Home

Å kjenne nynorsk

kjenne på nynorsk. Vi har fire oversettelser av kjenne i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. kjenne v. Det krever mye slit og arbeid av meg for å se og kjenne resultater når det kommer til utholdenhetstrening,. Aktiv verbbøying av å kjenne Ved hjelp av konstruksjonene over kan vi bøye verbet å kjenne i alle tider og personer. Tabellen under viser de aktive bøyningsformene av å kjenne.I motsetning til passiv verbbøying, forteller de aktive konstruksjonene hvem som handler, og er derfor ofte bedre å bruke.Ved å uttrykke deg aktivt unngår du tungt og upresist språk

B-Ware Center · Einfache Rückgabe · Top-Marken · WOW! Angebot

Sjekk kjenne oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på kjenne oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Vi har 7 synonymer for ordet kjenne på nynorsk. ane. erfare. føle. høyre. merke. oppleve. sanse. Legg til synonym. Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til kjenne. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Relaterte ord. gje til kjenne. kjenne att. Ord som starter med kjenne Etter å ha søkt etter seks ord på lista, var de kvitt 28 feil. - Da skjønte de at det var bruk for lista, sier hun. - Så kan vi jo diskutere om det er rett å bruke ei slik liste, og hvor stor læringseffekten er. Det beste er jo helt klart å lære seg nynorsk skikkelig godt, og ikke bruke slike hjelpemidler Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå.

Nynorsk Begge Bokmål Avansert søk. Nynorskordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: kjensle. kjensle f2. I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet kjensle (norrønt kensla 'attkjenning') 1 det å kjenne (II,2 og 3); evne til å kjenne; kjenslesans Kjennetegn er særtrekk som er egnet til å identifisere en person, en ting, et begrep, en vare, tjeneste eller annet. Betegnelsen kjennetegn brukes innenfor en lang rekke fagfelt. Kjennetegn kan være et språklig fenomen, et bilde, en lyd, en lukt eller annet som kan oppfattes av en observatør Oversettelse av føle til nynorsk i bokmål-nynorsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis. Toggle navigation famle merke røre erfare høre kjenne ane fingre grave pelle pirke plukke rense ribbe rote fornemme oppleve sanse pille lirke dalke grafse gramse kl Øl får deg til å føle deg slik du bør føle deg uten øl

Nynorsk verbbøyer. Med vårt verktøy er det kjempelett og bøye Nynorsk verb. Her på DinOrdbok kan du bøye både regelrette og uregelrette verb. Skriv inn verbet du ønsker å bøye i søkefeltet og trykk på Bøy verb. Dersom vi finner verbet du søker etter i vår database viser vi deg hvordan det bøyes i alle sine former. Populære. Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: anerkjenne. anerkjenne verb. I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet anerkjenne (av tysk anerkennen) 1 erkjenne som riktig, berettiget, gyldig

kjenne på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

 1. kjenne (bokmål/riksmål/nynorsk) føle eller merke noe med sansene Jeg kjenner det på gikta. ha personlig kunnskap om Kjenner du ham? Kjenner jeg deg rett, sier du ikke nei til en øl. Jeg kjenner ei jente fra Argentina. (jus, transitivt) utferdige en domsavsigelse Dommeren kjente den tiltalte skyldig på alle punkter
 2. Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: kjenne. I kjenne n2. I dette vinduet kjenne sin begrensning / kjenne igjen noe eller kjenne noe igjen kjenne igjen noe eller kjenne noe igjen / jeg begynner å kjenne deg vite hvordan du er jeg begynner å kjenne deg vite hvordan du er / jeg kjenner knepene.
 3. Skru på enkel deling for å tillate brukere å dele ut mapper fra HOME-mappene sine, uten å kjenne root-passordet. Slå på enkel deling for å tillata brukarar deling av mapper frå heimemappa si, utan å kjenna rotpassordet KDE40.1 KDE40.1 . norsk nynorsk

