Home

Offentlige etater i norge

Underliggende etater - regjeringen

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser Oversikt over Justis- og beredskapsdepartementets underliggende etater og virksomheter. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske Offentlige etater og direktorater Brødsmulesti Store norske leksikon. Samfunn. Politikk og offentlig forvaltning. Norsk politikk og offentlig forvaltning. Myndigheter i Norge. Direktorat er et forvaltningsorgan med en direktør som sjef Klima- og miljødepartementets underliggende etater og tilknyttede virksomheter. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Folkeregister er en fortegnelse over innbyggerne innen et administrativt område.I Norge er det hovedsakelig en betegnelse på de lokale kontorene som tar imot og registrerer aktuell informasjon om de bosatte i kommunen. Folkeregistrering er ulikt utbygd i ulike land og mest utbygd i de nordiske.Det sentrale folkeregister inneholder et fødselsnummer (11 siffer) for alle bosatte i landet siden 1 Offentlige Etater - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Sykehuspartner HF underlagt det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst, som også omfatter sykehusene i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland Offentlige etater driver med kristenforfølgelse i Norge. Publisert 18/08/2018 av sokelys. Pastor Frank Gunnar Håvik i menigheten Nytt Liv Sunnhordland. (Foto: Søkelys) Nesten utenfor medias søkelys foregår det en kristenforfølgelse i Norge som setter mange menneskeliv i fare Kommunen og statlige etater ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Lurer du på hvilken postkasse du skal velge? Det viktigste er at du oppretter en digital postkasse hos Digipost eller e-Boks, slik at du kan motta post fra det offentlige digitalt Vi har flere ganger oversendt forskjellige henvendelser til ulike offentlige etater i håp om å forbedre situasjonen for stoffskiftepasienter i Norge. Vi legger ut alt etterhvert som det kommer mer. 1. desember 2013, da Thyroidea Norge gikk offentlig (etter å Continue

Etater og virksomheter - regjeringen

Liste over norske statlige selskaper hvor den norske stat har direkte eierskap, som forvaltes direkte av departementene.Listen består av 71 selskaper per 31. mars 2013, og selskaper hvor eierskapet blir forvaltet av underliggende etater er utelatt r/norge: Et reddit på norsk for norske redditører og norske saker. Press J to jump to the feed. Press question mark to learn the rest of the keyboard shortcuts. r/norge. log in sign up. User account menu. 937. offentlige etater. Humor. Close. 937. Posted by. Buskerud . 2 months ago. offentlige etater. Humor. 94 comments. share. save hide.

Dette skal løfte Altinn til et helt nytt nivå - Digi

Staten i Norge er å anse som én juridisk person. Med juridisk person forstås at enheten er selvstendig med råderett over egen formuesmasse. Departementer, underliggende etater, direktorater og forvaltningsbedrifter er en del av statens juridiske person Statlige etater. En statlig etat er et forvaltningsorgan som har et sentralt hovedkontor med underliggende regionale og/eller lokale kontor. Etater har ansvar innen et begrenset område og ledes av embedsmenn og ikke politikere og kan ha betegnelser som direktorat, vesen, verk, tilsyn, styrelse, forvaltning og tjeneste.. En slik «ytre» etat er et utførende og rådgivende organ som opptrer. Offentlige etater. Brannvesen. UniformPartner leverer stasjonsbekledning til de fleste brannvesen i Norge. Våre uniformsleveringer til brannvesen er komplekse. Hver uniform skal innom systuen og blir merket med distinksjoner, fagmerking og navn i henhold til gjeldende uniformsreglement for hvert brannvesen I Norge krever offentlige myndigheter og andre aktører at du har et norsk identitetsnummer. Du må melde ifra når du flytter Du plikter å melde ifra til oss når du flytter, slik at adresseopplysningene dine i folkeregisteret er korrekte

