Home

Renessansen vitenskapsmenn og kunstnere

Renessanse er en betegnelse på en periode som har sitt utspring i Italia på 1300-tallet der en blant annet brukte den klassiske kunsten og arkitekturen som kunstneriske forbilder. Ordet renessanse betyr gjenfødelse, og med det tenker vi på den åndelige oppvåkningen som gikk over Europa fra slutten av 1300-årene. Denne oppvåkningen fornyet diktning, arkitektur, billedkunst og vitenskap Renessansen, en periode fra omtrent 1400 til 1600 i Vestens historie som satte sitt preg på litteratur, kunst, musikk, arkitektur, filosofi og livssyn. Renessansen markerte et brudd med middelalderen og var preget av en interesse for antikkens kultur. De mest kjente kunstnerne i epoken var Leonardo da Vinci og Michelangelo. Renessansen er en tidsperiode fra 1350-tallet til 1600-tallet Årsakene Med flere enkeltmennesker som tjente seg rike kunne de bestille palasser og boliger som ble utsmykket av kunstnere som var spesialisert på sitt Dette gjorde at andre vitenskapsmenn kunne forbedre det. Det gjorde Galileo Galilei og han oppnådde en forstørrelse.

Renessanse betyr gjenfødelse og for renessansemennesket er det tankene, filosofien og menneskesynet fra antikkens Hellas og Roma som fødes på ny. I renessansen skjedde det en fornyelse innenfor billedkunst, skulptur, arkitektur og litteratur ved at italienske kunstnere lot seg inspirere av gresk og romersk kultur. Renessanse-kunsterne var, i likhet med humanistene, opptatt av det jordiske. Italiensk renessanse betegner den tidligste fasen av renessansen, som var overgangsperioden mellom middelalderen og tidlig moderne tid (fra slutten av 1300-tallet til omkring 1600). Begrepet renessanse er hovedsakelig moderne og kom i bruk på 1800-tallet, i arbeidene til historikere som eksempelvis Jacob Burckhardt.Det er vanlig å dele renessansen inn i tidlig renessanse (også kalt.

Renessanse - Kunsthistori

 1. Renessansen (fra fransk Renaissance, «gjenfødelse») er et begrep for en tidsperiode, men også en åndelig strømning og retning i kunsten og arkitekturen i Vest-Europa som oppsto i Italia på 1350-tallet med diktsamlingen Canzoniere av Francesco Petrarca.Renessanse betyr gjenfødelse, og kommer fra det italienske ordet rinascimento, via det franske ordet renaissance
 2. Renessansen er en sentral epoke i europeisk historie. Den starter i Italia på begynnelsen av 1400-tallet, hovedsakelig i Firenze, og har ved begynnelsen av 1600-tallet spredt seg til store deler av Europa. I Norden gjør renessansen seg hovedsakelig gjeldende på 1500- og 1600-tallet.Renessanse (italiensk Rinascimento) betyr gjenfødelse og viser til en ny interesse i antikkens kultur.
 3. Renessansen opptaler perioden mellom omkring det 14. hundretallet og det 17. hundretallet, men dette variere noe fra sted til sted i Europa. Ordet betyr gjenfødelse og representere en periode preget av gjenopplivning av antikkens filosofi, kultur og kunst
 4. Renessansen og humanismen har sitt utspring i Italia på 1300-tallet. Når får disse tankene gjennomslag i Nord-Europa? Nevn en kjent vitenskapsmann og kunstner som er en viktig representant for denne tiden. På hvilken måte endrer menneskesynet seg med renessansen? Oppgave 5. Boktrykkerkunsten og Bibelen på folkespråke
 5. Renessansen Renessansen hadde sitt sentrum i de italienske bystatene på 1400 og 1500-tallet og hentet sitt navn fra det franske ordet for gjenfødelse. Bystatenes omfattende middelhavshandel førte til at man gjenoppdaget gamle antikke tekster fra både de italienske og de greske områdene som man