Å kjenne - verbbøying på bokmål DinOrdbo

Synonymer for kjenne att på nynorsk Leter du etter synonymer til kjenne att? Vi har 23 synonymer for ordet kjenne att på nynorsk. Verb. bøye. godkjenne. husk. identifisere. innrømme For å forhindre useriøse bidrag krever dette registrering eller identifisering med Google,. Synonymordboka.no hjelper deg å finne norske synonymer og synonymer på andre språk. Vi har også gjort det enkelt for deg å legge til et synonym dersom det mangler. For å forhindre useriøse bidrag krever dette registrering eller identifisering med Google, Facebook eller Twitter kunne (bokmål/riksmål/nynorsk) være i stand til å gjøre, ha mulighet til Kan du sende meg osten? ha kunnskaper om noe; Etymologi . norrønt kunna. Grammatikk . Bøyning (uregelrett) Infinitiv Presens Preteritum Perfektum Være i stand til å gjøre, ha mulighet til

kjenne i norsk nynorsk - Norsk bokmål-Norsk nynorsk Ordbok

Då eg skulle lære nynorsk for to år sidan, var det inga enkel sak. Mange setningar må ein skrive heilt om, og det er enkelte kompliserte reglar som gjer at nynorsk-motstanden aukar blant mellom anna skuleelevar. Difor synest eg at det burde vere rom for å auke ordforrådet innan nynorsk, eventuelt at det må vere [ I nynorsk kan ein velje om ein vil bruke infinitivsendinga -a eller -e. Det er rett å skrive både å hoppa og å hoppe, men det er viktig å vere konsekvent. Det vil seie at du ikkje kan skrive å hoppe i ei setning for deretter å skrive å kasta i neste. Fire grupper av svake verb. På norsk skil ein mellom svake og sterke verb Nynorsk (translates to New Norwegian) is one of the two written standards of the Norwegian language, the other being Bokmål.Nynorsk was established in 1929 as the state-sanctioned fusion of Ivar Aasen's standard Norwegian language (Norwegian: Landsmål) with the Dano-Norwegian written language ().Nynorsk is a variation which is closer to Landsmål, whereas Bokmål is closer to Riksmål Norwegian Nynorsk Verb . kjenne (present tense kjenner, past tense kjende/kjente, past participle kjent, passive infinitive kjennast, present participle kjennande, imperative kjenn) Alternative form of kjenna; Derived terms . vedkjenn

Synonym til kjenne på norsk nynorsk

Norsk: ·gi lov ti Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Kor 7,17 / kome som kalla kome som kalla / kjenne seg kalla kjenne seg kalla / kalle fram kalle fram / kalle attende kalle attende / kalle mora / kalle nokon sjef kalle nokon sjef / kalle seg fagmann kalle seg fagmann / kalle seg rik kalle seg rik / ein småting å kalle ein småting. Norsk [] Verb []. kjenne lusa på gangen (bokmål/riksmål/nynorsk) (idiomatisk; oftest om noe ubehagelig, negativt ell. ulovlig) vite hvordan ting henger sammen, vite hvem man har med å gjøre; være i stand til å gjenkjenne noe illevarslende Kent Ole kjente lusa på gangen og skjønte at all denne smigeren hadde et formål. Nå skulle han sikkert ha dem til å stå på enda mer for få. kjenne - kjende, rømme - rømde, dømme - døm-de, svømme - svømde. Legg merke til at veldig mange nynorske verb har -er i pre-sens, akkurat som i bokmål. Det er lett å tru at alle verb skal ha endinga -ar, men det er altså feil. Legg merke til at arbeidde og greidde har dobbel konsonant pga. diftongen i stammen

Ordtilfanget i nynorsk er ulikt ordtilfanget i bokmål. Det er ikkje noko skarpt skilje mellom dei, for størsteparten av orda er felles for nynorsk og bokmål. Likevel er det visse skilnader, og når vi skal skrive nynorsk, er det vel så viktig å gjere seg kjend med dei nynorske orda som å lære seg den nynorske grammatikken Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Ordet 'TILLAT' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker tillate folk å seie det dei meiner tillate folk å seie det dei meiner / røyking er ikkje tillate røyking er ikkje tillate / tillat meg å bryte inn ein augeblink tillat meg å bryte inn ein augeblink / dei.