Offentlige etater. Offentlige etater. Her finner du informasjon om ansvarsområdet til de ulike offentlige etatene som du må forholde deg til når du oppholder deg og jobber i Norge. Her finner du kontaktinformasjon til etatene slik at du kan ta kontakt dersom du har spørsmål Underliggende etater I våre statistikker kan offentlige etater finne grunnlag for utredninger og beslutninger. For eksempel hvor mange ladestasjoner man trenger, hvordan det går med CO2-utslippet i forhold til de ulike målene, behov for parkeringsplasser, beregning av inntekter fra engangsavgiften, osv Behandle varslingssaker på en tryggere måte enn hva det offentlige ofte gjør. Varsler man om kritikkverdige forhold i offentlige etater, blir man ofte møtt med represalier. Vi vil ta varsler fra offentlig ansatte på alvor. Det gis garanti på at vi vil samarbeide fult ut med varslere, for å sørge for anonymitet Tjenester som hører til en livssituasjon. Dødsfall og arv; Skilsmisse; Flytte; Få barn; Inngå ekteskap; Miste og finne job Debattinnlegg: Offentlige etater driver med kristenforfølgelse i Norge Pastor Frank Håvik kjemper for asylsøkende konvertitter som han er overbevist om at er oppriktige, men som utlendingsmyndighetene ikke tror på

HRS SØR NORGE (døgnvakt) Alarm: 51 51 70 00: Aksjoner og henv. 51 64 60 00: Presse: 51 64 60 10: MER. AKTUELT; TWITTER; 23.10.2020 HRS utlyser ledig stilling som prosjektleder. 22.10.2020 SAR rapport 2.0. 13.10.2020 38,5 timer fra Kolgujev til Vads. Norge: Offentlige institusjoner Norge Den offentlige sektoren i Norge leverer en rekke viktige og mindre viktige tjenester tjenestetilbud og etater pluss publikasjoner. UNN Universitetssykehuset Nord-Norge skal sikre helsetilbudet til befolkningen i Nord-Norge ved å være et godt og fullverdig universitetssykehus innenfor. Statistisk sentralbyrå (SSB) er et faglig uavhengig statlig organ med ansvar for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. SSB er hovedansvarlig for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet og skal også være en pådriver i det internasjonale statistikksamarbeidet.Birger Vikøren er konstituert administrerende direktør siden 2017.SSB er underlagt. 1881 gir deg treff på Offentlig forvaltning - Statlige etater, inklusive. adresse, telefonnummer og kart Norge har i dag 10 universiteter, 6 høyskoler og 5 vitenskapelige høyskoler med statlig eierskap. Dette er en felles oversikt over disse. Norge har også en rekke private høyere utdanningsinstitusjoner, og 17 av dem mottar statlig tilskudd

Offentlige etater

Offentlige etater og direktorater - Store norske leksiko

 1. Finn Offentlige Etater i nærheten av din plassering, eller ved å skrive inn en adresse, by, fylke eller postnummer. Del din plassering. Eller. Offentlige Etater (Viser resultater 1 - 20 av 500) 67.2859895,14.3891936. Bedriftskatalog Norge. Om CYLEX. Datasikkerhet. Personvernregler
 2. dre sykehus uten lokalsykehusfunksjon og/eller fødeavdeling og akuttmottak
 3. - Vi ønsker at offentlige etater virkelig skal komme i gang med grønne anskaffelser, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid på Innkjøonferansen 2020. - Vi må skape 250.000 nye arbeidsplasser i private bedrifter dette tiåret
 4. Offentlig sektor kan sies å være: . Den virksomhet som skal sørge for felles oppgaver og forvalte felles verdier i samfunnet. Produksjon av fellestjenester, som i hovedsak er finansiert via skatter og avgifter.; I den økonomiske statistikken består offentlig sektor av offentlig forvaltning og offentlig eide eller kontrollerte foretak.. I Norge har offentlig sektor en rekke sosiale.
 5. Norges politiske system, eller styreform, er en samlebetegnelse for hvordan den norske staten er organisert og hvordan staten samhandler med det øvrige samfunnet. Norge er formelt en enhetsstat bygget på maktfordelingsprinsippet og prinsippet om parlamentarisme. Det innebærer kort fortalt at politisk makt og myndighet i Grunnloven er fordelt nasjonalt mellom regjeringen, Stortinget og.
 6. dre grupper for å lettere følge smittevernrådene. Dette er beskrevet i Veiledere om smittevern i barnehager og skoler. Det samme gjelder for aktiviteter som ikke defineres som arrangementer. Gruppestørrelse