Billedkunster Rafael Maler og fransk akritekt Overgangsperioden Samme stiler som Leonardo Da Vinci og Michelangelo Vitenskapsman Copernikus matematiker, jurist, økonom, strateg, lege, poet, astrolog, tolk, kleriker, guvernør, administrator og soldat Det helosentrisk Renessansen hadde sitt utspring i Italia. Nærmere bestemt Firenze.Her begynte geniale og innovative tenkere, vitenskapsmenn og kunstnere å boltre seg i nyskapende arbeid allerede på 1300-tallet 1, Hva betyr ordet renessanse? 2, Pek på noen årsaker til at renessansemennesket får større frihet og flere muligheter enn middelaldermennesket. 3, Nevn noen eksempler på hva renessansens vitenskapsmenn og kunstnere bruker denne friheten til. 4, Hva slags verk er Don Quijote? Hamlet? Hva heter forfatterene Renessanse og reformasjon i Europa foregikk i en periode fra omtrent 1450 til 1556, innenfor den større tidsperioden omtalt som tidlig moderne tid.Kjennetegn ved denne perioden er gjenoppdagelse av antikkens kunst og kultur; en kunstnerisk utvikling der perspektiv og anatomisk fremstilling ble mer presis; et sterkere fokus på humanisme enn tidligere; boktrykkerkunsten og spredningen av ideer.

renessansen - kunst - Store norske leksiko

Høyrenessansen er en stilepoke i kunsthistorien som betegner kulminasjonen av kunsten i den italienske renessansen mellom 1450 og 1527.Da pave Julius II var patron og oppdragsgiver av mange kunstnere på denne tiden ble bevegelsen sentrert i Roma mens den tidligere hadde hatt sitt kreative sentrum i Firenze.. Høyrenessansens malerikunst utviklet seg fra slutten av 1490-tallet da Leonardo da. Machiavelli, som levet i Firenze fra 1469 til 1527, hevdet riktignok i Fyrsten at den som styrer kun skal ha statens ve og vel for øye, og ikke bry seg om moralske hensyn i forhold til den vanlige mann og kvinne, men senere politiske tenkere som f.eks. John Locke (1632-1704), som vi tidligere har omtalt, fremsatte teorien om at hvert enkelt individ har visse rettigheter som ikke bør krenkes.

Renessansen og vitenskap Tidens berømte kunstnere var Michelangelo, Rafael og Tizian. Dante Alghieri (1265-1321) skrev Divina commedia. Niccolo Machiavelli (1469-1527) skrev Il principe (Fyrsten) (1532) om at statens og maktherrens opprettholdelse av makt helliger alle midler Skulpturer fra denne epoken har gitt inspirasjon til kunstnere i renessansen og barokken og har nok vært forbilder for så vel Michelangelo som Bernini. Den originale Laokoongruppen ble laget ca. 50 f.kr. Dette er en sagnfigur fra gresk mytologi og historien om Troja Renessansen har preget den moderne verdenen i stor grad, og overgangen fra middelalderen var svært viktig for utviklingen av vitenskap, filosofi, kunst, litteratur og livssyn. At mennesket ble satt i sentrum og at man lett kunne spre tanker og ideer, skapte en større og bedre utvikling i samfunnet, ved hjelp av blant annet boktrykkerkunsten Renessanse betyr gjenfødelse, De var også vitenskapsmenn fordi de arbeidet med Vi sier at det rundt 1400 oppsto en ny tidsalder vi kaller renessansen, og at det skjer i Firenze

Renessanse - Historie og filosof

Spesielt i Italia innebar renessansen en kraftig oppblomstring av kulturlivet, og da særlig innen filosofi, retorikk, malerkunst, litteratur og naturvitenskap. 1600-tallet innebar et høydepunkt med vitenskapsmenn og kunstnere som Leonardo da Vinci, Raphael, Titian og Michelangelo, men etter hvert som Italia gradvis kom under fremmed dominans, mistet landet sin posisjon som førende for. Med andre ord, det kan sies at renessanse kunstnere brukte rikere farger i deres skildring av kunst. Leonardo da Vinci, Michelangelo og Raphael er noen navn på berømte renessansmalere. Hva er forskjellen mellom middelalderen og renessansen? • Tid: • Middelalderen fantes mellom 476 og 1600 e.Kr. I renessansen var de veldigt interessert i kunst og at maleriene skulle se ekte ut.De hadde til og med regler for hvordan en kropp og et ansikt skulle sende ut. Som oftest hendelser fra bibelen. Leonardo da Vinci ble født 1452 og døde i 1519. Han vokste opp i en by som het vinci. Det var en liten by nær firenze Renessansen er epoken hvor vi får kjente kunstnere som Leonardo da Vinci Kirken støttet det førstnevnte, mens vitenskapsmenn som nå baserte sin tro på observasjoner og utregninger istedenfor hva som fortsetter å prege samfunnet og litteraturen i barokken og i opplysningstiden på 1600- og 1700-tallet. Renessansen i teks