Behov for synonymer til KJENNE for å løse et kryssord? Kjenne har 64 treff. Vi har også synonym til føle Ordnett Pluss har to ordbøker du må kjenne: Bokmål og Nynorsk.Vi skal nå vise hvordan disse to ordbøkene brukes. Du finner ordbøkene under Innstillinger.De er på mange måter et ordbok-par, med henvisninger til hverandre, og det er lurt å velge begge to berre å vere i stand til å stoppe og, i staden for å tenke at alt endar med [] katastrofe, seie, Eg er berre så takksam, fordi å kjenne meg så sårbar tyder at eg lever. Bare å kunne stoppe opp og, i stedet for å krisemaksimere hva som kan skje, [] heller si, Jeg er så takknemlig, fordi det å føle en slik sårbarhet betyr at jeg lever I undersøkelsen fikk 50 deltakere fra ulike kanter av landet i oppgave å kjenne igjen i alt 540 ord. Noen ord Men det å lese mye nynorsk ga ikke samme effekt som det å skrive nynorsk ofte

Nynorsk - grammatikk Minigrammatikk. Den 1. august 2012 vart det innført ei ny rettskriving av nynorsk. Målet med den nye rettskrivinga er. Å fjerne forskjellen mellom hovudform og klammeform. Dette vart gjort i bokmål i 2005. Det inneber at alle former du finn i ordlista, er likestilte. Å få færre valfrie former i nynorsken Nynorsk, før 1929 offisielt kalla landsmål, er sidan jamstillingsvedtaket av 12. mai 1885 ei av dei to offisielle målformene av norsk; den andre forma er bokmål.Nynorsk blir i dag nytta av om lag 10-15% av innbyggjarane i Noreg. Skriftspråket er basert på nynorsk talemål, det vil seie dei moderne norske dialektane til skilnad frå gamalnorsk og mellomnorsk Å lese og skrive er både ein reiskap for å lære og ein del av det som skal lærast i faga. Her på ungdomsskulesidene finn du undervisingstips og nynorskressursar for både hovudmål og sidemål. Utvalde ressursar

Svar. Prøv å la vere å bruke den (åleine) trykklett. Eit den som viser tilbake til noko, er i tradisjonell nynorsk trykksterkt. For dei som er vane med dette, luggar det når det viser seg at den skulle lesast utan sterkt trykk.Bruk helst han og ho i slike tilfelle som du nemner. «Han» viser til alle slags hankjønnord (på -en) og «ho» til alle slags hokjønnsord (på -a) Nynorsk er eit nordisk (eller nordgermansk) språk. Nordisk er ei grein av germansk, som er ei grein av den indoeuropeiske språkfamilien.Det er vanleg å dele dei nordiske språka i to greiner, vestnordisk og austnordisk. Islandsk, færøysk, det utdøydde språket norn (som blei talt på Shetland, Orknøyane, Hebridane og i delar av det skotske fastlandet) og nynorsk er vestnordiske språk. Det er 15 år siden jeg studerte. Alt skal nyleses og tolkes på nytt, og at jeg har problemer med å både kjenne igjen historien og å forstå den nye tolkninga, er en pris å betale. Før var nynorsk et skriftspråk. I dag er nynorsk i tillegg en dialekt og en kulturepoke. Og hva nynorsk refererer til, det skal forbli en gåte Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for skule og barnehage. Me har kurs og gratis undervisningsopplegg for både nynorsk hovudmål og nynorsk sidemål. Les meir: Om Nynorsksentere Svar. Alle er moglege, i tillegg til tilhøyr.. Danskane nøyer seg jo gjerne med tilhør, så vi treng i alle fall ikkje halde på det lange suffikset av omsyn til hopehavet med dansk.Hadde tilhøyr vore innarbeidd, ville nok berre dét vore tilrådd, for det er gammal politikk å favorisere kortformer i nynorsken, jamfør tolmod for tolmodigheit