folkeregister - Store norske leksiko

 1. istrasjo
 2. isteren Veivesenet å starte et program for effektivisering. FOTO: Aleksander Andersen, NTB Scanpix Jernbaneverket har fått langt flere ansatte de siste årene. Her fra oppgradering av sporene ved.
 3. Offentlige etater i kriseberedskap Strømmen har gått over store deler av Nord-Norge torsdag ettermiddag. Av Magnus Aamo Holte. Publisert: 29. januar 2015, kl. 16:07 Sist oppdatert: 29. januar 2015, kl. 18:35. Artikkelen er over 5 år gammel Tromsø kommune og Fylkesmannen setter.
 4. Statens bruk av oljepenger tilsvarer nå rundt 8 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt (BNP). BNP er den samlede verdien av alt som produseres i landet vårt, både i private bedrifter og i det offentlige. Norge har redusert skatten mest. I år 2011 var skattenivået i Norge på 42 prosent av BNP. I 2016 var det på 38 prosent
 5. Felles Datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Datakatalogen gjør det mulig for deg å søke i opplysningene hos offentlige virksomheter og bruke de til for eksempel analyseformål
 6. I Norge krever offentlige myndigheter og andre aktører at du har et norsk identitetsnummer. Ny rolle for offentlige etater. Publisert: 05.08.2016; Digital agenda gir en stor endringsutfordring til alle offentlige ledere. Endringen som kreves er dyptgripende

Offentlige Etater bedrifter gulesider

selv og offentlige etater lagres, mens 2 av 10 vil ha dette på nettstedet til etaten som er avsender. 15 % vil ha det både i en felles løsning Det er også flere av de fra Nord-Norge (12 %) som svarer at de kun har kommunisert med offentlige etater via papir sammenlignet med gjennomsnittet Språket i tekstar frå staten skal vere korrekt og klart, og statstilsette skal følgje gjeldande reglar for rettskriving og målbruk. Språkrådet.. Dersom du trenger å vite hva offentlige organer driver med, kan du med offentlighetsloven i hånd kreve dokumentinnsyn. Denne artikkelen gir deg en oversikt over hvor grensene går for slikt innsyn: Hvilke organer som plikter å gi offentligheten innsyn, hvem som har innsynsrett, samt de viktigste unntakene fra innsynsretten. 1. januar 2009 trådte det i [

Offentlige etater driver med kristenforfølgelse i Norge

Offentlige etater. Havnevesen. Uniformpartner leverer leverer uniformer til Havnevesenet flere steder i Norge. Uniformene er designet med tanke på komfort og funksjonalitet i forhold til det arbeidet som utføres. Vi leverer plagg av høy kvalitet med lang levetid. VI LEVERER ETTER DITT BEHOV Offentlige Etater Agder - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Iveland kommune ligger i Aust-Agder og grenser til Vennesla kommune (Vest-Agder) i sør, Evje & Horn Barneombud, ombud oppnevnt av Kongen for seks år om gangen i henhold til Barneombudsloven av 6. mars 1981. Ombudet har til oppgave å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og følge med i utviklingen i barns oppvekstkår. Som første land i verden fikk Norge sitt nasjonale barneombud i 1981. 35 land har til nå fulgt Norges eksempel og etablert liknende ordninger

Klimaansvar i offentlige etater. å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig virksomhet i Norge. Samtidig må Skatteetaten være seg bevisst et større ansvar som går utover det spesifikke samfunnsoppdraget vårt, et ansvar vi har felles med alle deler av norsk samfunnsliv Nå er justisministeren og Ap enige: Vil pålegge ansatte i offentlige etater å snakke mer sammen. For streng tolkning av taushetsplikten hindrer politiet og andre offentlige etater å forebygge.