Nevn noen eksempler på hva renessanses vitenskapsmenn og kunstnere bruker denne friheten til. De utforsket menneskekroppen og ser på mennesket som skapt i guds bilde. 4. Hvorfor blir ikke 1500-tallets renessanse så viktig for norsk kultur som for kulturen lengre sør i Europa Barokken var en stilretning som avløste senrenessansen og var fremherskende i Europa på 1600- og delvis på begynnelsen av 1700-tallet, inntil den ble avløst av régencestilen. Navnet for stilretningen er av senere dato og ble opprinnelig benyttet nedsettende. Det antas å ha sin opprinnelse i det franske ord baroque, fra portugisisk barroco, som betyr en uregelmessig formet perle De meste kjente kunstnerne i kunstepoken renessanse var Leonardo da Vinci, Bramante, Michelangelo og Rafael. Andre kjente kunstnere som levde under renessansen var den nederlandske billedkunstneren Jan Van Eyck, maleren og tegneren Hieronymus Bosch, de italienske malerne Lorenzo Lotto, Benozzo Gozzoli, Sandro Botticelli og Giovanni Bellini Vitenskapsmenn studerte kroppen og menneskets anatomi, dette førte til at kunstnere og skulptører kunne lage detaljerte skulpturer og malerier. Renessansen ble en gjenfødelse av antikken, med nakne og detaljerte kropper bygget på kunnskap og viten. Tekster ble skrevet. Det var ikke lenger bare religiøse tekster som hersket, nå begynte.

Renessanse betyr gjenfødelse og for renessansemennesket er det tankene, filosofien og menneskesynet fra antikkens Hellas og Roma som fødes på ny.. I renessansen skjedde det en fornyelse innenfor billedkunst, skulptur, arkitektur og litteratur ved at italienske kunstnere lot seg inspirere av gresk og romersk kultur RENESSANSE . Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag . Videoteket . 2 . Videoteket . Renessansen er epoken hvor vi får kjente kunstnere som Leonardo da Vinci, Michelangelo og Rafael. det førstnevnte synet, mens enkelte vitenskapsmenn, som nå baserte sin tro p Denne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere.Kildeløst materiale kan bli fjernet.Helt uten kilder. (10. okt. 2015 KUNST OG KUNSTNERE. I rennesansen var kunstnerene opptatt av å tegne mennesker og menneskekroppen. De uttrykte menneske kroppen med muskler, bevegelser, ansiktsutrykk og liv og følelser.De hadde faste regler om hvordan et ansikt og en kropp skulle se ut. De mest berømte kunstnerene var Leonardo da vinci, Michelangelo og Rafael

Renessansen - mennesket i sentrum - Studieweb

Det er først med renessansen at vi ser det utvikler seg et skille mellom håndverkeren og kunstneren. De førstnevnte var styrt av sine oppdragsgivere. De sistnevnte bestemte både motiv og pris på verkene sine selv. Det var et mål å finne tilbake til det ekte og naturlige fra kunsten i antikken En forfinet, dekorativ fortsettelse av renessansen og koloritt og kontraster som peker frem mot barokken. Manierismen. Hvem var en av de mest kjente og revolusjonerende kunstnerne fra den Nord-Europeiske renessansen? Jan van Eyck. Når levde Jan van Eyck? 1390-1441

Kunstnere i renessansen Postet den 13. november 2014 by askretting I renessansen var de veldigt interessert i kunst og at maleriene skulle se ekte ut.De hadde til og med regler for hvordan en kropp og et ansikt skulle se ut. oftest hendelser fra bibelen I renessansen ble disseksjonen til en offentlig forestilling og mange universitetsbyer konstruerte egne anatomiske teatre for å huse disseksjoner som ble gjennomført foran et publikum. Kunstnere og vitenskapsmenn som Leonardo da Vinci og Andreas Vesalius lagde visuelle framstillinger av den menneskelige anatomi som hadde et helt annet. IV Renessanse og forklaring. 1 Sammenheng mellom økonomi og kunst Mål: Drøfte sammenhengen mellom den økonomiske utviklingen og utviklingen av kunst, vitenskap og filosofi i renessansen. I dette målet ligger det mange element. Vi må se på den økonomiske utviklingen, og vi må se på denne utviklingen i forskjellige deler av Europa