Med denne lista klarer bokmålselever å kvitte seg med de

Nynorsk - Wikipedi

På denne sida finn du ei kort administrativ ordliste frå bokmål til nynorsk. Lista er meint å vera eit hjelpemiddel for offentleg tilsette som skal.. Å kaste - Kast ar - Kast a - Har kast a En enkel regel man kan huske på, er at om man kan si i går spytta jeg, kasta jeg, surra jeg og rulla jeg, altså putte på en -a i fortid (preteritum), så er det et a-verb på nynorsk. E-verb. Vi bøyer e-verb slik: Å kjøpe - Kjøp er - Kjøp te - Har kjøp t Er du vant til å skrive bokmål, men har lyst til å lære deg å skrive nynorsk, så finn du ein del tips på denne sida.. Nokre enkle hovudtips. Desse hovudtipsa dekkjer ikkje 100 % av språket, men rettar du deg etter dei, er du allereie på god veg til å skrive rett nynorsk Den enkelte redaktøren og medarbeidaren har ansvar for å kjenne dei etiske normene til pressa, og pliktar å leggje desse til grunn for verksemda si. Presseetikken gjeld heile den journalistiske prosessen, frå innsamlinga til presentasjonen av det journalistiske materialet. 1 Samfunnsrolla til pressa 1.1 Ytringsfridom, informasjonsfridom og trykkjefridom er grunnelement i eit demokrati. Ei.

Bokmålsordboka Nynorskordbok

 1. Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester. Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga
 2. Norwegian Nynorsk Alternative forms . kjenne; Etymology . From Old Norse kenna. Akin to English ken (dialectal). Pronunciation . IPA : /²çɛnːɑ/ (examples of pronunciation) Verb . kjenna (present tense kjenner, past tense kjende/kjente, past participle kjent, passive infinitive kjennast, present participle kjennande, imperative kjenn
 3. Vilde og Anna trur mange kan kjenne seg igjen i songen, som handlar om å vere glad i heimstaden sin. - «Vestlandet» kan bety noko for alle. og då var det naturleg at vi skulle synge på nynorsk. Det ville ha vore rart å synge ein song om Vestlandet og kjærleiken til heimplassen vår utan å bruke dialekta vår, synest dei
 4. Det er noko med krafta i nynorsk som gjer det så godt eigna til rock. Ein får lyst til å klatra opp på næraste fjelltopp, riva av seg kleda og berre brøla mot månen til stemmebanda slintrar rundt i halsen som morkna syltestrikkar. Eg trur det har noko med diftongar å gjera. Men nynorsk har ikkje berre tøffare ord på nynorsk
 5. 1 Lær meg å kjenne dine veie / og gå dem trøstig skritt for skritt! / jeg vet at hva jeg fikk i eie, / er borget gods, og alt er ditt. / Men vil din sterke hånd meg lede, / jeg aldri feil på målet ser, / og for hvert håp som dør her nede, / får jeg et håp i himlen mer

Nynorsk var aldri ment for å skrive slike ting som en oversettelse av.i de nevnt over. Skal du skrive slikt, så skriv bokmål. På nynorsk skal man ikke drive med passiv (dei nemnt..). Det blir ny-norskere med: dei som eg har rekna opp Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider 3. Nynorsk er ein annan måte uttrykkja seg på. I engelskundervisninga seier læraren ofte: tenk på engelsk når du skriv. Når ein skriv nynorsk, lærer ein å tenkja på nynorsk: å uttrykkja seg klårt og enkelt, verbalt, og å bruka dialekten sin. 4. Både nynorsk og bokmål er offisielle norske språk Siden opprettelsen av enheten på bokmål vert sidan eininga vart skipa på nynorsk, og det kreves kjennskap til på bokmål vert NN må kjenne/kunne på nynorsk. Flosklar I stillingslysingar går det lett inflasjon i fokus og meir eller mindre sentrale (viktige) utfordringar (ofte: oppgåver , problem ), problemstillingar (ofte: problem , spørsmål , emne ) og prosessar

Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om å kjenne seg selv og mer enn 1200 andre emner Gjeldende læreplan Læreplan i norsk (NOR1-05) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Norsk (NOR01-06) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Læreplan i norsk (NOR1-04) Gjelder fra: 1.8.2010 Gjelder til: 31.7.201 Dette er en bibelstudiebok som utfordrer leserne til å leve seg inn i bibeltekster gjennom enkle meditasjoner. Opplegget er spennende, annerledes og utfordrende - og det krever ingen forberedelser! Den er basert på de tre tidligere utgivelsene Han som er - der du er, Han som er - over alt og Å følge ham

Kristofer Hivju: Ikke til å kjenne igjen Kristofer Hivju overrasker sine tre millioner følgere. OVERRASKER: Fansen er vant til å se Kristofer Hivju med både langt hår og langt skjegg. Nå har. Nyhende - og debattavisa for unge. For, om og av framtida I denne videoen har jeg samlet lure, digitale tips og de vanligste feilene i nynorsk. Det utgjør en liste med 10 punkt. Stopp gjerne videoen og skriv ned din..

kjennetegn på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse

Du kan kjenne dei att ved at dei har ei staving i preteritum. Substantiv. Har substantiva fått riktig kjønn? Inkjekjønn på bokmål er inkjekjønn på nynorsk. Substantiv du kan setje ei framfor på bokmål, er hokjønn på nynorsk. Å skrive ein nynorsk tekst. Rammeplan og støttemateriell til barnehagenes arbeid med rammeplanen. Refleksjonsspørsmål. Hva betyr rammeplanen for oss og vårt arbeid? Hvordan kan vi legge til rette for gode prosesser rundt refleksjon, diskusjon og forankring av rammeplanen i personalgruppen

Video: føle på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

Kjenn deg selv var innskrift på Apollontempelet eller orakeltempelet i Delfi. Du må være logget inn for å kommentere. Logg inn eller registrer deg Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk Knapt til å kjenne igjen Kevin Knappens Hødd raknet etter pause mot Skeid på Høddvoll. Mot slutten av kampen fikk Robin Hjelmeseth en sjanse, men det endte med hjørnespark Algoritmer lærte overraskende kjapt å kjenne igjen kvikkleire. Disse forskningsresultatene kan være gode nyheter for norsk byggenæring. - Idéen om å bruke maskinlæring fikk vi fra oljeindustrien, de har lenge benyttet kunstig intelligens for geologisk kartlegging av havbunnen Ikke til å kjenne igjen - igjen Amanda Bynes har vist seg å være en kameleon. Skru På Lyd. DEN GANG DA: Slik så Amanda Bynes ut i. Hollywood-kjekkasen er ikke til å kjenne igjen. Ferske bilder fra «The Batman»-innspillingen får hoder til å snu. En fantastisk sminkejobb gjør at Collin Farrell (44) ikke ser ut som seg selv

Verktøy for bøying av nynorske verb DinOrdbo

 1. g kan bli frustrerte og engstelige eller får andre psykiske reaksjoner fordi de kan oppleve å ikke strekke til. Det finnes flere verktøy for støttesamtaler i å lære om seg selv. Habiliteringstjenesten i Helse Fonna bruker det digitale læremiddelet Ninjakoll i samtalene med ungdommene. Helse Fonna har oversatt Ninjakoll fra svensk til norsk
 2. Lær meg å kjenne dine tanker og øves i å tenke dem! Og når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle motet frem. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, o Gud! Da kan jeg se at morgenrøden bak tvil og vånde veller ut
 3. Ikke til å kjenne igjen Mateja Kezmans (41) nye utseende vekker oppsikt. CHELSEA: Mateja Kezman feirer scoring mot Liverpool i Ligacupfinalen i 2004 for Chelsea. I dag ser han helt annerledes ut
 4. Ikke til å kjenne igjen «Paradise»-Kevin vekker oppsikt. Skru På Lyd Jeg sier ikke at alle trenger å like meg, men det er slitsomt å alltid gå i oppoverbakke