Signicats løsninger blir brukt av bank- og finansinstitusjoner, forsikringsselskaper, offentlige etater, store selskaper samt små og mellomstore bedrifter. Signicat håndterer autentiseringen av brukere, tilbyr elektronisk signering, identifisering av brukere og preservering av dokumenter. Grensen 12B (inng. Akersgata) 0159 Oslo Norwa Norge kan drives billigere om sjefer i det offentlige får mindre lønn. STATSBUDSJETT: Hva med å foreslå kutt i statsbudsjettet med rundt 20 prosent? Dette kan i hovedsak gjøres ved å kutte i offentlige stillinger, nivåer og ikke minst konsulentbruk. Ingen i det offentlige og i offentlig eide bedrifter bør tjene mer enn statsministeren Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter siste fire kvartaler Publisert 11. september 2020; Milliarder kroner Endr. i pst. fra forrige år; 2. kvartal 2018 2. kvartal 2019 2. kvartal 202 Offentlige Etater Hedmark - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Hedmarken interkommunale legevakt er et interkommunalt samarbeid mellom Kommunene Hamar, Stange, Ringsaker sør og Løten Innovasjon Norge - vi gir lokale ideer globale muligheter. Vi ser blant annet etter modige og ambisiøse norske kommuner og etater som ønsker å løse samfunnsutfordringer, har god gjennomføringsevne og som ønsker å samarbeide både med andre kommuner og offentlige etater og næringsliv

«Klimaansvar i offentlige etater» Skatteetaten skal ta et tydeligere ansvar for klimautfordringene, skriver skattedirektør Hans Christian Holte Listhaug vil oppheve taushetsplikt mellom offentlige etater for å forebygge og avsløre «kriseprofitører» Frp frykter misbruk av både dagpenger og støtteordninger i kjølvannet av koronakrisen. Nå ber Sylvi Listhaug og Frp om mer kontroll og nye verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminalitet Offentlige etater bryter reglene. TYNGRE: Av disse fikk 1267 klagere medhold i at den offentlige innkjøperen på et eller annet vis hadde brutt regelverket. Samlet kjøper offentlig sektor i Norge varer og tjenester fra bygge- og anleggsnæringen for nærmere 200 miliarder kroner

Velg digital postkasse Norge

 1. Det er teknologien bak denne hengelåsen som nå ser ut til å bli en IT-standard for alle offentlige etater i Norge. HTTPS-teknologien sikrer at innbyggerne kan stole på at vi er på offentlige.
 2. Innovasjon Norge vil gi støtte til innovasjonspartnerskap - en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov om offentlige anskaffelser. Mellom 5 til 8 prosjekter vil få økonomisk og rådgivende støtte til innovasjonspartnerskap. Rammen på den økonomiske støtten vil være fra 7 til 15 millioner per prosjekt. Figur 2: Tidslinje
 3. Offentlige etater, 72 49 51 70: Meldal: Meldal Lensmannskontor: Offentlige etater, 72 49 57 80: Meldal: Meldal Ungdomsskole - Løkken Barneskole: Skoler og barnehager, 72 49 46 10 / 11: Løkken Verk : Meldal Videregående Skole: Skoler og barnehager, 72 49 52 00: Løkken Verk : Orkland Kommune: Offentlige etater, Bedrifter i Meldal: 72 46 73 00.
 4. Norge. Siste nytt Dokumentar - Selv innkjøp av penner og blyanter kan bli store summer i offentlige etater. Derfor er det viktig å kartlegge hva man faktisk trenger,.
 5. isteren har latt seg inspirere av Silicon Valley. I statsbudsjettet har han fått med et program som skal hjelpe oppstartsbedriftene til å nå frem i kampen om de 560 milliardene i årlige offentlige innkjøp