Den italienske renessansen - Wikipedi

I renessansen begynte man å tenke mer på enkeltmennesket og individet enn det man hadde gjort tidligere. Kirken hadde tidligere hadde stor makt, men nå kom det vitenskapsmenn som påsto at folk kunne finne svar på spørsmål selv. Martin Luther (1483-1546) var viktig for mange av endringene i Europa på denne tiden Renessansen var en epoke i europeisk historie som startet i Italia og spredte seg til store deler av Europa. Man regner at den varte fra midten av 1300-tallet til begynnelsen av 1600-tallet Middelalderen vs renessansen . Middelalderen og renessansen er to forskjellige perioder i verdenshistorien der vi kan se en enorm forskjell mellom kunst, musikk, mote, arkitektur osv. Av disse var kunsten det mest levende og særpregede. Dermed er hovedfokuset i denne artikkelen å se på forskjellene mellom middelalder- og renessansekunst Kjennetegn i periodenEt viktig kjennetegn på renessansen er det at søkelyset settes på mennesket, på deres egenverdi, frihet og handlekraft. Alle sider ved mennesket, både åndelige, fysiske og sosiale, blir undersøkt. Denne åndsretningen innenfor renessansen kaller vi humanisme, som da betyr menneske.Et typisk bygg fra renessansen Bellini, Giorgione, Tizian og renessansen i det venezianske maleriet var tittelen på en stor utstilling i Kunsthistorisk Museum i Wien. Side om side hang 61 malerier av 16 ulike kunstnere.

Kunstnere av renessansen i denne perioden uttrykte sine ferdigheter hovedsakelig i skulptur. Spesielt bemerkelsesverdig er Arnolfo di Cambio, Andrea Pisano, og Niccolò og Giovanni Pisano. Maleriet av den tiden er representert av to skoler, som var lokalisert i Siena og Firenze. En stor rolle i maleriet av den perioden ble spilt av Giotto Hvis du er interessert i å finne ut litt mer om renessansen, kan du finne 10 spennende fakta her: Renessansen oppstod i Italia på 1350-tallet, og begynte som en kulturbevegelse som skapte begynnelsen på humanismen, som påvirket Europas kunst, litteratur, arkitektur og politikk. Det var rundt 60 kirker like innenfor bymurene i Firenze. i renessanse-perioden fokusert Handelskultur og ny overklasse. Med utgangspunkt i byer som Venezia, Firenze, Genova og Pisa opprettet kjøpmenn nye handelskontakter og markeder i Middelhavsregionen. Med større økonomiske overskudd utviklet det seg en ny form for overklasse, et såkalt borgerskap. Denne overklassen var helt ny i europeisk historie Vitenskap har siden 1950 gått fra å være akademisk søken etter viten og sannhet til å bli storindustri. Vår tids største aktører er kjernefysikerne og klimaforskerne, foruten medikamentforskerne, som alle har budsjetter på størrelse med en middels stor stat og sysselsetter like mange med tilhørende forbruk, forsøpling og publiseringshysteri.Medisinsk forskningsindustri hemmes av. I dette blogginnlegget skal jeg sammenligne middelalderkunst med renessanse kunst, som vi ser et eksempel av til høyre. Alle de som blir regnet som de største kunstnerne levde på denne tiden(1350-1600). Vi har navn som Michelangelo og Leonardo Da Vinci, kunstnere og vitenskapsmenn som har revolusjonert den moderne hverdag i dag

Renessansen - Wikipedi

 1. Renessansen brøt med livssynet og den kollektive kirkekulturen som var gjeldende i middelalderen. I stedet for å ha Gud i sentrum som tidligere, gikk fokuset nå over på mennesket og det jordiske. Renessansen var en tid der mennesker var på leting etter nye ideer. Det var en kunnskapstørst og en trang etter å forske
 2. Renessansen og oppdagelsene 1. RENESSANSEN 2. EUROPA ÅR 1400 • Svartedauden hadde tatt livet av omtrent halvparten av befolkningen • Store deler av jorda lå brakk, ingen bønder kunne drive den • Temperaturen hadde begynt å synke; feilslåtte avlinger • I byene: kloakk og vannforsyning var en sjeldenhet; avføring og søppel • Lovløse tilstander innad i og mellom byer • Blodige.
 3. Michelangelo di Lodovico Buonarroti var en italiensk billedhugger, skulptør, poet, ingeniør og maler som levde i det 15. og 16. århundre i renessansen. Han er mest kjent for sitt arbeid i høyrenessansen og er regnet som den største kunstneren på sin tid. Han er fortsatt en av de mest kjente kunstnerne i historien
 4. Ha kunnskap om renessanse og impresjonisme og sentrale kunstnere i denne perioden Ha kunnskap om ekspresjonisme og sentrale kunstnere i denne perioden Gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen, impresjonismen og ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter se