 1. - Ikke til å kjenne igjen. Hoteller er stengt og monumenter folketomme i det som vanligvis er høysesong for turister i Roma. TV 2-reporter Elisabeth Knapstad Angioni, som bor i Italia.
 2. DEBATT Debatt: Nynorsk Gjør slutt på sidemålsgalskapen Den har vart i over hundre år. Ny læreplan i sidemål er ei hellig ku. MER DYBDELÆRING: Bokmålsforbundet mener at kompetansemålet i.
 3. Algoritmer lærte overraskende kjapt å kjenne igjen kvikkleire Det kan være gode nyheter for norsk byggenæring. De fleste kvikkleireskred utløses nemlig av menneskelig påvirkning. Ida Rambæk kommunikasjonsrådgiver. SINTEF. tirsdag 03. november 2020 - 04:30
 4. 1. Og i ditt ansikt vil vi lære å kjenne denne menneskelige lidelse.: 2. Turmarsj er en super måte å lære å kjenne land og folk på, mener begge de to Nordenvandrerne.: 3. Folk flest kan om de anstrenger seg, lære å kjenne i høyden 300500 mennesker. 4. For å få et overblikk over Emanuel Vigelands utvikling som kunstner, vil professor Wadell lære å kjenne så mange arbeider av.

kjenne - Wiktionar

kjennes i norsk nynorsk - Norsk bokmål-Norsk nynorsk

Synonym til kjenne att på norsk nynorsk

- Dylan på nynorsk tekst og musikk av Bob Dylan, gjendikting ved Tom Roger for å finne nye sider ved ein av vår tids største poetar. Artist og Dylan-entusiast Tom Roger Aadland har omsett songar som aldri har vore framførte på norsk tidlegare. Det blir både ikoniske hits og mindre kjende songar henta frå nesten heile Dylans. Lær meg å kjenne dine veie. Salmen er skrevet av den danske presten og salmedikteren Jacob Paulli i 1902. Vi finner salmen i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 312 med tre strofer. Den har fått en vakker norsk folketone fra Åseral og melodien har nok vært med på å løfte salmen opp til å bli en av våre mest kjære salmer Bevar nynorsk i skolen. Rød Ungdom er for å opprettholde nynorskundervisningen i skolen. Nynorsk er den andre halvdelen av det norske språket, og bør derfor være en naturlig del av norskfaget.Når det er sagt, så er det ikke rart at norske elever er lei av nynorsk, når store deler av undervisningen i dag går ut på å pugge grammatikk og gloser

Synonym til kjenne på norsk bokmå

Nynorsk må difor ha ein stad å vere sterk. Og då er Vestlandet staden der målforma burde vere det, sa Aasbrenn. NYNORSK: Leiar i Noregs Mållag, Magne Aasbrenn. Foto: Bjørn Ruud / NRK Nynorsk, som i praksis er et annet språk enn bokmål, er et minoritetsspråk i Norge. Det er en kjent sak at motstanden mot nynorsk er enorm, spesielt på det sentrale Østlandet, og etter at Oslo Arbeiderparti vedtok å gå inn for å fjerne sidemålet i skolen, har debatten rundt språkstriden blusset skikkelig opp igjen. De Du slepp å tenkje på om ordet er bokmål eller nynorsk eller prøve å finne tilbake til den ubøygde forma for å slå opp eit ord. Skriv berre inn ordet du er usikker på. Ordrik tolkar det og gir deg svar. Viser berre endingar: kjenne -r, -nde/ -nte, -nt

kunne - Wiktionar

Desse orda kunne eg ønske eksisterte på nynorsk

Alle barn har rett til å trivast og kjenne at dei høyrer til. NYNORSK. 1. Snakk hyggjeleg heime! Foreldre er dei viktigaste rollemodellane barn har. å invitere andre med i leiken og å seie frå om nokon blir dårleg behandla. Lær barnet ditt at det er viktig å Nynorsk Bokmål Før 1885 hadde norsk bare én offisiell målform, og dette skriftspråket var i alt det vesentlige identisk med dansk. Språket gikk under forskjellige navn, men ble på 1800-tallet stort sett bare kalt norsk. Gjennom Ivar Aasens arbeid med å skape språket landsmål ble det etablert en situasjon med to skriftlige målformer. I 1885 fattet Stortinget et vedtak der det bad.