Kommunale og Offentlige Etater i nærheten av din plassering. Finn Kommunale og Offentlige Etater i nærheten av din plassering, eller ved å skrive inn en adresse, by, fylke eller postnummer. Bedriftskatalog Norge. Om CYLEX. Datasikkerhet. Personvernregler. Cookies Personvern a dcat:Dataset ; dct:accessRights ; dct:accrualPeriodicity ; dct:description Enhetsregisteret har som hovedoppgave å samordne opplysninger om næringslivet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre Stortinget vil rydde opp i lovbrudd i offentlige etater Politikere i samtlige politiske partier krever nå en grundig gjennomgang av såkalte lovfestede rettigheter som offentlige etater ofte bryter NORGE BILAG I TIL AVTALEN OM OFFENTLIGE INNKJØP (Kun autentisk på engelsk) VEDLEGG 1. Forvaltningsenheter som anskaffer i samsvar med bestemmelsene i Avtalen. VEDLEGG 2. Etater som gjennomfører anskaffelser i henhold til bestemmelsene i Avtalen. VEDLEGG 3. Andre forvaltningsenheter som anskaffer i henhold til bestemmelsene i Avtalen. VEDLEGG.

Muligheter i Nord-Norge 2012/2013 by Vecora - Issuu

Våre henvendelser til offentlige etater - Thyroidea Norge

Og derfor stor takk til Kommunal- og moderniseringsministeren for at hans deptartement har gjort 2701.2017 til en merkedag. I mange år har vi diskutert, mast, klaget, snakket med og om myndighetene om forvaltning, regulering og tilgjengeliggjøring av offentlige data. Noen ganger har vi også feiret, og hatt store forhåpninger til kommende muligheter, men vi har [ På hjemmesiden kan du bestille legetime og resepter.. Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 08:00 - 15:30 Torsdag 09:00 - 15:30. Ansatte på legekontoret: Per Melien, kommuneoverleg

Liste over norske statlige selskaper - Wikipedi

 1. ar. Foto: Ipsos Norge Fagansvarlig og Seniorkonsulent i Ipsos Jan Behrens presenterte funn fra årets rapporter, Profilundersøkelsene 2018. Seniorkonsulent Jan Behrens om interessent-modellen. Foto: Ipsos Norge Behrens snakket også om verdien av omdømme, og tillit
 2. Offentlige fridager i Norge 2021. Populære ferieland: Sverige | Danmark | Storbritannia | Spania | Alle land, alfabetisk. Vises nå (alle): For: Velg all Fjern alle valg Still tilbake til standard Offentlig fridag (12) Viktige merkedager (13) Utbredte merkedager (7) Flaggdag(er) (16) Jevndøgn og.
 3. Logg inn med ID-porten. Les post fra offentlige avsendere. ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester. Om du mottar post der avsenderen krever høyere sikkerhetsnivå for å åpne meldingen må du logge inn med ID-porten
 4. Du må velge å logge inn via ID-porten for å lese post fra det offentlige. Når det offentlige sender deg post i den digitale postkassen din, vil du motta varsel på e-post eller SMS. Dersom du har opprettet postkasse hos begge leverandørene, må du velge hvilken du ønsker at det offentlige skal sende digital post til

offentlige etater : norge - reddi

 1. Offentlige etater og direktorater. Brødsmulesti Norsk biografisk leksikon. Samfunn. Politikk og offentlig forvaltning. Norsk politikk og offentlig forvaltning. Myndigheter i Norge. Direktorat er et forvaltningsorgan med en direktør som sjef
 2. Artsdatabanken legger frem vurderinger av alle fremmede arter i Norge. I 2012 ble 822 planter vurdert og 135 kom på «svartelisten». Hvis man planter ut planter på forskriftens forbudsliste kan man bli anmeldt og straffet, ifølge Klima- og miljødepartementet
 3. Flere offentlige etater i USA blir stengt etter at begge kamrene i Kongressen hevet sine møter uten å ha kommet fram til en budsjettavtale fredag kveld. Stengningen skjer ved midnatt lokal tid
 4. Ny arbeidssøker i Norge. Skriv ut side. NAV har flere tilbud til deg som er ny arbeidssøker i Norge. Hvis du har gyldig arbeidstillatelse, Les mer informasjon fra andre offentlige etater på nyinorge.no. Relatert innhold Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere.