renessansen - Store norske leksiko

I likhet med romerne begynte nå borgerne å interessere seg for antikken og de greske bystatene. Dette gjaldt både innenfor kunst, arkitektur og politikk. Begrepet demokrati stammer fra antikkens Athen. Det er interessen for antikken som har gjort at denne perioden blir kalt renessansen, som er fransk for «gjenfødelse» Da gresk-romersk kunst ble gjenoppdaget i renessansen, oppdaget europeiske kunstnere menneskekroppen igjen. Den kunstneriske kunnskapen som produserte og reproduserte slike levende statuer og figurer i malerier var tapt etter det romerske imperiets fall, og kunstnerne hadde gått tilbake til stive og foreldede former Renessansen er en epoke som er svært sentral i den europeiske historie. Ordet «renessanse» kommer fra det italienske ordet rinasciment, via det franske ordet renaissance og betyr gjenfødsel. Det tyder til stor interesse av antikkens filosofi, kultur og kunst

Oppdagelser og oppfinnelser i Renessansen - Daria

Ettersom Galileo Galilei levde i renessansen, ble han påvirket av samtiden. Han la grunnlaget for den eksperimentelle vitenskapen, og sto for at naturens lover ikke var så kompliserte som spesielt kirken, og andre samtidige vitenskapsmenn påsto. Dette beviste han gjennom ulike eksperimenter Humanisme og renessanse. Barokken. Opplysningstida. Romantikk og realisme. Modernisme. Litteraturhistoriske oppslagsverk. Opplysningstida. Fra midten av 1400-tallet ser vi de første tegn på en utvikling i Europa som vi med et samlebegrep kaller for det moderne prosjektet Reformasjonen renessansen Renessanse og reformasjon i Europa - Wikipedi . Renessanse og reformasjon i Europa foregikk i en periode fra omtrent 1450 til 1556, innenfor den større tidsperioden omtalt som tidlig moderne tid.Kjennetegn ved denne perioden er gjenoppdagelse av antikkens kunst og kultur; en kunstnerisk utvikling der perspektiv og anatomisk fremstilling ble mer presis; et sterkere. Renessansen betraktes som en gjenfødsel av gamle idealer og tenkemåter, fordi man gjenopptar ideer og filosofier fra den antikke greske og romerske kultur. Renessansen i Norge Mens renessansen i Europa blomstret mellom 1400- og 1600-tallet, var Norge fortsatt et fattig bodesamfunn uten konge, adel eller rike borgere til å fremme kunst, musikk og arkitektur

Norsk - Samfunn, språk og kultur 1350-1600 - NDL

Nye verktøyer og den nye tverrfagligheten på tvers av kulturkløften mellom human- og naturvitenskapene, har åpnet opp for den mest spennende perioden i vitenskapens historie noensinne.Nye verktøyer og den nye tverrfagligheten på tvers av kulturkløften mellom human- og naturvitenskapene, har åpnet opp for den mest spennende perioden i vitenskapens historie noensinne Kunstnerne ble mer og mer respektert, ikke bare som håndverkere, men også som teoretikere. Man begynte å betrakte dem som genier. I renessansen ble det lagt stor vekt på menneskekroppen som du kan se i bilde nedenfor. Tiden før 1400 hadde kunsten i alle de europeiske landene utviklet seg nesten parallelt. Kunstnere fra Frankriket, Italia.