Sangboksen min

Få kontroll på svake verb i nynorsk - MentorNorg

Han skriver kapitlene om Elias som går på kunstskole i Oslo på nynorsk, hun skriver Susannes e-poster på bokmål. Hun vet ikke hvem han er, men han har sett på henne mange ganger på bussen. Så nært at han kan e-posten hennes utenat. Når hun plutselig slutter å reise, tar han mot til seg å sender en e-post De fleste norske elever har (dessverre!) et altfor ubevisst forhold til språket sitt og sliter med å skrive godt når de må fokusere på grammatikk. Jeg ser faktisk en del likheter mellom det å lære å skrive nynorsk og lære å skrive fransk (jeg er også fransklærer). De elevene som sliter med nynorsk, sliter også med fransken

Nye Kongsberg fra en ny vinkel | Statens vegvesen«Demonstrasjon av motorsagen Jo-BuKontakt Påbygging (nynorsk) kap

Kjende formasjonar frå denne tida er til dømes Dei kvite klippene ved Dover i England. Makrellen er lett å kjenne att. Kroppen er kraftig og spoleforma med kvit buk og mørk rygg med blå og grøne fargeteikningar. Nynorsk blir i dag nytta av om lag 10-15% av innbyggjarane i Noreg Posts about nynorsk written by marteparte. Bøker eg leser, vekke ein heil haug med andre kjensler og korleis desse andre kjenslene kan bli så sterke at ein ikkje ein gong klarar å kjenne på sorga. Sorg, skam, skuld, sinne, anger, bebreiding, kjærleik, tap, sakn. Men det gir liten mening å si at de er så like at man forstår begge hvis man lærer det ene og klage på at vi lærer litt av begge to. Hvis de er så like så er det jo ingenting i veien for å lære litt nynorsk da det uansett gjør at man lærer det samme som med bokmål Roald Amundsen fekk bygd «Maud» og fekk lov til å bruke alt han kunne gjere seg nytte av ombord i «Fram». Mykje vart fjerna. Mellom anna vart mastene, rundholt, og om lag heile riggen nedteken. I 1934 vart det utlyst arkitektkonkurranse om eit hus for «Fram». Framhuset vart vigsla 20. mai 1936. Les meir Vis - Se nynorsk - historik Difor må me kunna båe dei norske språka for å kjenna heile kulturen og landet vårt. Eit «norskfag» der ein berre skal læra det eine av dei to offisielle norske språka me har, vil berre vera eit halvt norskfag. Det er viktig å velja sjølv kva språk ein vil ha som sitt resten av livet. For at alle skal ha høve til å velja om nynorsk.

 • Medica düsseldorf 2017 ausstellerliste.
 • Premier league table 2009/10.
 • Sitios para encontrar pareja.
 • Celldelning mitos.
 • Talsperre tambach dietharz angeln.
 • Blood diamond character analysis solomon.
 • Marshadow fundort.
 • Bivirkninger etter ablasjon.
 • Hundegård med tak.
 • Pris happy meal 2017.
 • Får ikke sendt sms til en person.
 • Bmw e60 problemer.
 • Blogg om gårdsliv.
 • Rosa trillebår europris.
 • Hva koster mc lappen 2017.
 • Deutsches konsulat dänemark.
 • Cem reisen salzgitter.
 • Literaturfestival bad homburg.
 • Que bueno que rico que lindo traduction.
 • Äldre ätter.
 • Kölner seilbahn heute.
 • Gradert sykemelding deltidsstilling.
 • Abscesser i lysken.
 • Juan carlos i av spania.
 • Galaxy s5 sim.
 • Ensam mamma söker 2017 deltagare.
 • Galliano drink.
 • Disney princess puppen.
 • Mittelschnauzer in not.
 • Krav til kjetting på traktor.
 • Filmer for 12 åringer.
 • Trikk 17 rikshospitalet.
 • Peugeot partner electric.
 • Slipknot sulfur.
 • Rema 1000 blomster.
 • Egenandel vannskade borettslag.
 • Hva gjør en nevrokirurg.
 • Magyar vizsla züchter hamburg.
 • Små fyrverkeri.
 • St pauli landungsbrücken brücke 1.
 • Rocket disaster 1986.