Samarbeid i offentlig sektor - regjeringen

Regnskap Norge , som ikke støtter ikke forslaget i høringsnotatet, uttaler: «Regnskap Norge er ikke tilhenger av en generell hjemmel til å dele Skatteetatens taushetsbelagte opplysninger med andre offentlige etater. Vi mener dette vil være ødeleggende for den allmenne tilliten til Skatteetaten Statens pensjonsfond Norge (opphørt) Oppdatert: 18. mars 2016. Statlige virksomheter, utgifter (opphørt) Oppdatert: 21. august 2015. Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opphørt) Oppdatert: 1. juli 2014. Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land (opphørt transport horeca detaljhandel offentlige etater. UniformPartner har lang ekspertise og høy kompetanse på uniformer og kan tilpasse produkter ut i fra hver Uniformpartner er en av Norges ledende aktører på uniformsmarkedet i Norge, og har lang erfaring innen produksjon, produktutvikling, design og distribusjon av uniformer til. samarbeidet Norge Digitalt og en årlig kostnad kan offentlige etater utnytte disse kvalitetssikrede kartdataene. For andre brukergrupper og til annen bruk er dataene tilgjengelig mot betaling. Brukere og bearbeidere av slike data er i all hovedsak misfornøyd me - Vi er inne i en bølge av e-postangrep mot offentlige virksomheter nå, og må forvente at flere kommuner og andre offentlige etater vil bli rammet i dagene og ukene som kommer, mener leder for Kommunenes CSIRT, Bjørn Tveiten.. Forrige uke ble ti norske kommuner rammet av et e-postangrep som påvirket arbeidshverdagen til mer enn 10 000 ansatte

Etat - Wikipedi

I Norge har det i de siste årene blitt gjennomført flere undersøkelser om fenomenet innen offentlig sektor, men kunnskapen om varsling i privat sektor er imidlertid begrenset. Denne undersøkelsen gir også en klar pekepinn om hvilke kritikkverdige forhold som forekommer hyppigst blant våre respondenter, og dermed hva både ledere og ansatte bør være oppmerksomme på ved sin arbeidsplass Innovasjon Norge kan bistå norske bedrifter med å finne og delta i offentlige anbudsrunder utenfor Norge. Vi kan bistå i søken etter en lokal agent eller partner i Norden, overvåke innkommende anbud, assistere i registreringsprosessen, konsultere ved tilsvar eller bidra på andre aktuelle områder Offentlige etater bør lytte til Språkrådet Seks av ti nordmenn synes at offentlige virksomheter i større grad bør følge råda fra Språkrådet når de skal lage nye navn. Det kommer fram i ei undersøking Opinion har gjennomført for Språkrådet

Hei, er det noen her som kan belære meg litt rundt hva som er krav til svarfrist i offentlige etater/instanser. Legg gjerne inn link til kildeinformasjon. I mitt eksempel så har jeg søkt biltilsynet om motorbytte på bil grunnet defekt motor (og ønsker annen motor med tilsvarende effekt/moment men annen drivstofftype) Offentlige etater » i Trondheim by » 7 unike treff Statsbygg Midt-Norge. Munkegata 20, 7013 Trondheim. 81 55 50 45. Mer info · Hjemmeside · Kart. Arbeidstilsynet Midt-Norge. Kongens gate 60, 7012 Trondheim. 73 19 97 00. Mer info · Hjemmeside · Kart. Statskog Trøndelag. Prinsens gate 1 Statens Hus, 7013 Trondheim. 07800. Mer info. Samtidig som ledige stillinger i det offentlige i all hovedsak må utlyses eksternt, finnes det en rekke unntak fra kravet. Det gjelder blant annet om stillingen kun skal besettes for mindre enn seks måneder. Andre faktorer som om stillingens omfang og nivå og om det er behov for rask ansettelse kan gjøre at krav om ekstern utlysning kan. Offentlige etater og avdelinger står fritt i å velge IT-systemer. Det skaper store problemer. Og det koster, spesielt når alle systemene egentlig skulle snakke sammen og levere tjenester til hverandre og til mannen i gata. I det offentlige Norge har alltid desentralt ansvar vært et viktig prinsipp