Renessansen og den vitenskapelige revolusjo

Engelsk renessanse var en kulturell og kunstnerisk bevegelse i England som strakk seg fra tidlig på 1500-tallet til tidlig på 1600-tallet, og dekker de historiske epokene som også kalles for tudortiden og elisabethansk tid. Renessanse i England er assosiert med den felles-europeiske renessanse som hadde sin opprinnelse i nordlige Italia fra 1300-tallet, se Den italienske renessansen Dette foredraget er nummer tre i rekken og urgjør DEL 1 om den italienske renessansen: Kunsten i den italienske renessansen: de store italienske kunstnerne i hertugenes og pavenes tjeneste. Mesener, genier og samfunnsutvikling. Hva er den italienske Renessansen og hvorfor snakker man om «gjenfødelse» Problemstilling: Hvordan har kvinnen blitt fremstilt fra vikingtiden og frem til idag 2012 i Europa, og hvorfor har vi blitt slik vi er idag? Sett fra et kunsthistorisk perspektiv, av en kvinne, for kvinner. . Er det enkelte århundrer som er mer betydningsfulle for kvinner? Hvordan kan jeg vise i mitt forskningsresultat av kvinnen gjennom 1000år med bruk av mine fotografier og Fargene som brukes av kunstnerne i renessanseperioden i utformingen av deres kunstbrikker er lysere. Med andre ord, det kan sies at renessanse kunstnere brukte rikere farger i deres skildring av kunst. Leonardo da Vinci, Michelangelo og Raphael er noen navn på berømte renessansmalere. Hva er forskjellen mellom middelalderen og renessansen. Selv om humanisme er betegnelsen på livssynet Human-Etisk Forbund representerer, betyr det ikke at vi har monopol på begrepet. I Norge finnes det for eksempel en del som kaller seg for kristen-humanister.I utlandet finnes det for eksempel ikke-religiøse bevegelser som jødisk humanisme og humanistisk unitar-universialisme.. Mange av verdiene i et humanistisk livssyn finnes også i.

Renessansens kunstnere, vitenskapsmenn og oppdagere by

Litteraturstupet: Renessanse -Det er tid for gjenfødelse

 1. Og det gjode de. Det begynte først i Italia på 1300 og 1400 tallet, så kom det i resten av Europa. Og fra 1400-1600-tallet var renessansen for fullt. Mot slutten av renessansen var det et stort musikkliv i Venezia, og som kom til å få stor betydning for tiden etter. Under renessansen fikk vokalmusikken en stor plass
 2. Renessansens vitenskapsmenn og kunstnere bruker denne friheten til å finne ut mer om hvordan verden hengersammen, Renessansen ble ikke så viktig i Norge fordi det var få som kunne lese og skrive. De fleste som kunne det var danske siden vi var i union med danmark og vi fortsatt var svekket av svartedauden
 3. Barokk, er en periode i europeisk kunsthistorie som følger etter høyrenessansen, med manierismen som en overgangsfase. Man regner at barokken i Europa varer fra 1550 til 1700, mens den i Norden opptrer noe senere - i tidsrommet 1650 - 1750. I engelsk kunst- og arkitekturhistorie regnes barokken som en del av renessansen fordi også den bygger på klassiske forbilder

Spørsmål s. 98 Grip teksten Vg2 - Studienett.n

 1. Gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen, impresjonismen og ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg Lage enkle utstillinger av egne arbeider Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materiale
 2. Start studying Renessanse og barokken. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. Kunstmarkedet.no - finn oversikter med norske kunstnere, gallerier, nettgallerier, kunstforeninger, kunstmuseer, rammeverksteder m.m
 4. Renessansen var en stilepoke innenfor kunst, Kunstnere og vitenskaps menn fikk en ny realistisk og kritisk holdning. Fra andre halvdel av 1400 tallet møtte vi i Firenze mange høyt begavede kunstnere vitenskapsmenn og det vi i dag kaller ingeniører
 5. Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) betegner i europeisk historie perioden fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen.Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453 med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene
 6. Fru Fjeld Reiser i kunst og historie. Kunstnere i renessansen. Duccio di Buoninsegna.

