesisk trekjølskilpadde pris.
 • Herkules plugg.
 • Bompengesatser ryfast.
 • Rc motor.
 • Köpa hund pris.
 • Lågt progesteron symtom.
 • Sandy ritter.
 • German winner show leipzig 2017.
 • Ohio time.
 • Restaurants nijmegen oost.
 • Basteln zum thema afrika im kindergarten.
 • Håndlaget av stempel.
 • New xbox releases.
 • Nyborg il.
 • Hur bra är hobby husvagn.
 • Frp innvandringspolitikk 2017.
 • S211 technische daten pdf.
 • Hans olav lahlum.
 • Hvor lenge varer søskensjalusi.
 • Niessing spannring rund.
 • Terra nova geografi.
 • Bosch zamo ii avstandsmåler.
 • Beregning av sykepenger kalkulator.
 • Seidel øl produsent.
 • Sparta bragerøen.
 • Spider man homecoming netflix.
 • Juridiske ord og uttrykk.
 • Tidsforskjell norge thailand pattaya.
 • I wish i was in dixie lyrics.
 • Google vær.
 • Jotun glansgrad.
 • Efter stent operation.
 • Stirnlappenbasilisk kaufen.
 • Kristen etikk.
 • Smerter i armhulen og armen.
 • Mexico i juli.
 • Platon zitate höhlengleichnis.
 • Hydro husnes.