BRANNVESEN - Uniformpartner Nors

Stadig flere offentlige etater og kommuner velger å ansette egne it-ressurser i stedet for å bruke markedet. Årsaken er åpenbar. Enda et statsbudsjettforslag er lagt fram. Nok en gang blir etatenes budsjetter litt mindre enn forrige års Start studying Idrett og samfunn prøve uke 51. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din menin Flere offentlige etater hadde innloggingstrøbbel. Problemer med ID-porten skapte trøbbel i innloggingsløsningen hos flere offentlige etater, blant annet Skatteetaten

Politiet advarer mot falske asylsøkerbevis - Asyl-debattenRegjeringens religiøse tro på kraften i budsjettkuttNyttige linker - SkapeHer er gavene til prinsessen – VGBodø ByLab skal vise vei nasjonalt - Bodø kommuneNorsk IT-bransje: – Dette er viktig nå | Finansavisen

Innherred, Offentlige Etater, Offentlig administrasjon 63.7454883,11.2990475. Levanger Rådhus A Ditt søk etter Offentlige Etater ga 343 treff. Se resultatene for Offentlige Etater nedenfor. Forbedre søket ditt ved å legge til sted, for eksempel Offentlige Etater Oslo. Fant 343 treff. Viser 1 til 50. Offentlige Bygg As. C/o Newsec Basale As Beddingen 10 7042 Trondheim Utlendingsdirektoratet har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge. Du finner informasjon og skjema på Udi.no.. Utlendingsnemnda (UNE) er klageinstansen til de som har fått avslag fra UDI.. Nettstedet Nyinorge.no gir deg praktiske opplysninger fra offentlige etater om familieinnvandring og arbeidsinnvandring, med tilgang til aktuelle tjenester - Offentlige etater bryter loven daglig. - Det finnes ikke noe register i Norge der du kan få greie på hva du har i gjeld. Dette må man finne ut selv. Men i Sverige finnes slike register, og vi i Gjeldsoffer-Alliansen har etterlyst dette lenge også i Norge Redusert tillit til det offentlige Av Knut Petter Rønne 20. november 2019, 13:14 Hvert annet år gjennomfører Difi en stor innbyggerundersøkelse for å sjekke status for offentlig sektor blant innbyggerne i Norge. Årets undersøkelse ble presenter på en konferanse onsdag, og den kan - heldigvis - konkludere med at tilliten til offentlige etater er fortsatt høy blant innbyggerne i Norge

 • Word 2016 text drehen.
 • Mineralbad cannstatt leuze.
 • Citat om skolan svenska.
 • Vhs bildungsurlaub.
 • Ute aktiviteter for voksne.
 • Wilhelmsen familien.
 • Johann wolfgang von goethe deutsch wiki.
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats socialjura.
 • Lofoten lakseloin til sushi.
 • Helsport reinsfjell superlight 2.
 • New santiago bernabeu.
 • Paw patrol zentrale ausmalbilder.
 • Hvor mange prosent utvider vann seg når det fryser.
 • Familieferie paris.
 • Samsung soundbar app.
 • X games 2018 billetter.
 • Vinterpalasset historie.
 • Verkaufsoffener sonntag ikea sindelfingen.
 • Gratis antivirus.
 • Sony alpha 7 vs 7 ii.
 • Polizeikontrollen saarland heute.
 • Junior alias.
 • Studentenwerk marburg wohnen.
 • Små hundraser som inte skäller.
 • Contacta hof 2017.
 • Ihk prüfungsergebnisse darmstadt.
 • Krabbe naturell tilbehør.
 • Rått kjøtt romtemperatur.
 • Vincenzo vinny santorini.
 • Musearm skulder øvelser.
 • Nattergalen eventyr.
 • Alpha centauri a.
 • Vanne betong etter støping.
 • Amerikansk skuespiller crow.
 • Quiz humoristique.
 • Kölner seilbahn heute.
 • Elocon kviser.
 • Flodkrydstogt douro 2018.
 • Begravelser alta.
 • Etisk dilemma definisjon.
 • Bild in bild einfügen app android.