Renessanse og reformasjon i Europa - Wikipedi

Høyrenessansen - Wikipedi

 1. Kunsthistoriske perioder er de historiske stilperiodene det er naturlig å inndele kunsthistorien inn i. Periodene er en klassifisering av stiltrekk i forhold til historien. Begrepet er beslektet og ofte identisk med begrepet stilart som siden det nittende århundre er brukt i de forskjellige teoriene om kunstens utvikling. Periodebegrepet er tett knyttet til kunsthistorien og selv om det er.
 2. Selv om det i renessansen fantes tenkere og kunstnere med humanistiske verdier også i Spania, ser det ut som at de ikke ble altfor gjeldede for samfunnets utvikling eller en viktig del av spanjolers identitet. Dette er kanskje fordi at etter mange hundre år med conviviencia
 3. Jeg er Fru Fjeld og dette er mitt lille hjørne av weben. Som det kanskje fremgår av bildet over, liker jeg å drømme meg bort - ofte til fremmede land og andre tider. Jeg elsker nemlig å reise og er levende opptatt av historie. Jeg er spesielt glad i engelsk og fransk historie og favorittepoken er 1400- og 1500-tallet
 4. RENESSANSEN (1400-1600) I den perioden vi kaller renessansen (betyr: gjenfødelse) ble kunstnerne opptatt av å gjengi motivene så nært opp til virkeligheten som mulig. Bildene var preget av symmetri (balanse, likevekt), orden og harmonisk helhet. Maleriene skulle være realistiske (likne på virkeligheten) og med mange detaljer so
 5. Renessansen ga et helt nytt syn på verden og muligheten til hvert menneskeindivid. Antikken og bibelen sto bak mye av Renessansen og den nye kunsten bestod mye av å illustrere helgener og begivenheter fra bibelen. Denne gangen var ikke Gud lengre det sentrale i menneskesynet
 6. Hva kjennetegner renessansen Møbler? Kjennetegn på Renaissance møbler viser en dreining fra gotisk design påvirkninger av geometri og løvverk temaer til bilder fra Bibelen, mytologi og historie. Renessanse møbler reflekterte en fornyet interesse i kunsten av de rike, med utsmykkede car

Renessansen - Filosofi

Leonardo da Vinci ble født 15 april 1452 i byen Vinci, ikke så langt fra Firenze. Faren var en velstående klok mann fra Firenze og moren en fattig bondekvinne Leonardo fikk gå på skole i Firenze, og det viste seg raskt at han hadde helt spesielle evner i tegnig. Som ung skal Leo. ha vær Vitenskapsmenn har formulert disse kjemikaliene, og nye produkter slår nå på hyllene. episode. Peer Gynt, Suite №1, Opus 46: I. Oct 15, 2015 · Svenske vitenskapsmenn 11. Carl von Linné er en av verdenshistoriens største vitenskapsmenn Renessansen - som betyr «gjenfødelsen» Bysants (nå kalt Istanbul), erobret av osmanene. Begavede vitenskapsmenn og kunstnere rømte fra det krigsherjede Bosporos og søkte trygghet i de italienske bystatene, og landet ble et sentrum for kunnskap. Skjønnheten og stemningen her har betatt mennesker i nærmere 2000 år. Firenze er kunstens og tankens by, som knapt noen annen. Av de tusen fremste kunstnere og vitenskapsmenn i verden — — det siste tusenåret har hele 350 bodd og arbeidet i Firenze. Her oppstod renessansen: gjen— fødelsen av antikkens filosofi, — — kunst og kultur

 • 2 zimmer wohnung hückelhoven.
 • Wetter miami beach.
 • Minnemynter 2017.
 • Digg suppe.
 • Blackberry keyone handbuch deutsch.
 • Jordan etterstryker.
 • Hvem er josva.
 • Darksiders hader.
 • Norske frivillige i waffen ss.
 • South georgia and south sandwich islands.
 • Crise kératose séborrhéique.
 • Dyrt med barn.
 • Hundertwasserhaus wien innen.
 • Korttidsparkering oslo s.
 • Radio bremen 2 playlist.
 • Hintet kryssord.
 • Hva er årsaken til influensa.
 • Aladins wunderlampe besetzung.
 • Implantat tann.
 • Marienbrücke dresden.
 • Blurb album.
 • Bergneustadt facebook.
 • India and pakistan kashmir.
 • Sukienki koktajlowe zalando.
 • Clean camelbak.
 • Spongebob friends.
 • Mount assiniboine.
 • Kongsberg skisenter kart.
 • Bauhaus bahnschwellen.
 • Ebay kleinanzeigen düsseldorf küche.
 • Ianseo login.
 • Kosmopolitt.
 • L skilt til øvelseskjøring.
 • Smerter i krageben og hals.
 • Katolsk kirke oslo.
 • Cricbuzz.
 • Wetter miami beach.
 • Tennisbane mål.
 • Erfaring med betmiga.
 • Matematikk 1p kapitteltest fasit.
 • Priel senftenberg.